Home

Hoeveel vluchtelingen in Nederland 2022

Recordaantal vluchtelingen: de cijfers - UNHCR Netherland

  1. Recordaantal vluchtelingen: de cijfers. In 2019 is een recordaantal mensen op de vlucht als gevolg van oorlog, geweld of vervolging. Uit het jaarlijkse UNHCR Global Trends rapport blijkt dat eind 2018 70,8 miljoen mensen ontheemd waren in 2017 waren dat er 68,5 miljoen. Dit is de eerste keer dat de grens van 70 miljoen mensen op de vlucht is.
  2. Hoeveel vluchtelingen zijn er in Nederland? In 2020 vroegen in totaal 19.132 mensen asiel aan in Nederland. Dit is een daling ten opzichte van voorgaande jaren. In 2019 vroegen 29.435 mensen asiel aan, en 30.380 mensen in 2018
  3. Aantallen & herkomst. In 2020 kwamen er in totaal 17 585 asielzoekers en nareizigers. In 2019 kwamen er in totaal 26 720 asielzoekers en nareizigers. In 2015 was er een piek in het aantal asielzoekers dat naar Nederland kwam. De oorlog in Syrië zorgde in dat jaar voor een grote vluchtelingenstroom
  4. der dan in 2019. Daarnaast emigreerden 151 671 personen uit Nederland, 9 358
  5. der dan in maart 2021. In 2020 kwamen er in totaal 17 585 asielzoekers en nareizigers. In 2015 was er een piek in het aantal asielzoekers dat naar Nederland kwam. De oorlog in Syrië zorgde in dat jaar voor een grote vluchtelingenstroom

Cijfers - UNHCR Netherland

Hoeveel vluchtelingen hebben werk in Nederland? En wat voor type baan hebben ze? Bekijk hier feiten en cijfers rondom vluchtelingen op de arbeidsmarkt Er worden vingerafdrukken afgenomen en opgeslagen in een Europees databestand. Door de volledige registratie kunnen de autoriteiten later nagaan waar en wanneer een vluchteling de EU is binnengekomen. Asiel krijgen of terugkeren. Alle vluchtelingen die de EU binnenkomen, mogen asiel aanvragen. Zij moeten dit doen in het eerste land waar zij komen

Het aantal asielzoekers was in het derde kwartaal van 2019 ruim 700 hoger dan in het kwartaal ervoor, maar bijna 300 lager dan in het derde kwartaal van 2018. Het aantal nareizigers is vergeleken met vorig kwartaal met 320 gestegen, en 80 hoger dan in het derde kwartaal van vorig jaar In 2019 ging het om 22.533 nieuwe asielverzoeken. Het aantal gezinsleden dat zich herenigt met een vluchteling in Nederland is ook gedaald: van 4.179 in 2019 naar 3.863 in 2020. Syrië is in 2020 opnieuw het herkomstland van de meeste asielzoekers, gevolgd door Algerije en Turkije. Download de publicatie Vluchtelingen in getallen (pdf

Aantallen & herkomst SE

De verwachting was dat er ongeveer 30.000 vluchtelingen in Nederland zouden komen. Als je hiermee rekent dan kost een het onderbrengen van een vluchteling in Nederland per jaar € 27.866,-. Hoeveel vluchtelingen komen er naar Nederland Verhoudingsgewijs gaat het bij asielzoekers in Nederland om beperkte aantallen. 29 januari 2019 telt Nederland 103,818 vluchtelingen, wat 0,6% is van de bevolking. Personen met een niet-westerse migratieachtergrond zijn in Nederland ruim 12% van de totale bevolking De VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR heeft vandaag de nieuwste cijfers over vluchtelingen in de wereld gepubliceerd: 71 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog, geweld en onderdrukking. Maar Nederlanders zijn niet of nauwelijks op de hoogte waar de meeste vluchtelingen in de wereld worden opgevangen Nederland: 14,770: Zweden: 13,28: België: 13,20: Zwitserland: 10,19: Bron: CBS, Eurostat * januari-septembe

