Home

Subsidie scholing 2021

1. Het subsidiebedrag per afgerond scholingstraject bedraagt: a. € 150,00 bij een scholingstraject als bedoeld in artikel 6, onderdeel a; b. € 500,00 bij een scholingstraject als bedoeld in artikel 6, onderdeel b; en. c. € 1.000,00 bij een scholingstraject als bedoeld in artikel 6, onderdeel c. 2 De Subsidieregeling praktijkleren wordt in de studiejaren 2019-2020 tot en met 2021-2022 uitgebreid met een extra compartiment. Voor erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie die een mbo bbl-leerplek aanbieden komt extra subsidie beschikbaar. Lees meer over deze extra subsidie €50 miljoen subsidie voor leren en ontwikkelen in mkb start 2 maart Nieuwsbericht | 20-01-2020 | 17:05 Het kabinet wil werkgevers en werkenden helpen om tijd en geld te investeren in leren en ontwikkelen op de werkvloer

Zorginstellingen kunnen subsidie aanvragen voor scholing van medewerkers. Budget : € 420 miljoen tot 2021. Additioneel daarop € 22,5 miljoen. voor de COVID-activiteit Werkgevers kunnen voor hun werknemers in opleiding gebruikmaken van de subsidieregeling praktijkleren. Dit is een tegemoetkoming voor: kosten van begeleiding van een leerling of student; de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Regeling voor moeilijk plaatsbare deelnemers aan stage

Innovatiecoach nodig? Krijg nu tot 5

Staatscourant 2020, 46170 Overheid

 1. MkbIdee: subsidieregeling voor mkb-ondernemers voor de ontwikkeling van huidige of toekomstige werknemers in je bedrijf, branche of regio. De subsidie is bedoeld voor projecten die knelpunten oplossen bij het investeren in scholing en ontwikkeling. Ondernemers met een bedrijf tot 250 werknemers mogen aanvragen
 2. De politiek ziet scholing als hét toverwoord om sterker uit de huidige crisis te komen. Dat is vanachter het bureau makkelijk gezegd. Want, je zult als werkgever maar alle zeilen moeten bijzetten om het hoofd boven water te houden. Een gedegen scholingsplan met certificaten en diploma’s is voor bedrijven een behoorlijke kostenpost. Wist u dat u in aanmerking kunt komen voor een.
 3. De SLIM-subsidie heeft als doel u als ondernemer te stimuleren om te investeren in de ontwikkeling van uw personeel. Net als in 2020 kunt u in 2021 tijdens twee openstellingen een aanvraag doen. Dat kan van 2 maart tot en met 31 maart en van 1 september tot en met 30 september
 4. STAP-budget.nl is een onafhankelijk informatieplatform van Educata B.V. Dit platform zal zich aankomende maanden vullen met opleidingen waarvoor je vanaf 1 maart 2022 maximaal €1.000 STAP-budget bij UWV kunt aanvragen. Ook vind je op dit platform aankomende periode steeds meer EVC-trajecten, coaches, open dagen & evenementen, ontwikkelbanen.
 5. Er is tot en met 2020 jaarlijks ruim 70 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren van de arbeidsmarkt. U maakt kans op ESF subsidie met een project dat zich richt op het terugdringen van de jeugdwerkeloosheid terug en het investeren in de re-integratie van onder meer jongeren, 55-plussers en leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs
 6. U vraagt de subsidie aan na afloop van het studiejaar door middel van een digitaal aanvraagformulier. Voor het studiejaar 2019/2020 kunt u vanaf 1 juli 2020 tot en met uiterlijk 16 september 2020 (vóór 17.00 uur) de subsidie aanvragen. Aanvragen die later door RVO.nl worden ontvangen, komen niet in aanmerking voor subsidie

