Home

Mijnbouwschade Drenthe

Motie schadeprotocol mijnbouwschade - Drenthe - Partij

 1. ister van EZK d.d. 20 december 2019 met betrekking tot een schadeprotocol voor kleine gasvelden; Het college van Gedeputeerde Staten bij de
 2. Advies: omgekeerde bewijslast mijnbouwschade ook in Drenthe (en in de rest van Nederland) Hilbrand Polman • 26 maart 2019, 14:11 • Drenthe. Deel dit artikel
 3. Deze vergoeding krijgt u dan van het mijnbouwbedrijf. Alle voorwaarden Meld uw schade Schadeafhandeling in 10 stappen. Let op: het hangt van uw situatie af waar u uw schade kunt melden. Als u bijvoorbeeld schade heeft door het Groningenveld, meldt u uw schade bij Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Lees meer hierover op Waar schade melden

Advies: omgekeerde bewijslast mijnbouwschade ook in

Meld uw schade. Wilt u schade melden bij de ons? Dit doet u via Mijn schadedossier. In dit dossier kunt u ook volgen wat we na uw melding doen. U meldt uw schade bij ons als u vermoedt schade te hebben door gas- of oliewinning uit kleine velden. Het Groningenveld en de gasopslag Norg vallen hier niet onder. Bezoek de website van het IMG 0800 4444 111 Maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 17.30 uur. Techniekweg 1 9601 MD Hoogezand contact@schadedoormijnbouw.n Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft meer dan één miljoen mijnbouwschades vastgelegd in Drenthe en Groningen Het schadeloket van het Instituut Mijnbouwschade (IMG) in de gemeente Aa en Hunze komt in multifunctioneel centrum De Badde in Annerveenschekanaal. RTV Drenthe, altijd in de buurt z 1 k Om aanvragen van voor 21 december in ons oude 'Mijn dossier' te bekijken of aan te vullen logt u in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Om nieuwe schade te melden of vergoeding voor waardedaling aan te vragen moet u gebruikmaken van eHerkenning 2+ of hoger. Op www.eherkenning.nl vindt u meer informatie

Wil je jouw huis energiezuiniger maken door het plaatsen van zonnepanelen, spouwmuurisolatie, hr++ glas of andere energiebesparende maatregelen? De provincies Groningen, Friesland en Drenthe hebben subsidies of leningen met aantrekkelijke rentepercentages beschikbaar om je te helpen jouw woning duurzaam te maken. Op deze pagina vind je een overzicht van de subsidies en leningen die we op dit. Motie: Schadeprotocol mijnbouwschade. In de Statenvergadering van 5 februari heeft de ChristenUnie een motie ingediend over het schadeprotocol mijnbouwschade. Dit deed de fractie samen met: CDA, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Sterk Lokaal, PVV, SP, OpDrenthe en D66. De motie is met algemene stemmen aanvaard

Schade melden bij de Commissie Mijnbouwschade Waar

Aan: het Platform Mijnbouwschade. Datum: 26 april 2018 Betreft: aanvullend advies Inleiding Op 4 april 2018 heb ik aan het Platform Mijnbouwschade mijn adviesrapport opgesteld, waarin onderbouwd en aangetoond wordt dat het ook voor Drenthe (en de rest van Nederland) van groot belan Lees het laatste nieuws uit Groningen bij RTV Noord. Met artikelen, video's, interviews, achtergronden en columns uit provincie en Stad Download 'Instellingsbesluit Commissie Mijnbouwschade'. PDF document | 20 pagina's | 256 kB. Besluit | 20-12-2019 Antwoord op vragen van het lid Beckerman over ook omgekeerde bewijslast mijnbouwschade in Drenthe. Hierbij zend ik u de antwoorden op de door het lid Beckerman (SP) gestelde vragen over ook omgekeerde bewijslast mijnbouwschade in Drenthe (ingezonden op 27 maart 2019, kenmerk 2019Z05999)

