Home

Erebus onderwereld

Erebos - Wikipedi

  1. Erebos en de onderwereld De god van de duisternis werd soms vereenzelvigd met Hades, de god van de onderwereld. Volgens sommige latere mythes was Erebos deel van de onderwereld (ook Hades geheten); de doden moesten door zijn gebied trekken alvorens de rivier de Acheron over te steken en aan te landen in de onderwereld Tartaros
  2. g voor de onderwereld, het was een bena
  3. Volgens hen was Erebos een deel van Tartaros (de onderwereld), namelijk de duisternis waar de doden doorheen moesten om de rivier de Acheron (één van de vijf rivieren die waren gelegen in de onderwereld) te bereiken. Nageslacht Erebos Erebos trad in het huwelijk met zijn zus Nyx en samen kregen zij - volgens de Theogonie - drie kinderen: Aether, god van de atmosfeer, Hemera, godin van de dag en Charon, de veerman van de rivier de Styx. Aether Aether was de verpersoonlijking van de.
  4. Erebus. 1) Berg op Antarctica 2) Dodenverblijf 3) God van de duisternis 4) Godheid 5) Godin van de duisternis 6) Griekse god van de duisternis 7) Griekse godheid 8) Mythologisch figuur 9) Mythologische figuur 10) Mythologische onderwereld 11) Onaangename verblijfplaats 12) Onderwereld 13) Onderwereld (mythisch) Gevonden op https://www

- De zoon van Erebus (ook een regio van de onderwereld waarin zowel de Elysian Fields als de vlakte van Asphodel worden gevonden) en de Styx, Charon is de veerman van de doden die een obol uit de mond van elke dode persoon neemt voor elke ziel brengt hij over naar de onderwereld. Ouders: Erebus en Nyx Let ook op de Etruskische god Charun. Thanatos - 'Death' [Latijn: Mors]. Thanatos, een zoon van Night, is de broer van Sleep ( Somnus of Hypnos) die samen met de goden van dromen de. Tartarus (de onderwereld) Uranus (de hemel) Uranus is de zoon en echtgenoot van Gaia, de Aarde. Zij vormen het oudste godenpaar en zijn verantwoordelijk voor de creatie van vele mythologische figuren, waaronder de Cyclopen, de Titanen, de Hecatonchiren (Centimani) en de Oceaniden (Niet-mythologische) onderwereld, als in dit grafgeschrift: Deze stenen safe is uitgekozen/ voor Karel Kraak van de.....(Bob van Dijk) (6) Plaats van de puzzel: trouw 21 jul

De onderwereld, het dodenrijk, zo genoemd naar de god van de duisternis in de Griekse mythologi 16 puzzelwoorden gevonden voor `Onderwereld`. 3 letters. HEL. 5 letters. HADES. ORCUS. SHIVA. 6 letters. APACHE

: ¦:-•:* *: •.-: ¦:-• * MERRY CHRISTMAS-: ¦:-•:* *: •.-: ¦:-• * HO-HO-HO! SPECIALE KERST AANBIEDING! Koop 3 kaarten-ontvang 1 gratis. Hoe het te. Erebia: erebus is de donkere afscheiding tussen de aarde en Hades, de onderwereld; vanwege het donkere uiterlijk van de vlinders. ligea: Ligea is de naam van een van de Nereïden of Sirenen. Auteursnaam en jaartal (Linnaeus, 1758 Erebus, een wezen der fabelleer, was volgens deze een zoon van den Chaos en de vader van den Nacht, den Aether en den Dag. — Bij Homerus is de Erebus eene donkere plaats tusschen de oppervlakte der aarde en de onderwereld (Hades). 186 Maar ontroerd door zijn gezang, kwamen uit de diepste verblijfplaatsen van de Erebus/onderwereld de ijle schaduwen en schimmen van hen die het licht ontbeerden - zoveel als vele duizenden vogels zich verbergen in de bladeren wanneer de avond of een winterse regenbui hen verdrijft uit de bergen -, vrouwen en mannen, afgestorven lichamen van grootmoedige helden, jongens en ongehuwde meisjes. De vulkaan Mount Erebus verheft zich 3794 meter boven Ross Island, vlak voor de kust van het zuidelijkste continent. Deze actieve vulkaan is niet alleen een van de meest afgelegen exemplaren ter wereld, hij barst van tijd tot tijd ook uit. De naam Erebus is afgeleid van het Griekse woord voor de ingang naar de onderwereld, een toepasselijke naam

