Home

Wie heeft zich nog nooit schuldig gemaakt aan plagiaat

Gevalletje plagiaat? 10 zaken op een rij! - Qmusi

Oscar Garschagen heeft zich schuldig gemaakt aan het maken van nepnieuws, slordigheden en plagiaat. Het gaat NIET om kleine journalistieke zonden. En NRC zou er goed aan doen om publiekelijk excuses te maken aan de medewerker die aan de bel heeft getrokken De klokkenluider heeft volgens mij overigens juridisch weinig te vrezen, want ik moet de eerste rechter in ons land nog tegenkomen die iemand schuldig acht aan het bekend maken (...) van de waarheid. Frank is zelf degene die moet oppassen, want behalve het (aangetoonde) langdurig op grote schaal plegen van plagiaat, maakt hij zich ook schuldig aan het moedwillig en vooral ongefundeerd beschadigen van Ewald De beschuldigingen aan het adres van Kourtit werden door onder meer weblog GeenStijl breed uitgemeten en gepresenteerd als voldongen feit. Wat ging er aan vooraf In mei 2013 diende ene NN anoniem een klacht in over het proefschrift van Karima Kourtit. Zij zou zich in haar proefschrift schuldig hebben gemaakt aan plagiaat Als je je schuldig hebt gemaakt aan fraude, worden er sancties genomen Plagiaat gebeurt soms onbedoeld. Simpelweg omdat de regels en richtlijnen niet bekend zijn. Voorkom dat je in de fout gaat en volg onderstaande tips: Knippen en plakken is tegenwoordig zo gemakkelijk dat mensen soms plagiaat plegen zonder dat ze het zich realiseren De succesvolle schrijver Dan Brown heeft zich in zijn boek de The Da Vinci Code niet schuldig gemaakt aan plagiaat. Teksten zijn beschermd door het auteursrecht, maar ideeën zijn dat niet, oordeelde rechter Peter Smith vandaag Wellicht herken je 't (nog): je paper of scriptie uploaden in je plagiaatchecker

Kenny B's nummer 'Parijs' geen plagiaat - Waterkan

Commissie Stashpress concludeert dat Natalie Righton zich niet schuldig heeft gemaakt aan plagiaat: http://bit.ly/HPDpyi. Log in om te reageren RoelfTurksema 18 april 2012 at 09:4 Architecten hebben de verplichting na te gaan of zij zich met hun ontwerpen niet schuldig maken aan plagiaat. Dit doen zij door grondig onderzoek te verrichten naar ontwerpen over hun ontwikkeling die in eerder stadium zijn gemaakt

Ook de Russische president Vladimir Poetin heeft zich schuldig gemaakt aan plagiaat Nu sprake is van twee opdrachten moest de examencommissie vaststellen wie van beide groepen plagiaat heeft gepleegd. De examencommissie en verweerder stellen zich op het standpunt dat appellanten dat zijn geweest. 2.9. Het College is van oordeel dat onvoldoende is komen vast te staan dat appellanten zich aan deze plagiaat schuldig hebben gemaakt Fraude en wangedrag komen overal voor, bij banken, in de sport, in de politiek. Maar het wetenschappelijke bedrijf is bijzonder omdat mensen daar elkaar voortdurend de maat nemen

aan plagiaat of daaraan verwante vergrijpen schuldig maakt. 1. Als je teksten, afbeeldingen, grafieken e.d. van iemand anders overneemt, houd je dan aan de regels die voor jouw opleiding bijvoorbeeld zijn vastgelegd in een scriptiereglement. Soms moet je ze tussen aanhalingstekens zetten, of een duidelijk afwijkende opmaak gebruiken Katy Perry heeft geen plagiaat gepleegd bij het maken van haar wereldhit Dark Horse. In hoger beroep heeft de rechter in Californië bepaald dat Perry, haar medeschrijvers en het platenlabel toch. Drie wetenschappers die eerder verbonden waren aan de Vrije Universiteit (VU) zouden zich schuldig hebben gemaakt aan datafraude, meldde een anonieme klager in juni 2014 aan de ombudsman van de VU. Acht artikelen waren geschreven door Peter Nijkamp en zijn collega Karima Kourtit, zeven waren van de hand van Tüzin Baycan, Nijkamp en andere co-auteurs