Subsidie praktijkleren aanvragen RVO

 1. Er is vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Per aanvraag kan er maximaal € 24.999 subsidie aangevraagd worden (voor samenwerkingsverbanden maximaal 500.000). De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering
 2. Scholing Verzorgen van EVC-procedure (Erkenning van eerder Verworven Competenties) Ontwikkeladvies NL leert door gestopt in 2020. Tot eind 2020 kon er subsidie aangevraagd worden voor 20.000 ontwikkeladviezen. Hiervoor werd €14 miljoen besteed vanuit de overheid, dus € 700 per ontwikkeladvies. Ontwikkeladvies was gericht op
 3. In 2020 wordt hiervoor aan werkgevers hiervoor een extra SOOB-subsidie verstrekt € 125,- per medewerker, per opleiding. Het principe is dat de aanvraag nieuwe medewerkers betreft, die tussen 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 bij de aanvrager in dienst zijn gekomen
 4. isterie van VWS stelt 130 miljoen euro beschikbaar voor dit vierde tijdvak van het SectorplanPlus
 5. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele project gerelateerde kosten. De kosten die voor subsidie in aanmerking komen staan omschreven in het Kaderbesluit Nationale EZ-subsidies. Het moet in ieder geval gaan om alle redelijk gemaakte kosten, die direct verbonden zijn aan de uitvoering van het project

De minimale subsidie is € 25.000. U krijgt te maken kosten geheel vergoed (= 100% subsidie). Er is dus geen andere financiering nodig. Voor subsidie komen alle redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van het project. Subsidiabele kosten zijn bijvoorbeeld uw eigen ondernemersuren of kosten van derden Subsidie korte scholingstrajecten vo. Werkt u als leraar in het voortgezet onderwijs (vo) of wilt u in die sector gaan werken? Als u daar niet de juiste bevoegdheid voor hebt, kunt u tot en met 15 oktober 2021 een subsidie aanvragen om deze met een kort scholingstraject te halen Het Rotterdams Scholingsfonds geeft subsidie aan Rotterdammers die willen omscholen, herscholen of bijscholen naar banen waar veel vraag naar is. Subsidie scholingsvouchers Gepubliceerd op: 21-08-2020

SDE++ 2020: één subsidieronde en budget van € 5 miljard

€50 miljoen subsidie voor leren en ontwikkelen in mkb

Cursussen50% vanafgerondd cursuskvoorsten1 septembermet een maximum2020: van € 850 per werknemer. totale vergoeding per werknemer per jaar is maximaal € 850 In 2020 is er € 50 miljoen beschikbaar voor ontwikkeladviezen en (online) scholing. Hiermee worden 22.000 ontwikkeladviezen gefinancierd, waarmee een bedrag van ruim € 14 miljoen gemoeid is. Voor (online) scholing verwacht Koolmees 50.000 tot 80.000 scholingstrajecten te kunnen financieren, hiervoor is in totaal € 34 miljoen beschikbaar Ontvang tot € 2.000 subsidie voor scholing! Sinds oktober 2020 kunnen werknemers en zelfstandigen in de culturele en creatieve sectoren een beroep doen op Werktuig PPO. Dit is een subsidie voor scholing die valt onder Permanente Professionele Ontwikkeling. Sinds het officiële startschot van werktuig PPO op 8 oktober 2020 zijn inmiddels ruim. Door verschillende subsidies en belastingvoordelen wordt de combinatie van leren en werken aantrekkelijker voor werkgevers en werknemers. Belastingvoordeel voor werknemers Als werknemers studiekosten zelf betalen, kunnen zij een deel van de kosten aftrekken van de inkomstenbelasting. Het gaat dan om. Op 16 november 2020 heeft de minister van SZW aan 14 opleiders subsidie toegekend. Met deze 'NL leert door' -subsidie kunnen zij kosteloos leerpakketten, abonnementen, cursussen en trainingen aanbieden. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een kortdurende cursus om een specifieke vaardigheid te leren of om een vakgerichte bijscholing te volgen

Subsidieregeling Praktijkleren 2020-2021. De werkgever komt in aanmerking voor een subsidie van maximaal € 2.700,- per BBL-deelnemer per schooljaar, als tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van een deelnemer. Voor de maximale bijdrage moet de student 40 weken begeleiding per schooljaar ontvangen De subsidie zij-instroom bedraagt € 20.000,- per zij-instromer. Deze subsidieregeling is met een jaar verlengd tot 1 januari 2023. Aanvraagtermijn. U kunt tot en met 15 oktober 2021 subsidie aanvragen voor zij-instromers die in 2020 of 2021 beginnen met hun scholing. U kunt de subsidie pas aanvragen nadat de zij-instromer is begonnen met de. Er zijn mogelijkheden om een subsidie te ontvangen voor de scholingskosten die u maakt. Denk aan: Colland Arbeidsmarkt subsidie Subsidieregeling praktijkleren Overige subsidies 1. Colland Arbeidsmarkt subsidie Colland Arbeidsmarkt is het zogenaamde opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector agrarisch en groen. Colland stimuleert o.a. het vergroten van de vakkennis en vaardigheden van. Subsidieregeling voor cursussen Het grote aanbod cursussen waarvoor een subsidie kan worden aangevraagd, is gegroepeerd in cursusgroepen. Deze regeling geldt voor Bloembollengroothandel, Bos en Natuur, Dierhouderij, Glastuinbouw, Groenvoederdrogerijen, Hoveniers en Open Teelten en Paddenstoelenteelt. Naar regeling Subsidieregeling BBL-opleidingen BBL-opleidingen zijn voor mensen die graag.