De onderwereld in de Griekse myhologie Kunst en Cultuur

Erebos en de onderwereld. De god van de duisternis werd soms vereenzelvigd met Hades, de god van de onderwereld. Volgens sommige latere mythes was Erebos deel van de onderwereld (ook Hades geheten); de doden moesten door zijn gebied trekken alvorens de rivier de Acheron over te steken en aan te landen in de onderwereld Tartaros Tartarus komt voor in de Septuagint-vertaling van Job in het Koine-Grieks, en in Hellenistische Joodse literatuur uit de Griekse tekst van 1 Henoch, gedateerd op 400-200 voor Christus.Hierin staat dat God de aartsengel Uriël plaatste die de leiding had over de wereld en over Tartarus (20:2). Tartarus wordt over het algemeen gezien als de plaats waar 200 gevallen Wachters ( engelen) gevangen. latijn partieel: vergilius inleiding lectuur vergilius situering in de romeinse geschiedenis vergilius 1e eeuw chr. veel burgeroorlogen voor de eeuw eerst Erebia: erebus is de donkere afscheiding tussen de aarde en Hades, de onderwereld; vanwege het donkere uiterlijk van de vlinders. aethiops: Aethiops is een Ethiopiër, vanwege de donkere kleur. Auteursnaam en jaartal (Esper, 1777 - De zoon van Erebus (ook een regio van de onderwereld waarin zowel de Elysian Fields als de Plain of Asphodel voorkomen) en de Styx, Charon is de veerman van de doden die een obol uit de mond van elke dode persoon neemt voor elke ziel die hij overzet naar de Onderwereld. Ouders: Erebus en Nyx Let ook op de Etruskische god Charun. Thanato

Griekse mythologie: De mannelijke oer-goden Kunst en

Ἔρεβος ( Erebos) Erebus: De god van duisternis en schaduw. God van de onderwereld rivier Styx en personificatie van haat. Gigantes en andere reuzen Gigantes. Athena (links) vecht tegen Enceladus (retrograde ingeschreven) op een Attic rood-figuurschotel, ca. 550-500 voor Christus ( Louvre CA3662) Ook Erebus (duisternis van de onderwereld) en Nyx (donkere nacht) kwamen uit Chaos voort. De scheppende krachten scheidden aarde en water van elkaar en creëerden de hemel met zijn sterren en planeten. De aarde (Gaia) en hemel (Ouranos/Uranus).

Erebus - 2 definities - Encycl

Samenvatting Wat hebben Vergilius en Homeros, de Aeneis en de Odyssee en Aeneas en Odysseus gemeen? Een heel boek over het hiernamaals. In 'Een bezoek aan de antieke Onderwereld' pluist Rowan Huiskes uit wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de twee invloedrijkste literaire werken uit de Oudheid. Huiskes exploiteert het gedachtegoed over de dood [ De oergoden waren de basis van het bestaan. De Goden die hieronder genoemd worden, waren de Oergoden. Zij vormden samen de basis van alles. Deze Goden kun je onderbrengen in een stamboom. Chaos staat aan het hoofd van de stamboom, daaronder komen Gaea, Tartarus, Eros, Nyx en Erebus. Onderaan de stamboom komen de rest va

