Home

Literaire stromingen oefenen

Een gedicht verfilmen. Opdracht boektrailer. Kenmerken middeleeuwse literatuur. Begrippen uit de middeleeuwen. Literaire genres 16e en 17e eeuw I. Literaire genres in de 16e en 17e eeuw II. Wie schreef welk werk? (18e eeuw) Vluchtwegen van de romantiek (19e eeuw) Stromingen en genres 1910 - 1945 Quiz. Op deze pagina kunnen jullie een quiz maken. Bij deze oefening worden er schilderijen en fragmenten getoond, en moeten jullie noteren tot welke stroming deze horen. Lees de opdracht goed door, want soms moeten jullie slechts één of meerdere antwoorden geven. Aan het werk! Literaire stromingen Drie literaire stromingen die opkwamen waren het expressionisme (waarin schrijvers zich bezighielden met wat er achter de werkelijkheid verborgen lag), het dadaïsme (met grote vrijheid die leidde tot veel speling met taal) en het surrealisme (waarin droom en onderbewustzijn een grote rol speelde). Spanningen en sensatie

Stromingen _____ Introductie. Deze pagina bestaat uit een uitleg over het ontstaan van de verschillende Reiki vormen. Mocht je daarin niet geïnteresseerd zijn maar willen weten wat de verschillende vormen precies inhouden, dan vind je hieronder eerst een overzicht met links naar de verschillende Reiki vormen Stromingen. Over ons. Menu. Image. Ontdek de geschiedenis van de Nederlandstalige literatuur. Of het nou voor een verslag voor school is, een werkstuk voor je studie of gewoon uit eigen interesse: lees hier over literaire teksten van de middeleeuwen tot nu en leer meer over de schrijvers, thema's en stromingen. Home Samenvatting & oefeningen. Samenvatting; Kruiswoordraadsel; Quiz; Invuloefening; Bibliografie; Motivatie didactische toepassin

Literatuur oefenen Cambiumne

Literaire stromingen: Qui

Oefentoets blok 2.3C 'History and Methods of Psychology'. Deze oefentoets is gebaseerd op de aangepaste 'corona' literatuur uit leerjaar 2020/2021. Alle problemen zijn erin verwerkt en bestaat uit wel 86 vragen + antwoorden! Deze oefentoets is gebaseerd op de aangepaste 'corona' literatuur uit leerjaar 2020/2021 oefenen B ED HD (DBV) Literatuur: Verslag van 1 gelezen Duits boek inleveren voor literatuurdossier Het gekozen boek dient bij 1 van de, tijdens dit schooljaar behandelde, literaire stromingen te horen E - n 0 0 n NB Zie periode 1. ED HD (DLIT) Literatuur: die Klassiker Je maakt opdrachten, die bij d

Samenvatting over Literatuurgeschiedenis 20e en 21e eeuw voor het vak nederlands. Dit verslag is op 2 december 2009 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas havo 18 Engelse taal en literatuur havo vakinformatie staatsexamen 2019 Bijlage 8 Tips Centraal examen het is belangrijk als voorbereiding heel te lezen en veel oefenopgaven te maken; oude examens vindt u op examenblad.nl lees eerst de instructies goed voordat u met de opdracht begint, met name de aanwijzingen die de open vragen betreffen u moet een open vraag altijd in het Nederlands beantwoorden, behalve als om een citaat gevraagd wordt, dan antwoordt u in de vreemde taal antwoord bij open. De principes van het humanisme oefenen een diepgaande invloed uit op de Franse literatuur. Die gaat zich in vergelijking met de middeleeuwen meer richten op teksten uit de Klassieke oudheid (Grieks, Latijn en Hebreeuws), en wordt gekenmerkt door een verlangen naar kennis en vernieuwing in vormen en thematiek Migranten geven nieuwe impuls aan de literatuur. De Duitse samenleving werd aan het einde van de twintigste eeuw multicultureler. Die culturele invloeden vonden ook hun weg in de literatuur. Migrantenliteratuur werd een belangrijke stroming. De migratie naar Duitsland is sinds het eind van de 20e eeuw diverser geworden

