Home

CO2 compensatie Gold Standard

Sterk in eigen merk · Voeding voor atleten · Gratis verzending > € 3

De uitstoot van Co2 is een grote bedreiging voor het klimaat en het leven op aarde. Actie is nodig om overheden te dwingen tot duurzame maatregelen, teken de petitie Gold Standard voor CO2-compensatie met bosprojecten. Voor de compensatie van veroorzaakte CO2 uitstoot van bijvoorbeeld autovervoer of vliegreizen, eisen veel bedrijven dat dit gebeurt volgens een internationaal geaccepteerde standaard. Bekende standaarden zijn onder meer CDM, VCS, CarbonFix en de Gold Standard Dit project is Gold Standard gecertificeerd, wat betekent dat er gecontroleerd wordt of het project daadwerkelijk zorgt voor een positieve impact en CO2-reductie. Gold Standard: keurmerk voor kleinschalige klimaatprojecten. Gold Standard is een gezamenlijk initiatief van het WWF en andere internationale non-profit organisaties Gold Standard is een betrouwbaar keurmerk voor projecten waarmee CO2-uitstoot wordt gecompenseerd. Het wordt ondersteund door onder andere het Wereld Natuurfonds Pure Energie; Ook Pure Energie levert CO2-gecompenseerd gas van de Gold Standard. Dit doet het door te investeren in onder andere een nieuw windpark in India en cookstoves in Kenia. Hiermee helpt Pure Energie de bevolking in ontwikkelingslanden om duurzame energie op te wekken zonder CO2 uit te stoten

De meest gebruikte en bekende standaarden waar een project aan kan voldoen is de Verified Carbon Standard en de Gold Standard. De Gold Standard is van toepassing op duurzame energie- en bosprojecten en is mede ontwikkeld met hulp van het WNF. De Gold Standard legt extra nadruk op de toegevoegde waarde die een compensatieproject biedt aan de betrokken lokale bevolking Klimaatcompensatie met het Gold Standard-keurmerk, komt verreweg als beste naar voren uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van VROM. Minister Cramer liet het onderzoek uitvoeren naar aanleiding van Kamervragen over de kwaliteit van verschillende manieren om CO2-uitstoot te compenseren

Koop Gold Standard producten - Body & Fit officiële sit

 1. Gold Standard certificaat staat voor de CO2 compensatie en is momenteel het hoogste criterium op de energiemarkt. Wanneer een energieleverancier Gold Standard verbindt aan het verduurzamen van een product dan kunt u ervan uitgaan dat dit de beste certificering is
 2. CO2-compensatie: soorten projecten en de standaarden. (VCS) en de Gold Standard. CO2-neutraal ondernemen - Zo doe je dat! nergie besparen en duurzaam opwekken in vijf stappen. VCS is op dit moment de meest populaire standaard en is zowel toepasbaar op duurzame energieprojecten als op bosprojecten
 3. deren de CO₂-uitstoot en ontbossing en verbeteren de leefomstandigheden voor mensen in ontwikkelingslanden. Onze projecten genereren Gold Standard/ Fairtrade Carbon Credits, die wij tegen een eerlijke prijs verkopen aan klanten die hun CO₂-uitstoot willen compenseren
 4. We're considered the most rigorous climate standard by many NGOs, including WWF and the David Suzuki Foundation. This means that every dollar, Euro, pound or peso you spend offsetting creates more value for local communities and ecosystems and contributes in a measurable way to the UN Sustainable Development Goals. We've even quantified it
 5. Echter, Gold Standard CO2-compensatie projecten moeten, naast CO2-reductie, ook lokale economische en milieu voordelen met zich meebrengen. Gold Standard is daarom de beste kwaliteitsstandaard voor CO2-compensatie verkrijgbaar
 6. Een woordvoerder van Gold Standard spreekt dit in de krant tegen en zegt dat een onafhankelijke, externe partij bepaalt hoeveel CO2-compensatie wordt toegekend
 7. Gold Standard is een keurmerk voor klimaatcompensatie via kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Gold Standard werd in 2003 opgericht door het Wereld Natuur Fonds en andere internationale NGO's om te zorgen dat emissie-reductie projecten voldoen aan de hoogste niveaus van milieu-integriteit en bijgedragen aan duurzame ontwikkeling

