Home

Inleiding draaiboek

 1. Het draaiboek dat nu voor u ligt is een invulformulier. Het is alleen een handreiking want als uw organisatie al lange tijd werkt met een draaiboek met een soortgelijke opzet, is het heel goed mogelijk dat de gemeente ook aan dat draaiboek goedkeuring kan geven. Om de aanvraag voor een evenementenvergunning in behandeling te kunnen nemen, dienen alle onderdelen zoals opgenomen in onze opzet in dit draaiboek jaarlijks terugkerende evenementen terug te komen in het door u ingediende draaiboek
 2. Het perfecte draaiboek voor jouw evenement hangt natuurlijk af van je type evenement. Wel moet een draaiboek altijd bestaan uit de volgende drie basisonderdelen: Deel 1: De belangrijkste gegevens. Het is belangrijk dat het eerste deel van jouw draaiboek bestaat uit de belangrijkste gegevens voor jouw evenement
 3. Het definitieve draaiboek is een complex samenspel van feiten, afspraken, briefings, research, begrotingen, vergaderingen, concepten, contracten en nog veel meer. Een draaiboek wordt opgesteld aan de hand van een programma. Zet alle feiten op een rij en zie geen enkel detail over het hoofd voordat je aan de slag gaat met het draaiboek
 4. In dit draaiboek dienen alle te verrichten werkzaamheden in chronologische volgorde en met vermelding van de verantwoordelijke personen te zijn opgenomen. Daarnaast is het van belang een zogenaamd dagdraaiboek te maken, ook hiervan kunt u een voorbeeld terugvinden in bijlage 2
 5. Bij een vergunningaanvraag is een draaiboek een vereiste. Een goed draaiboek bij de aanvraag geeft ons inzicht in uw evenement en maakt dat wij uw aanvraag snel en efficient kunnen behandelen. Bovendien helpt een goed draaiboek u bij het organiseren van uw evenement. Voor terugkerende evenementen is het draaiboek een waardevol document voor de toekomst
 6. Draaiboek voor evenementenvergunningen (v. februari 2020) 3 Inleiding De gemeente Leeuwarden werkt sinds 2017 met dit format voor evenementendraaiboeken. Uw draaiboek moet voldoen aan de indeling en inhoud van dit format. Er worden eisen aan u als organisator gesteld U moet zich houden aan de eisen zoals gesteld in de APV Leeuwarden
 7. Draaiboek training. Training 'Een nieuw begin na ontslag'. 1. Inleiding. Werk verliezen is een hele schokkende gebeurtenis die diep in het mensenleven ingrijpt. Werk heeft een psychologische betekenis; het is voor mensen een bron van zelfwaardering en een belangrijk element van de identiteit van een persoon. Het verlies van werk heeft ook vaak.
Cursusmap harderwijk event academy

Handleiding: Zo maak je een draaiboek voor je evenemen

3 Inleiding Nieuwe media bied kans om opvoedingsondersteuning op e laagdrempelige manier aan te bied aan ouders opvoedverantwoordelijk. Via e webinar, oftewel e onlinelezing, kunn e grote groep deelnemers van thuis uit e lezing volg via internet. Ouders die e druk schema hebb, over beperkte vervoermiddel beschikk of die niet overtuigd zijn om naar e gewone lezing te kom, kunn op deze manier. Voorbeeld tekst. Gezondheidsvoorlichting dementie voor mantelzorgers. ga ik om met Draaiboek voorlichtingsbijeenkomst. Verpleeghuis Noorderlicht. Marlies Libregts verkort Inhoudsopgave: 1.1 Leeswijzer van het draaiboek blz 2 1.2 Inleiding blz 2 2.1 Voorbereiding blz 2 2.2 Benodigdheden blz 3 2.3 Doelstellingen blz 3 2.4 Begeleiding blz 3 3.1. DEEL 1: DOCENTENTRAINING 'LOVING ME, LOVING YOU' 1. INLEIDING Dit draaiboek is een programma ter ondersteuning van trainers (GGD-medewerkers/ schoolmaatschappelijk werkers/preventiewerkers Riagg) bij de docententraining van 'Loving me, loving you', preventie van relatiegeweld bij jongeren

