Home

Opportunisme tegenovergestelde

opportunisme (zn): berekening, eigenbaat, eigenbelang. als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden. woordverbanden van 'opportunisme' grafisch weergegeven. bij andere sites: synoniemen-sites: WikiWoordenboek & Memodata - Interglot - ONW - MijnWoordenboek. woordenboeken In die zin is de betekenis 'opportunisme' veranderd: van degenen die beweerden een principe te bepleiten (in het oorspronkelijke Franse geval een amnestie voor de Communards ) maar zeiden dat de tijd nog niet 'opportunisme' was, tot wat men zou kunnen denken als het tegenovergestelde - degenen die handelen zonder principe

De man is ook een opportunistische manier, het tegenovergestelde van een opportunist in ecologische zin is een specialist (zie → Stenökie). Opportunisten hebben het voordeel dat ze een breed scala aan natuurlijke hulpbronnen kunnen gebruiken, maar tegen de prijs dat ze geen optimaal gebruik kunnen maken van een van deze hulpbronnen Opportunisme is een term die actief wordt gebruikt in de politiek en economie. Hij kwam in gebruik dankzij de ideeën van het marxisme. Het woord heeft Franse wortels. Vertaald betekent het handig, winstgevend. In het Latijn is er een woord dat overeenkomt met de Franse Opportunitas. In het Latijn betekent het toeval, opgedoken kans Opportunisme houdt nauw verband met adaptiviteit, net als sensitivering en het tegenovergestelde hiervan, habituatie. Concrete voorbeelden van adaptiviteit zijn culturele assimilatie, assimilatie in psychologische zin, psychologische compensatie, reacties op stressfactoren, supercompensatie en acclimatisatie Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'opportunist', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken Een gevolg van het principe van evolutionair opportunisme is analogie. Analogie is het geval waar verschillende structuren dezelfde of gelijkaardige functies uitvoeren in verschillende organismen. Twee van elkaar gescheiden soorten hebben een verschillende geschiedenis en andere structuren; als beide soorten eenzelfde functie ontwikkelen, verkrijgen ze verschillende structuren om deze nieuwe functie uit te oefenen

Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten Tegenovergestelde van zuiver De onomstreden kampioen van het opportunisme is natuurlijk Bernie Ecclestone, de godfather van de Formule 1. Geloof nooit wat hij zegt. Of beter nog: geloof precies het tegenovergestelde Mensen staan aan verleidingen bloot die kunnen ontaarden in opportunisme of zelfs corruptie. Opportunisme is handelen zonder rekening te houden met principes, alleen met de omstandigheden. Iemand die zonder principes handelt wordt wel een opportunist genoemd (Wiki)

Synoniemen van opportunisme; ander woord voor opportunisme

Gegenteil von opportunisme, Das Gegenteil von opportunisme, Gegenteile für opportunisme, Antonym für opportunisme, antonym of opportunisme, opposite of opportunisme, Gegenteil für opportunisme, Antonym von opportunisme - Das kostenlose Nachschlagewerk für Gegenteile/Antonyme Trouw is het tegenovergestelde van opportunisme. Afspraak is afspraak, ook als het jou op een bepaald moment even niet uitkomt. Als het onderling wantrouwen de dissonante toon zet van het publieke debat gaat alles vals klinken opportunisme vooral van Tom ( 128) Eric, Rotterdam -- 27-09-2020 10:16 Nou maak je me nieuwsgierig ( 114