co2 compensatie - Co2 Uitstoot Besparin

Projecten die gecertificeerd zijn volgens de Gold Standard reduceren niet alleen CO 2 in minder ontwikkelde landen, maar zorgen ook altijd voor extra inkomsten voor de lokale bevolking. Een win-win dus. Andere standaarden voor CO₂-compensatie zijn Clean Development Mechanism (CDM) en Verified Carbon Standard (VCS) FairClimateFund biedt bedrijven en particulieren CO₂-credits die gecertificeerd zijn door de hoogste internationale standaarden, namelijk het Gold Standard-keurmerk (opgericht door onder andere het Wereld Natuur Fonds) en de Fairtrade Climate Standard Gold standard is door het Wereldnatuurfonds uitgeroepen tot de 'meest rigoureuze certificeringsnorm voor CO2-compensatieprojecten'. De certificering garandeert dat een project bovenop CO2-compensatie ook een bijdrage levert aan duurzame ontwikkeling, zoals betere gezondheid of het creëren van banen De Gold Standard is de strengste standaard voor klimaatprojecten die CO 2 reduceren. Hiermee kunnen de organisaties de CO 2-uitstoot die hun producten en diensten veroorzaken, neutraal maken.De standaard is ontwikkeld door een groep NGO's onder leiding van het Wereld Natuur Fonds met als doel klimaatprojecten te ondersteunen 1 ton CO2-compensatie betekent 1.405 liter schoon water. Dit kleinschalige project is gesitueerd in de regio's Dowa en Kasunga in Malawi, een land in Zuidoost Afrika. Het doel van het project is beschadigde waterpompen te repareren en nieuwe gaten te boren, zodat de lokale gemeenschap toegang krijgt tot veilig en schoon drinkwater

Overzicht van de beste CO2 compensatie projecten: Hoe werkt het? Berekenen van CO2 uitstoot van vliegen, uitleg Gold Standard en Verified Carbon Standard Gold Standard geldt als de wereldwijde standaard voor de hoogste integriteit en het grootste effect op het gebied van klimaat- en ontwikkelingsinitiatieven. Verbeterde levensomstandigheden De bijdrage die de passagier betaalt voor emissiecompensatie via CO2ZERO wordt door KLM gebruikt voor de aankoop van Gold Standard-emissiecredits en de daarbij behorende transactiekosten Hoe werkt Co2 compensatie? Meedoen aan ons Co2 compensatie programma is heel makkelijk. Vanaf moment dat wij het programma activeren zal bij alle brandstof transacties die via de Travelcard worden afgerekend de Co2 gecompenseerd. Wij weten precies hoeveel uitstoot er per liter brandstof wordt uitgestoten CO2-compensatie. Compenseren is na inzicht, reduceren en de overstap naar duurzame energie de vierde manier om uw organisatie te verduurzamen. Compensatie wordt gebruikt om onvermijdbare CO2-uitstoot te neutraliseren. Steeds meer organisaties kiezen voor CO2-neutraal of klimaatneutraal ondernemen. U investeert in gecertificeerde CO2-rechten uit. Een Gold Standard CO2-compensatieproject: Cookstoves in Rwanda In Rwanda neemt brandhout tenminste 86% van het totale energieverbruik voor zijn rekening. Voor maar liefst 98% van de lokale huishoudens is dit de voornaamste brandstof om te koken. De distributie van efficiënte kookpotten reduceert de hoeveelheid hout die zij hiervoor gebruiken