Charon in Greek Mythology - Greek Legends and Myths

God van de duisternis Erebus is de Griekse god van de duisternis die is gehuwd met Nyx, de godin van de nacht. Samen kwamen ze voort uit de chaos en hadden ze twee kinderen, een zoon Eather die de god was van de heldere, gloeiende hogere lucht van de hemel en een dochter Hemera die de godin was van de daglicht Uit Chaos kwamen Erebos (Duisternis), Nyx (Nacht), Eros (Liefde), Tartaros (de Onderwereld) en Gaia (Aarde) voort. Volgens Hesiodos zijn Gaia, Tartaros en Eros onafhankelijk van Chaos ontstaan. Chaos ging ten onder door Erebos. Daarna trouwde Erebos met Nyx en zij baarde twee kinderen, Aether (Licht) en Hemera (Dag)

De Vlinderstichting | Vlinder: zomererebia / Erebia aethiops

Oude Griekse overtuigingen over het hiernamaals en de

G od van de dood in de Griekse mythologie: Thanatus. Zoon van Nyx (godin van de nacht) en Erebus (god van het duister). Thanatus heeft een tweelingbroer: Hypnos (god van de slaap). Thanatos. Thanatus leeft in de onderwereld, waar de god Hades de scepter zwaait. Het is die Hades die hem op een dag bevrijdt als Sisyphus (koning van Korinthe) hem. Otto Waser: Erebos. In: Paulys Realencyclopadie der klassieke oudheidswetenschap (RE). Deel VI, 1, Stuttgart 1907, kolom 403 f. ( Gedigitaliseerde versie). web links. Erebos in het Theoi-project; Individueel bewijs ^ Sarah Iles Johnston: Onderwereld. In: De nieuwe Pauly. ↑ Hesiodus, Theogony 116-124. ^ A B Hyginus, Fabulae Prefatio. Erebus (Grieks) Erebos Duisternis. Op dezelfde manier ging de naam Erebus ook de onderwereld betekenen vanwege zijn enorme uitgestrektheid, die zo ver reikt als de kosmische diepten, zodat zij voor het menselijke begrip obscuur zijn en daarom duister. Erfelijkheid Erinyen (Ἐρινύες, latijn Furiae). Volgens de griekse theogonie ontsproten de E. uit het bloed van de ontmande Uranus of uit Hades en Gaia.In vele opzichten vergelijkbaar met Harpijen, Moiren, Keren, Parcen e.d., waren zij oorspronkelijk natuurkrachten die lucht en aarde onveilig maakten; maar reeds bij Homerus vervullen zij een ethische taak, waardoor zij geredelijk in verbinding.

De Griekse Godenwereld - deel I Spirituele Vriende

Puzzelwoordenboek - Woordenboek

Languages. Čeština; Deutsch; Español; Français; Italiano; Polski; Português; Русски Oergoden. De Griekse oergoden zijn in de Griekse mythologie de godheden die de basis vormden voor de wereld zoals de Grieken die kenden. Chaos was de eerste oergod. Chaos is een gapend gat waar uit de andere oergoden ontstonden. Chaos staat voor leegte. Hij werd door de grieken zelden vereerd. Uit Chaos ontstonden Gaia, Tartarus, Eros, Nyx en. Gedachtig aan den raad van Anchises (2), gaat hij hier de Sibylle over den loop van het noodlot raadplegen, en onder haar geleide den Erebus en de Elyseïsche velden bezoeken. Hieruit wordt eene episode geboren, die tot de schoonste en treffendste van het gedicht behoort en een waardige tegenhanger is van Ulysses togt naar de onderwereld bij Homerus

