Home

Oorzaken deflatie

Deflatie kan worden veroorzaakt door dezelfde factoren die inflatie veroorzaken: Als de kosten van producten dalen, kunnen producenten ervoor kiezen om een lagere prijs voor producten te vragen. Het prijspeil daalt dan De primaire oorzaak van deflatie Deflatie heeft als primaire oorzaak het volgende: een enorme maatschappelijke opbouw van kredietexpansie (met als tegenprestatie de opbouw van schuld). De economen van de Oostenrijkse school Ludwig von Mises en Friedrich Hayek tezamen met een klein aantal andere economen, die vandaag de dag worden genegeerd, hebben gewaarschuwd voor de gevolgen van een kredietexpansie

Inflatie en Deflatie: Oorzaken en Gevolgen (Uitleg

 1. Oorzaken deflatie. Deflatie wordt veroorzaakt door verschillende factoren in de economie. Deflatie door lagere kosten. De productiekosten van bedrijven kunnen dalen. Bijvoorbeeld doordat grondstoffen goedkoper zijn geworden of door verbeterde technologie. Als bedrijven deze lagere kosten doorberekenen in hun verkoopprijzen, worden de producten goedkoper
 2. Economen bepalen de twee belangrijkste oorzaken van deflatie in een economie als (1) afname van de totale vraag en (2) toename van het totale aanbod.Wet van aanbod De wet van aanbod is een basisprincipe in de economie dat beweert dat, ervan uitgaande dat al het andere constant is, een stijging van de prijs van goederen zal een overeenkomstige directe stijging van het aanbod daarvan tot gevolg hebben
 3. Hoewel er veel redenen zijn waarom deflatie kan plaatsvinden, lijken de volgende oorzaken de grootste rollen te spelen: 1. Verandering in de structuur van kapitaalmarkten Wanneer veel verschillende bedrijven dezelfde goederen of diensten verkopen, verlagen ze doorgaans hun prijzen als een manier om te concurreren

Deflatie. Deflatie is precies het omgekeerde van inflatie. De prijzen gaan naar beneden in het geval van deflatie. Deflatie wordt vaak gezien als slecht voor de economie. Mensen gaan hun aankopen uitstellen, omdat ze meer kunnen kopen van hun geld als ze langer wachten. Hierdoor zijn producenten ook geneigd om minder te gaan produceren. Voorbeel Essay over de betekenis en oorzaken van deflatie : 1. Verklaring van Keynes:. Keynes had een systematische theorie ontwikkeld om de oorzaken van deflatie (of depressie) te... 2. Contra-monetair beleid:. Wanneer de regering een tegenstrijdig monetair beleid voert, wordt de beschikbaarheid van... 3.. Deflatie Betekenis Oorzaken van deflatie. Dit volgt een eenvoudige regel van vraag en aanbod waarbij overaanbod lagere prijzen veroorzaakt. Voorbeelden van deflatie. Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden van deflatie om het beter te begrijpen. De... Voordelen. Ze kunnen goed zijn als de. Een uitbereiding van het totale aanbod kan zorgen voor een deflatie. Wanneer er een groter aanbod komt en de vraag gelijk blijft zal er bestedingsinflatie plaatsvinden. Een langdurige stijging van een bepaald product zal tot gevilg hebben dat de prijs zal gaan dalen. Een voorbeeld hiervan is de mobiele telefonie

Ook kredietschaarste is een mogelijke oorzaak van deflatie. De banken stellen minder krediet ter beschikking, met als gevolg dat bedrijven, maar ook gezinnen, moeilijker kunnen lenen. Een verminderde kredietverstrekking zorgt ervoor dat er minder geld is en dus dalen de prijzen en de algemene prijspeil Ook bij deflatie kunnen de oorzaken worden ontrafeld in aanbodeffecten en vraageffecten. Aanbodeffecten kunnen optreden als kosten scherp dalen. Dat kan gebeuren als bijvoorbeeld prijzen van ingevoerde producten dalen. Ook kunnen snelle productiviteitsstijgingen leiden tot een forse daling in de kostprijs van bepaalde producten