Meld uw schade Waar schade melden Commissie Mijnbouwschad

Kamervragen over Ok omgekeerde bewijslast mijnbouwschade in Drenthe gesteld op 27 maart 2019 door Sandra Beckerman. Beantwoord op 15 mei 2019 CDA wil ruimhartige schaderegeling gedupeerden mijnbouwschade. Naar aanleiding van een brief van de minister van Economische Zaken over een schadeprotocol voor kleine gasvelden heerste er teleurstelling bij Provinciale Staten van Drenthe. Daarom werd een motie in stemming gebracht waarin de teleurstelling tot uiting werd gebracht en het College. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) opent vanaf komende maand een fysiek steunpunt in multifunctioneel centrum De Badde in Annerveenschekanaal. Het is het eerste schadeloket in Drenthe en de 14e van IMG. Inwoners van de gemeente Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo kunnen daar terecht met vragen over mijnbouwschade en schaderegelingen Van: platform mijnbouwschade [mailto: platformmijnbouwschade@gmail.com] Verzonden: woensdag 4 april 2018 13:51 Aan: Harry Werkman Onderwerp: advies van het Platform Mijnbouwschade aan Gedeputeerde Staten van Drenthe dd 4-04- 2018 en aan de minister van EZK - Platformbijeenkomst 18 april Grolloo Geachte raad van Emmen Bijgaand zenden wij u onze brief aan het college

Provinciale Staten hebben het plan van aanpak voor de werkgeversaanpak Drenthe reist Duurzaam (DRD) 2020-2023 vastgesteld. Om invulling te geven aan DRD is een projectorganisatie nodig met visie, menskracht en geld. Over de periode 2020-2023 is extra provinciaal budget nodig van € 693.000,--. Dit bedrag wordt gedekt uit de Reserve Mobiliteit De bossenstrategie voor Drenthe: de visie van de PvdA. De bossen staan de laatste tijd volop in de belangstelling. Bijvoorbeeld in relatie tot het opslaan van CO2. Maar bijvoorbeeld ook als mogelijke bron voor bouwmaterialen: we gaan meer bouwen met hout. Er moeten dus veel bomen worden bijgeplant Mijnbouwschade) in het leven te roepen, waar gedupeerden van mogelijke mijnbouwschade, die niet het gevolg is van de gaswinning uit het Groningerveld of de gasopslag in Norg, hun verzoek tot vergoeding daarvan kunnen indienen. Deze commissie zal moeten zorgen voor een onafhankelijk Actief in Groningen, Drenthe, Overijssel, Friesland, Flevoland en Gelderland. Over SB SOlar. Verkoop en installatie van zonnepanelen. Al ruim 12 jaar ervaring en 100% tevreden klanten in het Noorden van Nederland. Met een nuchtere aanpak en uitmuntende kwaliteit plukt u de vruchten van zonnepanelen

Instituut Mijnbouwschade Groninge

 1. transparante afhandeling van mijnbouwschade heeft geleid, waarbij de burger centraal staat. de Tot slot zal in de evaluatie aandacht worden besteed aan de samenwerking tussen Commissie Mijnbouwschade en het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Op voorhand is het bij schademeldingen in Groningen, Friesland of Drenthe niet altij
 2. In oktober organiseerde CDA-Drenthe een Webinar voor bestuurders over de impact van de zogenaamde kleine gasvelden in Drenthe. CDA-Statenlid Siemen Vegter ontving als voorzitter van dit Webinar verantwoordelijk energie-gedeputeerde in Drenthe Tjisse Stelpstra, Jeannette van der Velde van GasDrOvF en CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder uit Assen
 3. mijnbouwschade in Drenthe Pagina 1 van 4 Directoraat-generaal Klimaat en Energie Directie Warmte en Ondergrond Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Overheidsidentificatienr 00000001003214369000 T 070 379 8911 (algemeen
 4. Wij (de Commissie Mijnbouwschade) behandelen schade in kleine gas- en olievelden. Let daarom goed op waar u uw schade meldt. Zo gaat de behandeling van uw schademelding sneller. Meld uw schade bij het goede loket. Mensen melden vaak schade bij ons die kan komen door het Groningenveld of de gasopslag Norg
 5. Andere instanties die zijn getroffen door de storing, zijn het Instituut Mijnbouwschade Groningen, het provinciehuis van Drenthe en gemeenten, waaronder Zwolle en Veenendaal