Eenmaal aangekomen wachten hen nieuwe ontberingen, zoals overvolle opvangkampen, koude winters en het risico op een besmetting met het coronavirus. Volgens VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR kwamen 123.663 vluchtelingen aan in Europa in 2019. Hierdoor was het totaal aantal vluchtelingen op het continent aan het einde van het jaar 6.570.500 1 op de 110 mensen is op de vlucht. Het aantal vluchtelingen dat hun thuisland heeft moeten verlaten vanwege conflict of vervolging is 25,4 miljoen van de 68,5 miljoen mensen op de vlucht. Dit is een stijging van 2,9 miljoen ten opzichte van 2016, en de hoogste jaarlijkse stijging die UNHCR ooit heeft gezien

Hoeveel immigranten komen naar Nederland

Welvaart in Nederland 2019. bevat deels een andere focus op de welvaartsthema's dan eerdere edities. Zo wordt de inkomensongelijkheid langs de lijnen van vorming en herverdeling van het inkomen gepresenteerd. Daarmee wordt zichtbaar gemaakt in welke mate het verstrekken van uitkeringen, het heffen van premies en het inne In totaal hebben 651.250 vluchtelingen zich aangemeld in Europa, waarvan 14.716 in Nederland. Deze grote afname komt onder andere door de Turkije-deal, waarbij illegale migranten die in Griekenland aankomen teruggestuurd worden naar Turkije Deze publicatie van VluchtelingenWerk Nederland geeft een uitgebreid overzicht van de meest actuele cijfers uit openbare bronnen over vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, Europa en wereldwijd. Zo is informatie van de IND, het COA, het CBS, Eurostat en UNHCR in één document terug te vinden

Elke dag sterven 6 mensen tijdens een poging de Middellandse Zee over te steken. De Mediterraanse oversteek blijft de dodelijkste ter wereld. In 2018 kwamen naar schatting 2.275 mensen om het leven, dat zijn er gemiddeld zes per dag. De cijfers staan in het nieuwe rapport Desperate Journeys 2018. 4 feb 2019 Hoeveel vluchtelingen nodigt Nederland jaarlijks uit? De Nederlandse regering nodigt al sinds de jaren '70 vluchtelingen uit om zich in Nederland te vestigen. Nederland heeft een quotum vastgesteld van 3.000 vluchtelingen voor een periode van vier jaar Samenvatting. In Welvaart in Nederland 2019 presenteert het CBS de nieuwste gegevens over inkomen, bestedingen en vermogen van huishoudens en personen in Nederland. Onder meer de volgende vragen komen aan de orde: Hoe is de samenstelling van het inkomen, de bestedingen en het vermogen Het aantal van 500 oorlogsvluchtelingen die Nederland op verzoek van de Verenigde Naties opneemt uit gebieden als Syrië en Soedan wordt verminderd tot 400. De actiegroep We Gaan Ze Halen is dit weekend met een vliegtuig naar Lesbos vertrokken om daar vluchtelingenkinderen op te halen en naar Nederland te brengen Statushouders: huisvesting en integratie. Dit hoofdstuk behandelt de eerste stappen die statushouders zetten in de richting van integratie in de Nederlandse samenleving. Hierbij is gekeken naar statushouders die in de periode 2014 tot en met de eerste helft van 2018 een verblijfsvergunning asiel hebben gekregen

De begroting van de Nederlandse overheid heeft hier namelijk een flink bedrag voor gereserveerd. Het bedrag dat in 2016 begroot was € 836.000.000,-, inderdaad 836 miljoen euro! Dan is natuurlijk heel simpel te berekenen hoeveel een enkele vluchteling kost als we weten hoeveel vluchtelingen hiermee opgevangen kunnen worden Eritrese vluchtelingen. De grootste groep Afrikaanse asielzoekers in Nederland op dit moment zijn jonge mannen en vrouwen afkomstig uit Eritrea. Professionals bij de gemeente, in de zorg en in het onderwijs staan voor de taak om deze grote groep vluchtelingen adequaat op te vangen en ondersteuning te bieden. In 2016 heeft Pharos een verkenning. Syriërs vormen momenteel de grootste groep vluchtelingen in de bezetting van de centrale opvang. Het gaat om 3.876 personen, 17% van het totaal. Daarvan zijn er 55 Syrische alleenstaande minderjarigen vreemdelingen (amv), 8% van het totaal aantal amv's. 3. Een gedeelte van deze groep komt direct uit oorlogsgebieden en/of is ooggetuige. vertrekcijfers. In 2019 zijn ongeveer 610 veroordeelde vreemdelingen vertrokken tijdens of aansluitend aan hun gevangenisstraf. Het aandeel criminele vreemdelingen dat onder toezicht van de overheid Nederland heeft verlaten, is 81%. Het kan daarbij gaan om vreemdelingen die zelfstandig zijn vertrokken, of Nederland gedwongen hebben verlaten