Inflatie en Deflatie: Oorzaken en Gevolgen (Uitleg)

Wat is deflatie en wat zijn de oorzaken huizenmarkt

 1. Deflatie: oorzaken en gevolgen Wijzigingen in consumentenprijzen zijn economische statistieken die in de meeste landen worden opgesteld door veranderingen van een mand met diverse goederen en producten te vergelijken met een index
 2. der kosten maken, dan kunnen ze deze dalende kosten doorberekenen in de prijs
 3. Een andere oorzaak van deflatie kan zijn dat de lonen dalen. Als gevolg daarvan kan zich, vooral als er sprake is van een aanzienlijke en aanhoudende loon deflatie, een zogenaamde deflatieverwachting vormen, die een negatieve invloed kan hebben op de algemene markt
 4. Deflatie (economie), economisch verschijnsel, waarbij het algemeen prijsniveau van producten daalt Deflatie (geomorfologie), geomorfologisch proces, bestaande uit verplaatsing van zand door de wind Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met Deflatie of met Deflatie in de titel
 5. Inflatie is een stijging van het algemeen prijspeil. Het tast de koopkracht aan, maar stimuleert ook tot het sneller aanschaffen van producten

Wat is deflatie en wat zijn de oorzaken Libertarian

Deflatie in de eurozone: zorgelijk of niet? - RaboResearch

de kwaliteit van nieuwe goederen. Niet elke negatieve prijsontwikkeling duidt op deflatie, maar één scherp criterium om het optreden van deflatie vast te stellen, ontbreekt. Volgens het CBS is er op dit moment nog geen sprake van deflatie in Nederland. 2. Lage inflatie door samenloop van oorzaken Slechte deflatie hadden we tijdens de Grote Depressie, maar nu hebben we goede deflatie want deze is het gevolg van een daling van de olieprijs. De deflatie in Zuid-Europa moet de grote stijging van lonen en prijzen corrigeren die het gevolg was van de bubbel jaren en deze landen weer concurrerend maken Oorzaken en gevolgen De (lichte maar aanhoudende) deflatie in Japan had een aantal oorzaken. Ten eerste knapten er eerst weinig, maar later veel opgeblazen zeepbellen. De Nikkei kelderde van een 39.000 naar 15.000 punten en bleef rond dat niveau

Deflatie is goed nieuws voor de consument op korte termijn, maar heeft op de lange termijn een negatief effect op de economie. Als bedrijven namelijk minder geld krijgen voor hun producten, moeten ze besparingen doorvoeren en dat betekent doorgaans weinig goeds voor de tewerkingstellingsgraad. t Oorzaken van de huidige lage inflatie. Ten eerste kan deflatie in theorie leiden tot uitstel van consumptieve bestedingen en tot een rem op investeringen vanwege een te hoge reële rente. Ten tweede ondermijnt deflatie in de Zuidelijke lidstaten de houdbaarheid van hun hoge nominale publieke en private schulden De oorzaken. Het ontstaan van deflatie komt vooral door een veranderende vraag en aanbod. Als er een aanbodoverschot ontstaat (door dalende vraag of stijgend aanbod), wordt de prijs al snel lager, met alle gevolgen van dien. Zoiets heet bestedingsinflatie. Een andere oorzaak kan ook het kredietschaarste zijn Deflatie is: oorzaken, voorbeelden, gevolgen. Twee termen - inflatie en deflatie - zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en verwijzen naar de economische sfeer van menselijke activiteit. Ze vertegenwoordigen echter volledig tegengestelde fenomenen. Deflatie is een stijging van de geldprijs, inflatie is een afknapper