Inleiding – VIRUSWAARHEID SYMPOSIUM

Draaiboek Inleiding: We beginnen de dag met een activiteit van het financiele groepje. En daarna kan iedereen zich gaan omkleden als dat nodig is en kunnen we beginnen met springen Psychiatrie, een inleiding J.S. Nevid, S.A. Rathus. Psychologie, een inleiding P.G. Zimbardo, R.L. Johnson. Sociale psychologie E. Aronson, T. D. Wilson. Sociologie voor de praktijk K. J. Hoeksema, S. van der Werf. Zes psychologische stromingen en een client A. Weerman. Bekijk alles voor Gedrag en Maatschappi het draaiboek in werking treedt. In het tweede hoofdstuk staat het draaiboek, met daarin de rollen en verantwoordelijkheden van partijen en het proces dat deze partijen met elkaar doorlopen. Het laatste hoofdstuk beschrijft hoe het draaiboek onderdeel uitmaakt van de leer- en ontwikkelcyclus van het convenant. 1.1 Aanleiding en doel draaiboek

draaiboek uitbraken van gasto-enteritis bijlage xiv praktische samenwerking tussen de ggd, de nvwa en het cib bij uitbraken van voedselinfecties e Inleiding. Bij de beheersing van infectieziektecrises spelen de draaiboeken een belangrijke rol in de samenwerking tussen GGD en het Centrum Infectieziektebestrijding. Processen zoals opschaling, verdere maatregelen, monsterafname, contactonderzoek, communicatie en afschaling zijn bij veel ziekten min of meer hetzelfde en generiek beschreven in dit draaiboek Inleiding Draaiboek. In deze inleiding schrijf je wat het vaardigheidsdoel van de training is. Ook kun hier de algemene richtlijnen voor de trainer opschrijven Draaiboek: Scrapie 5 van 42 Versie: 6.4 Datum: januari 2009 H 1.3 Leeswijzer 1.3.1 Inleiding Het draaiboek bestaat, zoals reeds in de inleiding aangegeven uit twee delen: tekstgedeelten (hoofdstukken) inclusief het globale processchema (GPS) en de Bijlagen (I, II en III) Inleiding Voor u ligt het draaiboek Consult seksuele gezondheid, dat op initiatief en verzoek van de Werkgroep artsen Seksuele gezondheid (WASS) tot stand is gekomen. Het draaiboek is met vereende krachten, door meerdere professionals uit het veld en experts uit aanpalende disciplines, geschreven

Samenstellen draaiboe

 1. Draaiboek Wnra - versie 21 maart 2018 3 2 De Wnra Inleiding Voordat u start met de implementatie van de Wnra, wilt u een helder beeld hebben over wat de Wnra voor uw organisatie betekent
 2. g van regelingen op het niveau van de centrale overheid vele procedurele en materiële voorschriften die vaak niet eenvoudig kenbaar waren, omdat zij in verschillende circulaires, aanwijzingen en brieven waren neergelegd en niet op systematische wijze in een uitgave waren verzameld
 3. Het voorliggende draaiboek is een programma voor zes bijeenkomsten waarin empowerment centraal staat. Het draaiboek is ontwikkeld voor een groep trainers die in Leiden het starttraject Begin bij jezelf gingen uitvoeren. Een traject gericht op taal en participatie voor vrouwen die een begin willen maken met inves- teren in hun eigen participatie
 4. draaiboek expeditie Robinson. Dit is een draaiboek voor een spel of les in de gymzaal. Leuk voor elke leeftijd. volgende zit erin: Inleiding 3 Voorbereiding draaiboek 4 Week planning 5 Plan van aanpak 6 Organisatie team 7 Doelstelling 8 Accommodatie en materiaal organiseren 9 De accommodatie 9 De materialen die we nodig hebben [Meer zien
 5. Hoofdstuk 2 is het eigenlijke draaiboek waarover in deze inleiding wordt gesproken. Voor geoefende medewerkers functioneert het draaiboek als een snel te scannen checklist, zonder dat veel tijd verloren gaat aan lezen. Voor de niet geoefende lezer is het draaiboek waarschijnlijk te cryptisch opgesteld. Daarom bevat hoofdstuk 3 een toelichting op he

Thema van het activiteitenplan/ draaiboek is kriebelbeestjes doelgroep is de peuter plus groep 3 tot 4 jaar oud. 10 activiteiten die in 10 verschillende activiteiten schemas helemaal zijn uitgewerkt het activiteitenplan is zelf bedacht er zit ook een planning bij welk groep wie wat en waar doet Draaiboek: NCD Versie: 2.0 Hoofdstuk: Algemeen Inleiding In deze versie van het draaiboek Newcastle Disease (NCD) (versie 2.0, 2008) zijn een aantal inhoudelijke wijzigingen en een aantal wijzigingen in de structuur doorgevoerd. Er waren diverse redenen voor het doorvoeren van deze wijzigingen Draaiboek voor de regelgeving. Wetten (nr. 4-110) 1. (Inter)departementale voorbereiding (nr. 4-14) 2. Openbaarheid voorstellen van wet en internetconsultatie (nr. 15-17) 3. Adviesaanvragen (nr. 18-22) 4. Behandeling door de ministerraad (nr. 23-32) Nr. 23 (Inleiding) Nr. 24 (Behandeling door onderraden) Nr. 25 (Ambtelijke voorbereiding in.