Opportunisme - Opportunism - xcv

Natuurlijk leidt een slotfase vaker tot kansen in interlands zoals deze, wanneer de ruimtes wat groter worden en de favoriet wat nadrukkelijker voor opportunisme kiest opportunisme stimuleert, maar John (1984) en Dwyer, Schurr et al. (1987) laten het tegenovergestelde zien. Samenvattend kan dus geconcludeerd worden dat nauwelijks onderzoek gepleegd in naar inkopers opportunisme, beoordeeld door inkopers. Geen enkel specifiek onderzoek heeft inkoper opportunisme binnen strategische leverancierrelaties bekeken VI: 'Opportunisme leidt niet tot verbetering' 04 februari 2016 14:14 door BvdPloeg 10 VI: 'Opportunisme leidt niet tot verbetering opportunisme vooral van Tom ( 126) Eric, Rotterdam -- 27-09-2020 10:16 Nou maak je me nieuwsgierig ( 113 Opportunisme is geen excuus om een dier te doen lijden. 20 juli 2016 Nabilla Ait Daoud Dierenwelzijn, Legislatuur 2013-2018 Plaats een reactie En u, meneer Meeuws, u predikt het tegenovergestelde en steekt graag nog een handje toe in het uitvoeren van uw gepredikte onzin

opportunisme - xcv.wik

 1. Maar het tegenovergestelde komt ook voor: het 'trekken aan een dood paard' moment. Wat typeert deze twee uitersten? Het eerste moment kenmerkt zich door succesvolle samenwerking, unaniem gevoel en saamhorigheid. Het tweede moment laat weerstand zien, gebrek aan draagvlak, gelatenheid. Maar ook opportunisme en arrogantie
 2. Door de overvloed aan coronabewijzen riskeer je het verwijt van opportunisme: je misbruikt een gezondheidscrisis om je eigen grote gelijk te bewijzen. In plaats van anderen te overtuigen, Hoe overtuigd je ook bent dat deze epidemie de ene richting uitwijst, voor anderen wijst ze in de tegenovergestelde richting
 3. We moeten het meer hebben over het nietsontziende opportunisme van Rutte. Kustaw Bessems. 4 december 2020. , 16:35. Linda de Mol is verrukt dat zij Mark Rutte heeft gestrikt voor Linda's Wintermaand. In andere programma's 'krijgt hij kritiek op beleid en moet-ie dit uitleggen en dat uitleggen'. Bij haar zit de premier ' als mens '
 4. Gaat meestal wel gepaard met een totallosverklaring van alles wat ermee in aanraking is geweest. Revoluties eindigen eigenlijk nooit met de vooraf bedoelde droombeelden. Eerder het tegenovergestelde, totale chaos, corruptie en regimes waar je in geen honderd jaar meer vanaf komt. DOe nou maar gewoon niet
 5. der ontwikkeld. En Thomas Jefferson, de grondlegger van de Amerikaans constitutie was vrij duidelijk. Het monument ter nagedachtenis aan Jefferson, wellicht kent u het, is een enorm hoge ruimte met een fraai stand
 6. Er verandert momenteel veel op het wereldtoneel. Door de opkomst van China en door wereldwijde grote uitdagingen, zoals de coronapandemie en de klimaatverandering, halen nationale overheden en supranationale organisaties de teugels weer strakker aan. Het tijdperk van vrijhandel en big business is voorbij, schrijft onderzoeker Paul Verhagen in een artikel voor EW Podium. In de nagloei van de [

