Home

Vilans protocollen wondzorg

Het vernieuwde protocol geeft u als huisarts, POH of doktersassistent houvast hoe te handelen bij diverse wonden. Ook zijn in het protocol de nieuwste inzichten in handelen en materiaalgebruik verwerkt en geeft het richtlijnen voor verwijzing. Disclaimer Voor alle hierna volgende adviezen en schema's geldt dat het algemene richtlijnen zijn die voor individuele patiënten [ PROTOCOL WONDZORG IN DE HUISARTSENPRAKTIJK TAAKAFBAKENING WONDZORG We maken onderscheid tussen acute wonden en complexe (chronische) wonden. Een complexe wond is een wond met een verstoorde genezingstendens ten gevolge van pathofysiologische factoren. (Dat is een wond die niet via de ongecompliceerde genezingsfasen binnen ongeveer 3 weken geneest) Vilans MVP. Laden.... Samenvatting wondzorg, verpleegtechnische handelingen. In deze samenvatting zijn de Vilans protocollen: zwart geel rood, TIME-model, wondbehandeling en wondbehandelingsproducten samengevat. Daarnaast zit de stof van Skills online van de modules 'wondzorg' en 'soorten wonden' er in. Als laatst zit er informatie in van de kennisclips van Avans Het doel van het TIME-model is het creëren van een gezonde wond, zonder dood weefsel en ziekteverwekkende bacteriën, met weinig wondvocht en een goede doorbloeding. Pas als dat alles is bereikt kan een wond dicht granuleren (genezen). Het TIME-model richt zich in 4 stappen op de verschillende factoren die de genezing van de wond beïnvloeden

Wondzorg - protocol - Ze

Landelijke richtlijnen. Landelijk zijn er inmiddels diverse richtlijnen op huid- en wondvraagstukken ontwikkeld of in ontwikkeling. Hierbij een opsomming van beschikbare richtlijnen: 2021: Richtlijn decubitus van de V&VN: klik hier. 2020: NDF Voedingsrichtlijn diabetes van de Nederlandse Diabetes Federatie: klik hier Onze databank van KICK- protocollen bevat ruim 500 zorgprotocollen voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen. Samen zorgprotocollen ontwikkelen scheelt veel tijd en menskracht. Protocollen Wondverzorging - Vinden.nl. www.vinden.nl Mijn Vilans Protocollen is een nieuwe online omgeving voor verpleegkundigen en verzorgenden waarmee gebruikers vanaf ieder device direct toegang hebben tot de juiste werkinstructies op gele wond verzorgen protocol vilans moment dat dit nodig is. WCS Classificatie en productadvies. Laat je inspireren en uitdage

Richtlijn Decubitus, V&VN, 2021. Het doel van deze richtlijn is decubitus te voorkomen en decubitus in een zo vroeg mogelijk stadium te herkennen en te genezen. De richtlijn ondersteunt zorgvragers en mantelzorgers in de keuze uit de hoeveelheid preventie- en behandelstrategieën. De aanbevelingen in de richtlijn kunnen toegepast worden op alle. zwarte necrotische wonden, gele exuderende wonden, rode granulerende wonden. Op deze indeling gaan we hieronder verder in. Zwart geel rood Het WCS-classificatiemodel, het zwart-geel-rood model, is een hulpmiddel bij het bepalen van het doel van de lokale wondbehandeling. Door de kleur van de wond, de mate van wondvocht TIME en wondbehandeling: 1 (van 2) TIME en wondbehandeling Wondbehandeling is er op gericht een optimale toestand te verkrijgen, waardoor een wond zo snel mogelijk geneest. TIME-model Het TIME-model is een hulpmiddel om plaatselijke verstoorde factoren in de wondgenezing op te sporen zodat de wondgenezing op gang komt a Diepe gele wonden De wond is diep, geel en produceert veel exsudaat. Het absorberend verband moet contact maken met de wondbodem zodat pus en overtollig wondvocht verwijderd worden en nieuw rood granulatieweefsel zich kan vormen. Actieve verbanden Alginaten Antibacteriële producten Combinatie verbande