De bekende politicoloog en socioloog Marc Hooghe (KU Leuven) heeft zich opnieuw schuldig gemaakt aan wetenschapsfraude. De Commissie voor Wetenscha.. Bij mijn weten is er bij NRC Handelsblad nooit iemand wegens plagiaat ontslagen of op non-actief gesteld, maar de reputatieschade die sommige incidenten veroorzaakten, en misschien nog wel veroorzaken, kon fors zijn, zowel voor de krant als voor de auteurs die het betrof. Van een verwijt van plagiaat kom je in de praktijk nooit meer los De jonge lijsttrekker van de Duitse Groenen heeft zich schuldig gemaakt aan plagiaat. De milieupartij gooit in aanloop naar de Bondsdagverkiezingen dit najaar opnieuw de eigen glazen in. 05 jul We sturen de reactie door aan Jos Muijres. Die heeft enkele opties: - Arie Storm houdt u voor de gek. - Ik belazer de boel. - Eric Kok of Arie Storm heeft zich schuldig gemaakt aan een vorm van plagiaat. - Beiden hebben geheel los van elkaar vrijwel dezelfde zinnen geschreven. In de bijlage vindt u beide recensies

Dit filmpje met een overduidelijke boodschap heeft niets met plagiaat te maken. Deze hele oerdomme hersenloze ndp'ers moeten nu oprotten en voorgoed van het podium verdwijnen. Laten eerlijke Surinamers nu het land op de juiste manier regeren en op het hoogst ondenkbare niveau brengen. Ndp'ers zijn allemaal een stuk vee met een touwtje om hun nek Wij ondervroegen 607 jongerejaars-studenten in de rechten, diergeneeskunde en de sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht naar eventueel studiefraudegedrag in het algemeen. Hier werd ook uitdrukkelijk gevraagd naar spieken en andere ongeoorloofde handelingen tijdens examens. 66 % bekende zich er wel eens aan schuldig te hebben gemaakt

Geen plagiaat in De Da Vinci Code De Volkskran

Ruim een jaar geleden schreven wij voor het eerst over deze kwestie. Kourtit, die eerder een schadevergoeding van 22 duizend euro opstreek wegens vermeend racisme zou zich schuldig hebben gemaakt aan plagiaat, ten onrechte de dr.- titel voeren en een meer dan professionele relatie onderhouden met haa De man om wie het in dit geval gaat is onder Haagse verslaggevers een bekende figuur, maar de gemiddelde Nederlander heeft nog nooit van hem gehoord. Er was en is dus geen enkele noodzaak zijn naam te vermelden. Bovendien ging het vooralsnog om beschuldigingen. De man zelf ontkent in alle toonaarden

Een Artikel Over Plagiaat in De Genealogie in Gens Nostra 5

Wetenschappers van het VUmc hebben met collega's uit andere Europese landen een online platform voor wetenschappelijke integriteit ontwikkeld. Het EU-project werd deze week gelanceerd op een congres in Hongkong. Vooral veel jonge onderzoekers vragen zich af hoe ze moeten omgaan met mogelijke wetenschappelijke integriteitskwesties, zegt projectleider en hoogleraar filosofie & medische. Maak jij je schuldig aan onethische marketing? Het antwoord hangt vaak af van aan wie je het vraagt. Marketing is geen uitzondering - er zijn zeker grijze gebieden om door te navigeren. moeten potentiële bijwerkingen nog steeds kenbaar worden gemaakt aan consumenten voordat zij het product kopen Dit heeft voor een deel te maken met de kieswet op grond waarvan de leden van de Doema in 2011 werden gekozen. was nog de oude Opperste Sovjet, gekozen in 1990. Er zijn ook Doemaleden van wie vermoed wordt dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan bijzonder zware misdaden Wie niets te vertellen heeft, mag zwijgen RIK TORFS 25 mei 2013, 00:00. De voorbije twee maanden heb ik niet geleefd, merk ik nu. Van de vroege ochtend tot diep in de nacht voerde ik campagne om.