De schade moet bijvoorbeeld komen door mijnbouw. Bekijk of uw schade voldoet aan alle voorwaarden. Kijk eerst goed of u uw schade bij ons moet melden of bij een ander loket. Friesland, Groningen en Limburg hebben regionale loketten voor schade door bodemdaling of -stijging. Op Waar schade melden leest u hier meer over Dat zal gebeuren onder de noemer 'De wijken in op weg naar Energieneutraal.' Inwoners van Drenthe kunnen bij het loket terecht voor vragen over het energiezuiniger maken van hun woning. Met de subsidie kan het DEL ervoor zorgen dat 10.000 woningeigenaren in Drenthe in 2021 stappen maken naar energieneutraal wonen Op 22 februari a.s. organiseert Code Oranje een online thema-avond over omgekeerde bewijslast bij mijnbouwschade. De bijeenkomst start om 19:30 en duurt tot 21:00 uur. Als er schade aan woningen ontstaat als gevolg van gaswinning of gasopslag, moet een huiseigenaar bewijzen dat die schade is veroorzaakt door de mijnbouw Hiervoor wordt een aparte Tijdelijke commissie bezwaarschriften mijnbouwschade Groningen ingesteld. De leden van beide commissies zullen worden benoemd door de minister van Rechtsbescherming. Gelet op de rol van gasopslag Norg in Drenthe in het systeem van de levering van Groningengas is besloten dat ook bewoners in de omgeving van Norg zich met schade kunnen melden bij de Commissie Zuidlaren. Vanaf woensdag telt de provincie Drenthe twee organisaties die zich met bevingsschade door gaswinning bezighouden. In Grollo vindt de oprichting plaats van het Platform Mijnbouwschade.

Gasopslag Langelo. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft in Langelo een ondergrondse gasopslag. Verschillende organisaties zijn betrokken bij de productie en opslag van aardgas, de vergunningen en het toezicht. Wij zetten ze hieronder op een rijtje. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) handelt schade af door gaswinning en. Over Johan Rumahloine. johanrumahloine@gmail.com. Woonplaats: Hoogeveen. Krijgt energie van: Dagelijks een goede daad verrichten in privé en werk waardoor de ander weer een stap verder kan. Sterk in: Haarscherp doorhebben om wie of waarover het gaat en die ervaring en kennis gebruiken om gezamenlijk een klus te klaren Regio Groningen en Noord-Drenthe dringen aan op schade-afhandeling die inwoners houvast geeft. De Groningse en Noord-Drentse overheden reageren in een gezamenlijke brief aan Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) op het pauzeren van circa 1450 schade-aanvragen Hardwin Joesten | Emmen, Drenthe, Nederland | Zaakbegeleider bij Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) | Certificeringen: *VOL-VCA | 500+ connecties | Volledig profiel van Hardwin op LinkedIn en bekijken en connectie make

Regio Groningen en Noord-Drenthe dringen aan op houvast voor inwoners bij schade-afhandeling. Groningse en Noord-Drentse overheden dringen er bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) op aan om aanvragen van aardbevingsschade van 1450 bewoners weer in behandeling te nemen en deze in hun voordeel te beoordelen Er zo snel mogelijk een schadeprotocol komt voor mijnbouwschade uit kleine velden. De motie die 7 februari is aangenomen in de provinciale staten van Drenthe is als bijlage op deze pagina toegevoegd: m2018-1-schadeprotocol-mijnbouwschade-aangenomen (pdf, 0.42 MB