Wat is opportunisme? Gesorteerd - de economie 202

 1. Beknopte samenvatting van begrippenlijst Marktcontext. Vak: Marktcontext (BKB009) Impliciet contract - Behoudt activiteiten binnen het bedrijf. Expliciet contract - Gebruikt de markt om activiteiten uit te besteden. Transactiekosten - Kosten tussen de werkelijke kosten van een product of dienst en de betaalde kosten
 2. Public Management Colleges 3,5,6,7,8,9,11,12. Vak: Public Management (S_PM) Public Management. College 1 - intr oductie (online college v or ig jaar) 31 augustus 2015. W e hebben het o ver het org aniseren van proc essen binnen de publ ieke sec tor. V roeg er werd dit gereg eld door de o verhei d (bureaucratie
 3. opportunisme beticht wordt, is iemand die zich aan alle situaties aanpast om er zo voor zichzelf het meeste voordeel uit te halen, zonder welke ethiek dan ook. Een beroepscategorie die het etiket vaak opgeplakt krijgt, zijn politici. Vreemd genoeg heeft het woord 'opportuun' doorgaans een positieve connotatie
 4. Een tegenovergestelde situatie van de huidige situatie waarin sekswerkers zich inzetten om vooral niet met de politie in aanraking te komen. Het is weer eens een voorbeeld van politiek opportunisme en droomdenken van beleidssturing zonder inzicht in de onderliggende mechanismen
 5. Dit opportunisme is het bewijs dat de leiding van de CP niet de klaarheid der massa ten doel heeft, maar de macht van de partij en van haar leiding. Om het met één zeer scherp en klaar woord te zeggen: de partij wordt door de leiding niet voor het communisme gemaakt, maar het communisme wordt gebruikt als middel om de partij en haar leiding groot en machtig te maken . [18
 6. Precies het tegenovergestelde dus van wat in de wet staat. Ons land lijkt nu al in een zee van hysterie en opportunisme weg te zinken. 14 . 0. Henk van der Veen 22 jun 2021 om 12:02- Antwoorden. Bedankt voor dit bericht Anthony
 7. Jonge vrouwen die na de bevrijding worden kaalgeschoren en besmeurd met hakenkruizen - je kan het je haast niet voorstellen. Toch gebeurt het in 1945 in meer dan honderd Nederlandse dorpen en steden. Zogenoemde 'moffenmeiden' die tijdens de Tweede Wereldoorlog relaties aangaan met Duitse militairen, worden vernederd. Want, zo vindt de volksmenigte, wie heul

Aanpassingsvermogen - Wikipedi

Definities die `leptosoom` bevatten: Lichaamstype = 1) leptosoom. Leptosoom =pig lichaamstype: smal, lang gelaat, scherpe neus, smal van lichaamsbouw. Het tegenovergestelde van leptosoom is pyknisch. == Lichaam en psyche == Het was de Duitse psychiater Ernst Kretschmer die een indeling van lichaamstyp.. Dominant betekent dat iets of iemand sterker is dan de rest. Iemand kan een dominant karakter hebben, maar ook een gen kan dominant zijn. Een ander woord voor dominant is overheersend. Wanneer een gen dominant is, wordt het bij overerving doorgegeven en is het aan de buitenkant vaak zichtbaar. Bruine ogen zijn bijvoorbeeld dominant: wanneer een. Redenen voor een Marxistisch Forum. Gisteren is de website voor Marxistisch Forum gelanceerd, met een oproep tot een eenheidsfront van alle marxisten die zich binnen de SP bevinden. Dit gebeurde uit initiatief van het Communistisch Platform, maar niet met de bedoeling de organisatie daarvan zelf te domineren. De belangrijkste doelstelling is de. Naar de beste behandeling voor covid-19Open Dossier. Nu de eerste golf van covid-19 voorbij is, breekt de tijd van evaluatie aan. Met inmiddels 8,5 miljoen virologen en minstens zoveel epidemiologen kunnen kabinet en RIVM de borst natmaken. In de lange lijst van zaken die al dan niet goed gingen, ontbreekt tot nu toe één aspect: het klinisch. Alleen al omdat verschillende klanten tegenovergestelde eisen kunnen stellen. Een bedrijf dat alles doet, voor alle klanten, zal te ongefocuseerd zijn om ergens werkelijk goed in te worden. Ieder bedrijf heeft een strategie nodig om te bepalen welke klanten centraal moeten staan en welke behoeftes kunnen worden vervuld, mede om te weten wanneer er weloverwogen nee moet worden verkocht