CO2-compensatie met Gold Standard bosprojecten

Gold Standard is momenteel de hoogste standaard voor CO2-compensatie. Deze standaard is ooit ontwikkeld in samenwerking met het WNF. Men was op zoek naar een standaard voor de vrijwillige compensatiemarkt, die minder bureaucratisch was dan bijvoorbeeld het CDM (Clean Development Mechanism) Gemiddeld genomen stoot je als Riksja-reiziger 2 ton aan CO2 uit door de vlucht die je neemt om op je bestemming te komen en 0.7 ton door de rondreis die je ter plaatse maakt. Wij compenseren 100% van de CO2-uitstoot van alles wat bij ons is geboekt. In 2018 hebben we ruim 36.286 ton aan CO 2 gecompenseerd Flexibel contract. Om de CO2-uitstoot van gasverbruik te compenseren, investeren wij in onze eigen Gold Standard cookstove (kooktoestel) projecten in Eritrea, Ethiopië en China. Met deze projecten voorzien wij de lokale bewoners van schone kooktoestellen, waardoor er tot wel 70% minder hout of houtskool nodig is Er zijn verschillende normen voor CO 2 compensatie projecten: bijvoorbeeld de Gold Standard, de Verified Carbon Standard, de Fairtrade Climate Standard of de Climate, Community and Biodiversity Standard. Wij bevelen aan om uw emissies voortdurend te vermijden en te reduceren en tegelijkertijd te compenseren Gold Standard credits en Fairtrade Klimaat Standaard hebben als aanvullend doel om deze zoveel mogelijk uit ontwikkelingslanden te betrekken bij duurzame initiatieven, zodat compensatie ook sociale impact heeft. In principe is het door bepalingen in het Kyoto-protocol niet mogelijk om te investeren in CO 2-credits in eigen land

CO2-compensatie met Gold Standard keurmerk: hoe zit dat

 1. Zeker als een organisatie voorzien is van een Gold Standard of Verified Carbon Standard, kun je er wel van op aan dat je geld goed besteed wordt. Ik kan je niet zeggen welke organisatie beter is dan de ander, dus kies er maar gewoon eentje met het idee dat het hoe dan ook al beter is dan niet compenseren
 2. dering van broeikasgassen in niet-Kyotolanden
 3. g van de aarde, Dit deden we door via South Pole Gold Standard credits in te kopen
 4. dwize.nl of bel 023-5656625

Bomen & CO2 compensatie. Bos is heel geschikt als middel om de CO2-uitstoot te compenseren. Bomen nemen CO2 op uit de lucht en zetten dit om naar zuurstof. In deze geplante bossen is de hoeveelheid vastgelegde CO2 door Gold Standard gemeten, gecontroleerd en gecertificeerd Hierdoor biedt South Pole niet alleen CO2-compensatie maar ook ondersteuning aan duurzame initiatieven die aansluiten op de ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Alle projecten zijn gecertificeerd door de Gold Standard of Verra, wat betekent dat ze aan de hoogste kwaliteit op gebied van CO2-compensatie voldoen en onafhankelijk gecontroleerd worden Wij hebben gekozen voor het project van kooktoestellen voor vrouwen in India. Hiermee wordt naast de verbetering van leefomstandigheden, het houtgebruik vermindert en CO2 en rookvorming gereduceerd. Dit project genereert Gold Standard Credits en als een van de weinige projecten Fairtrade Carbon Credits

CO2-compensatie wat is dat en hoe doe je dat?