Hoeveel mensen proberen via Nederlandse havens illegaal het Verenigd Koninkrijk te bereiken? Van januari t/m maart 2019 zijn er ongeveer 210 mensen aangetroffen die via een Nederlandse haven illegaal het Verenigd Koninkrijk probeerden te bereiken of hebben bereikt. In heel 2018 ging het om ongeveer 730 mensen VluchtelingenWerk Nederland. Actueel overzicht van de en belangrijkste cijfers over vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, Europa en wereldwijd. Amsterdam : VluchtelingenWerk Nederland, 2016. Migratie- en asielbeleid. Jaaroverzicht EMN Nederland: Nederlands migratie- en asielbeleid in 2019. EMN. Den Haag, Europees migratienetwerk, 2020 In 2019 kwamen er tot dusver ruim 44 duizend Europeanen bij, in het hele vorige jaar waren dat er 33 duizend. Bijna de helft van het aantal immigranten uit Europa, is afkomstig uit Polen (21 duizend). Nederland is behalve bij Polen ook in trek bij emigranten uit India, de (voormalige) Sovjet-Unie, Roemenië, Syrië en Bulgarije Hoeveel vluchtelingen nodigt Nederland jaarlijks uit? De Nederlandse regering nodigt al sinds de jaren '70 vluchtelingen uit om zich in Nederland te vestigen. Nederland heeft een quotum vastgesteld van 3.000 vluchtelingen voor een periode van vier jaar

Asielinstroom in 2019. De totale asielinstroom (het totaal van eerste en herhaalde asielaanvragen en nareizigers) in 2019 bedroeg 29.435. Dat is een daling ten opzichte van de twee voorgaande jaren. Ter vergelijking: de totale asielinstroom in 2018 bedroeg 30.380, in 2017 was dat 31.327. De top 5 van landen waaruit in 2019 asielzoekers. Hoeveel 'buitenlanders' wonen er in Nederland? Wat bedoelen we eigenlijk met 'buitenlanders'? Welk percentage van de inwoners van Nederland heeft een Nederlands paspoort? Hoeveel Nederlanders hebben ouders of voorouders die in het buitenland geboren zijn? Hoeveel personen 'met een migratieachtergrond' (voorheen 'allochtonen') wonen er in Nederland Wij bieden hulp in conflictregio's, in Europa en ook in Nederland komen we op voor de rechten van ieder kind. 30 - 34. miljoen. kinderen zijn noodgedwongen op de vlucht. 40%. is jonger dan 18 jaar. De helft van alle vluchtelingen wereldwijd is kind. 5. miljoen De secularisering van Nederland gaat dus ongeveer 10 keer zo snel. In 2016 kwam het CBS in de Religieuze Kaart van Nederland opnieuw tot de schatting dat 4,9% van de volwassen Nederlanders zichzelf als moslim beschouwt. Inclusief de jongeren tot en met 18 jaar zal het aantal moslims rond de 1 miljoen (5,9% van de bevolking) liggen

In deze tabel staan de aantallen verleende verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd (verblijfsvergunningen die voor de eerste keer worden verleend). De vergunningen worden onderscheiden naar de verblijfsgrond waarop de vergunningen zijn verleend en naar de nationaliteit van de betrokken personen. In de tabel zijn zowel asielvergunningen als. In totaal schreven zich tussen 2015 en 1 oktober 2019 74 duizend Syrische statushouders in bij een Nederlandse gemeente. Dat zij via een voorrangsregeling soms sneller een woning bemachtigen dan andere woningzoekenden op de wachtlijst, zorgde twee jaar geleden voor een verhitte maatschappelijke discussie

Nederland langs de Europese meetlat 2019 Foto omschrijving: Twee paspoorten liggen in een laatje en mogen niet vergeten worden om mee te nemen bij vertrek naar het buitenland. Europese meetlat 2019 Vluchtelingen vullen Zeeuwse vacatures Nergens in Nederland is een zo groot percentage mensen aan het werk als in Zeeland. Veel jongeren vertrekken uit de provincie, de achterblijvers worden ouder De relatie tussen vleesconsumptie en een gezond en duurzaam voedingspatroon is een prominent onderwerp in het maatschappelijke debat. Wageningen University & Research onderzoekt de invloed van vlees eten op gezondheid, duurzaamheid en klimaat. Ook verzamelen we cijfers over vleesconsumptie, kijken we naar consumentengedrag en -voorkeuren en doen we onderzoek naar vleesvervangers en. In totaal wonen er volgens Vluchtelingenwerk Nederland zo'n 200.000 tot 250.000 vluchtelingen in Nederland. Zij komen uit landen als Afghanistan, Irak, Iran, Somalië en Syrië. Sinds 2011 sloegen.