Synoniemen van opportunist; ander woord voor opportunist

opportunisme stimuleert, maar John (1984) en Dwyer, Schurr et al. (1987) laten het tegenovergestelde zien. Samenvattend kan dus geconcludeerd worden dat nauwelijks onderzoek gepleegd in naar inkoper De tweede hoofdwet luidt dat daarbij kwaliteit verloren is gegaan (exergie). Wanneer wij spreken over energieverlies, bedoelen we eigenlijk verlies aan kwaliteit, dus exergieverlies. Warmte is een laagwaardige vorm van energie, dus energie met een lage exergie. Bij grote transportafstanden heeft warmte relatief veel verliezen Eerder het tegenovergestelde. Sjoerd Mossou 12 oktober 2020, 08:08. Georginio Wijnaldum in actie wanneer de ruimtes wat groter worden en de favoriet wat nadrukkelijker voor opportunisme kiest Opportunisme, revisionisme en reformisme hadden hun materiële basis. houding en een hoogdravende ultralinkse en avonturistische opstelling over deze kwestie van levensbelang de tegenovergestelde kant is van het opportunisme en hoe het bij latere verandering van de gebeurtenissen hierin kan omslaan

Wat is evolutionair opportunisme? Evolutietheori

Waar beide Kamers een tegenovergestelde mening hebben - op zich niet uniek - gold tot nu toe de 'conventie' dat het politieke primaat bij de rechtstreeks gekozen Tweede Kamer berust. Dat was in 1979 reden voor de meerderheid van de CDA-Eerste Kamerfractie om tegen een motie van de VVD te stemmen over deelname van een Zuid-Afrikaans sportteam aan de Paralympics in Assen Een festival in onzekere tijden: 3 strategische lessen. Scenariodenken, omgaan met zogenaamde Black Swans en investeren in hoog aanpassingsvermogen. Op die manier is het festival Dutch Design Week omgegaan met de corona-omstandigheden. In dit artikel deel ik de belangrijkste learnings Posts about opportunisme written by Tjebbe van Tijen. Home - 2008/06 Gedogen van kraken als een tegenstrijdige balans van tegenovergestelde belangen - 2002/05 The sorrow of the Netherlands: the murder of Pim Fortuyn; the limping messenger slow delivery of messages,.

De portee blijkt echter precies het tegenovergestelde te behelzen: moederliefde kan ons wel degelijk misleiden. Niet uit liefdevolle piëteit jegens haar zoontje heeft de moeder om het touw gevraagd, zo ontdekt de schilder, maar omdat zij het in stukken geknipt wil verkopen aan de buren, die er een macabere belangstelling voor aan de dag leggen Doet het tegenovergestelde zich voor, dan wordt er niet uitbesteed, maar produceert men zelf. Transactiekosten zijn de indirecte kosten die gemaakt worden bij uitbesteden. Opportunisme doet zich voor als partijen het eigen belang nastreven ten koste van de belangen van anderen Onafhankelijk onderzoeks- en nieuwsplatform. Uitgaande van het goede maar rekening houdende met het tegenovergestelde, omarmt Venray Transparant het uitgangspunt. Vertrouwen is goed, maar controle is beter . Je kunt reacties plaatsen op onze onderzoeken en nieuwsfeiten Samenzwevers: softe linkse mensen die zich vanwege corona bekeren tot extreemrechts. Sunny Bergman, bekend van haar spraakmakende documentaires over onder meer racisme en plastische chirurgie, schrok zich een hoedje toen ze zag dat linkse vrienden plotseling FvD stemden en zij aan zij optrokken met extreemrechtse figuren Een van de meest geciteerde filosofen van deze tijd is Hannah Arendt. Tijdens de voorbije jaren verscheen een groot deel van haar oeuvre in het Nederlands. Enkele maanden terug kwam de vertaling van haar meesterwerk Totalitarisme op de markt waarin de Joods-Duitse filosofe zich verdiept in de vrage

Toch zijn er de voorbije weken steeds meer geluiden die het tegenovergestelde beweren. Maar in plaats daarvan deint de leiding van Heerenveen mee op de golven van optimisme en opportunisme Interview met Jeroen Weber. 16 maart 2021. Jeroen Weber (1969) woont in Rijswijk, is nummer 2 op de kandidatenlijst en was in 2018 namens de LP lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rijswijk.Voordat Jeroen in 2018 bestuurslid werd bij de LP heeft hij verschillende bestuursfuncties vervuld bij de VVD Rijswijk Al zo'n jaar of vier vraag ik me af waarom christenen in vredesnaam op Donald Trump zouden stemmen. Als ik kijk naar veel van wat hij doet of zegt, zie ik het tegenovergestelde van wat ik in de Bijbel lees over de christelijke manier van leven