Dit draaiboek is opgesteld in het kader van de ESF tender Implementatie van het gebruik van het Persoonlijk Actieplan in de ondernemingen in de sociale economie. Binnen deze tender krijgt elke organisatie binnen de sociale economie ondersteuning om persoonlijke ontwikkelingsplannen voor doelgroepwerknemers op te maken Inleiding Voor u ligt het draaiboek dat hoort bij de activiteit: Proef- en beleefdag. In de originele opzet was dit project een onderdeel van een fair georganiseerd op een melkveebedrijf waar naast een ijsmakerij ook een winkel met streekproducten is. Deze activiteit is echter prima zelfstandig uit te voeren en op te zetten op iedere gewenst 6 |Draaiboek Neonatale Gehoorscreening versie 8.0 2018 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel en reikwijdte van dit Draaiboek In dit Draaiboek wordt beschreven wat nodig is om de neonatale gehoorscreening effectief te laten verlopen. Ook worden hierin de kwaliteitskaders aangegeven die nodig zijn om d

1 Inleiding 1.1 Doelstelling draaiboek Voor u ligt het Landelijk Draaiboek Hoogwater en Overstromingen, verder draaiboek genoemd. Het draaiboek beschrijft de taken, bij de verschillende landelijke kleurcodes, voor: · Informatie-uitwisseling - Vroegtijdige alarmering: alle betrokken partijen worden zo vroeg mogelij Een checklist-draaiboek voor het organiseren van een VAR-symposium/evenement Inleiding Deskundigheid bevorderen bij collega's is belangrijk onderwerp waar een VAR zich regelmatig mee bezighoudt. In de praktijk zie ik steeds meer VAR-ren die het 'groots' aanpakken en een symposium/evenement organiseren voor hun collega's Inleiding In dit draaiboek zijn voor iedere afdeling binnen het RCC de werkinstructies beschreven. Deze werkinstructies geven aan wie wat op welk moment moet doen. Het is van groot belang dat tijdens een uitbraak van een besmettelijke dierziekte strikt volgens o

Handleiding draaiboek Open Dag - PDF Gratis downloa

CRITERIA & HANDLEIDING Draaiboek voor evenementen

Draaiboek: Basisvaardigheden Modusgerichte Cognitieve Schematherapie bij persoonlijkheidsproblematiek tbv GZ opleiding Cariben - 30 uur Algemene inleiding: De module is een vervolgmodule in cognitieve schematherapie voor gedragstherapeuten i.o. tot GZ psycholoog, werkzaam op Aruba, Curaçao, Sint-Maarten of de BES eilanden. Voor hen zijn d Draaiboek sluitende aanpak met doorzettingsmacht, MBO Raad, WEC Raad, REA College Nederland - augustus 2009 3 Inleiding Al geruime tijd proberen instanties en instellingen rondom jongeren met een beperking een sluitende aanpak gestalte te geven. Deze is voor mensen met een verstandelijke handicap tot nu toe redelijk succesvol verlopen

Variërend van een summiere beschrijving van het programma van de verschillende bijeenkomsten tot een meer uitgebreid draaiboek waarin ook bovenbeschreven items verwerkt zijn. Hieronder de ingrediënten voor een vrij volledig draaiboek: ACHTERGRONDINFORMATIE. 1. Inleiding 1.1. Inhoud en opzet van dit draaiboek 1.2. Onderwerp waar het over gaat 1.3 Inleiding. De opgaven van de verenigingen zijn binnen en verwerkt. Wij hebben zoveel mogelijk rekening gehouden met de door jullie opgegeven wensen en jullie hebben in alle gevallen een categorie op jullie vereniging, waarin ook eigen teams spelen. Voor alle verenigingen die de slotdag organiseren hebben wij het bijgevoegde draaiboek opgesteld Inleiding Het deel A van het Generiek Draaiboek Infectieziektebestrijding GGD Veiligheidsregio Haaglanden is Dit draaiboek bevat alleen de meest essentiële informatie en verwijst waar nodig voor aanvullende informatie naar richtlijnen en procesdraaiboeken Munisense-systeem. De contactgegevens hiervan dienen ogpenomen te worden in het draaiboek onder Hoofdstuk 8: Geluid. Inleiding De Veiligheidsregio Fryslân kent sinds maart 2012 een vastgestelde regionale aanpak evenementen in Fryslân. De classificatie van evenementen is daarvan een onderdeel. Gemeenten maken hierbi

