Home

Beeldende werkwoorden voorbeelden

Gebruik beeldende werkwoorden - TAALwinke

Gebruik ze in plaats van abstracte werkwoorden als worden en zijn. Vergelijk: Abstracte werkwoorden. Beeldende werkwoorden. Het weer wordt beter. Het klaart op. Het waterpeil wordt steeds hoger. Het waterpeil stijgt. Hij kreeg een koninklijke onderscheiding van de burgemeester Door welke werkwoorden grijpt hij naar zijn bankkaart? Op de patio _________ (eet/verorbert/savoureert) u een uitgebreid ontbijt. Om daarna de stad in te __________ (gaan/slenteren/duiken). In de hoofdstraat ________ (ziet u/ontdekt u/kirt u bij) de rijen winkels en terrasjes Er zijn ook beeldende werkwoorden die je kunt gebruiken. Dit zijn werkwoorden die beweging, geluid en gevoel uitdrukken. Bijvoorbeeld: rennen (in plaats van hardlopen), wandelen, kuieren (in plaats van lopen), gillen (in plaats van schreeuwen). In de zin De auto rijdt door de bocht of de auto scheurt door de bocht merk je duidelijk het verschil

Beeldende werkwoorden - Schrijf

Ook werkwoorden kunnen beeldend zijn. De kunst is dan om het zo specifiek mogelijk te maken. Een meer beeldend synoniem voor een 'algemenere term' dus. Een goed voorbeeld is lopen; je weet wat het is, maar het kan beeldender: slenteren, sluipen, rennen of kruipen Hij stelt dat je bepaalde werkwoorden, zoals 'worden', 'zijn' en 'gaan' beter kunt vermijden als je beeldend wilt schrijven. Kies in plaats daarvan liever voor alternatieven die meer tot de verbeelding spreken. Een voorbeeld is 'Hij fietst naar de bibliotheek' in plaats van 'Hij gaat naar de bibliotheek' Beeldend schrijven is een goede manier om lezers een verhaal in te trekken. Een les beeldend schrijven van Dennis Rijnvis barstensvol goede tips en duidelijke voorbeelden.. Een voorbeeld? Lopen. Dit werkwoord kan bijna altijd beeldender Bij asyndetische vergelijkingen is weliswaar een beeld en object aanwezig, maar ontbreekt er een verbindingswoord: Hij werd rood; een tomaat! Parijs, de lichtstad, is prachtig. In het eerste voorbeeld wordt het woord hij vergeleken met een tomaat Onduidelijke werkwoorden . Beeldende werkwoorden : Ze gaan (naar de bingo) Op welke manier gaan ze dan? Ze lopen, wandelen, fietsen, rijden in de scootmobiel. (Plannen) realiseren: Maak concreter. Hij realiseert zijn plannen. Hoe dan? Liever: hij gaat naar de bios. Buiten regent het. (nog een beeld) Ze doet (aardig) Wat doet ze dan precies

Beeldend schrijven NIOW Taal- en tekstexpert

 1. Werkwoorden zijn de motor van uw zin. Wérk er dus mee. Maak ze plastisch, beeldend - en verruk uw lezer ermee
 2. Naar beeldend: Ik ga naar Jan: Ik fiets/wandel naar Jan: Hij loopt: Hij jogt/slentert/rent/kuiert/wandelt: Zij zegt: Zij fluistert/roddelt/roept/gilt/schreeuwt/overlegt : In Amsterdam regent het hard: Het hoost in Amsterdam: Vandaag is het mooi weer: De zon schijnt vandaa
 3. Hier zie je een overzicht van de 30 vaakst vervoegde werkwoorden voor de vijf talen die we op mijnwoordenboek gebruiken. Nederlandse werkwoorden willen verdienen worden zijn vinden bedoelen kunnen houden hebben meten vermelden vertellen varen gelden beantwoorden zeggen bestellen begeleiden updaten reizen bereiden leiden plannen gaan verwijderen stelen bidden besteden denken belle