Overzicht van fiscale regelingen en subsidies NRT

Jarenlange vruchtbare samenwerking JC-Electronics en ASBR

NL leert door subsidie: Hoe maak ik gebruik van online scholing? 19-11-2020. Op 16 november 2020 heeft de Minister van SZW aan 14 opleiders subsidie toegekend. Met deze NL leert door subsidie kunnen zij kosteloos leerpakketten, abonnementen, cursussen, en trainingen aanbieden. Binnenkort komen nog meer cursussen en opleidingen beschikbaar De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de kosten van de scholing en bedraagt maximaal € 1.000,- (inclusief btw).12 Indien de subsidiabele kosten van een scholing meer dan € 1.000,- bedragen, kan dus maximaal € 1.000,- aan subsidie worden verstrekt

Met de NL leert door subsidie kunnen opleiders kosteloos leerpakketten, abonnementen, cursussen, en trainingen aanbieden. Werknemers in loondienst, flexwerkers, maar ook zelfstandigen en zzp'ers kunnen gebruik maken van de subsidieregeling NL leert door. Een ideale manier om jouw kennis of skills uit te breiden en te updaten de scholing wordt de deelnemers kosteloos aangeboden door de opleider(s) de scholingsperiode valt binnen het tijdvak 1 oktober 2020 en 31 juli 2021. Doelgroepen en mogelijke scholingsvormen. De scholingstrajecten die vallen binnen deze subsidie kunnen gericht zijn op verschillende doelgroepen op de Nederlandse arbeidsmarkt Voor welke soorten scholing is deze subsidie? Voor de subsidie arbeidsmarktscholing COVID-19 Fryslân 2020 komen in aanmerking: de kosten van deelname aan een opleiding, training, seminar of cursus door de medewerkers, maar in sommige gevallen ook de eigenaar of eigenaren van de rechtsvorm van de aanvrager (zie kopje Wie kan aanvragen voor deze uitzondering) Scholing of omscholing kan u misschien helpen een baan te vinden die u leuk vindt en die past bij uw mogelijkheden. Wilt u aan een opleiding beginnen tijdens uw uitkering? Overleg het dan vooraf met ons. Stuur een bericht via uw Werkmap en geef daarin aan: welke opleiding u wilt volgen; locatie van de opleiding

Subsidie-adviseur Remco Klaasen helpt je graag bij de subsidieaanvraag en werkt op no-cure-no-paybasis. Alleen als de subsidievraag wordt goedgekeurd betaal je 10% van het subsidiebedrag aan MRK ONE. Je kunt Remco bereiken via 06-41231772 of r.klaassen@mrk-one.nl OOC Subsidie 2020. Doel: instroom, doorstroom en het behoud van (technische) vakmensen in de carrosseriebranche bevorderen. Aanvragen kan niet meer, maar declareren nog wel. Deze regeling is vervangen door de subsidie Scholing van Werkenden. Meer informatie Vergoedingsbedragen beschikbaarheidbijdragen 2020. Vergoedingsbedragen beschikbaarheidbijdragen 2019. Beschikbaarheidbijdrage zorgfuncties. Ook voor een aantal specifieke zorgfuncties kunt u een bijdrage/ subsidie aanvragen