Draaiboek training - brittvanhugte

1. INLEIDING Status van het Draaiboek Woonruimteverdeling. Het draaiboek bevat uitvoeringsafspraken tussen de Dienst Wonen, de afzonderlijke woningcor-poraties, beheerders van complexen Wibo's en WoningNet als uitvoeringsorganisatie. De partijen hebben afgesproken zich aan de hier vastgelegde afspraken over de uitvoering te houden Inleiding De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest voor alle kinderen in het basisonderwijs in Handleiding draaiboek Dagplanning De Koningsspelen start met een gezamenlijk Koningsontbijt, waarna de spieren worden opgewarmd met een dans op muziek van Kinderen voor Kinderen Draaiboek voor de regelgeving. Hoofdstuk 1: Inleiding (Nrs. 1-2) Nr. 1 (Geschiedenis van het Draaiboek) Nr. 2 (Opzet van het Draaiboek) Hoofdstuk 2: Formele wetten op voorstel van de regering (Nrs. 3-110) Hoofdstuk 3: Rijkswetten (Nrs. 111-128) Hoofdstuk 4: Initiatiefwetten (Nrs. 129-156) Hoofdstuk 5: Algemene maatregelen van (rijks)bestuur.

DRAAIBOEK WEBINAR. Inhoud. Inleiding PDF Gratis downloa

Draaiboek werkwijze Gebiedsgerichte projecten 2e tranche Stichting Leefomgeving Schiphol Inleiding Om de kwaliteit van de leefomgeving in de Schipholregio te verbeteren is het niet alleen nodig dat oplossingen worden gevonden voor individueel gedupeerden en fysieke schade wordt hersteld, maar ook dat wordt geïnvesteerd in de leefomgeving zelf inleiding Doel van dit draaiboek Voor wie is dit draaiboek? De lunch is een belangrijke maaltijd die traditioneel voor de Vlaming uit brood bestaat: belegd broodje op het werk, boterhammen met soep, brooddoos op school We eten frequenter brood dan andere graanproducten zoals (volkoren of niet volkoren) ontbijt

P.2 — INLEIDING P.2 — INLEIDING Preventie ondervoeding DRAAIBOEK VOOR WOONZORGCENTRA Colofon Deze publicatie is een realisatie van het Vlaams Instituut Gezond Leven, met steun van de Vlaamse overheid. Auteur: Sarah Dries (Vlaams Instituut Gezond Leven) Met dank aan leden van de stuurgroe 1 INLEIDING Dit draaiboek is opgesteld om inzage te geven in de wijze waarop de gemeente Westerveld haar gladheidbestrijding uitvoert. Buurgemeenten, Provin cie maar ook onze dorpsgemeenschappen worden vroegtijdig op de hoogte gebracht over de inhoud va n dit draaiboek. Opmerkingen over de strooiroute

11 van de 15 punten behaald filiz aydin student nummer klas code module gezondheidsbevordering 21076 datum draaiboek met verpleeghuis noorderlicht leeswijzer i Draaiboek Woonruimtebemiddeling 2003 3 1. INLEIDING Status van het Draaiboek Woonr uimteverdeling. Het draaiboek bevat uitvoeringsafspraken tussen de Dienst Wonen, de afzonderlijke woningcor-poraties, beheerders van complexen Wibo's en WoningNet als uitvoeringsorganisatie 1 Inleiding 5 2 Primaire proces m.b.t. de gegevensstromen 6 3 Procesbewaking, monitoring, evaluatie en minimale gegevensset 7 4 Informatiesystemen en verantwoordelijkheid voor gegevens 8 5 Rol van de betrokken partijen m.b.t. de gegevensverwerking 9 6 De nieuwe ICT infrastructuur, beschrijving en verantwoording 1 Inleiding Dit draaiboek beschrijft het eindexamenjaar van je opleiding havo, atheneum en gymnasium aan het Stella Maris College. Naast dit draaiboek gelden de regels van het Examenreglement en het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Alle mededelingen m.b.t. het eindexamentraject worden gedaan via jouw persoonlijke school mailadres U kunt het draaiboek invullen, opslaan, uitprinten en met bijlagen toesturen naar de gemeente. Bijlagen zijn: een verbindingsschema, telefoonlijst en situatietekening. 1. Inleiding Dit plan geeft informatie ten aanzien van de veiligheid en de organisatie van (naam evenement) in Assen, te houden op (datum) Dit evenement wordt doo