Puzzelwoordenboek Onderwerel

Escape your fateJaren na de gebeurtenissen op Theros keert de Magic: The Gathering set Theros Beyond Death terug naar de plane vol met mythische goden. Deze keer richt de set zich echter op de onderwereld van de Theros plane, waar er maar een heerser is: Erebos. Ontsnap aan de klauwen van de dood e erebos De zoon van Chaos en de gemaal van diens zuster Nyx (de Nacht), bij wie hij Aither en Hêmera (de Dag) verwekte. - Bij Homeros is Erebos de duistere diepte onder de aarde, waar het rijk der dooden is Griekse goden | Presentatie grieken. De grieken hebben echt heel veel goden. ze hadden ook heel veel verschillende soorten goden, Oergoden bijvoorbeeld. de oppergod ( de koning van de goden) was Zeus. zijn vader was Kronos de oppertitaan. Zeus ging over het weer, de hemel en de bliksem. dit zijn andere goden die voor belangrijke dingen zorgden Dit blok bestudeer, lees en vertaal je de teksten van je pensum ('Dido en Aeneas' of 'Aeneas in de onderwereld') zelfstandig. Voordat je begint maak je eerst een planning van de stof over de beschikbare lessen. Houd er bij je planning rekening mee dat we per les gemiddeld 10 min klassikaal bezig zijn. Het . pensu

Erebus de Onderwereld Monarch yugioh geheime tarief orica

Rivier in de Griekse mythologie die de grens vormde tussen de aarde en de onderwereld River Styx richt hier opnieuw. Zie Styx (band) voor de band. Voor ander gebruik, zie River Styx (het ondubbelzinnig maken) en Styx (het ondubbelzinnig maken). Ets door Gustave Doré (1861) .mw-parser-output Erebos was de god van de duisternis. Zijn dichte nevels omringden de randen van de platte aarde, en vulden de donkere plaatsen eronder. Zijn zuster Nyx leidde deze donkere sluier elke avond over de aarde, terwijl haar dochter Hemera de nacht elke ochtend weer verdreef. Ook zou Erebos de verpersoonlijking zijn van de drie kringen van duisternis rond Tartaros, het dodenrijk Recensie: 'Erebos', Ursula Poznanski (2010) Er kunnen spannende dingen gebeuren als de wereld van het gamen en de echte wereld door elkaar beginnen te lopen. In de ruim 400 pagina's tellende jeugdroman 'Erebos' wordt dit principe knap gebruikt door de Oostenrijkse auteur Ursula Poznanski. Onze recensie Erebos (het duister) Eros (de liefde) Gaia (de aarde) Hemera (de dag) Nyx (de nacht) Ouranos (de hemel) Pontos (de bergen met de zee) Tartaros (de afgrond of onderwereld) Tyfon Volgens Homerus waren Okeanos en Thetis de ouders van alle goden. Quizvraag v/d week. Woord v/d week. Meest gezocht deze week

De Vlinderstichting Vlinder: boserebia / Erebia lige

Hardlopen last Hennes mauritz online shopping. En ook voor damesaccessoires en verzorging ben je bij HEMA op het juiste adres. Evans Cooper offers full service alterations on suits, gowns, slacks and more Hypnos is de personificatie van de slaap. Zijn ouders zijn Erebus (Duisternis) en Nyx (Nacht). Zijn Romeinse vorm is Somnus. Hij was de tweelingbroer van Thanatos, de Dood. Samen met zijn broer leefde hij in de Hades (Onderwereld). Hij was getrouwd met Pasithea en kreeg vier zonen, de Oneiroi. De Oneiroi waren de goden van de dromen en. Hades (Oudgrieks Άδης), ook Haides (Ἅιδης), Ploutoon (Πλούτων), Plouteus (Πλουτεύς) of Pluto, Orcus (Latijn) is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is de god van de dood en heerser van de gelijknamige onderwereld of Schimmenrijk. Tevens is hij de god van de rijkdom en de kostbare metalen. Hades is een zoon van Kronos en Rheia en echtgenoot van Persephone. Hades. Erebos was in die Griekse mitologie die seun van die heel eerste god, Chaos, die leegte waaruit die heelal ontstaan het. Hy was die verpersoonliking van die duisternis en skaduwee. Hy word dikwels beskou as deel van die onderwêreld en daarom word sy naam ook genoem saam met dié van Tartaros en Hades In oude Griekse religie en mythologie, Demeter ( / d ɪ m I t ər /; Zolder: Δημήτηρ Demeter [dɛːmɛ́ːtɛːr]; Dorisch: Δαμάτηρ Dāmā́tēr) is de Olympische godin van de oogst en landbouw, die de leiding heeft over granen en de vruchtbaarheid van de aarde. Ze werd ook Deo (Δηώ) genoemd.Haar culttitels omvatten Sito (Σιτώ), zij van het graan, als de gever van.