 1. KICK-protocollen. ook waardevol voor. eerstelijnszorg. De organisatie Onze Huisartsen sloot recent een abonnement af op de Vilans KICK-protocollen voor aangesloten huisartsen in de regio Arnhem. De coöperatie IJsselstromen is de eerste partij die ermee gaat werken. Manager Wilma van Wijk: 'Gebruik maken van dezelfde protocollen, zorgt voor.
 2. Protocol wondzorg Vilans. Protocollen van Vilans https://zorgpartners.nl 6 . Een praktijkgerichte les van een uur Lesdoelen: De deelnemer kan: Het belang van een goede mondhygiëne verwoorden en kan de tanden poetsen op een correcte wijze bij een medecursist Subdoelen
 3. Rapporteer (in het zorgdossier, zo mogelijk op apart formulier) bij iedere wondbehandeling: het effect van het wondbeleid en overige (preventieve) maatregelen; beschrijf in rapportages de wond in termen als omvang, kleur, geur, exsudaat (wondvocht)
 4. De behandeling van wonden is gericht op het creëren van een vochtig wondmilieu, het verwijderen van necrose en op het bestrijden van infectie. Uit een literatuurstudie is gebleken dat moderne wondbedekkers niet sneller genezen da
 5. Het boek Wondzorg in de huisartsenpraktijk is een herziening op het boek Protocollaire Wondzorg (2014). Het boek biedt handvatten aan huisartsen en hun medewerkers voor het behandelen van acute en complexe wonden. Naast het boek is er een e-book, handig om snel de informatie te kunnen raadplegen, bijvoorbeeld als u bij de patiënt thuis bent
 6. Bij wonden met veel wondexsudaat kan maceratie (verweking van de hoornlaag) ontstaan. Dit kan voorkomen worden door de wondranden te beschermen met zalf, filmlaag of hydrocolloïd

Mijn Vilans Protocolle

Wondzorg - protocol - Zel. zel.nl. Het vernieuwde protocol geeft u als huisarts, POH of doktersassistent houvast hoe te handelen bij diverse wonden. Ook zijn in het protocol de nieuwste inzichten in handelen en materiaalgebruik verwerkt en geeft het richtlijnen voor verwijzing. Download hier het protocol als PDF Omdat iedereen zich voorbereid kan de beschikbare tijd efficiënt worden besteedt. Deelnemers gaan met en van elkaar leren, daarbij wordt gebruik gemaakt van protocollen en observatielijsten van Vilans. Inhoud. Start. Theoretische achtergronden en verdieping rondom wonden en wondbehandeling; De wet BIG; Inspelen op knelpunten/vragen van deelnemer Wondzorg protocol. De wond spoelen met lauw stromend water (kraan eerst minimaal 30 sec laten doorlopen). Indien de patiënt niet in staat is om bij de kraan te komen of indien de wond zich op een plek bevindt waarbij spoelen onder de kraan onmogelijk is, volstaat het ook om een paar natte gazen enkele minuten op de wond te laten liggen De Richtlijn Wondzorg is ontwikkeld op initiatief van de. De Vilans hulpmiddelenwijzer helpt om een bewuste keuze te maken. Het decubitus preventie protocol is ontwikkeld door het Kenniscentrum Wondbehandeling van de Zorggroep en is voor feedback voorgelegd aan verzorgenden, verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, diëtisten en ergotherapeuten Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en.

Samenvatting wondzorg verpleegtechnische handelingen

Richtlijnen. Landelijk zijn er diverse richtlijnen ontwikkeld op gebied van complexe wondzorg. Deze richtlijnen zijn te vinden op de website van het WCS. Bekijk richtlijnen Wondzorg bijscholing. De inhoud van deze bijscholing is gebaseerd op de laatste versie van de Vilans protocollen. Onze e-learning en praktijk wordt continu aangepast als er wijzigingen zijn vanuit de protocollen. Voor de praktijkbijeenkomst bestudeer je de theorie in jouw eigen tempo. De e-learning wordt afgesloten met een kennistoets