pagina 2 van 110 inhoud draaiboek monitoring grondwater krw 1 1 inleiding 6 1.1 aanleiding 6 1.2 doel en reikwijdte van het draaiboek 6 1.3 gebruik van bestaande meetnetten 7 1.4 status van het draaiboek 8 1.5 wettelijke verankering 8 1.6 relatie met het protocol toetstand-en trendbeoordeling grondwaterlichamen en at-risk bepaling 8 1.7 overige uitgangspunten en totstandkoming Draaiboek dijkbewaking 2005-2006 INLEIDING INLEIDING Het voor u liggende rapport is het draaiboek dat gehanteerd wordt voor het bewaken van de hoogwaterkering binnen het beheergebied van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen. Het betreft hier de waterkering aan de Noordzee en ten zuiden van de Westerschelde, lopend van de duinen bij he Draaiboek: BSE 4 van 25 Versie: 2.0 Datum: Juni 2010 H 1.3 Leeswijzer 1.3.1 Inleiding Het draaiboek bestaat zoals reeds in de inleiding aangegeven uit twee delen: tekstgedeelten (hoofdstukken) inclusief het globale processchema (GPS) en de Bijlagen (I en II). 1.3.2 Tekstgedeelten inclusief GP Inleiding. Met dit draaiboek willen we mensen ondersteunen die een dialoogtafel met ouderen wensen te organiseren rond het thema toekomst. Wij hebben het geheel toegespitst op mantelzorgers van dementerende personen en hun kinderen. Ook het sociale netwerk kan aan deze dialoogtafel deelnemen Draaiboek voor visitatoren Bijlagen Draaiboek voor voorzitters 3.3 3.4 4.3 4.4 3.2 4.2 3.1 4.1 3 5 De stappen in het visitatie­ traject 2 Inleiding 1 4 INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD In het sectorakkoord 'Klaar voor de toekomst' d.d. 17 april 2014 is de afspraa

Titel: Draaiboek hoofdluisbestrijding Pagina 4 van 28 INLEIDING Dit draaiboek gaat over hoofdluis. De mensheid wordt al eeuwen lang geplaagd door hoofdluizen. Ook nu komt nog steeds hoofdluis voor, ook in Nederland. Kinderen zijn een hoofdluisgevoelige groep. Omdat kinderen veel bij elkaar in de buurt komen e Drama. Het arrangement Drama is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt. Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationale licentie. Dit houdt in dat je onder de voorwaarde van naamsvermelding vrij bent om Inleiding Vóór u ligt de 'toolkit bewonerscommissie'. Wijksteunpunt Wonen Oost heeft deze map ontwikkeld voor bewoners die een bewonerscommissie willen oprichten. Draaiboek organiseren bewonersbijeenkomst 66-68 Voorbeeld Sociaal plan 69-85 Tabblad Notulen. 1 Inleiding Dit draaiboek is bedoeld voor het afhandelen van legionella-meldingen in een waterinstallatie door GGD'en. Via een stappenplan kan worden bepaald of de legionellabacteriën in het water een verhoogd gezondheidsrisico zijn voor de omgeving en of de mensen die mogelijk blootgesteld zij 1 Inleiding Waarom dit draaiboek? Dit draaiboek is geschreven om gemeentelijke organisaties op een praktische wijze te ondersteunen bij de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: Wnra). Het draaiboek is in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontwikkeld door IJK

Draaiboek gezondheidsvoorlichting dementie - StudeerSne

Draaiboek - asdadassd Draaiboek Inleiding We beginnen de

draaiboek met veiligheids- paragraaf (voorbeeld) In een draaiboek worden praktische zaken rondom een evenement beschreven. Het draaiboek kan, indien de gemeente daarmee akkoord gaat, ook na het indienen van de vergunningaanvraag ingevuld en/of bijgewerkt worden. Hiermee wordt voorkomen dat een nieuwe vergunningaanvraag ingediend moet worden als informatie beschikbaar komt die op het moment van. Een compleet draaiboek bevat niet alleen de taken, maar is voorzien van alle nodige informatie met betrekking tot de locatie, de leveranciers, het programma, de inrichting en de culinaire invulling. In ons te downloaden Word-template zijn alle onderdelen van het draaiboek opgenomen Format draaiboek Wilt u een draaiboek aanbieden ter accreditatie bij de VGCt? 14.30-15.00 Inleiding door docent: registraties en metingen, bespreken van meegebrachte registratieformulieren aan de hand van een aantal criteria. Presentatie 15.00-15.45 Oefening en reflectie hierop: ontwerpe

Voorbereidend draaiboek sportdag - Organiseren van

DRAAIBOEK CORONAVIRUS Draaiboek Coronavirus 't Schylger Jouw J. Docter, directeur/bestuurder 't Schylger Jouw Midsland-Terschelling, september 2020 . 2 INLEIDING Sinds maart 2020 is het Coronavirus verantwoordelijk voor een pandemie, die wereldwijd veel slachtoffers kent Draaiboek voor een community-interventie TRIMBOS-INSTITUUT 5 1 Inleiding Dit is het draaiboek voor de uitvoering van een community-interventie gericht op geïndiceerde preventie van depressie bij ouderen (CIPDO). Met de community-benadering zijn in de preventieve somatische gezondheidszorg al positieve ervaringen opgedaan (Assema & Willemsen.