De oudste literaire teksten in de Franse literatuur waren epische heldenliederen die in de feodale tijd werden voorgedragen op de kastelen in het land, de zogenaamde chansons de geste.Het bekendste voorbeeld is het Roelantslied (La chanson de Roland).Na 1137 trok de hoogstaande troubadourslyriek vanuit het zuiden (het gebied van de Langue d'Oc) naar de gebieden ten noorden van de Loire 1 ENGELSE TAAL EN LITERATUUR HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2019 V. 2 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van de staatsexamens voortgezet onderwijs en draagt zorg voor de kwaliteit en het niveau van de examens Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Laagland Literatuur en lezen / Havo / deel Theorieboek, geschreven door Gerrit van der Meulen & Willem van der Pol. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over Literatuurgeschiedenis, Nederlands, Literatuur, oefenopgaven litera, Cursus 4, Drogredenen. Betekenis voor de literatuur De belangrijkste verdienste van Marivaux voor de literatuur was de toenadering tussen het Italiaans volkstheater ( commedia dell'arte ) en het formelere Franse theater. Doordat hij hiermee de toeschouwer aan het lachen wist te brengen, lukte het hem kritiek uit te oefenen op de omgangsvormen in zijn tijd Literair zelfvertrouwen. In Nieuw Nederlands Literatuur staan de tekst én de leerling centraal. De methode ondersteunt het literaire zelfvertrouwen van de leerling: een tekst heeft niet één betekenis die alleen de docent kent, ook de leerling kan een eigen mening vormen die - mits goed onderbouwd - net zoveel waard is

Oefeningen _____ Introductie. Iedere vorm van helderheid heeft zijn eigen pagina. Op die pagina staan ook verschillende oefeningen vermeld, voor het activeren ontwikkelen van de specifieke gave. Toch is het ook belangrijk om je intuïtie in het algemeen te ontwikkelen. _____ Meditatie. Dagelijks mediteren, kan absoluut geen kwaad Scholieren.com helpt scholieren om samen betere resultaten te halen en slimmere keuzes te maken voor de toekomst. Met kennis, actualiteit, tips en meningen. Op een inspirerende, eerlijke en toegankelijke manier Leerlingen, literatuur en literatuuronderwijs. In de roman van Librisprijswinnaar Robert Anker, 'Hajar en Daan' (2004) laat Anker, docent Nederlands en verklaard tegenstander van de vernieuwingen in het literatuuronderwijs, een docent zeggen: Twaalf boeken in drie jaar! Het is een culturele kaalslag die hier plaatsvindt, die zijn weerga niet kent Kunsthistorisch overzicht van stijlen, kunststromingen en perioden uit de Westerse kunstgeschiedenis. kunstenaars, groeperen zich, omdat ze vernieuwing nastreven - zogenaamde de avant-garde - of omdat ze in een vergelijkbare stijl werken. Deze pagina biedt een overzicht van belangrijke stijlen als het kubisme, expressionisme en het fauvisme, de Haagse school, Memphis, het dadaïsme, de baro en. Literatuur is de spiegel van de tijd. Daarom is het interessant om eerst de tijdgeest en daarna de literatuur van deze periode na de oorlog te onderzoeken. De tijdgeest van de periode na de oorlog is samen te vatten in een aantal punten: -Bittere feestvreugde. Toen de bevrijdingsroes was geluwd, kwam de kater

Start studying Literatuur geschiedenis Nederlands. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Schrijver worden - over de regels van de kunst. Tegenwoordig kan iedereen schrijver worden, ongeacht talent, opleiding, inkomen, sekse of huidskleur. Bovendien mag elke auteur zijn of haar eigen werkwijze bepalen. In de renaissance lag dat anders: toen was literatuur een erezaak en dat had zo zijn gevolgen Welkom bij de Geschiedenis van de Duitstalige literatuur. Op deze pagina's vind je een overzicht in tekst, beeld en geluid van bijna 2000 jaar literatuurgeschiedenis. Lesen Sie! Immerzu nur lesen, das Verständnis kommt von selbst P. Celan. Vroege middeleeuwen. (750-1170) Hoge middeleeuwen. (1170-1350 De literatuur van de 18e eeuw viel vooral op door het idee dat de mensheid gelukkig was door contact met cultuur en vooruitgang. In die tijd ontstond het stadium van de Verlichting, ook wel bekend als het Tijdperk van de Verlichting, waar de rede het belangrijkste was en de teksten morele, burgerlijke en lerende doelstellingen hadden