Is dit plagiaat of gewoon humor Luc Tuymans heeft nooit ontkend dat zijn schilderij 'A Belgian Politician' uit Vaticaan scherpt straffen aan voor priesters die zich schuldig maken aan. 12 - Pleegde ze plagiaat? In 1890, toen de Sun de bewering van Coues publiceerde dat hij HPB had ontmaskerd, werd er in stilte nog een aanval op haar persoon voorbereid door William Emmette Coleman, die al snel wijd en zijd de beschuldiging zou verspreiden dat ze in al haar geschriften op grote schaal plagiaat pleegde Jenny Douwes hoort ook 240 uur werkstraf tegen zich eisen, omdat ze zich schuldig heeft gemaakt aan opruiing. Twee jaar later, als de hoger beroepen uitbehandeld zijn, worden 15 Friezen, waaronder Douwes, uiteindelijk veroordeeld tot 90 uur taakstraf Onze duistere kant. 2209 woorden. 12 minuten leestijd. Opslaan. Zwelgen in eigenliefde, gemene grappen maken, manipuleren om je zin te krijgen. Het zijn de zwarte randjes van onze persoonlijkheid. Maar bij sommige mensen hebben die nare karaktertrekken de overhand. Maak kennis met de narcist, de intrigant en de psychopaat

De rechter heeft gesproken, met 'Blurred Lines' maken Robin Thicke en Pharrell Williams zich schuldig aan plagiaat en dat gaat de heren $7,4 miljoen dollar kosten. Toch is dit niet de eerste keer dat er artiesten beschuldigd worden van plagiaat Maar nog opvallender is dat het nummer ook zijn weg vond naar het debuutalbum van Led Zeppelin uit 1969. De credits van het nummer gingen naar..niemand. Holmes heeft nooit stappen overwogen om Led Zeppelin en Jimmy Page in het bijzonder aan te klagen. Hij besloot echter jaren later om een brief te schrijven aan Jimmy Page

Oscar Garschagen: ruzie met Chinese medewerker fataal

  1. We zijn tegen drugs en hebben nooit cocaïne gebruikt, laat de band weten in hun Instagram Stories. We zijn bereid te worden getest, want we hebben niets te verbergen
  2. Dus u denk dat de Rothschilds, Soros en al helemaal die garagecomputertechneut welke zich nogal hier en daar schuldig heeft gemaakt aan plagiaat grote jongens zijn. Laat ik u zeggen dat dit niet zo is, dit zijn gewoon de iets grotere pionnen welke door de ECHTE elite naar voren zijn geschoven om zelf netjes achter hun gordijnen te blijven en van daar met zachte fluistertoon hun opdrachten.
  3. Daarmee heeft hij zich schuldig gemaakt aan een politiek oordeel, onder het mom van een medische verklaring. Maar beslissend is dat het hele circus knarsend en krakend tot stilstand komt, nu de door Milosevic aangezochte getuigen massaal wegblijven

Van Dale Uitgevers daagt schrijver Leon de Winter voor de rechter vanwege plagiaat. Dat meldt de uitgever van woordenboeken in een persbericht. Volgens Van Dale is het de grootste plagiaatzaak uit de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Nagenoeg zijn gehele oeuvre is letterlijk overgenomen uit onze woordenboeken, stelt de uitgever Wat je wel ziet, is dat het aantal klachten over slordigheden in de wetenschap toeneemt. Dat heeft verschillende oorzaken. Zo is de kennis van statistiek of methodiek vaak onvoldoende. Daardoor worden te snel conclusies getrokken die je op basis van de data niet kunt maken. Onderzoekers halen er meer uit dan er in zit Omdat de winkel dan nog niet open is, moeten vroege Thijs Lijster . Een Antwerpse rechter oordeelde gisteren dat schilder Luc Tuymans zich schuldig heeft gemaakt aan plagiaat, zo meldt de Volkskrant. De Standaard fotograaf Katrijn van wie het overkomt, voelt zich verraden door zijn eigen lichaam. Als zelfbeschikking.

Het boek over cybersecurity van oud-minister Willem Vermeend en 'hacker' Rian van Rijbroek gaat uit de handel. De uitgever besloot daartoe nadat diverse media in het boek plagiaat aantroffen Plagiaat en duplicate content. De term (goede) unieke content vond zijn oorsprong in de begindagen van het populaire internet, of misschien nog preciezer, bij het ontstaan van de zoekmachine (optimalisatie). Het was in die tijd perfect mogelijk om (web)teksten te kopiëren en ze integraal over te zetten op jouw blog Een parafrase mag nooit bestaan uit louter hierbij dat ik mij in het aangehechte essay/werkstuk niet schuldig heb gemaakt aan plagiaat. Naam: Gabriëlle van Vlodrop Studentnummer: het is dan ook niet vreemd dat mijn eindscriptie zich rondom deze thema's heeft gevormd

