Home

Excel kolom selecteren tot einde

Dat kun je doen met Control, Shift en de pijltjes toetsen. Wilt je jouw cursor bijvoorbeeld verplaatsen van de eerste naar de laatste (gevulde) cel in een kolom, dan gebruik je Control in combinatie met (↓). Als je vervolgens naar de laatste cel in de laatste rij wil gaan, gebruik je Control in combinatie met (→). Selecteren U kunt ook ergens in de tabel klikken en vervolgens op Ctrl+A drukken om de tabelgegevens in de hele tabel te selecteren, of u kunt op de meest linksboven in de tabel klikken en vervolgens op Ctrl+Shift+END drukken. Druk tweemaal op Ctrl+A als u de volledige tabel wilt selecteren, inclusief de kopteksten Dat kunt u doen door een cel te selecteren en dan op de groene rand van de gewenste richting te dubbelklikken. Binnen een gegevensset is het effect hetzelfde als met Ctrl + Pijltje en springt u naar de laatste cel met data aan het begin of einde van een rij of kolom

Snel selecteren in Excel (en minder snel een muisarm

  1. Een celbereik selecteren. Shift+pijltoetsen. Een hele kolom selecteren. Ctrl+spatiebalk. Een hele rij selecteren. Shift+spatiebalk. De selectie uitbreiden tot de laatste niet-lege cel in dezelfde kolom of rij als de actieve cel. Als de volgende cel leeg is, wordt de selectie uitgebreid tot de volgende niet-lege cel
  2. Range (Cells (2, xIndex), Cells (xRowIndex, xIndex)).Select. End Sub. 3. klikken lopen knop, dan wordt de kolom waarin de cel is geselecteerd geselecteerd, behalve de eerste rij. Tip: De VBA-macro selecteert van de tweede cel tot de laatste cel met inhoud in de kolom die u in stap 1 hebt geactiveerd
  3. http://www.ExcelXL.nl || Snel en gemakkelijk een tabel selecteren met sneltoetsen.In deze video ga ik je een tip geven hoe je in Excel op een snelle en gemak..
  4. Als kolom A en B gevuld zijn tot de laatste kolom die je in kolom C wilt selecteren: Neem een macro op: - Begin bij cel C1 - Houdt shift ingedrukt en ga 1 cel naar links (B1) - Druk <End><pijltje naar beneden> - Ga 1 cel naar rechts (kolom C) - Stop het opnemen van de macro en bekijk het resultaat in VBA

Verder heb je kolommen tot IV, dat zijn er maar 256. Als je er meer wilt, gooi dan je blad om, en bereken je formule per kolom. Je krijgt dan 80 kolommen, maar je hebt per kolom 65000 rijen ter beschikking. (Dus =AANTAL(A3:A65536), kopieren van A1 naar al je kolommen) [Voor 11% gewijzigd door Dido op 28-11-2005 21:02 Wisselen tussen Excel bestanden. CTRL + TAB. Bestand sluiten (close Window) CTRL + W. Excel sluiten. ALT + F4. Venstergrootte (vanaf Windows 7) WIN + Pijltjes. Venstergrootte via systeemmenu Navigeer naar de map met het bestand dat u wilt openen. Klik op het bestand en klik op 'Openen'. Klik 2 op een cel in het werkblad . 3. Druk op de toets End op het toetsenbord , gevolgd door de toets Home . Excel 2007 en 2010. 4. Klik op de Microsoft Office -knop in de linkerbovenhoek van het scherm

Rijen en kolommen selecteren in een Excel-tabel - Office

In Office 2011 had je de functie om een rij of kolom te selecteren en dan vervolgens met een bepaalde toetsencombinatie het einde van de excelsheet te selecteren en deze te verbergen. Hierdoor had je alleen het werkveld wat je ook daadwerkelijk gebruikte en kon je niet meer horizontaal of verticaal scrollen kolom selecteren vanaf een cel. Hallo. Je selecteert een bereik in een kolom door bijvoorbeeld F3:F20 of door $F$3:$F$20. Stel ik wil mijn bereik niet laten eindigen bij F20 maar de rest van de kolom. Dus vanaf F3: (rest van kolom F) selecteer tot het eind van deze groep (in dezelfde kolom) Selecteren - Shift: pijl rechts: selecteer cellen naar rechts: Selecteren: Ctrl: Shift: pijl rechts: selecteer tot het eind van deze groep (op dezelfde regel) Selecteren - Shift: pijltoets: selectie met één cel uitbreiden: Selecteren: Ctrl: Shift: pijltoets: selectie uitbreiden tot de laatste niet-lege cel in dezelfde kolom of rij als de actieve cel: Selecteren - Shift: spatiebal Als je dubbelklikt op het moment dat je het kleine zwarte kruis ziet, kopiëert Excel automatisch de formule naar beneden. Naast de muis kun je ook gebruik maken van een sneltoets combinatie. Hiervoor moet je de cellen E3 t/m E7 selecteren. Je kunt de formule nu naar beneden kopiëren met behulp van [Ctrl] + [D]