Om Code 95 opleidingen te stimuleren geeft FSO subsidie aan werkgevers die investeren in de scholing van hun werknemers. Voor de aangewezen theoretische en praktijk opleidingen (U en W-trainingen) geldt een subsidiepercentage van 25% of zelfs 50%. De gesubsidieerde opleidingen* (inclusief erkenningscriteria) voor het kalenderjaar 2020 en 2021 zijn Kosteloze scholing. Schrijf je nu in! Er is goed nieuws voor Noord Nederland! De overheid helpt om mensen wendbaar te maken met de subsidieregeling NL Leert Door. Er is maar liefst 750.000 euro beschikbaar, waarmee 750 mensen geschoold kunnen worden. Er zijn ruim 40 opleidingen en cursussen De subsidieregeling Tel mee met Taal 2021-2024 bouwt voort op die van de periode 2017-2020, maar is op een aantal punten uitgebreid en aangepast. Zo kun je nu ook subsidie aanvragen voor praktijkgerichte experimenten Niet alleen voor werkgevers, maar ook voor werknemers, flexwerkers, ZZP-ers en zelfstandigen. Dus ook voor jou. Hoe ga je het beste om met die veranderingen? Wat zijn de mogelijkheden? Waar moet je rekening mee houden? En hoe pakken anderen dit aan? De antwoorden op dat soort vragen vind je hier, op Hoe Werkt Nederland Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 15 oktober 2020, nr. WJZ/ 20066914, houdende wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 in verband met de invoering en openstelling van een subsidiemodule voor agrarische bedrijfsadvisering en educatie met het oog op duurzame landbou

Zijn er subsidies en fiscale regelingen voor het

 1. Aanvullende crisisdienstverlening en scholing via praktijkleren in het mbo kunnen in 2021 en 2022 worden aangeboden aan werknemers die werkloos dreigen te raken en werkzoekend zijn na 12 maart 2020. Subsidie frequentie - Tijdvak aanvraag. Deze regeling treedt 26 maart 2021 in werking en vervalt op 1 januari 2023. Type aanvrage
 2. isterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 3. imale studiebelasting van 16 uur en een waarde van € 500,-. aangeboden sinds maart 2020. • De opleider biedt de scholing tegen een marktconform tarief
 4. Advieswijzer | Scholing en Personeel 2020. Personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de subsidieregeling Praktijkleren. Ook is er onder bepaalde voorwaarden een financiële bijdrage mogelijk vanuit een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor jouw branche

Vanaf 1 maart 2022 subsidie STAP voor scholing. Vanaf 2022 is het niet meer mogelijk om scholingsuitgaven in de aangifte inkomstenbelasting in aftrek te brengen. In plaats daarvan kunnen werkenden en werkzoekenden vanaf 1 maart 2022 een beroep doen op de subsidieregeling STAP-budget De scholing moet leiden tot een officieel erkend diploma of certificaat en gegeven worden door een erkende opleider. Als werkgever moet u een bekwame praktijkbegeleider kunnen leveren. Voor het omscholingstraject mag niet eerder een andere subsidie verstrekt zijn (subsidie Praktijkleren of SLIM). Aanvragen OI Vanaf maart 2020 kan een werkgever gebruik maken van een SLIM-subsidieregeling (subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB) indien de organisatie net meer dan 250 medewerkers telt. Deze subsidieregeling is alleen van toepassing op deeltijdonderwijs, niet op leren/werken combinaties zoals BBL opleidingen, dan is de subsidieregeling praktijkleren van toepassing Vindt u scholing van uw medewerkers duur? Heeft u er geen tijd voor of weet u niet welke scholing u uw medewerkers kunt aanbieden? Mkb-ondernemers kunnen hier hulp bij krijgen en subsidie voor aanvragen. Een subsidie van 5.000 tot 25.000 euro kunt u tussen 1 en 30 september aanvragen

Regelingen en subsidies voor leven lang ontwikkelen SER

Vergoeding voor scholing. Rotterdamse werkzoekenden kunnen sinds september 2020 bij de gemeente een scholingsvoucher van maximaal 2.500 euro aanvragen. De voucher vergoedt scholing tot en met mbo 4-niveau. Met een scholingsvoucher kunnen zij hun scholing betalen en hun kansen vergroten op langdurig betaald werk in sectoren waar banen zijn Subsidies stimuleren duurzame inzetbaarheid en scholing bij grafimediabedrijven. 'Dit jaar zijn er meer subsidies beschikbaar dan ooit om te investeren in de ontwikkeling van jouw bedrijf, medewerkers of teams,' meldt het A&O Fonds Grafimediafonds. De subsidiegids 2020 van het A&O Fonds Grafimediafonds is vanaf nu beschikbaar Gratis online scholing: Start per 1 december 2020. Vanaf 1 december is het mogelijk om gratis online scholing te volgen. De overheid heeft ook hiervoor subsidie beschikbaar gesteld. Meer informatie hierover vind je op de website van de overheid