In de tijd ervoor heeft ze aan haar vriendin Evy duidelijk gemaakt dat ze het niet op prijs stelt dat die met Rob iets heeft. Er is dus ook sprake van jaloezie. In Amsterdam kun je ook vraagtekens zetten bij het gedrag van Romée. Is ze zo onschuldig als ze zich voordoet? Heeft ze toch niet een vorm van plagiaat gepleegd 3e. Mevr. Boudier is boos, dat ik de uitdrukking 'op de grenzen van het plagiaat' gebruikte. Ik wil uitdrukkelijk verklaren, dat ik zulks uit consideratie deed, en nu zij het mij verzoekt, gaarne wil zeggen, dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan het plegen van plagiaat Mexicaanse griep: Het virus bestaat niet. Ook bij de, na de 'Spaanse' griep, tweede valse 'H1N1-virusepidemie', beter bekend als de varkens- of Mexicaanse griep is nooit een virus geïsoleerd, geïdentificeerd of bewezen volgens de postulaten van Robert Koch Immers, wie durft de strijd aan voor de rechter tegen degene die een artikel heeft gecopieerd en er gebruik van heeft gemaakt (plagiaat, copyright) terwijl diegene er voor heeft betaald middels de heffing, De grond wordt weggeslagen onder de voeten van de eiser, omdat je niet kunt vorderen dat iemand wel voor een copy moet betalen maar het vervolgens niet mag gebruiken c.q. aanwenden Het is mij echter onduidelijk of Nijkamp zich hieraan schuldig heeft gemaakt. Als hij zich enkel schuldig heeft gemaakt aan de eerste vorm vorm van zelfplagiaat dan ben ik benieuwd wie er in de controlerende commissie zou moeten zitten, (wat natuurlijk sowieso nooit plagiaat is)

Geboren Papendrechter Martijn N. (32) wordt door twintig mannen beschuldigd van gewelddadig en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit onderzoek van Het Parool en NRC waarvoor is. Architecten hebben de verplichting na te gaan of zij zich met hun ontwerpen niet schuldig maken aan plagiaat. Dit doen zij door grondig onderzoek te verrichten naar ontwerpen over hun ontwikkeling die in eerder stadium zijn gemaakt. Als investeerder in een ontwikkeling heeft de gemeente Rotterdam er belang bij dat een dergelijk onderzoe

Wie zich met Oud en Nieuw schuldig maakt aan straatterrorisme behoort tot na de volgende jaarwisseling in het gevang te zitten Raymond de Roon 5 januari 2010 , 10:22 Dat de overheid geen raad weet met de aanpak van hooligans, is weer pijnlijk duidelijk geworden bij de jaarwisseling 2009-2010 U hebt zich dan zo gedragen dat van uw werkgever niet verlangd kon worden om u nog langer in dienst te houden. Het moet dan wel gaan om ernstig verwijtbaar gedrag. Als u ontslagen wordt vanwege (vermeend) disfunctioneren, dan zal er in het algemeen geen sprake zijn van verwijtbare werkloosheid en komt u gewoon in aanmerking voor een WW-uitkering Update 20-9-2017 - Lezen op eigen risico. TPO kan niet instaan voor wat de geïnterviewde in dit artikel stelt. Vandaag werd bekend dat Garschagen zich tijdens zijn correspondentschap schuldig heeft gemaakt aan het maken van nepnieuws, slordigheden en plagiaat.. NRC-correspondent Oscar Garschagen verruilde in 2007 standplaats Israël in voor de Chinese miljoenenstad Shanghai Vraagje en we willen gewoon eerlijk antwoord. Wie heeft bovenstaande dame ongeveer anderhalf jaar geleden in een dronken bui tijdens vakantie in Denemarken volgeblaft? Je weet wel. Die krankzinnige nacht in de Custom House Bar in Kopenhagen. Jij was lam. 28 juli Lady Gaga heeft zich met haar video en artwork bij Born This Way niet schuldig gemaakt aan plagiaat. Dat stelde een rechter vast, meldt The Art Newspaper. Fil