Miljoenste mijnbouwschade vastgelegd - RTV Drenth

Schadeloket Instituut Mijnbouwschade komt in - RTV Drenth

Mijn dossier - Instituut Mijnbouwschade Groninge

Subsidies voor particulieren SN

 1. De provincie Drenthe legt zich niet neer bij de uitspraak van het I... nstituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) om de omgekeerde bewijslast bij de gasopslag Norg niet meer toe te passen. Samen met de provincie Groningen heeft Drenthe een brief geschreven naar IMG en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. g van het Instituut Mijnbouwschade (IMG) op 17 mei van dit jaar, zijn de voorbereidingen gestart voor de uitvoering van deze besluiten
 3. Groningen en Drenthe, dat er nog het nodige te verbeteren is aan de schadeafhandeling. Het is allebei waar. Er gaat heel veel goed, maar er is ook nog Het Instituut Mijnbouwschade Groningen is opgericht op 1 juli 2020. Het IMG heeft tot taak besluiten te nemen over aanvragen tot vergoeding van schade door mijnbouw
 4. De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) wil op zeventien nieuwe plaatsen in Drenthe gas gaan winnen. Uit de dertien velden in die provincie waar al gas wordt gewonnen, worden de laatste beetjes.
 5. Roos-Marije Frankfort | Assen, Drenthe, Nederland | Projectmedewerker/PMO bij Instituut Mijnbouwschade Groningen | 359 connecties | Homepagina, profiel, activiteit en artikelen van Roos-Marije weergeve
 6. De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) verzorgt voor de 12 Drentse gemeenten het milieutoezicht. Zo wordt onder meer gecontroleerd of bedrijven zich goed aan alle milieuregels houden. Het functioneren van de dienst is al enige jaren problematisch. Ook nu weer kwam het onderwerp in het Drents Parlement aan de orde, na vragen van de fractie va
 7. Voor EIFFEL zijn wij op zoek naar dossierbeoordelaars die aanvragen voor schadevergoedingen door mijnbouwschade afhandelen. Jij bent verantwoordelijk voor het beoordelen en het nemen van een beslissing. Binnen deze functie stem jij zaken af met de betrokken afdelingen en voer jij gesprekken met de aanvrager

Drents parlement Motie: Schadeprotocol mijnbouwschad

 1. Instituut Mijnbouwschade legt miljoenste schademelding vast. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft 1 miljoen schademeldingen opgenomen. Dat meldt het Instituut dinsdagmorgen. Dat aantal groeit hard door. Wekelijks komen er ongeveer 20.000 schades bij op ruim 1.000 schademeldingen. Gemiddeld worden bij een woning 20 schades.
 2. Provinciale Staten Drenthe, terug naar home Hoofdnavigatie. Home; Actueel. Schriftelijke vragen; Besluiten; Moties & amendemente
 3. Regio Groningen en Noord-Drenthe willen schade-afhandeling die inwoners houvast geeft. GRONINGEN/NOORD-DRENTE - De Groningse en Noord-Drentse overheden reageren in een gezamenlijke brief aan Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) op het pauzeren van circa 1450 schade-aanvragen
 4. Vanaf woensdag telt de provincie Drenthe twee organisaties die zich met bevingsschade door gaswinning bezig houden. In Grollo vindt de oprichting plaats van het Platform Mijnbouwschade, in.
 5. Groningen - De Groningse en Noord-Drentse overheden reageren in een gezamenlijke brief aan Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) op het pauzeren van circa 1450 schade-aanvragen.- advertentie - Hierin dringen zij bij IMG aan op het weer in behandeling nemen van de schade-aanvragen en deze te beoordelen in het voordeel van inwoners. Voorkom voortaan onnodige onrust door
 6. ister gaat ervan uit dat de afhandeling van schades op een nette manier zal verlopen, maar kreeg zowel in Drenthe als daarbuiten veel kritiek op zijn beslissing
 7. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) stopt tijdelijk met de beoordeling van schademeldingen van zo'n 1500 melders uit Groningen en de kop van Drenthe