Wat is de betekenis van deflatie? Axento vermogensbehee

Deflatie: oorzaken en gevolgen voor de economie Het spook deflatie is een grote vrees voor heel wat economen. Deflatie is de tegenhanger van inflatie. Inflatie staa De (lichte maar aanhoudende) deflatie in Japan had een aantal oorzaken. Ten eerste knapten er enige tot kolossale proporties opgeblazen zeepbellen. De Nikkei kelderde van een kleine 39.000 naar 15. Deflatie heb ik hierboven laten zien. Ook bedrijven werken daar aan mee, doordat ze nu minder lenen. Een terechte zaak en in feite voor de bedrijven ook gezond, maar het zorgt ook voor deflatie. Tegelijk is er inflatie, omdat de prijzen stijgen. Energie wordt duurder, maar ook voedsel en andere zaken betalen we als consumenten steeds meer voor

Deflatie - Leer meer over de oorzaken en gevolgen van deflati

Deflatie kan verwijzen naar: Deflatie (economie), economisch verschijnsel, waarbij het algemeen prijsniveau van producten daalt. Deflatie (geomorfologie), geomorfologisch proces, bestaande uit verplaatsing van zand door de wind. Bekijk alle artikelen waarvan de titel begint met Deflatie of met Deflatie in de titel . Dit is een doorverwijspagina. Oorzaken van inflatie: 1. Bestedingsinflatie (bedrijven hebben niet voldoende productiecapaciteit om aan de vraag naar producten te kunnen voldoen) 2. Deflatie kan ertoe leiden dat consumenten wachten met de aankoop van duurzame consumptiegoederen totdat de prijzen ervan nog verder zijn gedaald Zimbabwe ruilt hyperinflatie in voor deflatie. Zimbabwe heeft de hyperinflatie waar het Afrikaanse land om bekendstond ingeruild voor deflatie, een daling van het prijsniveau. Volgens de meest. Deflatie: een situatie waarin de inflatie negatief is terwijl een negatieve inflatie deflatie wordt genoemd. Primaire oorzaken van desinflatie. Het is belangrijk op te merken dat inflatie wordt veroorzaakt door een toename van het aanbod van geld in de economie Inflatie kan de verrassing van 2021 worden. Het inflatiebeest werd getemd, maar de financiële crisis van 2007 liet een ander beest los: deflatie. De financiële crisis viel samen met het begin van de vergrijzing. De babyboomers gingen massaal op pensioen en de jonge generatie maakte minder kindjes

Wat is de oorzaak van inflatie? Door Geld & Inflatie FAQ. 26 augustus 2008. Waarom inflatie geen natuurlijk en onvermijdelijk fenomeen is. Prijsinflatie vindt plaats wanneer in een economie de geldhoeveelheid sterker stijgt dan de hoeveelheid en/of kwaliteit van goederen in de economie. Stel je een heel simpele economie voor: er zijn in totaal 100 producten en 100 geldeenheden (100 Euro. Prijsstabiliteit, inflatie en deflatie (8-minutenfilmpje van de ECB). Bereken uw persoonlijke inflatie via het CBS. Brochure over prijsstabiliteit, inflatie en deflatie (ECB). Gevoelsinflatie site ECB. Leerdoelen hoofdstuk 6 Leerlingen kunnen: • de oorzaken van bestedingsinflatie en kosteninflatie noemen en toelichten Die deflatie heeft verschillende oorzaken: de desindustrialisering neemt toe en de schulden van onze dure welvaartsstaat moeten worden vereffend. Europa heeft te lang vastgehouden aan een industrieel economisch model, terwijl de huidige markteconomie steunt op de flexibiliteit van productiefactoren en de veelzijdigheid van groeisectoren Oorzaken van deflatie Monetaire deflatie kan per definitie alleen worden veroorzaakt door een afname van het aanbod van geld of financiële instrumenten die in geld kunnen worden ingewisseld. In moderne tijden wordt de geldhoeveelheid het meest beïnvloed door centrale banken , zoals de Federal Reserve