Protocollen zelf onderhouden is veel duurder dan een abonnement! KICK-protocollen voor zzp'ers vilans protocol wondzorg kleine zorgorganisaties. Beoordeel de wond. WCS Classificatie en productadvies Wonden kunnen worden ingedeeld naar kleur in combinatie met andere aspecten, risicovolle en overige handelingen. Bekijk alle KICK-protocollen. Heldere Vilans-protocollen. Al een aantal jaar komen we veel bij bedrijven en organisaties in de zorgsector over de vloer. Wij brengen de cursisten daar via trainingen kennis bij over helder en objectief schrijven, maar leren zelf ook steeds meer over rapportages en verslagen die in die sector veel geschreven worden Direct aan de slag met de Kick-protocollen. Zelf zorgprotocollen ontwikkelen en actueel houden vraagt tijd en expertise. Met de Vilans KICK-protocollen hebt u dat geregeld. Vanaf 1 januari 2019 zijn er nieuwe abbonementen beschikbaar, zodat ook als ZZP'er en kleinschalige onderneming betaalbaar de kick-protocollen kunt afnemen Vilans biedt KICK-protocollen aan voor zorginstellingen, dit zijn protocollen op het gebied van Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen. Deze protocollen zijn up-to-date en direct beschikbaar. 3 Ze beschrijven de laatste ontwikkelingen en je weet dus dat je werkt volgens de geldende richtlijnen Vilans KICK-protocollen beschikbaar voor alle huisartsenpraktijken. Onze Huisartsen heeft recent een abonnement afgesloten op de Vilans KICK-protocollen voor aangesloten huisartsen in de regio Arnhem. De Databank van KICK-protocollen bevat ruim 500 zorgprotocollen voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen

Wondbehandeling (TIME-model) Kennisplein Zorg voor Bete

Deze lijst is gebaseerd op de KICK-protocollen van Vilans. Let op: Vilans geeft deze lijst al een tijd niet meer uit. De voorbehouden handelingen zijn natuurlijk in de wet BIG aangegeven. Deze lijst geeft hooguit een indicatie van wat als risicovol gezien kan worden, maar heeft verder geen zeggingskracht en wordt niet meer door Vilans [ protocollen wondzorg ZT3 wwondzorg protocollen chirurgisch gesloten wonde zonder lekkage materiaal afvalzak alcoholhoudende handontsmetting barrièrefil Bijlagen Wondzorg in de huisartsenpraktijk. Onderstaande protocollen kunt u als PDF of als Wordbestand downloaden. De Word-bestanden kunt u gebruiken als u het protocol aan wilt passen aan uw eigen praktijksituatie. Let op: protocollen mogen worden aangepast voor eigen gebruik binnen een praktijk of zorggroep TIME en wondbehandeling: 1 (van 3) TIME en wondbehandeling Wondbehandeling is er op gericht een optimale toestand te verkrijgen, waardoor een wond zo snel mogelijk geneest. TIME-model Het TIME-model is een hulpmiddel om plaatselijke verstoorde factoren in de wondgenezing op te sporen zodat de wondgenezing op gang komt

Landelijke richtlijnen - WC

Protocollen Wondverzorging - Vinde

 1. Toelichting WondWiki. In de WondWiki van het WCS Kenniscentrum Wondzorg zijn meer dan 2000 items in de vorm van artikelen, casussen, protocollen, product informatie en presentaties opgeslagen en kosteloos beschikbaar. Alle zoekresultaten worden gepresenteerd in pdf bestanden en kunnen zonder kosten worden gedownload en geprint
 2. Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Heelkunde en overige handelingen 43 Negatieve druktherapie bij wonden Wondbehandeling door middel van negatieve druk (sealen), ook wel genoemd vacuümtherapie1, heeft de laatste jaren een ontwikkeling doorgemaakt. Er zijn verschillend
 3. Achtergrond Wondzorg: 11 verschillen tussen veneus en arterieel ulcus Het klinkt logisch: een arterieel ulcus ontstaat door arterile insufficintie, of eenmaal daags zinkolie. Als je een gele wond hebt is het verstandig om naar de huisarts te gaan, gele wond verzorgen protocol vilans, een veneus ulcus door veneuze insufficintie
 4. Vind onafhankelijke informatie over hulpmiddelen bij zorgen en verzorgen. Zoals medicijnen nemen, seksualiteit en wassen en afdrogen
 5. imaal 1 keer per week)
 6. Heldere Vilans-protocollen, een zorgzame stap vooruit! Al een aantal jaar komen we veel bij bedrijven en organisaties in de zorgsector over de vloer. Wij brengen de cursisten daar via trainingen kennis bij over helder en objectief schrijven, maar leren zelf ook steeds meer over rapportages en verslagen die in die sector veel geschreven worden
 7. Vervolgens zoomen we in op decubitus wonden, incontinentie associated dermatitis (IAD), intertrigo (smetten), skin tears en de ulcus cruris. De theorie wordt afgesloten met het onderwerp zwachtelen. De inhoud is samengesteld in samenwerking met twee wondconsultenten en gebaseerd op de werkwijzen van de Vilans protocollen