Selecteren van het doelbereik. Klik (indien nodig) op de cel met door te voeren functie / formule en selecteer met CTRL-A alle gegevens vanaf de kolom waarin de door te voeren functie / formule staat. Navigeer met 4 keer CTRL-. (Control-Punt) naar de cel links onder in de selectie Kolom selecteren CTRL + Spatie Naar cel A1 gaan CTRL + Home Omlaag vullen CTRL + ' Selecteer gebied SHIFT + CTRL + * Ga naar CTRL + G Naar rechts vullen CTRL + R Een rij lager ENTER Selectie vullen CTRL + ENTER Een rij hoger SHIFT + ENTER Meer decimalen ALT + H + 0 Beeld Naar einde rij CTRL + Pijlen Minder decimalen ALT + H +

Hi, In Office 2011 had je de functie om een rij of kolom te selecteren en dan vervolgens met een bepaalde toetsencombinatie het einde van de excelsheet te selecteren en deze te verbergen. Rijen of kolommen tot het einde verbergen Excel 2016. Mac Software. mac-apps-overige Aan de rechterzijde hetzelfde verhaal. Zorg ervoor de u de rechts kolom, naast de kolom die u wil verwijderen, mee selecteert. Klik in het lint (tabblad Start) achtereenvolgens op: Zoeken en vervangen > Selecteren speciaal. Net zoals bij het verwijderen van de lege rijen, plaatst u een bolletje bij Lege waarden en bevestigt u met OK Sneltoetsen voor Excel Sneltoetsen voor het invoeren en opmaken van gegevens De tekst verwijderen vanaf de invoegpositie tot aan het einde van de regel CTRL+DEL De aanwijzer één teken naar boven, De hele kolom selecteren CTRL+SPATIEBALK De hele rij selecteren SHIFT+SPATIEBAL Klik in een cel of selecteer tekst en kies Tabel > Selecteren > Kolom of Rij. worden de tabellijnen verwijderd en wordt aan het einde van elke rij en kolom een door u bepaald scheidingsteken ingevoegd. Tabellen combineren. Gebruik de opdracht Plakken om twee of meer tabellen samen te voegen tot één tabel Voorbeeldmacro om kolom te selecteren en nieuwe kolom in te voegen. De volgende voorbeeldmacro selecteert de hele kolom voordat deze nieuwe kolommen invoegt: Sub Select_Insert_Column() Dim MyRange as Object ' Store the selected range in a variable. Set MyRange = Selection ' Select the entire column

Hoe doe ik een export uit Venice? - Silverfin Help BE (nl)

standaardgetalnotatie toepassen selectie uitbreiden tot de laatste niet-lege cel in dezelfde kolom of rij als de actieve cel selectie uitbreiden tot de laatst gebruikte cel in het werkblad (in de rechterbenedenhoek) selectie uitbreiden tot het begin van het werkbla tot aan de laatste gevulde regel selecteren. Ik ben op zoek naar de vba-code om in excel vanaf regel 4 alle gevulde regels te selecteren. Omdat dit fluctureert kan ik nooit met zekerheid zeggen hoeveel regels er aanwezig zijn, daarom is mijn vraag of iemand ook weet hoe je vanaf regel vier tot aan de laatste regel kunt selecteren. alvast bedankt Naar de laatste kolom rechts CTRL + END. Naar de laatste rij beneden CTRL + pijltje omlaag. Een hele rij/kolom selecteren CTRL + SHIFT + pijltje omlaag of rechts. Hoe getallen in een rij doorvoeren tot het einde van een trend 1 2 3 type > hele rij selecteren > groep bewerken > doorvoeren > reeks > trend aanvinke