Werkstuk over Inflatie voor het vak economie. Dit verslag is op 26 september 2011 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (4e klas vmbo Uiteraard heeft dit invloed op jouw onderneming. Inflatie is het tegenovergestelde van deflatie. Welke vormen van inflatie zijn er? Prijsstijgingen kunnen verschillende oorzaken hebben. Aan elke oorzaak van de prijsstijging wordt een ander inflatiebegrip gekoppeld. De meest voorkomende zijn Sommige waarnemers vrezen dat de coronacrisis snel tot een fikse opstoot van inflatie zal leiden. Wij denken niet dat het zo'n vaart zal lopen maar houden wel degelijk rekening met het risico op iets langere termijn. De coronacrisis luidt de terugkeer in van 'The Great Inflation', zo valt hier en daar te horen

Deflatie heeft men kunnen keren, maar het blijft boven ons hangen als het zwaard van Damocles. De oorlog tegen deflatie is nog zeker niet gestreden. Wel enkele veldslagen gewonnen, maar dat was het dan ook. Met de huidige schuldenomvang zou deflatie alles vernietigend zijn en leiden tot massale faillissementen in alles Drie oorzaken van deflatie Deflatie kan veroorzaakt worden door drie aspecten: een negatieve vraagschok, een positieve aanbodschok of een combinatie van beide. Indien de vraag sterk daalt, zal dit tot gevolg hebben dat bedrijven blijven zitten met producten en dat de overcapacitei

Wat is deflatie - definitie, oorzaken en effecten - nl

Lage inflatie in het eurogebied: oorzaken en gevolgen. Artikel gepubliceerd in het Economisch tijdschrift van Juni 2017. juni 2017. Deroose, M. / Stevens, A. Tussen 2012 en 2016 bleef de inflatie in het eurogebied verrassend laag: welke factoren spelen er, wat zijn de gevolgen en wat kan de ECB eraan doen? Download Persbericht Deflatie deed zich voor in huizenprijzen en persoonlijk inkomen. De vraagstijginginflatie zette zich in de goudprijzen voort totdat zij een record bereikten. Dat was $ 1, 895 per ounce op 5 september 2011

In geval van deflatie daalt het algemeen prijsniveau. Je kunt dan dus naar verloop van tijd steeds meer kopen voor hetzelfde geld. Deflatie is heel slecht voor de economische groei omdat de kans groot is dat consumenten hun aankopen zullen gaan uitstellen omdat ze verwachten dat ze er in de nabije toekomst minder voor hoeven te betalen Oorzaken van deflatie. Wereldwijde inflatiecijfers dalen sterk om verschillende redenen. Allereerst zijn energiebronnen en grondstoffen scherp in prijs gedaald en weegt dit op de algemene prijsindex. Ten tweede zien producenten zich geconfronteerd met een verminderde vraag van consumenten Laten we deflatie is even onder de loep nemen. Het economische woordenboek definieert deflatie als volgt: Deflatie is een prijsdaling van goederen en diensten die representatief zijn voor een economie in zijn geheel. De definitie van deflatie omschrijft dus duidelijk dat de oorzaak een prijsdaling is van de consumentenprijzen

Inflatie en deflatie: wat is het? - Mr

deflatie. [ Lat. deflare, wegblazen], v., 1. waardevermeerdering van geld (e); 2. het uitblazen en wegvoeren door de wind van zanden stofdeeltjes (e). (e) economie. Deflatie is in het algemeen een ontwikkeling van het economisch leven gekenmerkt door een dalende economische activiteit, produktie en werkgelegenheid Het kan worden gegeven door deflatie, wanneer de wind kleine deeltjes verplaatst of door schuren, wanneer de deeltjes die de lucht transporteren de oppervlakken afvoeren. Het is effectiever in plaatsen waar de vegetatie lager is: woestijnen, kusten, estuaria van rivieren of plaatsen van oude ijstijd, sites die zijn ontstaan als gevolg van het drogen van grote hoeveelheden oude wateren, onder.