In Nederland zijn deze regels terug te vinden in de Vreemdelingenwet. De Immigratie en Naturalisatie Dienst, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en de Dienst Terugkeer en Vertrek werken nauw samen bij de uitvoering van deze wet. Komt een asielzoeker in Nederland, dan meldt hij zich bij de politie of marechaussee en vraagt asiel aan Slechts 14% van de vluchtelingen in de wereld wordt opgevangen door ontwikkelde landen. Bekijk onze infografiek voor de 2019 Eurostat-cijfers over asielaanvragen in de EU en cijfers van het vluchtelingagentschap van de VN van het aantal vluchtelingen in EU-landen. Ontdek meer over de oorzaken van migratie. *voorlopi

Sylvana beschuldigt ons land van moord: ‘Nederland werkt

Hoeveel asielzoekers komen naar Nederland

Hoeveel vluchtelingen kan Nederland opvangen? In het begin was het heel moeilijk, totaal geen privacy. Sommige dingen waren heel slecht. Maar we weten dat er heel veel vluchtelingen in het land zijn, vertelt Mohannad Eljechi in 2016 over de grootschalige vluchtelingenopvang in Heumensoord bij Nijmegen Overigens hebben de meeste Nederlanders een andere indruk, zo blijkt uit onderzoek van Ipsos uit december.Het onderzoeksbureau vroeg in veertig landen aan mensen hoeveel moslims er in hun land wonen Opvang van vluchtelingen in Nederland. VVD: Jaarlijks quotum voor de hervestiging van vluchtelingen. CDA: Effectievere opvang en integratie om draagkracht in de samenleving te behouden. D66: Het.

Vluchtelingen op de arbeidsmarkt: feiten en cijfers SE

150 Syrische vluchtelingen naar Nederland: tekst, infographic en video. 21 oktober 2020 (de redactie) De hervestiging van 152 vluchtelingen uit Libanon is maandag 19 oktober begonnen. Deze mensen waren al in december 2019 geselecteerd voor hervestiging, maar konden vanwege de wereldwijde coronacrisis niet eerder naar Nederland reizen In 2060 heeft 39 procent van de inwoners in Nederland een migratieachtergrond, blijkt uit cijfers van het CBS. Om de vacatures in Nederland op te vullen, worden mensen uit Polen, het Midden. Hoeveel uitgenodigde vluchtelingen? Nederland nodigt jaarlijks 500 vluchtelingen uit voor hervestiging. Tot voor kort waren dit 750 vluchtelingen per jaar. Maar het aantal is verminderd als onderdeel van het kinderpardon-akkoord van januari 2019. Minder dan 1% van alle vluchtelingen wordt hervestigd. Inschatting van de UNHCR is dat 8%. Op verzoek van het CBS heeft het Centraal Planbureau (CPB, 2018) ramingen gemaakt voor 2018 en 2019 van het aantal huishoudens met een laag inkomen. Deze ramingen wijzen erop dat het aandeel huishoudens met kans op armoede in 2018 met 8,1 procent vrijwel stabiel blijft, maar in 2019 daalt tot 7,5 procent

50Plus: Nederland neemt beperkt aantal vluchtelingen op. Hoeveel is niet duidelijk. Of de omvang van asielzoekerscentra in Nederland in verhouding moet staan tot de grootte van een dorp of stad. Venezuela groeit enorm. Lang niet alle Venezolanen staan als vluchteling geregistreerd, daarom staan ze niet in bovengenoemd lijstje. Maar aan het einde van 2018 verbleven ongeveer 3,4 miljoen Venezolanen buiten hun eigen land. 4) Waar komen de vluchtelingen in Nederland vandaan? Welke landen staan in de top 5? a. Syrië, Marokko en Afghanistan b De hervestiging van 152 vluchtelingen uit Libanon is maandag 19 oktober begonnen. Deze mensen waren al in december 2019 geselecteerd voor hervestiging, maar konden vanwege de wereldwijde coronacrisis niet eerder naar Nederland reizen. Om risico's op eventuele verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zullen de vluchtelingen bij aankomst in Nederland gelijk in quarantaine gaan. Dit. Van de vluchtelingen die vorig jaar naar Nederland kwamen, is 16% afkomstig uit Syrië, 9% uit Nigeria en 7% uit Iran. Hoeveel vluchtelingen zijn er? Volgens cijfers van VluchtelingWerk deden in 2019 22.533 asielzoekers voor het eerst een asielverzoek in Nederland. Dat zijn er zo'n 2.000 meer dan in 2018