Antoniemen van alle, tegenovergestelde van all

 1. Algemeen Fulltime leraar en support-act voor de groten der aarde Specs Hildebrand: Volendams eigen countryheld 19-5-2021 om 15:00Mijn grootste muzikale prestatie is dat ik nooit heb toegegeven aan het opportunisme, oordeelt Theo van Scherpenseel
 2. De jonge ontwerpster Eva wordt geconfronteerd met de twee mannen in haar leven die tegenovergestelde werelden vertegenwoordigen. Een geestig drama vol suspense over idealisme en opportunisme.
 3. uten. D eze corona-epidemie is een stresstest op meerdere gebieden. Hoe staat het.
 4. Alarm! Zuidpool koelt af! IJs groeit aan! Een gastbijdrage van Henry Pool (Zuid-Afrika). Voor degenen die geloven dat al het ijs van de aarde wegsmelt, heb ik goed nieuws. Trouwe lezers zullen zich herinneren dat ik in een van mijn vorige berichten onderstaande grafiek heb laten zien: Temperaturen Antarctica

Dankbaarheid en opportunisme lijken dus toch niet hetzelfde te zijn. Ik probeer wel de mensen met wie ik te maken heb, vriendelijk te bejegenen. krijgen leven en vrede. 7 Mensen die zich door hun 'ik' laten leiden, doen precies het tegenovergestelde van wat God wil. Ze gedragen zich als vijanden van God Wat je nu niet moet doen is opportunisme. Gewoon rustig blijven, drink een fles bier, trek je aan die veter en ga slapen. 196759. Johnnie . peppie nee klopt de mentaliteit en de agressie in de ploeg zijn voorbeeldig. Absurd dat ik het tegenovergestelde vind natuurlijk . vr 23 oktober 2020 om 23:14 - 23 oktober 2020 om 23:14 # 196758. peppi Uitgebreide samenvatting van het boek De gevangenisjaren door Erdan Balci. Dit verslag is op 21 juli 2021 gepubliceerd en gemaakt door Jiska Opdrachten binnenhalen: voorwoord van de auteur. Voor ik eraan begin, wil ik even de aanleiding van deze blog schetsen. Ik moest onlangs op zoek naar een freelance travel copywriter om een redelijk omvangrijke opdracht uit te besteden.. Ik besloot om een oproep te plaatsen in een groep op Facebook voor tekstschrijvers. In geen tijd puilde mijn mailbox uit van de reacties Op donderdag 3 juni 2021 11:47 schreef GurneyIsBestOke het volgende: Mwah ik heb Koeman nooit een bijzonder goede trainer gevonden. Maar als bondscoach vind ik hem gewoon best geschikt eigenlijk. In die korte tijdspannes waarin getraind wordt ga je er nooit een heel spelsysteem inslijpen, dan ben je meer gewoon de manager van de groep en dat lukte hem uitstekend

Met videoboodschap. Deze informatie is actueel tot juni 2022. Over Nederland en ook België, het bouwen aan een nieuwe basis voor de maatschappij, de vele ideologieën en hervormingen die opstapel staan voor het komende jaar. Op persoonlijk niveau ontluikt er ook een nieuwe basis, als een maagdelijke zonsopgang.. Het opportunisme is in de sport echter vaak groot en in de F1 is dat niet anders. Na twee goede races is Vettel weer helemaal het mannetje. Iets dat er ook voor zorgt dat we weer kunnen genieten van de meer laidback Seb, die op de persconferentie na de race de vraag kreeg waarom hij tijdens de rode vlag-situatie niet uit zijn auto stapte net als de andere coureurs