In dit draaiboek gaan we uit van een avond waarbij van 19.30 tot circa 22 uur deelnemers aanwezig zijn. Pas dit naar believen aan. Wanneer Wat Uitleg wat Wie 19.00 Voorbereiding - Tafels klaar zetten - Vellen prepareren - 1 voorbeeldvel facilitator 19.30 Welkom en inleiding Koffie en uitleg over idee; voorstellen (evt. ludiek) Facilitator o Inleiding Voor je ligt het draaiboek voor de vierde editie van het Prinsjesdagevenement. Dit evenement wordt in Den Haag georganiseerd door ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat, en het Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie. Tijdens het programma op 19 september vindt dit event in Den Haag plaats bij ProDemos aan de. RAPPORT Draaiboek mensenhandel Jeugdhulp pagina 2 van 27 Inhoud ///// 1. Inleiding 2. Tienerpooiermethodiek is mensenhandel 3. Preventie Kennis Visieontwikkeling E-safety 4. Detectie Herkennen van signalen van slachtofferschap Eerste acties bij vermoeden van slachtofferschap 5. Melding en assessment 6. Hulpaanbod op maat 7 INLEIDING De opmaak van een beleidsplan begint met een gedegen interne analyse en omgevingsanalyse. Vele lokale besturen zullen in een context van superdiversiteit, waarbij migratie de belangrijkste factor blijft van de bevolkingsgroei in België, de lokale diversiteit nader willen bekijken. In het draaiboek ligt de focus op burgers met ee

Draaiboek Uitbraken van gastro-enteritis en

Draaiboek Buurtmoestuinen 22 Maart 2011, Tilburg Lise Alix, stagiaire Brabantse Milieufederatie en De Twern Dit draaiboek is geschreven door Lise Alix, master-studente Rural Sociology, als onderdeel van een stage-opdracht van de Brabantse Milieufederatie en De Twern. Tweede deel van de opdracht was het opzetten van een buurtmoestuin in Tilburg 1 INLEIDING Dit draaiboek biedt ondersteuning aan organisaties die de rol van casemanager Zorg opnemen in een activeringstraject. Een activeringstraject volgt de bepalingen uit het decreet en het uitvoeringsbesluit van de werk-zorgtrajecten. Meer informatie over het regelgevend kader van de werk-zorgtrajecten vind je op website van he draaiboek op wat er gedaan wordt bij slechte weersomstandigheden, zoals zware regenbuien en onweer. Bijlage 5 bevat een format dat je kunt gebruiken bij het maken van een draaiboek voor een ledenwervingsactie. 5.2 REPRESENTATIEF Zorg ervoor dat er bij de ledenwervingsacties altijd een representatief iemand aanwezig is die d

1. INLEIDING EN DOEL Dit draaiboek voor de beoordelingsperiode 2020-2021 is zowel een handleiding als een afsprakenkader bij de beoordeling van subsidieaanvragen voor beurzen en projectsubsidies in het kader van het Kunstendecreet vanaf maart 2019: het beschrijft de verschillende stappen in het beoordelingsproces, bepaalt de methodieke DRAAIBOEK GOED GEËRFD ERFGOED INHOUDSTAFEL 1. Inleiding 2. Het project 3. Bruggen bouwen 4. Bottom Up 5. De werkgroep 6. De stuurgroep 7. Werken met vrijwilligers 8. Ontsluiting 9. Duurzaamheid en nazorg 10. Resultaten 11. Contac Draaiboeken komen in alle soorten en maten en kunnen er zeer verschillend uit zien, dit maakt niet uit als maar duidelijk wordt, wie, wat, wanneer, waarom moet doen. Denk bijvoorbeeld aan een draaiboek van een bestuurswisseling. Door inzichtelijk te maken wat de voorzitter of penningmeester allemaal wel of niet in de vereniging doet, is het. Het draaiboek openbaar domein formuleert de principes die de stad Antwerpen hanteert bij de ontwikkeling en aanleg van de publieke ruimte over de hele stad en haar districten. Het handboek focust op de gewenste maatvoering van het openbaar domein. Het zijn ontwerprichtlijnen die de basis vormen tot ruimtelijke kwaliteit. IINLEIDINGI-INLEIDING

Generiek draaiboek LCI richtlijne

Aan dit draaiboek kunnen geen rechten worden ontleend. 1 INLEIDING Het Nederlands Kampioenschap Autocross wordt verreden onder verantwoordelijkheid en auspiciën van de KNAF. De organisatie van het NK wordt door de KNAF opgedragen aan het Bestuur Sectie Auto Cross 1 Inleiding 1.1 Uitgangspunten Dit draaiboek Alarmering is een onderdeel van het rampenplan. Indien zich in de gemeente een cala-miteit, een zwaar ongeval of ramp voordoet kan het proces Alarmering opgestart worden. De activitei-ten die behoren tot dit proces worden uitgevoerd volgens de regels van dit draaiboek met bijlagen. 1.2 Doelstellin