Gele wond verzorgen protocol - wondzorg - protocol het

 1. Rode wonden. Een rode wond is een wond die aan het helen is. Het kan zowel een oppervlakkige als een diepe open wond zijn. Rode wonden hebben vaak geen of weinig wondvocht. Bij de behandeling zal er geprobeerd worden de wond vochtig te maken, zodat deze sneller kan genezen. Voorbeelden van rode wonden zijn schaafwonden en brandwonden
 2. Protocollen wondzorg. Dit protocol kan als basis dienen als onderdeel van uw kwaliteits-managementsysteem.Belangrijk is om voor uw eigen praktijk te bepalen welke specifieke aanvullingen en/of aanpassingen nodig en/of gewenst zijn
 3. ©Vilans Titel: Indicaties voor handdesinfectie en wassen van de handen Zie voor informatie over handhygiëne bij het omgaan met cytostatica het document: Veilig omgaan met cytostatica. Wassen van de handen met water en zeep en desinfecteren van de handen met handdesinfectans zijn twe
 4. Toevoeging zwachtelen 2 benen in protocol: 'Overleg over starten met 1 been'. Bij cliënten die starten met compressietherapie op beide benen, moeten verzorgenden eerst overleggen met de behandelaar over het starten met één been. Dit omdat de cliënt anders risico loopt op hartfalen
 5. Decubitus: beschadiging van de huid en/of het onderliggende weefsel door druk of schuifkrachten bij een (ten dele) immobiele patiënt (zie tabel voor indeling in categorieën). Voorkeursplaatsen: stuit, hiel, malleolus, tuber ischiadicum, trochanter major. Een weke onderhuidse zwelling of paarsblauwe huidverkleuring wijst op onderhuidse necrose

Volledige samenvatting van wondzorg, gebaseerd op de ppt's van Rik De pauw hoofdstuk 1 tot 8 en 19/20/23 van het handboek wondzorg Wit-Gele Kruis Vlaanderen 3de herziene druk. Bevat de basiskennis van 1V en veel foto's die handig zijn aangezien het examen ook bestaat uit een casus. i. Bekijk extra informatie x Vilans en UMC Utrecht stemmen zorgprotocollen op elkaar af die relevant zijn voor Medisch Specialistische Verpleging Thuis (MSVT). Zo'n 70% van alle thuiszorgorganisaties gebruikt daarvoor de Vilans KICK- protocollen, al of niet in combinatie met het ziekenhuisprotocol. Vilans verwacht dat het afstemmen eind 2017 klaar is

KICK-protocollen | Vilans

Vilans oktober 2015 Protocollenoverzicht: 3 (van 9) WoonZorgcentra Haaglanden Lijst met handelingen en deskundigheidsniveaus 1 WoonZorgcentra Haaglanden Geprotocolleerde werkinstructies 2 3 4/5 Opdr. 2 arts/VS Verwisselen PEG-sonde met ballonfixatie X X Toedienen voeding via sonde door buikwand met spuit X . KICK-protocollen Vilans . d Zorg rondom wonden. De bijscholing Zorg rondom wonden van Römer College is speciaal ontwikkeld voor niveau 3, 4 en 5. in een skillslab situatie de bekwaamheid aangetoond van de in het programma benoemde vaardigheden volgens de Vilans protocollen / observatielijsten (vaardigheden op basis van de Vilans protocollen) te behalen. Werkgevers en werknemers hebben de wens om deze onderdelen als keuzedeel in te zetten in de opleidingen. De kansen op de arbeidsmarkt zullen groter worden voor helpenden zorg en welzijn die een keuzedeel Helpende Plus hebben afgerond Zowel bij necrotische wonden als bij ernstige wondinfecties kan gebruik worden gemaakt van madentherapie. Het betreft wonden waarbij de gebruikelijke wondbehandeling niet aanslaat. Dit kan verschillende oorzaken hebben: slechte doorbloeding van de wond slechte algemene voedingstoestand slechte algemene conditi Niet. O. V. 1. Raadpleeg het zorgdossier. 2. Bereidt de zorgvrager voor. 3. Brengt de omgeving in orde. 4. Wast en/of desinfecteert de handen. 5. Verzamelt en.