Gold Standard, het keurmerk van het Wereld Natuur Fonds, zet veruit het meeste om met de certificering van projecten; volgens zijn eigen jaarverslag in 2018 ruim 3 miljoen euro Bij vliegreizen zijn er twee manieren van CO2 compensatie: direct via de luchtvaartmaatschappij of via een externe organisatie. Bij KLM kun je bijvoorbeeld kiezen voor CO2ZERO. Je betaalt dan een klein beetje extra om je vlucht CO2-neutraal te maken. KLM investeert jouw donatie in CO2-verminderingsprojecten die het Gold Standard-certificaat hebben Hiervoor bestaan meerdere betrouwbare standaarden: het Clean Development Mechanism, dat onderdeel is van het internationale Klimaatverdrag, de Gold Standard en de Voluntary Carbon Standard. Het aanbieden van 'groen gas' op basis van CO2-compensatie is op zichzelf een zinvol systeem dat bijdraagt aan de beperking van de mondiale CO2-uitstoot De projecten van Trees for All zijn allemaal gecertificeerd en voldoen aan de strenge criteria van de standaard (Gold standard, Plan Vivo, VCS). Dit betekent dat alle CO2-rechten zijn gevalideerd en geregistreerd. Via diverse onafhankelijke controles wordt aantoonbaar gemaakt dat jouw CO2-uitstoot daadwerkelijk is vastgelegd De Gold Standard Hier vind je de website van Gold Standard. is de oudste en meest gerespecteerde standaard om de vermindering in CO2-uitstoot van compensatieprojecten te controleren. Sinds de oprichting in 2003, onder meer door het Wereld Natuur Fonds, heeft deze standaard al meer dan 1.100 projecten in zeventig landen gecertificeerd

Onze CO2-compensatie projecten | ENGIE

Klimaatcompensatie: compenseer je co2-uitstoot Milieu

Dan komt daar CO2 bij vrij. Als je Powerpeer bent, dan compenseren we deze CO2-uitstoot door namens jou wereldwijd diverse projecten te ondersteunen. Hiervoor heeft Powerpeers CO2 uitstootrechten van het Gold Standard keurmerk. Lees hieronder meer over de projecten en stap over naar Powerpeers om ook jouw CO2-uitstoot te laten compenseren 100% groen gas Verified Emission Reduction (CO2 compensatie op basis van Gold Standard) 1 factuur voor levering en transport. Ook een verzamelfactuur (1x per jaar) is mogelijk; een vast tarief per jaar lage tarieven, omdat Greenchoice een zeer lage marge op de kale handelsprijzen vraag

1.2 Carbon credits en Gold Standard projecten Om de vermindering van CO 2 uitstoot te realiseren, is een emissiehandel (EU-ETS; Emissions Trading System) opgezet die is voortgevloeid uit het Kyoto protocol. Deze CO 2-emissiehandelsrechten worden ook wel carbon credits genoemd. Een carbon credit is een verhandelbaar certificaat of vergunning di CO2-compensatie is een manier voor zowel particulieren als bedrijven om hun emissies uit te balanceren. het Voluntary Gold Standard (VGS) en het Voluntary Carbon Standard (VCS). Kies dus, als je wilt compenseren,. CO2 compensatie: geen doel, maar een middel. Organisaties besparen steeds slimmer en vaker op eigen energiekosten. Ook wekken ze alleen of in een collectief benodigde energie zelf duurzaam op. Toch blijft er, althans voorlopig, nog altijd uitstoot van broeikasgassen over

CO2-neutrale betonblokken voor bouwprojecten in

Gold Standard Aardgas (Groen Gas

 1. Keuzes CO2 compensatie. Niet op vakantie gaan. Bij sommige (vlieg)reisorganisaties kun je aangeven of je compensatie wilt, zij maken dit over naar CO2-compensatie bedrijven. (dit kost iets extra) Compensatie via steun aan groene projecten, bijvoorbeeld via: Hivos - een biogasproject in Cambodja Trees for All plant bomen aan Greensea
 2. Alles wat je wilt weten over CO2-compensatie Nieuwsoverzicht De projecten van Trees for All zijn allemaal gecertificeerd en voldoen aan de strenge criteria van de standaard (Gold standard, Plan Vivo, VCS). Dit betekent dat alle CO2-rechten zijn gevalideerd en geregistreerd
 3. CO2 compensatie Tijdens het rijden van een Cabriotour wordt CO2 uitgestoten; hiervan zijn we ons allemaal van bewust. Om dit niet te negeren hebben we besloten om iedere gereden kilometer (omgerekend in ton CO2) te compenseren middels een donatie aan Stichting Trees for All, binnen het project Gold Standard Credits in Bolivia