Subsidie voor arbeidsplaatsen en rentekosten voor Drentse

Zo krijgt u subsidie voor scholing HR Praktij

 1. Subsidie OOC Subsidie 2020. Doel: instroom, doorstroom en het behoud van (technische) vakmensen in de carrosseriebranche bevorderen. Aanvragen kan niet meer, maar declareren nog wel. Deze regeling is vervangen door de subsidie Scholing van Werkenden. Terug naar alle subsidies
 2. Subsidie voor energiebesparing bij gebouwen of processen in Overijssel 8 oktober 2020 Tot en met 1 december 2020 is de Subsidie Energiebesparing Overijssel weer opengesteld. Bernhard Scholing over trends in subsidies 3 mei 2019 Bouw- en investeringssubsidies stimuleren ondernemers al jaren duurzamere keuzes te maken
 3. Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing. Het doel van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing (NLDS) is het (verder) ontwikkelen van kennis en vaardigheden van deelnemers door hun kosteloos scholingstrajecten aan te bieden, die kunnen bijdragen aan het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt of op het weer verkrijgen van arbeid of opdrachten
 4. Met subsidies voor branchekwalificerende scholing wordt de inzetbaarheidvan de medewerker verhoogd. Daarbij gaat het om opleidingen voor specialisaties binnen het chauffeurs vak, Doorstroom 2020 € 90.000 . Subtotaal . € 2.870.000 Branche kwalificerend ADR € 545 .000 Branche.
 5. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 april 2017, nr. VO/1091439, houdende regels voor het verstrekken van subsidie voor zij-instromers in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs om hun onderwijsbevoegdheid te halen (Regeling subsidie zij-instroom 2017

SLIM subsidie voor scholing, ook in 2021 Subsidiefocu

 1. De Boetzelaer, stichting Monster 265.875 Jeugd, sport & onderwijs structurele subsidie Meerjarensubsidie 2017-2020 28-11-2019 De Kabouters, locatie Hummeloord, Peuteropvang Poeldijk 224 224 Jeugd, sport & onderwijs incidentele subsidie Methodiek en scholing (aanvulling) 2020 3-12-201
 2. omtrent de subsidiëring van scholing (Subsidieregeling arbeidsmarktscholing COVID-19 Fryslân 2020) Gedeputeerde Staten van Fryslân, Gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013; Overwegende dat het in het kader van de Coronacrisis wenselijk is ondersteuning te bieden aan Fries
 3. der dan 250 personen werkzaam zijn en bovendien de jaaromzet niet meer dan € 50 mln. bedraagt en/of het jaarlijkse balanstotaal niet meer dan € 43 mln. bedraagt

STAP-budget.nl Homepag

StiPCO verlengd tot eind 2020. 7 april 2020. Openbaar apothekers kunnen tot het einde van 2020 scholing volgen met StiPCO-subsidie. Dit heeft het ministerie van VWS de KNMP toegezegd. Het stimuleringsprogramma zou normaal gesproken op 1 september 2020 eindigen Gaat subsidie praktijkleren in 2021 weer naar 2.700 euro? Van 2 juni tot en met 16 september kan weer subsidie praktijkleren worden aangevraagd voor het schooljaar 2020/2021. Werd de afgelopen schooljaren telkens het subsidiebedrag per volledige praktijkleerplaats verlaagd, voor het schooljaar 2020/2021 is het budget met 78 miljoen verhoogd Een aanvraag voor subsidie voor de activiteit genoemd in artikel 4 kan gedurende het hele jaar worden gedaan. 4. Voor de activiteit genoemd in artikel 3 onder 4 kan er enkel subsidie aaangevraagd worden voor 2020, maxiimaal twee aanvragen per jaar Deze subsidieregeling treedt in werking op 01-01-2020. 2. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling voorschoolse voorzieningen gemeente Krimpenerwaard . Referentiedocumenten. Notitie Onderwijsachterstandenbeleid 2018-202 Subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekort. Schoolbesturen en lerarenopleidingen in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs konden van 1 februari tot 1 maart 2020 een aanvraag indienen voor de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort. De subsidie kan worden ingezet voor acties gericht op bijvoorbeeld het werven en begeleiden van (startende) leraren.