Organisaties bundelen krachten MijnbouwSchade in Groningen; Toetsingskader Stikstof verankerd in Drenthe; GS Friesland akkoord met Friese uitwerking ganzenakkoord; Herijking EHS Drenthe en Natuurbeheerplan 2014; Studie gevolgen gaswinning dijken Groningen; Provincie Groningen ergoedt openstellen boerenland voor wandelaar Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen in de kop van Drenthe en in het Friese deel van het Lauwersmeergebied. 050 - 304 89 11 www.noorderzijlvest.nl Waterschap Hunze en Aa's Meer informatie over het Waterschap Hunze en.

1. Een besluitbrief van de TCMG (Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen) of IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) waarin staat dat u tenminste €1000 euro erkende schade hebt, die is erkend op of na 19 maart 2018; 2 SP Drenthe wil bij schade door zoutwinning dat de omgekeerde bewijslast geldt. bleek dat het college niet van plan is om nog langer aan te dringen op 'omgekeerde bewijslast' voor mijnbouwschade in Drenthe. 'Dat is trekken aan een dood paard' volgens gedeputeerde Stelpstra. Lees verder Homepage - Annerveenschekanaal. Kom langs in Annerveenschekanaal. Het allermooiste dorp van het Noorden. Annerveenschekanaal (Drents: Annerveensekenaol) is een Nederlands dorpje in het noordoosten van de Drentse gemeente Aa en Hunze, op de grens met de provincie Groningen. Op 1 januari 2008 had het 424 inwoners Regio Groningen en Noord-Drenthe dringen aan op gelijke schade-afhandeling: Dit komt niet overeen met de opdracht van IMG om onafhankelijk, rechtvaardig, ruimhartig en voortvarend mijnbouwschade af te handelen, met oog voor de menselijke maat. Inwoners mogen niet de dupe zijn

Let op, vanaf 1 juli 2021 kun je een aanvraag indienen. Ben je eigenaar van een gebouw die niet is opgenomen in het versterkingsprogramma van het Nationaal Coördinator Groningen (NCG), maar wel in het gebied van een postcode waar de waardedalingsregeling van Instituut Mijnbouwschade (IMG) geldt of in de postcodes 9679, 9681 of 9682 Hij is voorzitter van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Eind maart van dit jaar besloot het instituut dat 1500 melders uit Groningen en de kop van Drenthe even moesten wachten op. omgekeerde bewijslast mijnbouwschade in Drenthe (kenmerk 2019Z05999). Vanwege de voor de beantwoording benodigde afstemming kunnen deze vragen niet binnen de gebruikelijke termijn van drie weken worden beantwoord. Ik zal de vragen beantwoorden voor het Algemeen Overleg Mijnbouw op 22 mei 2019. Eric Wiebes Minister van Economische Zaken en Klimaa

Motie schadeprotocol mijnbouwschade - ChristenUnie Drenth

voor alle inwoners van Nederland, waaronder Drenthe, die schade lijden door gaswinning dezelfde rechtsbescherming en toegankelijkheid tot die rechtsbescherming is, en ook blijft met de invoering van een nieuwschadeprotocol voor Groningen; er zo snel mogelijk een schadeprotocol moet komen voor de mijnbouwschade door gaswinning uit de kleine velde Instituut Mijnbouwschade Groningen opent schadeloket in Annerveenschekanaal in Drenthe. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) opent vanaf komende maand een fysiek steunpunt in multifunctioneel centru