Dit sp el is gemaakt voor het eerste jaar secundair onderwijs voo r het vak me ns en samenleving. Doorheen het gehele spel worden er drie leerplandoelstellingen (LPD 20, LPD 21, transversaal. doel 8) behaald. De duur van het spel is twee lesuren. De leerplandoelen 20 en 21 worden ook geëvalueerd Een draaiboek gemaakt voor groepsmaatschappelijk werk. Reflectie verslag is weggehaald door persoonlijke info maar daar heb je ook weinig aan. Mijn verslag heb ik behaald met 46 punten! In de bijlagen kan je ook tips vinden over hoe je kan reageren tijdens de rollenspel toets

Inleiding Karel Buls.ppt Inleiding Karel Buls draaiboek powerpoint.doc Als er niet kan geprojecteerd worden, gebruik dan Inleiding Karel Buls printversie.ppt De powerpoint rond Karel Buls is een inleiding om meer informatie te geven over Buls als figuur en zijn belang voor Brussel, onderwijs en stadsbeleving 3 Draaiboek voor de organisatie van een erkende cursus Aspirant-Initiator | versie 2017 1. Inleiding Het is een feit dat vandaag veel sporttechnisch niet gediplomeerde lesgevers (jongeren, ouders, vrijwilligers, enz.) onze jeugd in de sportclubs begeleiden. Daarnaast blijkt bij de clubs de nood aa 1. Inleiding Hallo, fijn dat jij je in deze moeilijke periode ook wil inzetten voor jongeren en hun mentaal welzijn! In dit draaiboek geven we je een kader en handleiding om in jouw gemeente of buurt een 'gevoelsplek' te maken. Dit is een plek waar kinderen en jongeren met een bepaald gevoel terecht kunnen, vb. frustratie, angst, verdriet, 1.1 Algemene Inleiding bij het draaiboek Met dit draaiboek wordt getracht een helpende hand te reiken aan geïnteresseerden, woonactoren, particuliere woongroepen of sociale vastgoedinvesteerders, lokale besturen of sociale huisvestingsmaatschappijen, om een Community Land Trust (CLT) op te zetten. He 1 Inleiding. Super dat je met ons meedoet aan de Roparun! Voor je ligt het draaiboek. Dit draaiboek moet ons helpen om als team goed door de voorbereiding en Roparun zelf heen te komen en een ieder inzicht te geven in de te volgen stappen en werkzaamheden die noodzakelijk zijn. Ook geeft het inzage i

Draaiboek Triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie 5 - Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) Het Draaiboek Triage op niet-medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie is voor een zienswijze voorgelegd aan de IGJ

Draaiboek Trainingsontwerp - FontysTP 2020-2021

Inleiding: Dit document is een korte handleiding voor het opstellen van een projectplan. Het eerste projectplan wordt gemaakt na de initiatiefase en dient als goedkeuringsdocument voor het hele project. In de voorbereidingsfase zal een draaiboek opgesteld worden ter voorbereiding van de realisatiefase. <NB Draaiboek CRIB - Organisatorisch - Gemeente Helmond -3- 1 Inleiding 1.1 Uitgangspunten Dit draaiboek Centraal Registratie- en Informatiebureau (verder genoemd CRIB) is een onderdeel van het gemeentelijk Rampenplan. Indien zich in de gemeente een calamiteit, een zwaar ongeval of ramp voordoet kan het proces CRIB opgestart worden Inleiding Achtergrond Vallen is een omvangrijk gezondheidsprobleem bij ouderen. Ongeveer 33% van de 65 plussers valt minimaal Dit draaiboek beschrijft een multidisciplinaire methode voor case-finding van valgevaarlijke 65 plussers door eerstelijns zorgverleners