Essay over deflatie: oorzaken, gevolgen en controle

 1. Ondertussen werd in Baubau City de inflatie gedreven door tude, katamba, baronang, inktvis, boerenkool en spinazie, terwijl in Kendari City spinazie een van de oorzaken was van deflatie. De stijging van de inflatie in de categorie vluchtige voedingsmiddelen werd licht afgeremd door deflatie van mosterdgroenten in de twee steden, naast geelstaartvis, kousenband, witte kool/kool, cayennepeper.
 2. Deflatie. Ook deflatie kan een oorzaak zijn van negatieve economische groei. Deflatie houdt in dat prijzen dalen. Het is het tegenovergestelde van inflatie. Wanneer deflatie plaatsvindt, kan de prijs van een auto in twee maanden tijd wel een stuk lager worden
 3. der waard wordt. Met hetzelfde hoeveelheid geld kan dan
 4. Het verschil tussen inflatie en deflatie wordt hier weergegeven in tabelvorm en punten. De twee termen zijn volledig tegengesteld aan elkaar. Het eerste en belangrijkste verschil is wanneer de waarde van geld op de wereldmarkt daalt, het is inflatie, terwijl als de waarde van geld stijgt, het deflatie is
 5. Ernstige deflatie is natuurlijk een gevaar voor fiscale stabiliteit en voor de houdbaarheid van de schulden van de staat en banken. Andere mogelijke oorzaak van lagere productiekosten: verbeterde productiemethodes door nieuwe technieken
 6. Europa flirt met deflatie. Biflatie.nl. november 4, 2013. 8 Comments. Gaat Europa uiteindelijk de weg van Japan op, dat van 1989 tot 2013 deflatie kende? Erg lage inflatie zet ECB onder druk kopt Tijd.be . De Europese inflatie is inderdaad gedaald tot 0,7 %. Desinflatie in Europa is nu al een tijdje aan de orde

Het tegenovergestelde van inflatie kan natuurlijk ook. Dit heet deflatie. Dat is meestal erger voor de economie van een land dan inflatie. Maar we snappen niet zo goed waarom. Nou, meer weten we niet te vertellen over inflatie. Hartelijke groeten, Mark en Neville 1p 2 In hun artikel zeggen Mark en Neville dat deflatie meestal erger is dan inflatie De deflatie van december is goede deflatie, die wordt puur veroorzaakt door de lage olieprijs. Het wordt een ander verhaal als de deflatie een gevolg is dat alle prijzen dalen en de economie.

Deflatie (betekenis, voorbeelden) Overzicht en top 2

Na ultralage inflatiecijfers in Duitsland en Frankrijk laait de angst voor deflatie op. De terugkeer naar de prijsstabiliteit, die eeuwenlang regel was, is een betere hypothese België voor het eerst sinds 2009 in deflatie. De inflatie is in België in september gedaald naar -0,12 procent, van 0,02 procent in augustus. De inflatie wordt hiermee voor het eerst negatief sinds november 2009, toen ze eveneens -0,12 procent bedroeg. Deflatie kan nefast zijn voor de prille economische groei en kan leiden tot loonsverlaging De belangrijkste oorzaak van verzwakking van de lira is echter het beleid van de Turkse Centrale Bank. Onder druk van president Erdogan blijft de rente in Turkije lager dan de inflatie, zodat de. Stagflatie eindigt als er niet meer aan een van de twee voorwaarden wordt voldaan. Dat kan zijn als de inflatie omslaat in deflatie ofwel als de economie weer gaat groeien. Dat laatste zal waarschijnlijk niet snel gebeuren, omdat er meer werklozen zijn Deflatie: oorzaken en gevolgen voor de economie . Bij deflatie gaat het om een algemene daling van het prijspeil. Dan dalen niet alleen consumentenprijzen (zoals nu), maar ook de lonen en huizenprijzen. Daar is in Nederland nog geen sprake van; de huizenprijzen stijgen in elk geval nog flink