Thematische letterkunde 1 Basisboek blz. 78 t/m 98 Stromingen, periodes, literaire groepen of bewegingen. Visie op wat literatuur is en wat het doel ervan is verandert door eeuwen heen, natuurlijk niet van de ene dag op de andere: het is een proces dat samenhangt met historische, maatschappelijke en culturele ontwikkelingen Onder het vakkenoverzicht lees je hoe het studieprogramma precies is opgebouwd. Jaar 1. Blok 1. Literatuurgeschiedenis 1: Oudheid en Middeleeuwen. In de reeks Literatuurgeschiedenis 1-4 krijg je een overzicht van de literatuurgeschiedenis. In deze cursus staan de oudheid en de middeleeuwen centraal. Inleiding Literatuurwetenschap - Literatuur. Welke ethische theorieën en stromingen zijn er? Er zijn veel verschillende ethische theorieën. Maar er is niet één theorie die 'waar' is. Elke theorie heeft haar zwakke en sterke kanten. En in elke theorie schuilt het gevaar dat één perspectief overheerst en dat de werkelijkheid wordt versimpeld Maatschappelijke stromingen. Velen zijn compleet in de war, waar het gaat over de verschillen tussen diverse politieke stromingen, hoewel als men naar de basis teruggaat het in feite eenvoudig te begrijpen is en kunnen we de maatschappelijke stromingen in drie sectoren onderscheiden, deze zijn kapitalisme, corporatisme en socialisme

Nederlands samenvatting literatuurgeschiedenis die je moet

  1. De romantiek (± 1800-1850). De romantische beweging komt op gang in Duitsland en Engeland omstreeks 1750. Ongeveer een halve eeuw later manifesteert ze zich in Frankrijk. De Rede en de Verlichting hebben hun tijd gehad. Nu heersen gevoeligheid en individualisme: het onduidelijke melancholische lijden van het ik wordt vertaald in termen als mal du siècle
  2. Workshops Communicatieve vaardigheden gericht op vergroten effectiviteit en empathisch vermogen. S.H.M. Spijkers, M. Cluysenaer-Lauwers. W-114. leerdoel Het belang onderkennen van het oefenen en aanleren van basale communicatievaardigheden, door kennis te maken met een training gericht op het vergroten van deze vaardigheden; die helpen de therapeut effectiever en empathischer te zijn
  3. gen' wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar de verschillende tendensen van de kunst van de hedendaagse tijd, aangezien de concepten in deze periode op grote schaal werden ontwikkeld in ismen onderling divers die parallel schommelden.Deze bewegingen kwamen voort uit manifesten die intenties en doelen verklaarden en de paden van nieuwe kunstenaars aanduidden
  4. Book of Shadows. Welkom op Book of Shadows! Deze zojuist totaal vernieuwde website is jouw portal naar spirituele, alternatieve en religieuze informatie. Zo kun je hier uitleg vinden over wat paganisme en hekserij inhouden, maar je vindt hier ook artikelen en informatie over Reiki, gidsen, tarot, yoga en vele andere onderwerpen. In het.

5. Literatuur en taal: tot het einde v/d 11e eeuw alleen maar Latijn: taal van de geleerden/priesters literatuur in de volkstalen werd mondeling overgeleverd vanaf einde 11e eeuw geschreven verhalen in volkstaal: begin West-Europese literatuurgeschiedenis rond 110 diverse literaire begrippen en stromingen. Concrete behandelde stof per leerjaar Engels Door de jaren heen: het verwerven van vaardigheden in de beheersing van oefeningen, schrijfopdrachten o.a. vanuit een lesboek dat het hele jaar als leidraad dient Overzicht stromingen Franse literatuur en andere samenvattingen voor Frans, Economie en Maatschappij. Woordjes oefenen Frans (beginner) - thema eten en drinken. € 2,99 50 vragen. Frans Libre Service klas 1 vwo, gymnasium Apprendre 1,2,3,4,5 en 6 Hoofdstuk 1 Woordjeslerenprofiel van milouvdbrug woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen NEDERLANDS Examen Semester 2 Literatuur. Vak: Nederlands (6e jaar 3e graad) P aulien Kos ynsky Semest er 2 2019 Samenv atti ng werkboek, handboek, notities, bundels, powerpoin ts. E x a m e n N e d e r la n d s: L i t e r a t u u r. L e s 1 2: T h e a t e r e n P o l i t ie k. Over Mis tero Buffo