Selecteer de gehele kolom en typ vervolgens Cltr + Shift + % in. Met deze simpele truc wordt de hele kolom ineens weergegeven in procenten. Hack #6: naar het begin van de spreadsheet zonder scrollen Wie wel eens gewerkt heeft met een grote dataset weet hoe ontzettend lang het kan duren om helemaal naar het einde van de sheet te scrollen, én vervolgens weer terug Selecteren tot het begin of einde van het document: Alt + Ctrl + Shift + PageDown: Selecteren tot het einde van het venster: Ctrl + Shift + F8: Gebruik de Pijltoetsen om een verticaal tekstblok te selecteren. Gebruik Esc om de modus te sluiten: F8: Uitbreidingsmodus inschakelen Sneltoetsen Excel vanaf 2007 Sneltoetsen Excel 2003 LEES DIT Doet Groep Nummer Teken Toets2 Toets3 B, f # % & matrixformule invoeren Alt + 0128 Y selectie uitbreiden tot het einde van een veld selectie uitbreiden tot het begin van een veld met de wijzers van de klok mee naar de volgende hoek (eerst kolom/rij selecteren) kolom of rij. Excel trukendoos voor Adwords Om grote SEA campagnes goed te beheren wordt veelal de Editor gebruikt. Deze is gratis te downloaden en biedt de Adwords gebruiker een zeer handige applicatie om campagnes te managen. Via de Editor kunnen er snel en eenvoudig grote bewerkingen worden gedaan, wat veel meer tijd zou kosten als je dit [

De kolom naar Word kopiëren, alles selecteren en links uitlijnende tab op bijv. 10 cm zetten. Dan een macrootje maken: cursor naar eind v.d. regel, zoek spatie omhoog, vervang spatie door tabteken, ga naar begin volgende regel, einde macro. Zo werk je door tot de laatste regel. Dan heb je 2 kolommen die je daarna weer terug kunt zetten naar Excel Kies hier voor Een formule gebruiken om te bepalen welke cellen worden opgemaakt en plak daar de volgende formule: =RIJ (A1)=Rij. De rij formule. Geef dit een opvulkleur mee. Dit is de kleur van de markering bij het selecteren. Wij kiezen hier voor rood. Doe hetzelfde voor de kolom, maar geef die deze formule mee. =KOLOM (A1)=Kolom

Tot nu toe zeer weinig Toch blij dat hier een duo in ligt zodat ik iig nog kan surfen tijdens het berekenen. Laatste vraag: Ik wil op de 4e sheet de gegevens (tekst&cijfers) van 3 kolommen laten verschijnen als iemand op sheet2 in kolom K een waarde van 1-200 ingeeft. Om het wat duidelijker te maken: zie screensho Tot nu toe hebben we in dit artikel alleen gesproken over Excel Formulier selectievakje, maar er is een ander type selectievakje dat Microsoft Excel beschikbaar stelt: ActiveX Checkbox. ActiveX selectievakjes kunnen ook worden toegevoegd vanaf de Ontwikkelaar -tab > Invoegen -knop Ik heb een kolom met waarden daarin, hoe vind ik de laatste waarde in (tot aan de laatste waarde) en 0 kolommen naar rechts (we blijven in dezelfde kolom). Hoogte en breedte is in dit voorbeeld niet relevant omdat we slechts 1 cel nodig hebben. We Wil je het voorbeeld zelf in Excel bekijken dan kun je de werkmap [drain file 4.

Excel-tip: Naar de eerste lege cel aan het einde van een

Sneltoetsen voor Excel Luister! link naar Eduvip. De tekst verwijderen vanaf de invoegpositie tot aan het einde van de regel CTRL+DEL De aanwijzer één teken naar boven, beneden, De hele kolom selecteren CTRL+SPATIEBALK De hele rij selecteren SHIFT+SPATIEBAL Eind aan apostrof-probleem. Een heel kleine, onschuldige actie heeft menig Excel-gebruiker die datasets combineert tot waanzin gedreven: de apostrof voor een getal. of door de kolom te selecteren, op de rechtermuisknop te drukken en Celeigenschappen te kiezen Druk tot slot op Enter. Excelleren in Excel Doordat er veel verschil bestaat tussen een tekstverwerker en een spreadsheetprogramma, gedragen sommige toetsenbordcombinaties zich anders in Excel