Deflatie Hoegeldmaken

De oorzaken van dit falen zijn meervoudig: de nieuw gecreëerde geldmassa's werden voornamelijk door de banken verdeeld onder de rijkste bedrijven en individuen, die niet speciaal meer consumeerden, maar spaarden of investeerden zonder effect op de inflatie; structureel heeft het opkomende fenomeen van online winkelen overal ter wereld de prijzen naar beneden gedrukt; en tot slot hebben de. Geen Japan-scenario voor eurozone. FIn de periode 1986-1991 ontstond er in Japan een dubbele zeepbel, één in de vastgoedmarkt en één op de aandelenmarkt. De economische groei werd gevoed door een lage rentestand, dit vanwege de sterke yen, veel overheidsbestedingen vanwege politieke redenen en hoge investeringen van de private sector Door: Arif Rahman, S.Tr.Stat. BPS publiceert maandelijks inflatiecijfers in een aantal steden in Indonesië. Begin december publiceerde BPS opnieuw inflatiecijfers in 82 steden in heel Indonesië. Men Soorten deflatie. Oké, je hebt nu een beetje een beeld van wat deflatie inhoudt en wat wij onder dit begrip verstaan. Een belangrijke soort deflatie om hier te noemen is de zogenaamde 'monetaire deflatie'. Zoals dit begrip al aangeeft heeft dit type deflatie te maken met de geldvoorraad ('money') De oorzaken zijn, zoals we hebben gezien, meestal twee, een teveel aan aanbod of een gebrek aan vraag. Het heeft heel weinig voordelen en nogal wat nadelen, die we hieronder zullen zien. Voordelen. Oostenrijkse schooleconomen stellen dat deflatie positieve effecten heeft

Wat is de betekenis van Deflatie? - Spaargeld belegge

Ook hier is het zo dat monetaire deflatie een oorzaak is van prijsdeflatie: als de geldhoeveelheid krimpt, daalt het gemiddelde prijsniveau. Maar deflatie heeft zoals we later in deze FAQ zullen zien ook andere oorzaken: eigenlijk is deflatie en niet inflatie de natuurlijke gang van zaken in een groeiende economie Het artikel beschrijft in detail de concepten inflatie en deflatie, hun vergelijking, de oorzaken van deze tegengestelde processen en hun gevolgen voor de economie van elke staat, geeft eenvoudige voorbeelden. De informatie wordt gepresenteerd in eenvoudige taal met minimaal gebruik van gespecialiseerde terminologie

Deflatie in de eurozone: is het waarschijnlijk? - RaboResearc

Waarom is deflatie slecht voor de economie? - 2021

Deflatie Wat is deflatie? Beleggingswiki - Semmie

Economen verkopen onzin: deflatie is helemaal geen probleem. Gisteren presenteerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de inflatiecijfers voor Nederland per 1 juli 2016. Voor het eerst. Deflatie wil dus zeggen dat de geldhoeveelheid afneemt. Mensen worden voorzichtiger en gaan meer sparen en minder lenen. Bedrijven zien minder mogelijkheden voor investeringen en dus is er ook daar minder vraag naar leningen. Een andere oorzaak kan zijn dat bedrijven failliet gaan en dat deze kredieten dus verdwijnen Inflatie die te laag of negatief (deflatie) Dus in plaats van ons af te vragen wat de oorzaak van inflatie is, kunnen we ons ook afvragen wat de oorzaak is van stijgende kredietverlening Hier zijn meerdere oorzaken voor aan te wijzen, zoals de opmars van de IT-sector, het einde van de Koude Oorlog, de toetreding van China tot de wereldhandelsorganisatie (WTO) en de vergrijzende babyboomgeneratie. Er waren zelfs jaren waarin gevreesd werd voor negatieve inflatie (deflatie). 202