Tegenovergestelde Va

Maar het opportunisme van de oliegigant is onmiskenbaar. De groepen waarvan Shell lid is beweren dus regelmatig diametraal het tegenovergestelde van het bedrijf zelf. Shell zegt in dat soort gevallen aan tafel te blijven zitten om invloed uit te oefenen Sommige mensen houden er in geen enkel op zicht rekening mee hoe hun gedrag op anderen overkomt....Ze doen gewoon hun eigen dingen, ookal gaat dat tenkoste van anderen ( hun een zorg!) Naast het feit dat ze egocentrisch zijn, zou dit volgens mij een naam kunnen hebben. Niet dat ik mensen graag in hokjes plaats, maar als ik weet waarom mensen handelen zoals ze handelen, kan ik er misschien. Betekenis van 'meeloper' inclusief synoniemen en voorbeeldzinnen. iem. die een beweging volgt uit opportunisme, niet uit overtuigin

Weblog: Opportunisme troef Formule1

Het alternatief voor hitler. DE RECENTE discussie rond Le livre noir du communisme was er weer een illustratie van: zodra nationaal-socialisme en communisme in één adem worden genoemd, slaan bij sommige mensen de intellectuele stoppen door. Tekenend waren de reacties van een aantal (oud-)communisten op de vraag in hoeverre de twee. Wat is het trotskisme vandaag. Waar heeft Trotski nog meer over geschreven. Trotski voor beginners. Aankomst in Petrograd, 1917. De democratische planeconomie is het tegenovergestelde van een stalinistische planeconomie. Het houdt in dat de productie overeenstemt met de behoeften Luuk de Jong was precies het tegenovergestelde. Hij worstelde met zijn vorm, zijn prestaties, Waan van de dag, opportunisme ten top maar dit kan Luuk de Jong prima gebruiken

opportunisme - Venray Transparan

In bepaalde gevallen wil ik met Ristrilin het tegenovergestelde proberen van de trend, die nu in de maatschappij zichtbaar is. Ik ben bijvoorbeeld een fel tegenstander van een basisinkomen. Het Corona-infuus lijkt een opmaat te zijn voor dit helicoptergeld. Voor Ristrilin wil ik zelfs nog een stap verder gaan Zowat elke vorm van samenwerking wordt bedreigd door opportunisme en vrijbuitersgedrag. Als iedereen rationeel en egoïstisch handelt, zal er uiteindelijk een grote chaos ontstaan. Hier leidt het eigenbelang dus niet automatisch naar het algemene belang. onzichtbare hand van de markt. Formaliserin

Sonja Dahlmans Sigrid Kaag, de net verkozen nieuwe partijleider van D66, heeft grote ambities. Ze wil de eerste vrouwelijke premier worden van ons land en vindt zichzelf een leider die haar nek durft uit te steken. Maar durfde Sigrid op te komen voor de onderdrukte Iraanse vrouwen, voor de vervolgde christenen en voor ons eige Hij had het tegenovergestelde bereikt. Maar welke plannen had hij nu, aan boord van de India? Zijn gedraai in zijn briefwisseling met Koloniën en het achterhouden van zowat alles wat van belang was, hebben bij menigeen tot de vaststelling geleid dat hij uit louter opportunisme terugviel op een aantal oude idealen

V&A. Home Forumoverzicht Over onze Glorie Elftal, Technische staf en Bestuur. Pascal Jansen (2023) Post hier alles over de spelers en trainer (s) van het eerste elftal. Hier kan je ook je ei kwijt over de personen in het bestuur. 894 berichten. Pagina 41 van 45. Ga naar pagina: Vorige 9 en 10 Learn with flashcards, games, and more — for free o X Sofisten: Opvoeding is aanpassen aan omstandigheden en opportunisme o Opvoeding is hoogste waarden koesteren, die je kan kennen eender wie je bent of waar je leeft. Vertrekt van het tegenovergestelde; Werkelijkheid zoals die bestaat, is voortdurend in werking Geen beslissing is altijd een foute beslissing. We spreken Frank van Gool kort na de introductie van het OTTO Innovations Lab, een ontwikkeling binnen OTTO Work Force die bijna onvermijdelijk te noemen is. Vanaf dag één is innovatie namelijk in het DNA van het bedrijf verankerd. Er zal en er moet altijd worden gewerkt aan innovatieve methoden.