Sneltoetsen in Excel - Office-ondersteunin

65.000 lege rijen in mijn werkblad. Prutser. 1/11/10 1:44 PM. Ik heb in mijn werkblad, onderaan mijn gegevens, een massa lege rijen staan. Ik heb reeds de oplossing geprobeerd in dit forum van Ingrid (bericht >. ctrl+end van in 2004), maar om de één of andere reden lost dit mijn probleem. niet op Excel verwijdert automatisch nullen aan het begin, en na een decimaalteken aan het eind van een getal in een cel. Als dit het lastiger maakt om gegevens zoals postcodes op te slaan, dan kun je de gegevens ook als tekst importeren, zodat ze precies zo verschijnen als ze zijn ingevoerd Overschakelen naar het eind van het document: Ctrl+V: Plakken: Ctrl+Shift+End: Selecteren tot aan het eind van het document: Ctrl+Shift+Home: Selecteren vanaf het begin van het document: Ctrl+B: Vet: Ctrl+F: Zoeken: Ctrl+H: Zoeken en vervangen : F2: Celinhoud bewerken: Ctrl+1: Celeigenschappen: Alt+= Autosom (optellen bovenstaand of linker. Ga als volgt te werk: Typ in C1 een datum. Typ in C2 een datum. Neem in E1 de functie precies zo over als hiernaast in de afbeelding is aangegeven. U ziet nu het verschil in jaren. Wilt u een verschil in maanden, typ dan een ' m ' in plaats van een ' y '. Typ een ' d ' als u het verschil in dagen wilt weten

Normaal gesproken hebben we in Excel-werkblad twee verschillende methoden om kolommen te verwijderen, de ene is de sneltoets en de andere door de rechtsklik- en invoegmethode te gebruiken, maar in VBA moeten we de verwijderopdracht en de volledige kolominstructie gebruiken om elke kolom samen te verwijderen, de truc om dit is dat als we een enkele kolom moeten verwijderen, we een enkele. ASAP Utilities »Selecteren » Selectie uitbreiden tot en met de laatst gebruikte kolom: Deze tool breidt uw geselecteerde bereik uit tot en met de laatst gebruikte kolom op uw werkblad. Op deze manier kunt u eenvoudig uw selectie uitbreiden zonder naar rechts te hoeven schuiven. Dit is heel handig wanneer u niet de ingebouwde sneltoetsen van Excel kunt gebruiken zoals 'Ctrl+Shift+Pijltoets. Tab 1 kolom naar rechts Shift+Tab 1 kolom naar links Ctrl+Pijl of Horizontaal naar begin of einde gegevensreeks gaan Ctrl+Pijl of Verticaal naar begin of einde gegevensreeks gaan Veelgebruikte sneltoetsen Ctrl+A Alles selecteren Ctrl+B Vet Ctrl+C Kopiëren Ctrl+D Bovenliggende cel kopiëren Ctrl+F Zoeken Ctrl+G Ga naar Ctrl+H Vervange

Hoe de volledige kolom behalve de koptekst / eerste rij in

Methode 1 : Om de Kolom breedte samen met de gegevens te kopieren: 1. Selecteer de kolommen die u wilt kopiëren. - Om een enkele kolom te selecteren, selecteert u de kop van de kolom of gaat u naar een cel in de kolom en drukt u op CTRL+SPACEBAR (of op COMMAND+SPACEBAR voor Macintosh gebruikers). - Om meerdere kolommen te selecteren : a In Excel (2003) heb ik een sheet gemaakt om betalingsachterstanden te berekenen. In kolom A en B staan jaar en maand. In kolom C wordt automatisch het vaste maandbedrag vermeld, zodra in D de betaling is vermeld, maar kan ook handmatig in C worden ingevuld (als de maand voorbij is en nog niet betaald werd). In kolom F staat de formule voor de berekening van de achterstand. ik heb vanaf regel.

Excel Selecteren van een selectie met sneltoetsen - YouTub

Anders is het einde van de lijst bereikt. Je kunt in Excel heel snel een draaitabel maken. De handige 'Wizard Draaitabel en draaigrafiek' was tot en met Excel 2007 van de Ctrl+9 verbergt ze, Alt+9 toont ze weer. Je kunt voor de zichtbaarheid ook de aangrenzende rij of kolom selecteren en via een rechtsklik kiezen voor. Excel kan dit probleem oplossen. Selecteer de kolom. Als uw gegevens niet worden gescheiden door tabbladen, moet u dit probleem oplossen met behulp van de functionaliteit convert die in het lint op het longlet zit gegevens. Begin met het selecteren van de kolom waar uw gegevens zich bevinden Als het vakje direct onder instellingen leest Print selectie , verander het in de actieve bladen of de hele werkmap wilt afdrukken om alle instellingen die kunnen worden blokkeren van Excel van het selecteren van de te negeren eerste kolom te drukken . je kan ook kiezen voor Negeer druk gebied om uw instellingen te behouden , maar negeer ze tijdelijk . als u de instellingen op deze. Sneltoetsen, functietoetsen, toetsenbordcombinaties Excellerend Heemraadweg 21 2741 NC Waddinxveen 06 5115 97 46 richard@excellerend.nl BTW: NL0021459225 ABN/AMRO: 53.68.25.491 KVK: 24389967 De navigatie. Microsoft Excel 365. Gevorderd AAN DE SLAG MET OFFICE TRAINING: MICROSOFT EXCEL 365 GEVORDERD