WNC beschuldigd van plagiaat - Pagina 3 - Radioforum

Mijn inbreng is bedoeld voor diegenen, die zich verontrust voelen door de strekking van de film en dat voor de zoveelste keer een dolk in je rug wordt gestoken. 2. De dolksteek in de rug waar ik op doel, heeft niets te maken met de z.g. dolksteeklegende waarin Rome het Duitse leger liet lijden; noch met de dolksteek in de rug van Caesar door. Hij kan zich niet aanpassen aan de sociale normen die de maatschappij heeft gesteld. Er is een onderscheid te maken in het soort stoornis van de psychopaat. De ene vorm kenmerkt zich door brutaal, ongeremd gedrag, weinig angst en een gevoel minachting voor alles. Bij de andere vorm is sprake van crimineel gedrag On top of that heeft het NOS Journaal zich ook nog schuldig gemaakt aan slechte research en manipulatie. Eén klik op 'Geschiedenis' had ze kunnen leren dat het artikel over Pietro Locatelli al sinds 2 mei bestaat o Student was zich niet bewust van plagiaat o van de student o Cultuurverschil aan plagiaat of daaraan verwante vergrijpen schuldig maakt. 25 1. Als je teksten, geciteerd blijkt, dan is in ieder geval duidelijk wie de fout heeft gemaakt. 5 Collega's die mochten denken dat (linkse) vrouwen betere mensen zijn dan (rechtse) mannen en zich daarom in de wetenschap minder vaak schuldig maken aan machtsmisbruik zouden daarbij op termijn nog weleens bedrogen uit kunnen komen. Rob van Gestel is hoogleraar aan Tilburg Law School. Advertenti

Plagiaat, 'plagiaat', of (plagiaat)? door Marcel Janssens 1. Plagiaat. In een artikel De literaire ekster in de Haagse Post / De Tijd, van 28 augustus 1992 schreef Theodor Holman: 'Waar het vandaan komt weet niemand, maar opeens is plagiaat een eigenaardig modeverschijnsel geworden.De Groene Amsterdammer heeft er twee weken terug een hele oplage aan gewijd' Dat Proctor klaagster niet zou kennen en dat klaagster niet zelf Prime Time Productions - blijkens de uitzending de 'creators and producers of The Secret' - zou hebben benaderd en niet de bevoegdheid zou hebben die organisatie te vertegenwoordigen, betekent nog niet dat klaagster zich aan fraude (bedrog) en plagiaat (nabootsing) zou hebben schuldig gemaakt Waarom de ene culturele toe-eigening de andere niet is. S ommige debatten worden op anarchistische wijze gevoerd. Het zijn debatten die getypeerd worden door ongenuanceerde stellingen, gebrek aan respect en door elkaar geschudde vaststellingen. Het debat over cultural appropriation is daar een voorbeeld van Schuldig! De schuld van alle landen in de wereld bedraagt momenteel 184 biljoen dollar, omgerekend ongeveer 162 biljoen euro. De mondiale schuldenlast was nog nooit zo hoog, stelt het. Dus voordat pay-back nog eens commentaar levert op mensen die tegen een vergoeding hun diensten aanbieden kijk eerst naar jezelf want pay-back is ook een grote commerciële vereniging aan het worden. Want ook hun uitgaven zijn maar een schijntje van hun inkomsten, erger nog bij SLV maar daar hebben we al genoeg woorden over vuil gemaakt net als de pay-back leden en bestuurders hierover

‎Waarom is het verhaal van een fatale vriendschap in de jaren 90. In 1997 besluit de 18-jarige Bjorn om een einde aan zijn leven te maken. Dat doet hij samen met Tom, iemand van wie Bjorn's vrienden nog nooit hebben gehoord. Eva Moeraert, de voormalige vriendin van Bjorn, gaat op zoek naar antwoorde De moord de 15-jarige Alexandra toont hoe Roemenen lijden onder het onvermogen van hun eigen overheid. Roemenen zijn woedend op de autoriteiten. Één minister is opgestapt. 30 juli 2019

Het vertrekpunt van De plaag is een beschuldiging: Maurice Maeterlinck zou zich in 1926, in zijn La vie des termites, aan plagiaat hebben bezondigd. Hij zou hebben gestolen bij de Zuid-Afrikaanse schrijver en natuuronderzoeker Eugène Marais, die kort voor de verschijning van La vie des termites een reeks artikelen over Die siel van die mier in het weekblad Die Huisgenoot had gepubliceerd Dan Ariely is hoogleraar psychologie en gedragseconomie aan Duke University. De afgelopen jaren heeft hij baanbrekend onderzoek gedaan naar de waarheid 'Heerlijk oneerlijk' van Dan Ariely handelt over een thema waar we ons allemaal wel eens schuldig aan maken: Want zeg nu zelf, wie laat er zich nu nooit eens vangen om de waarheid te. Pieter van der Wielen presenteert maandag t/m donderdag vanaf middernacht een uur lang Nooit Meer Slapen. Hij ontvangt dan een gast uit de wereld van kunst, cultuur of de actualiteit. Op vrijdagavond is Lotje IJzermans de presentator van Nooit Meer Slapen

Ik heb een tweeling van 17 jaar zitten in het laatste jaar vwo en weten totaal niet wat ze hierna willen studeren,wie heeft nog willen maken. zich in de havenstad Calais schuldig aan.