Aanpak vluchtelingenproblematiek Asielbeleid

Religie. De Somaliërs in Nederland zijn vrijwel uitsluitend Soennitische moslims (95%). Ook onder hen komt -in beperkte mate- radicalisering voor en sommigen sluiten zich aan bij islamitische terreurbewegingen. In 2015 meldde NRC Handelsblad dat een Nederlandse Somaliër, een zekere Mohamed B., figureert in een video van de Islamitische Staat waarin hij de onthoofding van Ethiopische. Minder asielaanvragen in 2018, vooral van Syrische vluchtelingen. Het aantal mensen dat asiel aanvraagt in Nederland neemt af, zegt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Afgelopen jaar. Jeugd-ggz voor vluchtelingenkinderen - Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. In Nederland wonen steeds meer kinderen die met of zonder hun ouders naar Nederland zijn gevlucht. In februari 2021 zaten 6.956 kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 t/m 17 jaar in de centrale opvang van het COA. Het aantal alleenstaande minderjarige.

Meer Syrische asielzoekers en nareiziger

36.400. Feitelijk dakloos (18-65 jaar) Valente. 2019. 100.000. Cliënten maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd en begeleid wonen. a) 35 van de 43 centrumgemeenten hebben informatie aangeleverd; b) De cijfers van het CBS hebben als peildatum 1 januari en hebben dus betrekking op het voorafgaande jaar Zo'n 13 procent van alle vluchtelingen wereldwijd zoekt zijn heil in de Europese Unie. In 2014 ging dat om bijna 1,1 miljoen mensen volgens de VN

Bescherming in Nederland VluchtelingenWerk Nederlan

Hoeveel kosten de vluchtelingen de Nederlander? - OneTime

Antwoord op vragen vluchtelingenstroom Griekenland. Recentelijk is er in het nieuws berichtgeving over de vluchtelingenstroom op enkele Griekse eilanden. In dit blog volg je de laatste updates omtrent dit topic en meest gestelde vragen toen dit een belangrijk onderwerp in 2016 was Het aanhoudende geweld zorgt voor een humanitaire crisis in Kameroen. Stichting Vluchteling biedt samen met haar uitvoerende partner Intersos directe hulp en bescherming aan ontheemden, terugkerende vluchtelingen en gastgezinnen Het is moeilijk te voorspellen wanneer en hoeveel ouders met een vluchtelingenachtergrond hun kinderen aanmelden voor kinderopvang. De aantallen fluctueren vanwege de situatie in conflictgebieden, maar ook door politieke beslis-singen over het toelaten van vluchtelingen en over gezins-hereniging. Dat betekent dat er soms opeens ouders voo vluchtelingen binnen te laten omdat die op een nader te definiëren manier een probleem. vormen voor hun staat, dan legitimeren zij met die reden hun actie. Conclusie. Het constructivisme houdt dus in dat de wereld gevormd wordt door waarden, normen. en aannames van actoren zoals staten en individuen

Vluchtelingen in Nederland - Wikipedi

Dan is een land als Nederland of Denemarken een minder voor de hand liggende optie. Vluchtelingen willen geld verdienen en niet eerst een jaar lang een moeilijke taal leren, vertelt Saenen Ontdek wat goed werkt bij VluchtelingenWerk Nederland van de mensen die dat het beste weten. Krijg insider kennis over banen, salarissen, de beste kantoorlocaties en inzichten van de CEO. Vergelijk de salarissen voor populaire functies en lees meer over de werk-privébalans van het team. Bepaal waarom VluchtelingenWerk Nederland de beste onderneming voor jou is In 2020 hebben in totaal 19.180 vluchtelingen asiel aangevraagd in Nederland. Hiervan waren 3.190 minderjarig. In 2019 ging het om 29.445 waarvan 5.690 minderjarigen. In beide jaren is circa 60 procent van deze kinderen onder de twaalf jaar (1.900 kinderen in 2020). Daarnaast zijn er in 2020 in. In de media is volop aandacht voor de integratie van vluchtelingen in Nederland. Maar hoe staan zij er eigenlijk voor? Hoeveel vluchtelingen zijn er? Lukt het ze een baan te vinden als ze eenmaal een verblijfsvergunning hebben? En wat is het verschil tussen een asielzoeker en een vluchteling