zen stromingen, maar ook televisieprogramma's, modetrends of tentoonstellingen kunnen daar een plaatsje in vinden. 6. Besluit Via deze uiteenlopende laagdrempelige oefeningen en vertrekkende vanuit de (heden-daagse) beeldcultuur hopen we de leerlingen enkele 'klassieke' stijlstromingen bij t Geloofsgesprek oefenen; Sessie 1: Mogelijkheden en belemmeringen van een christelijke visie God-Allah Sessie 2: Outline van een christelijke visie en missionaire benadering door Rianne Bos-Waagmeester. Opdracht. Naast de online sessies ga je aan de slag met literatuur, een reflectieverslag, een visiestuk en een daadwerkelijk gesprek met een moslim We veronderstellen Lessen in literatuur van Frans-Willem Korsten en Literair Mechaniek van Erica van Boven en Gillis Dorleijn bekend. Primaire titels die zeker op het programma zullen staan zijn: Gerda Blees, Wij zijn licht, 2020. Louis Paul Boon, Menuet, 1955. Wim Hofman, Zwart als inkt, 1997. Ewoud Kieft, De onvolmaakten, 2020 Franse literatuur in de 20e eeuw (tot 1914) -1914: Het « fin de siècle ». Pierre Gaxotte stelde dat « de 19e eeuw eindigde op 4 augustus 1914 ». De periode van 1870 tot 1914 wordt gekenmerkt door een veralgemeend pessimisme, decadentie, een « fin de siècle »-gevoel

Stromingen - Book of Shadow

ISBN 90-5759-106-5. 'Giphtaal' bestaat uit een lange lijst met door Ronald Giphart bedachte woorden en uitdrukkingen, die in zijn werk voorkomen. Giphart is met zijn taalvondsten weliswaar origineel, maar niet de enige. Het vervaardigen van een eigen woordenschat door een schrijver is eigenlijk niks nieuws Literatuur is een term uit de wereld van de boeken.Literatuur zijn teksten waarvan men vindt dat ze meer waarde hebben dan 'gewone' teksten. Het gaat dus om bijzonder knappe gedichten, verhalen, toneelstukken of andere teksten die als kunstwerken beschouwd worden. Reisgidsen, kookboeken en knutselboeken zijn dus geen literatuur. Deze boeken zijn immers gewoon bedoeld om informatie te geven de hand van een begeleidende opdracht. Zo geeft het vak kennis over en inzicht in de literair-historische en maatschappelijke context mee waarin de besproken werken tot stand zijn gekomen. Ook besteden we aandacht aan de ontwikkeling van genres, literaire stromingen en hedendaagse benaderingen van literatuur In de online cursus 'In gesprek met moslims', ga je onder leiding van prof. dr. Bernhard Reitsma met deze thema's aan de slag. In 3 dagen met in totaal 6 online sessies van 2 uur maak je intensief kennis met de Islam vanuit diverse perspectieven: een godsdienstwetenschappelijk, een islamitisch en een christelijk perspectief

Home Literatuurgeschiedeni

  1. gen vanaf de 16de eeuw
  2. Basiscursus Persoonsgerichte Psychotherapie, De Nieuwe Praktijk Rotterdam. Deze 5-daagse basiscursus biedt een eerste kennismaking met persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie. In deze vorm van therapie staat de belevingswereld, de zelfopvatting en het relationeel functioneren van de cliënt centraal
  3. gen en belangrijke schrijvers van vroeger en nu. Je verwerft inzicht in de rijke cultuur van 'jouw' talen en leert op welke manier literatuur, film, beeldende kunst en muziek elkaar beïnvloeden. Alle vakken worden in de doeltaal gedoceerd
  4. gen besproken. Door opdrachten en discussie tijdens de colleges oefenen studenten met het kijken naar gedrags- en opvoedingsproblemen vanuit de twee verschillende invalshoeken