Inleiding Kenniscentrum Wetgeving en Juridische zake

Landelijk draaiboek migratie iWlz 1.2 naar iWlz 2.0 3 / 21 Inleiding Dit document beschrijft de stappen die ketenpartijen moeten nemen tijdens de landelijke migratie van iWlz 1.2 naar iWlz 2.0. Het gaat hierbij om het uitfaseren van de regionale en bovenregionale berichtenstromen. Hierbij zijn alle ketenpartijen betrokken Het draaiboek van het Regeringscommissariaat Corona is volledig verwerkt in dit draaiboek, aangevuld met de expertise van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het is hierdoor niet noodzakelijk om beide draaiboeken te raadplegen. Onderstaande richtlijnen en procedures zijn de geldend voor de Vlaamse vaccinatiecentra Draaiboek invoering onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs Dit draaiboek geeft aan welke keuzes u kunt maken bij het ontwerpen en implementeren van een onderwijszorgroute in uw school en bespreekt aandachtspunten voor een succesvolle invoering. Het draaiboek is géén blauwdruk voor hoe het moet, maar schetst een aantal keuzes en geef inleiding draaiboek tekstkatern beeldkatern plattegronden brandkrant & pers. BRANDSCHAT - inhoudsopgave - 2 sectie inleiding draaiboek tekstkatern beeldkatern plattegronden brandkrant & pers pagina 4 - 5 7 - 16 18 - 21 23 - 34 36 - 40 42 - 44 index BRANDSCHAT VERSLAG herziene uitgave februari 201 Inhoudelijk draaiboek - CLB-werking tijdens de coronacrisis Laatste herwerking: 14/12/2020 4 1. Inleiding Het schooljaar 2020-2021 is geen gewoon jaar. De leerlingen mochten weliswaar weer naar school, maar zowel scholen als L [s moeten zich nog steeds heruitvinden om hun werking aan te passen aan de maatregelen tegen COVID-19

Afsluiting :: Docente omgangskunde Roelina

Draaiboek expeditie robinson - Recreatie - Stuvi

pagina 4 van 43 Draaiboek 15.01.2020 1 INLEIDING De afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP) van het Departement Omgeving is bevoegd voor de erkenningen met betrekking tot het leefmilieu. Het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en he 1 Inleiding 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Doel 5 1.3 Doelgroep 6 1.4 Definities Hoogwater en Overstroming 6 1.5 Onderdeel van het Nationaal Responsplan Hoogwater en Overstromingen 7 1.6 Relatie met draaiboek Hoogwater- en Stormvloedcrises Verkeer en Waterstaat 7 1.7 Beheer 7 1.8 Leeswijzer 8 2 Aanpak: Inhoudelijke onderbouwing 9 2.1 Inleiding Beheerder draaiboek: H1 Inleiding. Korte beschrijving evenement. H2 Organisatie. 2.1 Organisatiecomité. Functie Naam Telefoon E-mail Toernooileider Plv. toernooileider Penningmeester Secretaris Referee Promotie / PR Communicatie Sponsoring Fysiotherapeut Speaker In geval van nood: 112 bij levensbedreigende situatie Het draaiboek voldoet aan de Europese verplichtingen voor het MKZ rampenplan van de Europese bestrijdingsrichtlijn (2003/85/EG). Een draaiboek is een dynamisch geheel. De input van stakeholders, ervaringen met dierziekte-uitbraken en -oefeningen, veranderende regelgeving, veranderende opvattingen zijn in dit draaiboek verwerkt

Kinderen in Jeugdhulp (WMO) - Zaansta

Inleiding VAD | Draaiboek drugbeleid voor centra DBSO 1 INLEIDING SITUERING Alcohol- en andere drugs vormen een belangrijke maatschappelijke problematiek. Het aantal problematische alcoholgebruikers wordt in België geschat op 500.000 Landelijk draaiboek migratie iWlz 2.1 naar iWlz 2.2 4 / 18 . 1 Doel Het doel van dit document is een succesvolle migratie van iWlz 2 .1 naar iWlz 2.2 te bewerkstelligen. Hiervoor zijn stappen voor het uitfase ren van het berichtenverkeer beschreven die de ketenpartijen moeten uitvoeren in de genoemde perioden

trainingDraaiboek Spel zonder grenzen by PlattelandsjongerenSixPack

Draaiboek rouw en verdriet 5 1. Inleiding Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting Nederland, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven Les 1 Inleiding LES 5 Draaiboek Pilot Study - opdracht PRUEBA 17 2018, vragen Examen 2020, vragen Migratierecht 2019-2020. Preview tekst. Simon Desmet ##### UGENT | A. Inleiding tot de wereldpolitiek [ONDERTITEL VAN DOCUMENT] Inhoud. Geen inhoudsopgavegegevens gevonden Draaiboek tweede veldtest BRON MBO 4 1 Inleiding 1.1 Algemeen Dit draaiboek is bestemd voor al diegenen die betrokken zijn bij de tweede veldtest BRON-MBO 'Definitiev Inleiding. Beste docent, Deze lessenserie is bedoeld voor leerlingen in havo 3 van de SGL. Het onderwerp van deze lessenserie is bijbaan. Leerlingen gaan de komende lessen de volgende vragen beantwoorden Draaiboek dijkbewaking Stormseizoen 2006/2007 Versie: 1.0 Inleiding Het draaiboek bevat een grote hoeveelheid gegevens. Indien één van deze gegevens onjuist is of in de loop van de tijd verandert, wordt u verzocht dit tijdig door te geven aan de heer D.J.M. Musters van de afdeling Beheer & Planvorming, Waterkeringen en Wegen, bereikbaar op on