Code oranje organiseert online thema-avond over mijnbouwschade. 19 februari 2021. REGIO - Op 22 februari aanstaande organiseert Code Oranje een online thema-avond over omgekeerde bewijslast bij mijnbouwschade. De dalende coronatrend is, zeker in Drenthe, ontegenzeggelijk ingezet. 'We zijn. Scheur in Beeld. Wat is mijnbouwschade? Schade door mijnbouw? Nader onderzoek diepe bodemdaling en -stijging TU Delft en TNO. Op 31 augustus 2020 heeft het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) bekend gemaakt nader onderzoek te willen laten verrichten naar diepe bodemdaling en -stijging in twee specifieke delen van Groningen en Drenthe Carmen van der Tuuk | Klazienaveen, Drenthe, Nederland | Juridisch dossierbeoordelaar bij Instituut Mijnbouwschade Groningen | 228 connecties | Volledig profiel van Carmen op LinkedIn en bekijken en connectie make

Drenthe waar in een postcode ten minste één woning met erkende mijnbouwschade stond. •Niet de erkende mijnbouwschade, niet de bevingen, maar puur de verkoopprijzen legden in een deel van het gebied een verschil bloot in waardeontwikkeling Zorgen om bodemvervuiling in DrentheIn Drenthe zijn negentien plekken waar sprake is van bodemverontreiniging. Het gaat bijvoorbeeld om voormalige stortplaatsen waar asbest is gedumpt. Druk op de ketel vanuit Drenthe: afhandeling mijnbouwschade moet beter De plannen voor de afhandeling van mijnbouwschade kunnen beter Meldpunt Gewasschade. Heeft u gewasschade door de aanwezigheid van kabels en/of leidingen van NAM dan kunt u dit melden ten minste 3 kantoordagen voor het oogsten van het desbetreffende gewas via het onderstaande online formulier. Nadat wij uw gemelde schade hebben beoordeeld zullen wij de vastgestelde gewasschadevergoeding aan u uitkeren

Instituut Mijnbouwschade Groningen; Dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen kunnen wij u vanaf 7 juni weer ontvangen op één van onze veertien steunpunten.Voorlopig kan dat alleen op afspraak.Zo kunnen we ons aan de anderhalve meter maatregel houden.Om een afspraak te maken bij een steunpunt, kunt u bellen met 0800-4444111. Veertien Steunpunte Provincie Drenthe en de gemeente Tynaarlo hebben u schriftelijk geadviseerd over de afwikkeling van deze schades. onafhankelijke afhandeling van mijnbouwschade in Nederland. Zoals aangegeven onderschrijven wij deze stap naar een noodzakelijke verbetering van de schadeafhandeling Bij mijnbouwschade staat de schadeleider daarom veelal tegenover grote bedrijven en is de verhouding tussen partijen ver te zoeken. Nieuwe 'slimme' verkeerslichten Groningen en Drenthe staan aan. 21 juni 2021. Nieuws. Noordelijke werkgevers ondertekenen Charter Diversiteit. 17 juni 2021 Op voorhand is het bij schademeldingen in Groningen, Friesland of Drenthe niet altijd duidelijk of de schade mogelijk het gevolg is van bodembeweging door het Groningveld of de gasopslag Norg (bevoegdheid Instituut Mijnbouwschade Groningen) of door kleine velden (bevoegdheid Commissie Mijnbouwschade) Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft vanaf 1 juli belangrijke wijzigingen in de regeling voor fysieke schade doorgevoerd. Waarom doet het IMG dit? Het IMG wordt nog steeds geconfronteerd met gemiddeld bijna 1000 schademeldingen per week, terwijl de seismische activiteit afneemt. Dat vindt het IMG moeilijk verklaarbaar