Wat is de betekenis van Erebus - Ensi

Hades is de Griekse naam voor de onderwereld en de god ervan. (Pluto) Hades was verdeeld in twee secties, Erebus en Tartarus. Erebus was de plaats waar de doden voor het eerst het rijk der doden binnenkwamen. Charon voer ze dan over de rivier Styx waar ze dan in de Tartarus kwamen Amentet Godin van de onderwereld waar de zon ondergaat Amon God Oppergod koning en zonnegod van alles Ammit God van de vergelding Erebus God van de duisternis Erechtheus God koningsgod Erinys Godin van de wraak en woede Eris Godin van de twist tweedracht en onenighei Goden van de onderwereld » Hades. Hades was de god van de dood en het dodenrijk. Hij was de zoon van de titanen Cronos en Rhea, zijn broers zijn dus Zeus en Poseidon. Hij heerste over het dodenrijk, welke ook regelmatig 'de Hades' werd genoemd. De Griekse onderwereld was een soort van onderaards rijk

Latijn Vergilius Latijn Partieel Vergilius Inleiding

Veel bekendheid leverde hem dat overigens niet op: hij werd veelal overschaduwd door Hades, de god van de onderwereld. Zelfs de meeste andere goden zouden een hekel aan hem hebben gehad. Thanatos is de zoon van Nyx (de Nacht) en Erebus (de Duisternis), en de tweelingbroer van Hypnos (Slaap) Erebus (het duister) Eros (de liefde) Gaia (de aarde) Hemera (de dag) Nyx (de nacht) Tartaros (de onderwereld) Ouranos (de hemel) Sphinx (het geluk) Kleuren. Een ander voorbeeld is de hondennaam Amber deze populaire hondennaam wordt geassocieerd met iets kostbaars, de diep gouden kleur komt overeen met hars afkomstig van bomen Toen, op 12 september 2014, ontdekte een expeditie in het Victoria Strait-gebied het wrak van de HMS Erebus, en precies 2 jaar later (12 september 2016), vonden leden van de Arctic Research Foundation de HMS Terror, en bijna perfect in orde

Wetenschappers dalen af in Mount Erebu

Erebus Onderzoekers hebben nu een aantal namen uit de Griekse en Romeinse mythologie geselecteerd en op een rijtje gezet. En u kunt kiezen welke naam u aan P4 of P5 wilt geven. Namen die in de lijst opduiken, zijn bijvoorbeeld Hercules, Orpheus, Styx en Erebus. Bekijk de volledige lijst hier Uit de Chaos ontstonden Gaea (de Aarde), de Tartarus (de vreselijke afgrond in de onderwereld waar de grote misdadigers verbleven), Eros (de god van de eeuwige, kosmische en allesbeheersende liefde), Nux (de godin van de nacht die voorgesteld werd met de omgekeerde fakkel), en Erebus (de god van de duisternis en de onderwereld) In de Griekse mythologie bestonden er ook oergoden: Aether (de atmosfeer), Chaos (de leegte), Erebus (het donker), Eros (de liefde), Gaea (de aarde), Hemera (de dag), Nyx (de nacht), Tartarus (de onderwereld), Uranus (de hemel). Zij waren het begin van de wereld zoals die er voor de Grieken uitzag