Microsoft klaagde bij de rechtbank in de hoofdstad van India vier personen aan die zich volgens het bedrijf uit Redmond schuldig zouden maken aan het illegaal gebruiken van Microsoft-software Het Luik. In een interview in Trouw, gepubliceerd drie dagen voor de rechtstreekse uitzending van Het Luik, vertelt Freek de Jonge opnieuw niet zoveel met politiek te hebben: 'Dat vind ik ook overbodig. Columnisten vullen hun krantenrubrieken ermee, Van Kooten & De Bie hebben het er wekelijks over, evenals Jack Spijkerman, wat je ook van dat laatste programma mag vinden Ariana Grande heeft sinds vandaag een nieuw album: thank u, next! Uiteraard staat de plaat vol met mogelijke hits en om dit heugelijke feit een extra feestelijk tintje te geven, is er ook een nieuwe video. En niemand minder dan Reggie uit Riverdale speelt daar een rol in Hetzelfde onderzoek bracht nog een aantal andere aspecten aan het licht. Zo bleek dat de teksten waarin quasi geen tekstoverlap werd gevonden met de databank het vaakst worden geciteerd en dat de auteurs met de meeste citaties zich niet schuldig maken aan duplicatie

Justitie gaat achter anonieme klager VU-promovenda aa

PFEIJFFERS ROMAN ZIT VOL REGELS T.S. ELIOT AMSTERDAM - Nee, natuurlijk is Ilja Leonard Pfeijffer niet zo dom om plagiaat te plegen. En natuurlijk had hij achterin zijn onlangs verschenen debuutroman Rupert kunnen vermelden dat hij het een en ander uit The Waste Land, het beroemde gedicht van T. S. Eliot uit 1922, had gebruikt.Zeg maar: overgeschreven Driscoll heeft zich misschien ook niet schuldig gemaakt aan dit soort misbruik. Er waren geen seksschandalen of iets dergelijks. Maar, we zien wel een trend van verontrustende gedragingen die gezamenlijk het beeld weergeven van een leider wiens effectiviteit ernstig leed aan de ernst en hoeveelheid van de oprechte aantijgingen tegen hem Ik hoop voor jou dat je het zelf heb verzonnen, anders maak je niet alleen schuldig aan het vertellen van een leugen, maar ook nog eens aan plagiaat. ja, dat idee van plagiaat komt ook erg in mij op 06-05-2007, 14:1 Wie dat via de media doet maakt zich schuldig aan smaadschrift. Laster (Wetboek van Strafrecht, artikel 262) gaat verder. In dat geval pleegt de schrijver smaad 'wetende dat het te last gelegde feit in strijd met de waarheid is.

Camerabeelden van Jamie Bulger die in het winkelcentrum meeloopt met een van de daders. Op 12 februari 1993 verdween James Bulger uit een winkelcentrum in Bootle, een voorstad van Liverpool, en twee dagen later wordt zijn dode en verminkte lichaam - hij was overreden door een trein - door spelende kinderen op een spoorbaan gevonden, waar hij was achtergelaten om zijn dood op een ongeluk te. 56; Wie kunnen zich, behalve natuurlijke personen, ook nog schuldig maken aan strafbare feiten? Rechtspersonen kunnen zich schuldig maken aan strafbare feiten. 57; Geef het onderscheid aan tussen de verschillende soorten rechtspersonen. Publiek rechtelijke rechtspersonen (bv. de gemeente) Privaat rechtelijke rechtspersonen (bv. een vereniging Maar wie eerlijk is, moet toegeven dat ook Tolkien zich daaraan schuldig heeft gemaakt. Blijkbaar is het mogelijk om een boek te schrijven dat qua strekking redelijk door de beugel kan, qua gebruikte beelden omstreden blijkt, en qua invulling van sommige passages volstrekt onverantwoord is Heumakers, Arnold - Beurskens, Huub - Veel blijft duister [Recensie] Veel blijft duister in De verloving, een nieuwe novelle van Huub Beurskens. De tekst van een honderdtal bladzijden valt uiteen in twee delen, twee afzonderlijke verhalen met elk een eigen titel: 'De tunnel' en 'De berg'. Het eerste verhaal wordt verteld door een zekere Jacques, een vijftigjarige bankbediende met een. Op zich zijn sommige redenaties niet onrespectabel, ze werpen alleen altijd meer vragen op, wie creeerde de creator bijvoorbeeld want als je denkt altijd een ontwerper nodig te hebben dan rijst direct de vraag wie de ontwerper ontwierp, als je zegt dat deze altijd heeft bestaan is daar het probleem niet mee opgelost