CO2-Compensatie - CO2- en klimaatneutraal ondernemen voor

 1. gen aanbieden via de South Pole Group voldoen aan de hoogste eisen, zgn. 100% Gold Standard. Deze Standard stelt strenge eisen aan het bewijzen van de positieve impact en is mede ontwikkeld door WNF en wordt wereldwijd door meer dan 80 Ngo's ondersteund. De projecten worden extern en onafhankelijk.
 2. g maken we gebruik van gecertificeerde CO2-Compensatie projecten via officiële organisaties, zoals GreenSeat en Trees For All, die strenge kwaliteitscriteria hanteren. Dankzij deze organisaties, met wie Low Carbon Travels samenwerkt, zijn we inmiddels in staat om niet alleen de CO2-Uitstoot van de vlieg- en of treinreis te berekenen, maar ook die van een verblijf in een.
 3. deren.Dankzij deze projecten wordt er gezorgd voor duurzamere energie in ontwikkelingslanden en krijgt de lokale bevolking betere leefomstandigheden
 4. Geloof je reisbureau niet: CO2-compensatie is geen oplossing! Als je tegenwoordig een reis wilt boeken dan struikel je bijna over de aanbiedingen met eco-reizen. Je kunt eco-reizen maken naar alle uithoeken van de aarde. Gold Standard is een betrouwbaar keurmerk voor projecten waarmee CO2-uitstoot wordt gecompenseerd
OneMeeting

CO 2 Footprint. De weg van A naar Zero CO 2 begint met het in kaart brengen van de CO 2 -voetafdruk van jouw organisatie. Voor ieder type bedrijf hebben we passende tools beschikbaar. Ook kunnen we de CO 2 -Footprint van een product berekenen, door een Life Cycle Assessment (LCA). Het verkregen inzicht helpt je om jouw klimaatambities te bepalen Hoe werkt CO2 compensatie. Wij hebben het zo gemakkelijk mogelijk gemaakt om CO2 te compenseren. Voor elke liter brandstof die u afrekent met de tankpas wordt direct CO2 gecompenseerd. Per liter afgenomen brandstof doet u een kleine bijdrage voor de CO2 compensatie. Deze bijdrage wordt vervolgens ingezet om 100% van de CO2 uitstoot te compenseren

We zijn toegewijd aan het identificeren en ondersteunen van projecten met een grote impact, die bijdragen aan meer dan alleen het reduceren van CO2. Het merendeel van deze projecten is Gold Standard-gecertificeerd, wat betekent dat ze nog andere voordelen hebben, zoals het herstel van natuurlijke systemen en lokale werkgelegenheid Bovendien worden er in het productieproces geen schadelijke chemicaliën gebruikt waardoor Satino Black compleet veilig is voor mens en milieu. Het productieproces is 100% CO2-neutraal door uitsluitend gebruik van groene stroom en CO2-compensatie van de overige emissies met Gold Standard CO2-credits. Het goed doen, in plaats van minder slech

Gold Standard-klimaatcompensatie beste volgens VROM

En we moeten er zeker geen belofte aanhangen dat dit snel genoeg leidt tot voldoende CO2-compensatie voor jouw vliegreis. Welk CO2-compensatieprogramma is dan wél de moeite waard? Dat is moeilijk te zeggen. Er zijn verschillende standaarden om de programma's te meten, zoals de Gold Standard Daarom kiest Vandebron voor het meest duurzame alternatief: CO2 compensatie. Wanneer je gas afneemt bij Vandebron krijg je aardgas van Gasterra en wordt dit gas gecompenseerd door CO2 compensatie van de Gold Standard. Dit is het meest strenge keurmerk voor klimaatcompensatie