Werk en overheid .nl 1 vacature Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG Ergens in Drenthe. Wij wonen niet meer in Bierum. #Mijnbouwschade, ook in Limburg kampen huizenbezitters met #funderingsproblemen door de voormalige winning van delfstoffen. In opdracht van Stichting Calamiteitenfonds Mijnwaterschade wordt de schade bij een aantal panden in Limburg hersteld Veiligheidsregio Drenthe (VRD) is van en voor de Drentse gemeenten en zet zich in op het vergroten van de veiligheid van de inwoners en bezoekers van Drenthe. Sirenes 26 maart 2018. Ook in onze gemeente staan sirenes die u waarschuwen in geval van een ramp. Elke 1e maandag van de maand om 12.00 uur klinkt in heel Nederland de sirene als proefalarm TWME - Waarom een Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade in Een? Directe aanleiding voor het oprichten van deze werkgroep in de zomer van 2019 is de toename van het aantal schademeldingen in Een en omgeving de afgelopen jaren. Daarnaast besloot de minister van Economische Zaken en Klimaat in april 2019 onder voorwaarden in te stemmen met het.

Het IMG moest het geschonden vertrouwen bij

TWME - (in het) Nieuws. Op deze pagina zijn de laatste berichten rondom de UGS Norg, schade-afhandeling, TWME en andere berichten terug te vinden: Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) maakt bekend dat het tijdelijk stopt met de beoordeling van schademeldingen van zo'n 1500 melders uit Groningen en de kop van Drenthe. Het IMG. WINSCHOTEN - Op 17 mei 2021 maakte het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) nieuwe maatregelen bekend. Die maatregelen gaan over het afhandelen van schades die zijn ontstaan door de gaswinning uit het Groningenveld. In een gezamenlijke brief aan het IMG geven overheden uit Groningen en Noord-Drenthe aan dat ze niet blij zijn met die. Mijnbouwschade • Stel een centraal meldpunt voor mijnbouwschade in, het Landelijk Loket Mijnbouwschade (LLM). • Stel een landelijke Commissie Mijnbouwschade (CM) in met als taak de onafhankelijke afhandeling van alle mijnbouwschades in Nederland (met uitzondering van de schades door de gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag Norg) Dossiers Instituut Mijnbouwschade Groningen weer online na lek De dossiers waren sinds woensdag niet bereikbaar, nadat een datalek was ontdekt bij het overzetten van documenten naar een ander systeem

[ In drie jaar tijd heeft Instituut Mijnbouwschade Groningen 80.000 fysieke schades afgehandeld, Er zijn ruim een miljoen schades vastgelegd, Zo'n 70.000 adressen in Groningen, Drenthe en. Schaderegeling voor gedupeerden van gaswinning. GAS DrOvF heeft een eisenpakket opgesteld en naar buiten gebracht over de schaderegeling die voor bewoners moet gaan gelden. Onze eisen zijn: Er is slechts een Commissie die de schades afhandelt. De overheid staat garant voor de uitbetaling van de schades aan gedupeerden Onder meer het Hagaziekenhuis in Den Haag, rechtbanken in Rotterdam en Midden-Nederland, gemeenten als Dalfsen en Rhenen, de provincie Drenthe, het Instituut Mijnbouwschade Groningen, de ANWB. Uit de gemeenteraad. di 13-04. Vooruitblik: Informatiebijeenkomst mijnbouw 20 april, 19:30 uur.De gemeenteraad wordt door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) bijgepraat over de stand van zaken rondom schadebehandeling. Er zal uitleg worden gegeven over de verschillende schaderegelingen en inzicht in de cijfers in Tynaarlo.Kijk live.