variabel cellenbereik selecteren in excel Programmeren

Excel heeft ongekende mogelijkheden die je kunt inzetten om meer inzicht te krijgen in je (bedrijfs)processen. Denk hierbij aan analyses, formulieren, dashboards en Social Cockpits Mijn 'Done 4 U concept houdt in dat wij samen op basis van jouw wensen een plan van aanpak bespreken en ik de cijfers en conclusies achter de schermen vertaal naar duidelijke overzichten zodat je in een oogopslag. Tot slot nog een paar leuke, Excel wel kon, is het selecteren van meerdere stukken tekst tegelijkertijd. bijv. met tabs en je wilt alleen de eerste kolom daarvan selecteren om te kopiëren of vet te maken, gebruik dan de ALT-toets en sleep dan over de te selecteren tekst heen

Een document van het einde tot het begin Druk op F8 om de selectiemodus in te schakelen en druk vervolgens eenmaal op F8 om een woord te selecteren, druk tweemaal om een zin te selecteren, De inhoud van een kolom Klik in de bovenste of onderste cel van de kolom Eerst selecteren we al onze items en klikken op Verplaatsen naar in ons batch items-menu en vervolgens selecteren we Verplaatsen naar bord. Stap 2; We kunnen dan ons bord kiezen en in welke groep binnen dat bord we deze items willen zien! Kijk hoe mooi deze items op hun nieuwe plek zijn geïntegreerd! Een bord exporteren naar Excel Na het ingeven van de formule gaat Excel automatisch je formule tot in de laatste cel van de kolom kopiëren. Dat is een enorme verbetering ten opzichte van de klassieke werkwijze. Een nadeel van deze nieuwe werkwijze ontstaat wanneer je de formule naar de aangrenzende kolommen wil kopiëren

[Excel] Rij vanaf C:1 tot 'oneindig':1 - Client Software

Een Project Dashboard Maken in Excel - deel 3/3. In het tweede blog heb je de visualisatie verrijkt met de status van een project: hoeveel dagen zijn er nog te gaan in een project, is een project al voltooid of is de deadline overschreden en zo ja, hoeveel dagen al? Als opfrisser zie je hieronder wat je hebt gemaakt Dit stukje code werkt exact hetzelfde in Excel 2003, dus hier is niets nieuws onder de zon (tenminste, behalve dan dat in de gebruikersinterface die ListObjects in Excel 2013, 2010 en 2007 dus Tabellen worden genoemd). Delen van een tabel selecteren In Excel heb ik de kolom gemarkeerd en Format Cells Om het gewenste US-datumformaat goed weer te geven moet u eerst de kolom (indien niet geselecteerd) selecteren en dan onder Cell Format - Number kiezen voor Date EN Locale selecteren: Er is een ruimte aan het begin en aan het einde van de datum

Excel sneltoetse

Hoe je het einde van een Excel -werkblad zoeke

Ctrl + Spatie Hele kolom in een werkblad selecteren Shift + Spatie Hele rij in een werkblad selecteren Shift + pijltjes Selectie van cellen uitbreiden Ctrl + Shift +Page pijltjes Selectie uitbreiden tot einde van werkgebied SELECTEREN Up Page / Down Page Up / Down Page Up Page / Down www.laudame.nl 010 451 55 0 Excel 2020 update uitleg + eigen lesnota's. Vak: Excel 1. Ex cel. V oor e x cel zit v oor aan wan t ander s kan je sle cht meev olgen me t leerkac ht. Maak casus t egen v olgende week cassus budge tanaly se 1. Als iets niet luk t stuur mail nr leerkr acht. Zoek samen v atting v an Ex cel op int ernet, z o t e zien zijn er heel g oede Excel is voor allerlei rekenkundige klusjes te gebruiken. Nu heeft elke cel in kolom B deze kleur als die niet gelijk is aan de cel ernaast in kolom A. Ongelijke cellen zoeken in Excel is dus makkelijk te automatiseren! Goed om te zien dat het artikel je tot het einde toe heeft kunnen interesseren