Hades is een god uit de Griekse mythologie. Hades is de god van de onderwereld en de heerser over de doden. Ook is hij de god van de rijkdom en kostbare metalen, zoals zilver en goud. Hades was één van de belangrijkste goden en werd door de Grieken gevreesd. In de Romeinse mythologie staat hij bekend als Pluto Oergoden » Chaos. Chaos is de oergod (het Niets) waaruit alles is ontstaan. Het is in zekere zin de ultieme 'oergod'. Chaos heeft naar verluidt de andere oergoden, Nyx (nacht), Erebos (duisternis), Eros (liefde), Gaia (aarde) en Tartaros (onderwereld), voortgebracht

De wereld van de Grieken zag er heel anders uit dan voor ons. De Grieken geloofde dat boven op de berg olympus de goden leefden (de berg olympus bestaat echt). en aan de voet van de berg as de aarde, de plek waar de mensen leefden. als een mens doodging moest hij een rivier oversteken en dan kwam hij bij Apollo de God van de onderwereld Een van de grootste mysteries uit de Canadese geschiedenis lijkt na bijna 170 jaar te zijn opgelost. Duikers hebben een van de twee schepen teruggevonden, waarmee de Britse ontdekkingsreiziger John Franklin de eerste reis naar het noordpoolgebied maakte

Uit Chaos onstond Erebos [onderwereld], en zwarte Nux [nacht]. Uit Nux kwamen Aither [hemellicht] en Hemere [dag] voort, die zij zwanger baarde na zich in liefde verenigd te hebben met Erebos. Gaia bracht allereerst de besterde Ouranos (hemel) voort, haar gelijke in grootte, opdat deze haar geheel en al zou bedekken, en opdat hij voor altijd een onwankelbare zetel zou zijn voor de. De Griekse mythologie bestaat uit een grote verzameling mythen die vertellen over de goden en helden van de oude Grieken. Maar de mythologie was meer dan een verhaaltje, de goden werden aanbeden en vereerd, er werden offers aan gebracht. De Grieken geloofden in deze verhalen al waren er zeker ook sceptici, zoals de grote Plato

Welke bronnen zijn er voor het bestaan van Jezus? - Faqt

Hipnos was in die Griekse mitologie die god van slaap.Sy ekwivalent in die Romeinse mitologie was Somnus.Van Hipnos se naam is die woord hipnose afgelei.Beskrywing. Hipnos is die seun van Nyx (Nag) en Erebus (Donkerte). Sy broer is Tanatos (Dood). Albei broers woon in die onderwêreld of in Erebus, 'n ander vallei van die Griekse onderwêreld.. Vlgens gerugte woon Hipnos in 'n. ↑ Erebus is in de Griekse mythologie de god van de duisternis (zie het artikel Erebus (god) op Wikipedia). ↑ Dis is een andere naam voor Pluto, in de Romeinse mythologie de god van de onderwereld (zie het artikel Pluto (mythologie) op Wikipedia)

De goden waren: Gaia (moeder aarde), Tartarus (de onderwereld), Erebus (de duisternis die de onderwereld dekt), Nacht (duisternis die de aarde bedekt) en Eros (Liefde). Nacht en Erebus kwamen bij elkaar en hadden sommige kinderen: Hemera (Dag), phos (Licht), en (een vrolijke set van vijfling) Doom, Dood, Ellende, bedrog, en Onenigheid Erebos en Oudgrieks · Bekijk meer » Tartaros. Sisyphos De Tartaros (Oudgrieks) of Tartarus (gelatiniseerd) is een deel van de onderwereld in de Griekse mythologie, het grote, treurige rijk onder de aarde, 'even ver verwijderd van de aarde als de aarde verwijderd is van de hemel'. Nieuw!!: Erebos en Tartaros · Bekijk meer » Thanatos. Thanatos Regel 24: Maar ik zal ervoor kiezen dat of de aarde eerder tot in het diepst openspleet of dat Jupiter mij drijft naar de schaduw en met bliksem(= betekent dat hij dood gaat), naar de bleke schaduwen in Erebus/ onderwereld en de diepe nacht, Regel 27: voordat, Pudor(=kuisheid), ik jou schend of ik jouw wetten verbreek Erebos (Onderwereld Moeilijk): HIGHLANDER heeft de elementen getrotseerd en is de eerste geworden die gebiedsbaas Dis Pater in een heroïsch gevecht versloeg Hoe zielig ben je eig als je iemand wil na-apen. Blijkbaar zijn er zo van die mensen op de wereld