De theorie en praktijktraining sluit nauw aan bij de inhoud van de Vilans protocollen. Deze leergang start met een gedegen voorbereiding aan de hand van speciaal geselecteerde e-learning modules. Module 5 - Pijnbestrijding en wondzorg & tracheazorg Amersfoort: voorjaar 2022 Home / Acute zorg en VRH / Wondzorg bijscholing De inhoud van deze bijscholing is gebaseerd op de laatste versie van de Vilans protocollen. Onze e-learning en praktijk wordt continu aangepast als er wijzigingen zijn vanuit de protocollen. Voor de praktijkbijeenkomst bestudeer je de theorie in jouw eigen tempo

Richtlijnen: decubitus en smetten Kennisplein Zorg voor

Tijdens de carrouseldag geven we je kennis en inzicht over de voorbehouden en risicovolle handelingen, conform de geldende Vilans-protocollen. Onder toezicht van een gediplomeerde trainer voer je onderstaande voorbehouden en risicovolle handelingen uit, conform de geldende Vilans-protocollen. Duur training. Een dag van 9.30 uur tot 16.30 uu In deze samenvatting zijn de Vilans protocollen: zwart geel rood, TIME-model, wondbehandeling en wondbehandelingsproducten samengevat. Daarnaast zit de stof van Skills online van de modules 'wondzorg' en 'soorten wonden' er in. Als laatst zit er informatie in van de kennisclips van Avans&period

Het Friese Land Overzicht handelingen en

Vilans, postbus 8228, 3503 RE Utrecht 030 7892300: datum van afgifte: December 2015: actualisatie: Jaarlijks in overleg tussen MeanderGroep en Vilans: contactpersoon Vilans: Elena Jager 06 22810435 | E.jager@vilans.nl: eindredacteur protocollen: Vilans Trainingen. Medicatie veiligheid/toedienen (via zoom) Wondzorg/ACT (via zoom) Diabetes zorg Theorie ( via zoom) Voorbehouden en risicovolle handelingen deel 1 (VIG en VPK Tijdens deze unieke Carrouseldag heb je de mogelijkheid vaardigheden te oefenen en/of toetsen. Omdat wij werken met een kleine groep deelnemers is er veel persoonlijke aandacht. De vaardigheden sluiten aan op onze cyclus Wet BIG en technische vaardigheden waar de theorie over deze vaardigheden wordt behandeld Vilans gaat samenwerken met Infoland om in 2016 online toegang tot haar protocollenbestand te realiseren. Infoland voorziet hiervoor in een documentbeheersysteem en een toegankelijke webportaal. Ruim 300 organisaties in de zorg en het onderwijs hebben een abonnement op het protocollenbestand van Vilans met daarin zo'n 500 KICK-protocollen voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen Over de geaccrediteerde cursus Verpleegtechnische Vaardigheden. Als bevoegde zorgprofessional ben je nog niet bekwaam! In de praktijk komen niet altijd alle vaardigheden op je pad. Wel is het een pré om deze geleerde vaardigheden te blijven oefenen. Deze cursus zorgt ervoor dat je de vaardigheden kan oefenen