Deflatie Wiki - Expor

Inflatie en Deflatie: Oorzaken en Gevolgen (Uitleg . Zo ontstaan eilanden. Eilanden ontstaan door het uitelkaarschuiven van twee aardplaten onder de zee. Door het schuiven van de aardplaten komt er magma vrij. Als er zoveel magma omhoog geperst wordt dat het boven de zeespiegel uitkomt heb je een eiland. Van magma naar eiland In de jaren 2015 en 2016 was er sprake van negatieve inflatie, oftewel deflatie, maar sinds 2016 zit het prijspeil in de eurozone duidelijk in de lift. De belangrijkste oorzaak is de aangetrokken economische groei De oorzaak zijn de malinvesteringen die vooraf gegaan zijn aan die crisis. De crisis is het medicijn, niet de ziekte. De Japanse yen lijdt al bijna 20 jaar aan deflatie, de yen wordt met andere woorden steeds duurder. Dat klinkt in eerste instantie niet als een reden om je op te winden. Geld dat meer waard wordt lijkt toch goed nieuws Deflatie is naar ons idee een symptoom en niet de oorzaak van een fors teruglopende geldhoeveelheid en een recessie. De tegenstrijdige vrees voor zowel inflatie als deflatie - iets wat we ook al zagen in de financiële berichtgeving tijdens de meest recente bearmarkt - is eenvoudigweg typerend voor het sentiment in een bearmarkt Of deze deflatie nu werkelijk zo desastreus is als Een indicatie dat dat wel eens mee zou kunnen vallen zit in het feit dat een van de belangrijkste oorzaken van de deflatie de sterk gedaalde.

De uitleg van de nadelen van deflatie houden vaak verband met het aanhouden van spaargeld omdat geld meer waard wordt. Dit is echter weer een omkering van oorzaak en gevolg. Deflatie zal over het algemeen gepaard gaan met een lage rente. De reële rente die je krijgt in een situatie met deflatie hoeft dus helemaal niet hoger te zijn Ondertussen komt de inflatie in het Verenigd Koninkrijk en Japan nauwelijks boven nul uit en kampt de eurozone zelfs met deflatie. De oorzaak hiervan ligt volgens Jupiter in een combinatie van structurele factoren: te veel schulden, vergrijzing van de bevolking en ontwrichting door globalisering, technologie en goedkope arbeid Wat betekent deflatie voor mijn vermogen? Het schijnt dat onze economie last krijgt van deflatie. Wat zijn de gevolgen voor mijn pensioen, vermogen, inkomsten en uitgaven? Erica Verdegaal. 24. Het tegenovergestelde van inflatie is deflatie, hierbij wordt het vermogen meer waard en dalen de prijzen gemiddeld. Rente is de vergoeding voor het beschikbaar stellen van vermogen. De inflatie wordt lager bij een hogere rente. Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste is er het effect op de koers van bijbehorende valuta. Investeerders i

Inflatie: een rem op groei en rendement

Inflatie is een algehele stijging van het prijspeil. Het gevolg van inflatie is dat je voor hetzelfde geld minder kunt kopen (geldontwaarding). Men spreekt dan van een daling van koopkracht. Stel voor dat je in 2004 €1,- voor een fles cola betaalt en dat precies dezelfde fles cola tien jaar later €2,- kost. Dan kun je met hetzelfde geld in. Oorzaken Deflatie: Productverbetering men krijgt meer waar voor hetzelfde geld. Koopkracht Koopkracht de hoeveelheid goederen en diensten die je met je inkomen kunt kopen. Inflatie daling van de koopkracht je kunt met hetzelfde inkomen minder kopen. vakbonden kunne Langdurige deflatie kan een spiraal van dalende prijzen veroorzaken. Dit kan verkeerd uitpakken voor bedrijven, huishoudens en de overheidsuitgaven. Hoewel dalende prijzen u - als consument - als muziek in de oren zullen klinken, kunnen voortdurende en wijdverspreide prijsdalingen in de economie problemen opleveren