Procedure aanvraag subsidie voor scholing- en inwerkkosten in het kader van de COVID-19 crisis . Author: Petra Molenaars Created Date: 6/9/2020 3:05:43 PM. Ook kan iedereen vanaf 1 december 2020 gratis online scholing volgen. Op Hoewerktnederland.nl staat meer informatie over de voorwaarden van de subsidieregeling. subsidieregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid en eerder stoppen met werken Subsidies en fiscale regelingen. Voor studenten, werkgevers en medewerkers zijn er voor het volgen van ontwikkeltrajecten (opleidingen, cursussen, individuele trainingen en in company trajecten) diverse mogelijkheden voor subsidies en belastingaftrek. Hierdoor kan je een aanzienlijk voordeel ontvangen Dit fonds betaalt mee aan scholing tot en met mbo 4-niveau. Voor aanvragen kun je terecht bij het Leerwerkloket Rijnmond. Voor het MKB. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 een bedrag van €48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb

Subsidie voor scholing - Subsidie Advies Bureau B

Subsidie aanvragen. 2021 is het laatste jaar waarin u subsidie kunt aanvragen voor deze regeling. Dit kan van 1 april tot en met 15 september. Online aanvraagformulier; Hoogte subsidiebedrag. In 2021 is € 2.500.000 subsidie beschikbaar NL leert door, subsidie voor om- en bijscholing. Het Ministerie van SZW heeft opnieuw subsidie beschikbaar gesteld voor om- en bijscholing in het kader van NL leert door. Een gezamenlijke subsidieaanvraag van de sector is mogelijk voor ten minste € 300.000, te besteden binnen 12 maanden na de toekenning van de subsidie

Advieswijzer Scholing en Personeel 2020 - SR

Kosteloos (online) scholing voor kinderopvang. 10 november 2020. 8 december 2020. Subsidie NL leert door Kosteloos (online) scholing voor kinderopvang Verdieping in de babyontwikkeling, interactievaardigheden, leiderschap en bedrijfsvoering? Wat wil jij graag leren? Dankzij de subsidieregeling NL leert door kunnen medewerkers in de Dan kan de adviseur de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door aanvragen van 1 oktober 2020 tot uiterlijk 30 september om 17:00 uur, zolang het subsidieplafond niet is bereikt. Samenwerkingsverbanden konden de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door (scholing) aanvragen van 2 november tot 16 november 2020 om 17:00 uur

Dankzij de subsidieregeling NL leert door kunnen medewerkers in de kinderopvang zich vanaf dit najaar kosteloos om- en bijscholen. Je kunt kiezen uit maar liefst 32 (online) scholingstrajecten en leerpakketten bij WerkendLeren met een waarde van € 150,- tot € 500,-. In de periode van december 2020 tot en met juli 2021 kun je één of. Bekijk hier de subsidies voor werk & scholing. Deadline 20 December 2020 voor WBSO 2021. Wil je vanaf 1 januari 2021 gebruik maken van de WBSO subsidie, dan dient je aanvraag uiterlijk 20 december a.s. bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend. Om in aanmerking voor subsidie voor scholing te komen gelden de volgende voorwaarden: Je aanvraag voor een tegoedbon dien je in vanaf 1 januari 2020 tot 1 januari 2024. Let op: zolang de voorraad strekt. Het zijn niet alleen vissers die gebruik kunnen maken van het fonds, ook mensen in andere maritieme sectoren kunnen dat Subsidie korte scholingstrajecten voortgezet onderwijs. Tot 10 januari 2020 zijn de subsidies beschikbaar voor 45-plussers die minimaal 12 uur per week in het onderwijs werken. Amsterdam heeft ook een subsidieregeling die je met het schoolteam kan aanvragen voor scholing. Deze subsidie is beschikbaar voor het basisonderwijs,. NOW 2.0 verplicht om- en bijscholing: hoe betaalt u dat? 8 juni 2020 door Lisette Ziere. Werkgevers die gebruikmaken van de tweede NOW-regeling zijn verplicht om zich in te spannen voor om- en bijscholing van hun werknemers. Zij moeten hun werknemers aansporen een ontwikkeladvies aan te vragen en scholing te volgen, zodat zij ook in de toekomst.