We veronderstellen Lessen in literatuur van Frans-Willem Korsten en Literair Mechaniek van Erica van Boven en Gillis Dorleijn bekend. Primaire titels die zeker op het programma zullen staan zijn: Louis Paul Boon, Menuet, 1955. Hugo Claus, De verwondering, 1962. Wim Hofman, Zwart als inkt, 1997 Van literaire groeperingen of stromingen was nog geen sprake en ook al waren Van Alphen en Bilderdijk allebei rechtsgeleerde, rechtzinnig protestant en prinsgezind, ze werkten ieder op zichzelf, zonder gemeenschappelijke lotsverbondenheid, terwijl Wolff en Deken in 1787 als patriotten waren weggetrokken naar Frankrijk en zich pas bij hun terugkeer tien jaar later in Den Haag vestigden Opleiding Systemisch Begeleiden. In de opleiding Systemisch begeleiden leer je gezinnen begeleiden voor maximaal 10 sessies. De begeleiding is gericht op beperkte hulpvragen van de gezinnen en het versterken van hun eigen competentie (s) staat centraal

Literaire stromingen: Het expressionism

Deze website biedt ondersteunend materiaal voor studenten en/of docenten hoger onderwijs Literatuur en Samenleving Vrije Universiteit Amsterdam zullen er tijdens de bijeenkomsten schrijftechnische oefeningen worden gedaan en literaire fragmenten worden gelezen, besproken en toegelicht. mogelijke leeswijzen en interpretatieve stromingen. Na afloop van de cursus kun je de structuur van gedichten,.

Book of Shadow

Inleiding. In deze inleidende cursus Systeemtherapie leer je kijken, denken en handelen vanuit de Systeemtheorie. Een theorie welke handelt over hoe systemen met elkaar in relatie staan en elkaar beïnvloeden. Een theorie die een context biedt om te kijken naar wat zich tussen mensen afspeelt. Of het nu gaat om de relatie tussen een ouder en. Je behandelt historische Britse literatuur uit de 19e, 20e en 21e eeuw. Je leert teksten analyseren, interpreteren en evalueren. Je begrijpt de belangrijkste literaire stromingen en hun sociaal-culturele context. Je weet studenten te interesseren voor Britse literatuur. Module 3: Historical & Current Varieties of Englis

Oefenvragen schoolexamen franse literatuurgeschiedenis

Digitale bestanden A-Z. Digitale bestanden van A tot Z. In de ZB kun je vele digitale bronnen gratis gebruiken. Ook als je geen lid bent. En bijna allemaal zijn ze ook thuis te bekijken. Sommige databanken zijn exclusief voor leden overal te raadplegen Monique van der Ven is GZ-psycholoog, systeemtherapeut, supervisor & docent NVRG, EFT-therapeut. Het systemisch kijken, denken en handelen heeft vanaf het begin van haar carrière centraal gestaan. Monique heeft gewerkt binnen (dag)klinische en ambulante instellingen voor jeugdhulpverlening en GGZ. Met volwassenen, adolescenten, (jonge. De cursus behandelt de Engelse en Amerikaanse literatuur vanaf de oorsprong tot in de jaren 90 van de 20ste eeuw en bespreekt de voornaamste stromingen in die literatuur tegen een historische, politieke, sociale en culturele achtergrond aan de hand van representatieve auteurs en teksten. Opbouw van de cursus De cursus omvat twaalf lespakketten

Engels » Modernisme (1906-1965) - Digischoo

Interview literatuur Zo kan het oefenen van In het volgende hoofdstuk zullen wij ingaan op de verschillende leertheoretische stromingen. Bepaalde leertheoretische stromingen sluiten goed aan bij diepteleren, terwijl andere stromingen minder goed met diepteleren samen gaan literatuur in de 18de eeuw stromingen van rond de eeuwwisseling.....22 6.1. impressionisme oefeningen verhaalanalyse 1. de binocle - louis couperus.....3 2. drie joden - aart van der leeuw.