Deflatie - Wikipedi

Inflatie en koopkracht. Inflatie. Als het gemiddeld prijspeil stijgt, spreek je van inflatie. Het gevolg van inflatie is dat je meer geld nodig hebt om het zelfde pakket goederen te kopen. Inflatie wordt daarom ook omschreven als een vermindering van de koopkracht van het geld. Omgekeerd, als het gemiddeld prijspeil daalt, spreek je van deflatie Bij een daling van de prijzen spreken we van deflatie (negatieve inflatie). Op deze pagina ziet u de actuele en historische CPI inflatie cijfers van Griekenland. Voor een overzicht van de actuele inflatie cijfers van een groot aantal landen en regio's, klik hier 1928 en 1929 geen sprake van deflatie.1) In 1932 daalde het gemiddelde prijsniveau zelfs met meer dan 8 procent en die voor ingevoerde en uitgevoerde producten met ongeveer 20 procent. Deflatie als in de jaren twintig en dertig is na die tijd niet meer voorgekomen. Tijdens de economische neergang van de jaren tachtig stegen de prijzen, in afwij

Inflatie - Economielokaa

De oorzaak van deze deflatie , zit hem in het feit dat de steunpakketten blijven hangen in het financiële systeem. Ze komen niet terecht bij de burgers die met een groeiende vraag voor inflatie zouden kunnen zorgen. Een bijkomend verschijnsel zijn overgewaardeerde beurzen De ruilvergelijking van Fisher als één van de oorzaken van inflatie. De ruilvergelijking van Fisher zegt dat de geldstroom gelijk moet zijn aan de goederenstroom. Veel geld in omloop, creëert inflatie. Minder geld in omloop is de oorzaak van deflatie. Zijn er nog andere video's over inflatie de oorzaak van de deflatie is.Anderen stellen dat die oppotting juist het gevolg is van de deflatie. 2p 22 Leg uit dat oppotting het gevolg van deflatie kan zijn. Oppotting kan behalve deflatie diverse andere oorzaken hebben. 2p 23 Noem een van die andere oorzaken. Licht het antwoord toe. 100015 39 6 Lees verde

Studenten bekeken ook Samenvatting Algemene Economie en Bedrijfsmanagement - Hoofdstuk 1 t/m 12 Samenvatting Geld Internationale Economische Betrekkingen en Bedrijfsomgeving Leerboek - Hoofdstuk 1 t/m 5 + 9 Tentamen 21 januari 2013, antwoorden - Proeftentamen ae 1.2 Samenvatting Algemene Economie en Bedrijfsmanagement H.1-5 en 9 Proef/oefen tentamen 6 mei 2013, vragen (versie 2) Hoofdstuk 1 en Eén oorzaak staat wel vast: de Nederlandse btw-verhoging van een jaar geleden is nu weggevallen uit de vergelijkingsbasis (j-o-j). De hoge werkloosheid en de zwakke vraag drukken de inflatie verder. Toegegeven, met de economie van de eurozone lijkt het beter te gaan, maar de groeiversnelling is broos en waarschijnlijk niet in staat het proces van desinflatie te keren Deflatie: gevolg van tekortschietende bestedingen OPL: koopkrachtimpuls 2009: in België 7 maanden negatieve inflatie OORZAAK: forse daling van prijzen van energieproducten Kenmerken van deflatie o De daling moet algemeen zijn o De daling moet zich voordoen tijdens min of meer lange periode o De daling moet verwacht zijn In België voldeden de prijsdalingen niet aan deze voorwaarden (KT. De eurocrisis is weer terug (6): Deflatie (2) - het Duitse model. ANALYSE - In de vorige aflevering heb ik laten zien dat de problemen van deflatie vaak worden onderschat. In dit tweede deel over deflatie leg ik uit dat deflatie het beste bestreden kan worden door de oorzaak ervan aan te pakken. Er is welbeschouwd, geen reden waarom we geen.