Klaas van Berkel, Dijksterhuis, een biografie. Uitgeverij Bert Bakker, 640 blz., 375,- IN DE OGEN van wiskundigen maakt vrijwel iedereen die niet is geschoold in bijvoorbeeld de trigonometrie of de infinitesimaalrekenig zich regelmatig schuldig aan onzuivere redeneringen en intellectuele sloddervosserij. Bertrand Russell was van mening dat met niet-mathematici eigenlijk niet te praten viel Wie het over vergelijking heeft, zegt overeenkomsten en de andere communistische ex-gevangenen hadden de hel van Mauthausen of Auschwitz doorgemaakt en de herinnering aan de kampen was in hun geheugen nog altijd volop omdat zij zich aan misdaden schuldig hadden gemaakt die even gruwelijk waren als die van de anderen. Verkorte versie. Nog nooit had hij zich zo onmachtig gevoeld. Hij stond daar leeg cn van elke zekerheid en waardigheid verlaten. Toen ging hij gebroken heen, het hoofd op de borst, als een wie alle hoop ontnomen is'' (p. 212) Wie wat aan de gendergap in de maatschappij wil doen, man en ik heb me nog NOOIT schuldig gemaakt aan alle dingen waar Ellywa het over heeft. En nu is het treurige: daaraan heeft TT zich ook nooit schuldig gemaakt. Hij heeft een onbetamelijke opmerking geplaatst. J.K. Rowling klaagt Belfius aan voor plagiaat . De Britse schrijfster J.K. Rowling, bekend De bank liet de kritiek gelaten over zich heen gaan. De hele zaak krijgt nu echter een juridisch staartje. 'J.K. Rowling heeft er altijd om bekend gestaan dat ze kladversies van haar scripts nooit met derden deelt

Waarschijnlijk had hij het schaamrood nog op de kaken over zijn debuutroman Legt uw hart daarop (1967). De grote gelijkenis van die roman met Nooit meer slapen (1966) van Hermans was Fons Sarneel al opgevallen. Die sprak in dit verband niet van plagiaat, maar van close imitation Die hoeft de verhuurder niet eens op de hoogte te stellen als ze denkt dat een bepaalde gast zich aan een strafbaar feit schuldig heeft gemaakt In de communistische tijd hielden hotels namelijk precies bij wie met wie sliep, want je wist maar nooit waar die informatie Kritiek op dat geweld heeft hij nog steeds en hij is ook niet van. Algemeen bestaat het onderzoeksverslag uit de volgende onderdelen:-een omschrijving van de methode van onderzoek-een omschrijving van de deelnemers aan het onderzoek-een overzicht van de belangrijkste resultaten van het onderzoek, zonder hier conclusies aan te verbinden-een overzicht van de belangrijkste conclusies die je kunt verbinden aan het onderzoekHet ligt aan de aard van je onderzoek of. Voor een korte bespreking van de biografie van Anne Wadman, zie Joke Corporaal (2009).. Anne Wadman - It rammeljen fan de pels Damesroman. 1970 In 1970 verscheen de achtste roman van Anne Wadman (1919-1997), It rammeljen fan de pels.Een paar jaar geleden nog noemde de Nederlandse recensent Kees 't Hart het boek nog 'voortreffelijk' en daar ben ik het helemaal mee eens Daarmee zijn we voorbijgegaan aan jongens en meisjes die nog te jong waren voor de jacht, de ouderen en de vrouwen. De onzichtbare meerderheid heeft gebruik gemaakt van materialen die de millennia niet overleefd hebben. Uit later tijden hebben we wel goed geconserveerde overblijfselen en dan zie je hoe belangrijk die vergankelijke artefacten zijn