Stromingen in de psychologie - StudeerSne

Literatuur voor trainers. Een overzicht van enkele van de achterliggende vakgebieden van mindfulness­training, met aanbevelingen voor basisliteratuur. De achtergrond van trainers is heel divers. Ook als je van oorsprong geen therapeut of trainer bent, dan kun je met een relatief korte aanvullende opleiding een volwaardig mindfulness­trainer zijn 1786 - 1830 DIE KLASSIK Kenmerk: Komt nu een evenwicht tussen de vorige roerige stromingen. Na voorbeeld van Romeinse en Griekse oudhoud wordt gezocht naar verheven kunst. Vorm en Inhoud moeten voorbeeldig zijn 7 Inhoud 6.5 Cultiveren van communities 88 6.6 De rol van ict 90 6.7 Samenvatting 91 6.8 Vragen en oefeningen 91 6.9 Aanbevolen literatuur 92 7 km-effectmeting: een redelijk betrouwbare schatting 93 7.1 Focus op de hefboom 94 7.2 Het doel is kennisproductiviteit 94 7.3 Drie stromingen 96 7.4 km-effectmeter 100 7.5 Het rendement is evident 100 7.6 Samenvatting 10 De stroming met de naam renaissance ontstond rond 1400 in Italië en daarna verspreidde het zich over de rest van West-Europa. Rond 1550 was ook Nederland in de ban van de renaissance en vanaf dit moment spreken we ook over de renaissance in de literatuur. Renaissance, vertaald wedergeboorte, stond voor de heropleving van de klassieke cultuur Literatur. Frühes Mittelalter (750-1170) De literatuur uit deze periode bestaat hoofdzakelijk uit religieuze teksten. Maar er zijn ook resten van de oudgermaanse dichtkunst bewaard gebleven zoals de Merseburger Zaubersprüche en het Hildebrandslied.In dit laatste wordt het gevecht tussen een vader en zijn zoon (die zijn vader niet herkent) beschreven

Welkom bij Literatuurlij

De geschiedenis van de lichamelijke oefening in Nederland. In Nederland ontstond pas aan het einde van de 18e eeuw enige belang-stelling voor het gymnastiekonderwijs. In beperkte mate verscheen literatuur over het onderwerp, maar de duidelijkste prikkel kwam van de kennismaking met de gymnastiek op opvoedingsinstituten van de Filantropijnen. Literatuur. Talennet Spaans. Wij bieden een brede website die zich richt op verschillende aspecten van de Spaanse taal

Samenvatting Frans Literatuurgeschiedenis (6e klas vwo

Van enig contact tussen de stromingen bleek, althans vóór de 17e eeuw niets: elk van de richtingen volgde haar eigen weg en wierf haar eigen aanhangers. Hoewel er ook in het Noorden al rederijkerskamers bestonden, sloot hun literatuur toch eerder aan bij de 14e-eeuwse literatuur uit het Zuiden, zoals blijkt uit Der Minnen Loep van de Hollander Dirc Potter (vgl Meertens (1943: 71) [legacy_import] LITERATUUR & INTERNET: ORIËNTATIE OP DE WEBSITES Gerard Bohncke Inleiding Internet is voor literatuuronderwijs een prachtig middel. Je kunt er op verschillende manieren gebruik van maken; als informatiebron, als naslagwerk, als medium om zoekwerk te verrichten. Er is inderdaad veel te vinden, maar voor het literatuuronderwijs kan Internet veel meer zijn dan een encyclopedie [

Hoofdpersonen en bijfiguren. In een verhaal zijn niet alle personen even belangrijk. De hoofdpersonen worden het meest uitgebreid beschreven, zodat je goed met ze kunt meeleven. Je komt veel te weten over hun innerlijk: gedachten, gevoelens, verlangens, dromen, wensen en angsten Hoe leer je zelf Frans? Begin met een eenvoudige en gratis online cursus! We hebben een objectieve en efficiënte benadering gekozen om een taal gemakkelijk en snel te leren spreken: we raden u aan om te beginnen met het onthouden van woorden, zinnen en praktische uitdrukkingen die u in het dagelijks leven kunt gebruiken en die nuttig zullen zijn bij het reizen Door meditatie kun je oefenen om gelukkig te zijn met wat je hebt (de juiste meditatie). Zie Verhalen vertellen en vragen stellen deel II , paragraaf 10.5 voor een verhaal over 'liefdevolle vriendelijkheid', een uitdrukking van de manier van naar het leven kijken in het boeddhisme Hoewel er van daar uit dus lijnen te trekken zijn naar stromingen in de literatuur en de kunst (meestal wordt dan gewezen op het 'nieuw realisme' en de Pop-art), zijn er ook sporen in terug te vinden van de traditie van het circus, de slapstick en het variété, waarin verwondering over het gewone tot een komische mix leidt van begrippenparen als oorzaak/gevolg en werkelijkheid/fantasie