Climate Neutral Group biedt klimaatprojecten die voldoen aan de VCS of Gold Standard en bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs). Dit en ons membership van ICROA, de International Carbon Reduction & Offsetting Alliance zorgt ervoor dat compensatie via onze projecten voldoen aan de hoogste kwaliteitscriteria CO2-compensatie Het neutraliseren van (nog) niet te reduceren broeikasgassen van bijvoorbeeld vliegreizen en vervoer op de weg kan met behulp van compensatieprojecten. Door uw restant aan veroorzaakte broeikasgassen te compenseren wordt verantwoordelijkheid genomen voor de eigen uitstoot en wordt een bijdrage geleverd aan het oplossen van het klimaatprobleem

Met jouw CO2-compensatie draag je bij aan het Hivos Afrika Biogas Carbon Programma. Ons programma is recentelijk erkend voor de bijdrage die het levert aan het bereiken van de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, ook wel de SDGs (Sustainable Development Goals) genoemd. De erkenning kwam van Gold Standard, dé organisatie die carbon. Bij CO2 compensatie wordt er in ruil voor de CO2-uitstoot die je bedrijf veroorzaakt, ergens anders minder CO2 uitgestoten of geabsorbeerd. Dit project genereert Gold Standard Credits en als een van de weinige projecten Fairtrade Carbon Credits. Bekijk de website CO2-compensatie en vliegtaks • Zolang er geen beter alternatief is zullen we de vervuiling die veroorzaakt wordt door onze reizen blijven compenseren. Dat is inclusief de vlucht die nodig is om de bestemming te bereiken. We werken daarvoor samen met de South Pole Group en investeren alleen in zogenaamde Gold Standard projecten

Wat is een Gold Standard certificaat? - Energievergelijking

Essent steunt nationale markt voor CO2-compensatie. Essent is mede-initiatiefnemer van het voornemen om een Green Deal Nationale Koolstofmarkt te sluiten. De Green Deal moet de verkoop van CO2-rechten uit Nederlandse CO2-reductieprojecten mogelijk maken. Essent wil de CO2-rechten gebruiken om het gasverbruik van de klanten te vergroenen Bekijk hier de details van het energiepakket Europese Wind Stroom en CO2-Gecompenseerd Gas Variabel van Welkom Energie. U vindt hier de prijsdetails, pakketvoorwaarden en kunt hier de ervaringen van andere bezoekers met Welkom Energie lezen Bekijk hier de details van het energiepakket CO2-gecompenseerd Gas Vast 1 jaar van Welkom Energie. U vindt hier de prijsdetails, pakketvoorwaarden en kunt hier de ervaringen van andere bezoekers met Welkom Energie lezen

Tijdens de KLM Werelddeal Weken (van 29 augustus tot en met 16 september) verdubbelt KLM het bedrag dat passagiers betalen als zij hun aandeel in de CO2-uitstoot van hun vlucht willen compenseren. Dit kan met KLM's CO2ZERO-programma. De opbrengst van de CO2-compensatie gaat naar het CO2OL Tropical Mix-herbebossingsproject in Panama. De passagier.. Bekijk hier de details van het energiepakket Samen Groen Stroom en CO2-gecompenseerd Gas Vast 1 jaar Actie van Powerpeers. U vindt hier de prijsdetails, pakketvoorwaarden en kunt hier de ervaringen van andere bezoekers met Powerpeers lezen Standard. Gold Standard is een internationale organisatie die beoordeelt of de projecten aan de door haar gestelde kwaliteitseisen voldoen. Meer informatie over Gas met CO2-compensatie, kunt u vinden op vattenfall.nl. 2. De prijzen kunnen verandere Job van Hooijdonk: 'In plaats van onderhandelen over clausules in contracten plant ik nu bomen' Job van Hooijdonk neemt deel aan de rubriek 'Leven na de advocatuur' omdat hij, na drieënhalf jaar te hebben gewerkt bij de Amsterdamse vestiging van Clifford Chance, samen met Bernard de Wit onder de naam Regreener een bedrijf heeft opgericht voor CO2-compensatie