Nederlanders denken dat Europa de meeste vluchtelingen

Op 1 november 2019 had ruim 24 procent van alle inwoners van Nederland een migratieachtergrond, blijkt uit cijfers van het CBS. Tot deze groep behoren inwoners die zowel in het buitenland als in Nederland geboren zijn en van wie tenminste een van de ouders een migrant is Het aantal asielzoekers dat naar Nederland kwam stijgt tot nu toe dit jaar. Opvallend is de groei van vluchtelingen uit Nigerianen. Petra Vissers 29 april 2019 , 00:0 Verdragen voor bescherming vluchtelingen. Nederland biedt onderdak aan mensen die in hun eigen land gevaar lopen. Dit doet de overheid op basis van internationale verdragen. De 2 belangrijkste zijn: Vluchtelingenverdrag van Genève: hierin staat dat iedere vluchteling recht heeft op bescherming De Nederlandse bevolking nam in het afgelopen jaar toe met 132.000 inwoners, waardoor er nu 17,4 miljoen mensen in Nederland wonen. De bevolking steeg vooral snel in en rondom de grote steden. Dat.

IND stuurt jezidi's terug naar kampen Noord-Irak, VN

Meer asielzoekers in 2018, minder nareiziger

In 2019 is 81% van de Nederlandse gemeenten vertegen-woordigd in de monitor; dat zijn 286 van de 355 gemeen-ten. Hiermee hebben we een respons bereikt die represen-tatief is en waarmee we uitspraken kunnen doen over alle gemeenten in Nederland. Om de resultaten van de enquête te duiden en verlevendigen, hebben we daarnaast zes diep Uit cijfers van de rijksoverheid blijkt dat 180 gemeenten op 1 februari 2020 een achterstand uit 2019 hadden bij het huisvesten van vluchtelingen. De provincie heeft de taak om te controleren of.

Vluchtelingen over land en zee naar Europa | NederlandseCoronavirus vormt ernstige bedreiging onderwijs voor

Hoewel veel vluchtelingen via Italië naar Europa komen, is dat niet het land met de meeste asielaanvragen. Van de ruim 283.000 asielzoekers die vorig jaar in Europa belanden, vroegen er daar. Armoede bij kinderen, volwassenen en ouderen (armoederisico per leeftijdscategorie). Kinderen en 90-plussers hebben verhoogd risico op armoede. Zowel de jongste als de alleroudste mensen in de bevolking hebben een verhoogd risico op armoede. Van alle kinderen tot en met 12 jaar in Nederland is ongeveer 9% arm volgens het niet-veel-maar-toereikendcriterium Hoeveel dat is, hangt van de gezinssamenstelling af. Vluchtelingen die alleen zijn, krijgen per persoon bijvoorbeeld meer geld dan gezinnen die hierheen vluchten. Hoe het precies zit, zie je hier In januari 2019 is er desondanks een nieuw akkoord gekomen tussen de coalitiepartijen dat er waarschijnlijk toe zal leiden dat honderden kinderen die hier al jaren wonen alsnog in Nederland mogen blijven. Onderdeel van het akkoord is ook dat Nederland minder vluchtelingen opvangt uit oorlogsgebieden 223.000: dat is hoeveel 'miljonairshuishoudens' er in 2019 in ons land woonden, meldt het CBS. Het geld dat deze gezinnen te besteden hebben staat in flink contrast met het inkomen van een. bij het zorgen voor een goede start van vluchtelingen-kinderen en hun ouders in Nederland, zijn in 2017 en 2018 de volgende activiteiten uitgevoerd: • De vorming van een kennisplatform met relevante partners om uit te wisselen, af te stemmen en te delen. • Een inventarisatie van knelpunten en behoeften van gemeenten en kinderopvangorganisaties