Klachtenprocedure. Vacatures. Wielders isolatie V.O.F. zoekt een commerciële topper die ervaring heeft in het adviseren en verkopen van energiebesparende maatregelen. Kom jij uit regio Groningen/Drenthe/Friesland en heb je ervaring in de sales én technisch inzicht? Dan zijn wij op zoek naar jou! Functieomschrijving Wijkinformatie. Dorps wonen met de stad in de buurt. Nijeveen. Wonen in Nijeveen is wonen in een dorp: landelijk, rustig en ruim. Nijeveen kent een rijk verenigingsleven en heeft daarom voor iedereen wat te bieden TWME - Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade Een. TWME - Artikelen Jan Klinkenberg over Gasopslag Langelo. Opinie Jan Klinkenberg - Norger Courant 8 juni 2021; Opinie Jan Klinkenberg - Norger Courant 30 maart 2021; Opinie Jan Klinkenberg - Norger Courant 21 maart 2021; Opinie Jan Klinkenberg - Norger Courant 23 februari 202 Het Instituut Mijnbouwschade Groningen is van start gegaan. Daarmee komt er één loket waar mensen terechtkunnen die schade hebben door bodembeweging vanwege gaswinning in Groningen. Het is de laatste stap in het onafhankelijk maken van de schadeafhandeling in Groningen Bron: RTV Drenthe, auteur Jasmijn Wijnbergen. Meer dan 1.400 schademeldingen in een jaar tijd zijn er gedaan door mensen die in de buurt wonen van de gasopslag Norg bij Langelo. Dat blijkt uit cijfers van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Het gaat om de periode mei 2019 tot mei dit jaar

Groninger Bodem Beweging slaat alarmTopman van Instituut Mijnbouwschade: 'Neem de

Twee organisaties aardbevingsschade Drenthe - Kassa - BNNVAR

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) opent vanaf komende maand een fysiek steunpunt in multifunctioneel centrum De Badde in Annerveenschekanaal. Het is het eerste schadeloket in Drenthe en de 14e van IMG. [Lees verder Werkzaamheden Koedijkslanden fase 5. 17 februari 2021. De gemeente gaat in de Pieter Lastmanstraat, Pieter Brueghellaan, en Lucas van Leydenstraat het riool moderniseren. Bovendien wil de gemeente Meppel na dit werk ook onderhoud uitvoeren aan deze straten waarbij ook dan de Jan van Scorelstraat wordt meegenomen Zoek naar bestuurlijk secretaris banen in Loon, Drenthe bij Jobsora. De nieuwste bestuurlijk secretaris vacatures van alle pagina's en lijsten met vacatures. Vind een nieuwe baan en begin vandaag nog aan je carrière

Schadeloket geeft geen vergoeding voor bodemdalingVrachtwagen knalt tegen portaal op A28 bij Zwolle, snelwegAkzo-top ontvlucht mijnbouwschade-slagveld Heiligerlee
 • Slachtofferhulp opleiding.
 • Lied Sunny original.
 • Verveling op werk.
 • Ballet Capelle aan den IJssel.
 • 200 push up challenge.
 • Trioxidil Haarweb.
 • Louis Vuitton handtas.
 • Vragen ab test.
 • Wandrek zwart rond.
 • Command toets Windows.
 • Bonne Louise.
 • Dua voor huwelijkspartner.
 • Warm rood fruit met ijs.
 • Daddy Cool lyrics.
 • HDMI kabel 7 5 meter action.
 • Telefoonboek Rotterdam 2017.
 • Oma's appelcake.
 • SmartEducation postnatale.
 • Winnaar Ronde van Vlaanderen 2016.
 • Hoe eet je gegrilde sardientjes.
 • Gelijkvormigheidsattest Volkswagen.
 • John Deere Lanz 500.
 • Grillerije tapas.
 • Kempervennen adres.
 • Mist Haarlem.
 • Twee onder een kapwoning Engels.
 • Aankoop motor.
 • Afspraak maken ziekenhuis Gorinchem.
 • Kul onderwijs.
 • Superfish aquaflow 200/300 crystal clear cartridge.
 • Vakantie Noorwegen 2021.
 • Prysmian Group Nederland.
 • Charlie's Angels original.
 • GameCube games best.
 • Wat gebeurt er volgens erikson wanneer iemand een bepaalde crisis niet adequaat oplost?.
 • Kris Kristofferson wiki.
 • Waar moet je op letten wanneer je een vastopgestelde slijpmachine gaat gebruiken.
 • Op welke dag verschijnt Knack.
 • Stroganoffsaus Jumbo.
 • Hoeveel vliegvelden heeft Griekenland.
 • Opdracht weigeren onderwijs.