De deelnemers oefenen in groepjes handelingen rondom de onderwerpen sonde, zuurstof, injecteren, stomazorg, zwachtelen, wondzorg en katheteriseren. Er zijn diverse werkstations beschikbaar. Ongeveer een week voor aanvang ontvang je per email ter voorbereiding de protocollen van de drie deelvaardigheden die je wil laten toetsen Nursing Point. Keep learning to improve . Nursing Point is een organisatie die professionele trainingen en bijscholingen geeft aan bevoegde verzorgenden en verpleegkundigen, op grond van de actuele Vilans protocollen en nieuwe ontwikkelingen Vilans, heeft de zogenaamde KICK-protocollen (in totaal 500) opgesteld. Dat zijn protocollen met betrekking tot Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen. Deze protocollen hebben een standaadopzet en bevatten achtereenvolgens 1. randvoorwaarden, wet- en regelgeving, richtlijnen, 2. geprotocolleerde werkinstructies: een lange en een korte versie, 3. achtergrondinformatie & 4 opening

Trainingen_oud – ToZo-Skills

VTH - Wondzorg. Na de het volgen van de module is de cursist (op niveau verzorgende of niveau verpleegkundige) in staat om onder begeleiding of zelfstandig de betreffende voorbehouden handeling uit te voeren, te registreren en hierover te communiceren met de cliënt volgens de VILANS KICK protocollen Pus van geïnfecteerde wonden kan MRSA bevatten en daarom is het van belang de wond bedekt te houden en verspreiding naar huisgenoten en anderen zoveel mogelijk te voorkomen. Regelmatig handen wassen: De patiënt en zijn/ haar gezinsleden moeten regelmatig hun handen wassen met warm water en zeep of een alcoholbevattende ontsmetter gebruiken, vooral na het wisselen van wondverband

Hierbij worden de protocollen (Vilans), veiligheidsregels en -voorschriften in acht genomen en de juiste materialen en middelen gebruikt. Deze opleiding levert bij voldoende resultaat het landelijk erkende certificaat keuzedeel Helpende Plus op van Astrum College (onderdeel ROC A12) - Wanneer bij oppervlakkige wonden de wondranden plaatselijk onvoldoende aansluiten na het verwijderen van de hechtingen wordt een Steri-strip aangebracht. - Tijdens het verwijderen kan een prikkend, trekkend of jeukend gevoel ontstaan. Complicaties tijdens de handeling Handelwijze Wondranden wijken. Verwijder de hechtingen om en om Model Zorgleefplan - Vilans Het doel van het TIME-model is het creëren van een gezonde wond, zonder dood weefsel en ziekteverwekkende bacteriën, met weinig wondvocht en een goede doorbloeding. Pas als dat alles is bereikt kan een wond dich Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Lichaamsverzorging en observatie 25 © Vilans 19-3-2016 Douchen: 1 (van 3) Volckaert 19-3-2016 Douchen. - Breng de elektroden niet op zalf of wonden aan. Verwijder zo nodig lichaamsbeharing. - Plaats de elektroden bij cliënten met een misvorming of een amputatie op een ander deel van de armen of benen. Plaats de elektrode voor de arm onder de schouder, de elektrode voor het been onder de lies aan de voorzijde en onder de billen aan de achterzijde

Voorbehouden handelingen | Zorg-WijsVoorbehouden handelingen update + bonus: Medicatie

wondzorg . Een wond is een verbreking van de natuurlijke samenhang van de huid en het onderliggend weefsel. Wondgenezing is een proces dat automatisch door het gezonde lichaam in gang wordt gezet. Als een wond erg groot of gecompliceerd is, is er soms extra ondersteuning nodig Verpleegkundigen zien skin tears vaak als banale wondjes en behandelen ze ook als zodanig. Onterecht: een verkeerde behandeling kan voor uitgebreide, moeilijk te helen wonden zorgen. Dat stelt wondverpleegkundige Lindsey De Coster, een van de zes leden van de Werkgroep Acute Wondzorg van de Vlaamse CNC vzw Wondzorgvereniging. Zij pleit ervoor dat verpleegkundigen in de wondzorg meer aandacht. Tillift, actief. Actieve tilliften gebruikt u als u moeite heeft om vanuit zitten overeind te komen en te gaan staan en andersom. Of als u, als mantelzorger, uw naaste niet goed overeind helpen. Terwijl u erop staat, kunt u met de tillift van de ene naar de andere plek worden gereden. Actieve tilliften heten ook wel sta-liften. Vorige afbeelding