Maak tijdens de cursus Excel van Basis tot Expert (via e-learning) kennis met het spreadsheetprogramma Excel en beheers alle functionaliteiten, van basis tot gevorderd. Na het volgen van deze opleiding kunt u volledig gebruik maken van Excel. Alle benodigde thema's komen aan bod, zoals gegevens invoeren en opmaken, eenvoudige tot complexe berekeningen, grafieken, grote tabellen beheren. Ga naar het einde van de tekst die je wilt selecteren. Dit kan al scrollend, met de scrollbalk of via het navigatievenster (overzicht van pagina's) Voor een pagina-einde is de sneltoets combinatie CTRL + ENTER. Als wilt gebruiken deze sneltoets, plaatst u de invoegpositie op de plaats waar u het pagina-einde In het geval dat men een lijst heeft waarvoor de resultaten opgezocht worden, wordt de formule tot het einde van de lijst doorgetrokken. Dit wordt gedaan door op de cel te staan, en in de onderste rechterhoek het zwarte dunne kruisje te selecteren en verder te slepen naar het einde van de kolom Sneltoetsen in Microsoft Office Word zijn toetsencombinaties of functietoetsen die snel toegang geven tot functies die normaal gesproken alleen via menu's te bereiken zijn.. In onderstaande tabel staan de meest voorkomende sneltoetsen die in MS Word kunnen worden gebruikt

Sneltoets voor rijen of kolommen tot het einde verbergen

kolom selecteren vanaf een cel - Microsoft Communit

Sneltoetsen in Excel - Serasta Traininge

Je kunt in de afbeelding hieronder zien dat de cellen in kolom A zijn opgeslagen als tekst, om efficiënt spreadsheets te zoeken 4 Excel-lookup-functies om efficiënt spreadsheets te zoeken In een gigantisch Excel-spreadsheet kom je met CTRL + F pas tot nu toe. zodat hij zou eindigen 4565 Excel Windows algemeen Toetscombinatie Aangeboden door: www.easytemplate.nl Huidige kolom selecteren CTRL+' Weergaven formules en celwaarden CTRL+HOME Naar begin werkblad CTRL+A Alles selecteren Selectie bold weergeven Selecteren tot aan het eind van het document CTRL+SHIFT+HOM Help mij please, ten einde raad (omwille van te weinig kennis). Ik heb bijvoorbeeld 2 kolommen. In de eerste kolom wordt in veld A1 iets ingevuld. nadat daar iets wordt ingevuld zal als eerste in kolom B ergens iets ingevuld worden. Nu zou ik beide waarden (getallen) van elkaar moeten aftrekken, maar het i In Excel 2016 voor Windows of de Office365-versie van Excel vindt u deze functie op de Gegevens tab in de Get & Transform opties. Deze functie is ook exclusief voor Excel voor Windows. Je zult het niet vinden in de Mac-versies of in de webbrowsereditie van Microsoft's app. Voordat u begint: controleer de gegeven Voor degenen die het een en ander over Excel weten, hebben we de cellen absoluut gemaakt door de $ -tekens te gebruiken. Vervolgens wil je het vierkantje rechtsonder gebruiken om deze functie op de hele B-rij toe te passen. Dat is helemaal tot aan de 69e kolom, waar onze lotto-nummers eindigen

Excel-kolommen selecteren. selecteert u alle cijfers in het blad behalve de Percentage kolom aan het eind en klik op de Decimaal verlagen knop twee keer. Excel-opmaak plaats de muisaanwijzer rechts of onder aan de rij of kolom zodat de muisaanwijzer een tweekoppige pijl wordt en sleep tot de rij of kolom de gewenste grootte heeft Deze functie is beschikbaar in de Excel-versie van 2007 en later. Stap 1: - Nu willen we het duplicaat in Excel-regelitems per kolom zoeken en markeren. Selecteer het gegevensbereik om de duplicaten in Excel te vinden. Stap 2: - Ga vervolgens naar Home om voorwaardelijke opmaak te selecteren en ga naar Celregels markeren en we zullen dubbele. Zoeken in Excel is erg makkelijk én veelzijdig dankzij de speciaal daarvoor bedoelde functie. In het boek Gegevens verwerken in Excel van Wim de Groot lees je er - naast vele andere zaken - alles over. Hieronder een voorbeeld van wat je met de functie kunt doen