CO2-compensatie: soorten projecten en de standaarden

Wij compenseren standaard 100% van de CO2 uitstoot van alle reizen die bij ons zijn geboekt. Dit betekent CO2 compensatie van zowel de vluchten als het landarrangement (accommodaties en lokaal vervoer). Vanzelfsprekend compenseren we ook de CO2 uitstoot van alle inkoop- en inspectiereizen van onze medewerkers Bekijk hier de details van het energiepakket CO2-gecompenseerd Gas vast 1 jaar MKB van Pure Energie. U vindt hier de prijsdetails, pakketvoorwaarden en kunt hier de ervaringen van andere bezoekers met Pure Energie lezen

De Gold Standard is, je zou het niet denken, de gouden standaard onder de CO₂-compensatieprojecten. Het is niet één project, maar een keurmerk voor projecten. Een soort van Beter Leven-keurmerk, maar dan voor compensatieprojecten. Pas als een project aan de strenge eisen van de Gold Standard voldoet, komt ze in aanmerking voor het keurmerk CO2ZERO is het CO2 compensatie programma van KLM. Een belangrijk vereiste aan deze projecten is dat ze gecertificeerd zijn met de Gold Standard for the Global Goals. De Gold Standard is een minimale kwaliteitsstandaard voor duurzame projecten die er aan bijdragen de klimaatdoelen te behalen Met dit 'Gold Standard' project compenseren we alle 500 ton CO₂ die we sinds onze oprichting in 2013 hebben uitgestoten door bijvoorbeeld de inkoop van energie op kantoor en al onze eigen vervoer. Dit zijn de Scope 1 en Scope 2-emissies die in het Climate Action Report staan beschreven. We hebben gekozen om te investeren in het. Wanneer u kiest voor Nederland PLUS, dan vindt de officiële CO2-compensatie plaats via een Gold Standard project én gaat er per ton CO2 direct 5 euro naar de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Een win-winsituatie. Of beter gezegd, een project met een PLUS. Een Nederlandse PLUS Standaard CO2 compensatie is inbegrepen in alle fotoreizen. De CO2 uitstoot van zowel lokaal vervoer als je reis naar je bestemming wordt door ons gecompenseerd. De CO₂-reductie wordt gecertificeerd via Gold Standard en de Fairtrade Climate Standard

Klimaatneutraal vergaderen - Onemeeting

De vergroening van de levering van aardgas zal geschieden met zogenoemde CO2- compensatie certificaten die voldoen aan de Gold-Standard criteria. Stroometiket: Onderstaand etiket geeft de brandstoffenmix weer van Greenchoice. Conform deze mix wordt de elektriciteit standaard door Greenchoice bij u geleverd U kunt bij elke inkoopstrategie uw gasverbruik verduurzamen met CO2-compensatie (REDD+ of Gold Standard certificaten) of volledig vergroenen met Groen gas. We lichten de vergroeningsopties graag toe in een adviesgesprek Essent maakt gebruik van Gold Standard voor gas. Waar Essent een slechte score krijgt in de stroomranking omdat zij niet 100% Nederlandse groene stroom leveren is dat niet het geval met hun CO2 compensatie. Zij gebruiken het meest betrouwbare certificaat De Gold Standard Dit project voor CO2 compensatie is Gold Standard gecertificeerd. Lees hier het verslag over de impact van de donaties aan het project. Project: Groene Cirkel Bijenlandschap Museumpark Archeon heeft een functie als Bed en Breakfast voor veel insecten en vormt een verbinding tussen het stedelijk gebied van Alphen aan den Rijn, en de polder Sinds 2004 vindt voor alle dienstreizen per vliegtuig door de ministeries en de rijksdiensten CO2-compensatie plaats. Het gebruik van een vliegtuig heeft namelijk effect op het klimaat. Categoriemanagement Vervoer, onderdeel van UBR|HIS, heeft voor deze CO2-compensatie nu een nieuw rijksbrede raamovereenkomst voor twee jaar afgesloten met Climate Neutral Group (CNG)