Het is een dynamiek waarin een zeker opportunisme werkzaam lijkt en waaruit een bepaalde verlegenheid spreekt. Over de levensvatbaarheid van onze democratie maak ik me dan ook geen zorgen, ik zou eerder precies het tegenovergestelde willen beweren. Sociale media verhogen onze veiligheid, en de levensvatbaarheid van onze democratie. 6 okt 2011 Na Simmons moet ook Dygert reageren op socialmediagebruik. zondag 15 november 2020 om 18:08. foto: Cor Vos. Chloé Dygert en haar nieuwe ploeg Canyon-SRAM hebben publiekelijk gereageerd op. Het is geen opportunisme. Ik doe exact wat mijn volgers en sympathisanten al maanden van mij hebben gevraagd: wat ik verkondig op straat en in sociale media ook in het parlement gaan verkondigen. In verband met het mediakanaal waaraan hij zou werken haalde hij ook bijzonder fel uit naar de VRT

Gegenteil von opportunisme / Antonym von opportunisme

De Griekse stadsstaat bood de ideale omstandigheden voor het ontstaan van de filosofie. Daan Roovers en René Gude, beiden oud-hoofdredacteur van Filosofie Magazine, schetsen de gouden tijd van de filosofie.. De mens is vanaf ongeveer 3400 v.Chr. in steden gaan wonen: het begin van de beschaving zoals wij die nu nog steeds kennen Les 0.6: van fouten maken, groei je. Antifragiele systemen zoals mensen en dieren worden sterker, slimmer door tegen dingen aan te lopen. Je botst, je schrikt, je komt bij van de schrik, herstelt en gaat weer door. Je stelt jezelf bloot aan tegenwerking en komt er sterker, weer uit

Geloof en politiek - SG

Weerwoord opportunisme vooral van To

Even enkele belangrijke feiten op een rij om het geheugen op te frissen. Henry Keizer en zijn drie zakenpartners betaalden in 2012 5 ton voor het crematieconcern B.V. Beheermaatschappij 'de Facultatieve', dat een omzet van 106 miljoen euro had. Van die 5 ton was slechts 30 duizend euro een investering, zo onthulden we in april Vrienden van weleer noemen hem een collaborateur, omdat hij bestuurder is geworden bij Lantis, de bouwheer van het Ringlandproject. Wekenlang hield Manu Claeys de kaken op elkaar. Vandaag reageert. Je zou ook het tegenovergestelde kunnen beweren. Juist door de extra mogelijkheden die een in het westen verdienende persoon met bijbehorend salaris schept, creeer je juist meer gelijkheid. Ipv alleen de elite, kunnen nu ook haar familieleden studeren, krijgen ze beter voedsel, gezonder, langer leven etc. Met als gevolg dat deze mensen ook kunnen slagen in het leven, een beter leven aan hun.

Nieuw elan Oranje? Eerder het tegenovergestelde Het Paroo

Rutten: Ik bevestig formeel: ik zal nooit besturen met de PVDA. Hij noemt haar zijn ideale sparringpartner, zij bevestigt formeel: Ik zal nooit besturen met de PVDA. Niet voor het eerst staan Gwendolyn Rutten (Open VLD) en Peter Mertens (PVDA) als kemphanen tegenover elkaar, en in Terzake vanavond is dat niet anders Voor ieder niveau van de organisatie worden doelen vastgesteld. Uit deze doelen volgen doelen voor de lagere niveaus; Managers en hun medewerkers bepalen samen de doelen van de medewerker. Samenvatting O&T - van H1 tm 4 - Organizational Theory. Vak: Organisatie en bestuur (RGBBE00310) Hoofdstuk 1