AVIS hebben we als titel voor deze bloemlezing gekozen, omdat het woord symbolisch kan zijn voor de manier waarop we gepoogd hebben antieke teksten te benaderen, nl. op een vrije en ongedwongen wijze een verkenningstocht door de Latijnse literatuur maken. Het is bovendien geen toeval dat het woord AVIS de eerste lettergreep bevat van de. Charon - veerman van de onderwereld die de zielen van de doden over de rivier de Styx vervoert. De oergoden zijn de voorvaderen van de andere goden: Chaos - de oer massa van waaruit al het andere voortkwam; Gaea - de aarde; Tartarus - de onderwereld; Eros - de liefde; Nyx - de nacht; Erebus - het duister; Uranus - de hemel; Ourea - het gebergte Bredasche courant van 25 feb 1907 (pag. 3) In zijn geheel te lezen Digitaal te doorzoeken Gratis toegankelijk Delpher.n Erebos Over Erebos is men het in de Griekse mythologie niet eens. Het was een benaming voor de onderwereld, het was een benaming voor de Tartaros of het was een andere naam voor Hades de god van de onderwereld zelf EREBOS (Erebus) was the primordial god (protogenos) of darkness and the consort of Nyx (Night).His dark mists encircled the world and filled the deep hollows of the earth

Hypnos - God van de slaap | Historiek

EREBUS woons, dat daar zomaar op de ondiepe zeebodem ligt, hooguit elf meter onder hem. Hij geeft een schreeuw. Zijn collega's drommen om het computerscherm heen. Hij wijst naar de vorm. Ze geloven hun ogen niet: onder de zilveren towfish van de Investigator, ligt, een beetje vaag maar onmiskenbaar van vorm, een houten scheepsromp Het gekwelde en bedwelmende Erebus, genoemd naar de Oud-Griekse goddelijke personificatie van diepe duisternis en schaduwen en beheerder van de Onderwereld, lijkt een ode aan Erebus en vertelt over dode winters en verdoemde zielen en sluit af met de zon die bloed op de zee morst Erebus Erebus İngilizce anlamı ve tanımı Erebus anlamları (noun) The son of Chaos and brother of Nox, who dwelt in Erebus. (noun) A place of nether darkness, being the gloomy space through which the souls passed to Hades. See Milton's Paradise Lost, Book II., line 883. Erebus tanım Chaos is in de Griekse mythologie het Niets waaruit de eerste goden ontstonden. Chaos is volgens sommige bronnen vrouwelijk, maar wordt meestal als onzijdig aangeduid. Chaos wordt wel voorgesteld als een bodemloze leegte waar alles eindeloos valt; niet naar beneden, want er is geen enkele oriëntatie mogelijk, maar alle kanten op. Uit deze uitgestrekte malende wanorde ontstond orde in de vorm. Heel de onderwereld is onder de indruk van Orpheus' gezang. Orpheus keerde al terug, alle lotgevallen was hij al te boven gekomen en Euridice, die hem teruggeven was, kwam al naar de bovenwereld achter hem aanlopend (want deze voorwaarde had Prozerpina gesteld), toen een plotse onbezonnenheid zich van de nietsvermoedende minnaar meester maakte