Subsidieoverzicht | Meer betrokken werknemers? | Gratis demo

Subsidies: Op-, bij- en nascholing - RegioPlu

Subsidie voor scholing en ontwikkeling. Voor mkb-ondernemers met initiatieven gericht op leren en ontwikkelen stelt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dit jaar 48 miljoen euro beschikbaar. De 'Subsidieregeling Leren en Ontwikkelen in het MKB' (SLIM) is sinds 2 maart van dit jaar aan te vragen en staat open tot 31 maart Overheid #Nieuws #Regelingen. Vanaf 1 oktober 2020 gaat het eerste aanvraagtijdvak open voor de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing. Op grond van deze regeling van SZW wordt €34 miljoen aan subsidie beschikbaar gesteld, verdeeld over twee tijdsvakken Subsidie Euregionaal Onderwijs 2020-2021 Lees voor De Provincie Limburg wil het onderwijs stimuleren om het voor (toekomstige) werknemers, werkzoekenden en werkgevers vanzelfsprekender én gemakkelijker te maken om over de grens te leren en te werken

NL Leert Door: gratis scholing voor je werknemers - MKB

MKB Idee voor scholing en ontwikkeling. De regeling MKB Idee is bedoeld voor mkb'ers die investeren in de scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden. Het is belangrijk om te weten dat deze subsidie geen opleidingsbudget is, maar een financiële bijdrage om knelpunten bij mkb'ers op te lossen 2020 is hét jaar om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid en scholing. Dit jaar zijn er meer subsidies beschikbaar dan ooit om te investeren in de ontwikkeling van jouw bedrijf, medewerkers of teams. In de nieuwe subsidiegids van het A&O Fonds Grafimediafonds vind je een overzicht van de..

Afbouw salderingsregeling | SubViceAanvraag subsidie 4e tijdvak SectorplanPlus - TransvormVAPRO | ROC Midden Nederland

Opleiden in 2020 met SOOB-subsidie - Soobsubsidiepun

De scholing wordt voor het individu inzichtelijk gemaakt via deze website. Hierop staat reeds de scholing zoals die vanuit deze regeling in 2020 is toegekend. Anders dan in 2020 komt er in 2021 geen inzet op de categorie C zoals die wel in de regeling voor 2020 was opgenomen (zie regeling sectoraal maatwerk)

Nieuwe subsidieaanvraag open voor scholing medewerkers - A

Ook nog scholingsaftrek in 2020 en 2021. Bron: SRA - Publicatiedatum: 05-12-2019. De fiscale scholingsaftrek gaat verdwijnen, maar niet vóór 2022. Dat betekent dat de aftrek in 2020 en 2021 nog overeind blijft. Dit blijkt uit een brief van minister Koolmees van SZW NL leert door subsidie. NL leert door is een tijdelijke subsidieregeling voor ontwikkeladvies en scholing. Met de NL leert door regeling stelt de overheid 67 miljoen euro beschikbaar in 2020. Wil jij hier ook van profiteren? Bijna iedereen maakt kans op de subsidie, maar er zijn wel een aantal voorwaarden. Dit zijn ze: Voorwaarden Opening aanvraagtijdvak Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing (NLLD - S) Gepubliceerd op 04/09/2020 23/02/2021 door NRTO Vanaf 1 oktober 2020 om 09:00 uur gaat het eerste aanvraagtijdvak open voor de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing

Wetgeving - Rijbewijs - Pagina: 39

De gemeente subsidieert op verschillende gebieden (vrijwillige) activiteiten van inwoners en organisaties. Hieronder vind je een overzicht van gemeentelijke subsidies. Bij elk onderwerp staat hoe en wanneer je subsidie kunt aanvragen VWS-subsidie voor nascholing StiPCO verlengd tot in 2020. 17 oktober 2019. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de subsidie voor het Stimuleringsprogramma competentieontwikkeling openbaar apothekers (StiPCO) verlengd tot 1 september 2020. Dit heeft het ministerie laten weten aan de KNMP, die het programma uitvoert Werk jij in de maritieme techniek op Urk? En wil je een opleiding volgen om nog beter in je werk te worden? Dan kun je terecht bij het Scholingsfonds Maritiem Noordelijk Flevoland Wel of geen aanvraag subsidie 3F - de informatie op een rij. Tot 31 mei 2020 kun je subsidie aanvragen voor de scholing en toetsing voor 3F. Vanwege de wet IKK moeten alle pm-ers per 1 januari 2023 aantoonbaar beschikken over het niveau 3F voor mondelinge taalvaardigheid (spreken en luisteren) StiPCO 2020: maximaal 14 punten met subsidie Openbaar apothekers ontvangen over StiPCO-scholingen in 2020 voor maximaal 14 punten tegemoetkoming. Dit omdat het subsidieprogramma geen vol kalenderjaar meer duurt, maar loopt tot en met augustus