Fotokaarten met zowel volwassenen als jonge mensen beelden duidelijk de gemakkelijk herkenbare en veel voorkomende werkwoorden uit. Enige voorbeelden zijn: dragen, dansen, eten, springen, slapen, rennen, en lachen. Nu als herziene versie met o.a.: De baby huilt. Het meisje danst. De kinderen lachen Bij de tweede oefening kregen we een plant of bloem en werden we verzocht om dezelfde vragen als bij de eerste oefening te beantwoorden en in het boekje op te schrijven. Bij de derde oefening kregen we de opdracht om onze bloem of plant beeldend te beschrijven. Daarna gaf zij ons een lijst met de elf minst beeldende werkwoorden in synoniemen Belangrijk in de communicatie is ons taalgebruik. De vorm is belangrijker dan de inhoud. Hier zijn we ons vaak minder bewust van. We onderscheiden twee vormen: sterk taalgebruik en zwak taalgebruik. Als je telefoneert, is het ook belangrijk om beeldend te spreken. Lees hier tips voor sterk en beeldend taalgebruik Beeldende werkwoorden zijn werkwoorden waarbij je je direct iets kunt voorstellen, waarbij je een beeld ziet. Gebruik ze in plaats van abstracte werkwoorden als worden en zijn. Vergelijk: Abstracte werkwoorden Beeldende werkwoorden Het weer wordt beter. Het klaart op. Het waterpeil wordt steeds hoger Aanvulzinnen met werkwoorden Toelichting Laat het kind de zin met het ontbrekende werkwoord aanvullen en eventueel daarna nazeggen . gevraagd het werkwoord uit te beelden (P) of kan de behandelaar het werkwoord uitbeelden om te proberen het juiste antwoord bij het kind te ontlokken (A)

Fotokaarten met zowel volwassenen als jonge mensen beelden duidelijk de gemakkelijk herkenbare en veel voorkomende werkwoorden uit. Enige voorbeelden zijn: dragen, dansen, eten, springen, slapen, rennen, en lachen Definitie en voorbeelden van perceptie-werkwoorden in het Engels. In de Engelse grammatica is een waarnemingswerkwoord een werkwoord dat de ervaring van een van de fysieke zintuigen overbrengt. Een paar voorbeelden zijn: zien, kijken, kijken, horen, luisteren, voelen en proeven. Een waarnemingswerkwoord wordt ook wel een waarnemingswerkwoord of.

Schrijf beeldend en spreek tot de verbeelding met je tekste

 1. Samenvatting grammatica (redekundig en taalkundig) persoonsvorm in elke zin staan een of meer werkwoorden. een van die werkwoorden is de persoonsvorm (pv). j
 2. Vind de meest gebruikte werkwoorden in Nederlands. zijn. hebben. gaan. worden. vragen. helpen. binden. meten
 3. Bekende voorbeelden zijn te zijn, hebben, zoals, lijken, de voorkeur geven, begrijpen, behoren, twijfel, haat, en weet het, zoals in het gezegde, We zijn wat we geloven dat we zijn.Dit soort woorden staat ook bekend als werkwoorden (vooral in het geval van zijn, ben, is, zijn, was en waren) of statische werkwoorden..

Deze 10 werkwoorden kun je beter vermijden - een lesje

 1. De werkwoorden in de eerste twee zinnen renden en aten zijn voorbeelden van fysieke actie. Dit zijn acties die we doen met ons fysieke lichaam. Deze werkwoorden zijn het gemakkelijkst te herkennen. Dan, in de derde en vierde zin, laten we de werkwoorden nadenken en overwegen. Nadenken en overwegen zijn voorbeelden van mentale actie
 2. Vanaf het middenniveau van de school leren kinderen een morfologische analyse van het werkwoord uit te voeren. De leerkracht zal voor de eerste keer een voorbeeld geven aan de kinderen, en later zullen ze het zelf gemakkelijk kunnen uitvoeren. Om deze taak correct uit te voeren, is het noodzakelijk om te weten welke functies het werkwoord heeft, de tekenen die het heeft, zijn rol in.
 3. gen en bijvoeglijke naamwoorden die een duidelijk sfeerbeeld geven. Je kunt ook werkwoorden gebruiken die beeldend zijn: werkwoorden die geluid en gevoel uitdrukken. Of die een beweging weergeven
 4. Rijtjes werkwoorden leren is vaak lastig. Deze methode werkt leuk bij beelddenkers. De wolken zijn vast opgebouwd, in alle talen. Zo worden de structuren duidelijk en kunnen ze makkelijk de juiste vervoeging vinden. In het midden schrijf je het volledige werkwoord met vertaling. Linksboven begin je met de ik-vorm Zo ga je rond Als laatste Werkwoorden leren in wolken Lees verder Â
 5. Statieve werkwoorden zijn geen actie- of dynamische werkwoorden. Statieve werkwoorden beschrijven hoe iets is of lijkt of een mentaal proces. Herzie ze uit uw handschrift om de beelden en details in een passage te vergroten. Bekende voorbeelden zijn worden, hebben, Leuk vinden, lijken, verkiezen, begrijpen, erbij horen, twijfel, een hekel.

De werkwoorden Het zijn woorden die worden gebruikt om actie, taten, attitude, omtandigheden, gebeurtenien in de natuur of het betaan uit te drukken. De enige werkwoorden die vandaag in het paan wor. Inhoud: Voorbeelden van werkwoorden met X; Zinnen met werkwoorden met Uitleg werkwoorden in de verleden tijd. Als de persoonsvorm in de verleden tijd staat dan kan het werkwoord zowel sterk als zwak zijn. De zwakke werkwoorden zijn regelmatig (rennen-rende), de sterke werkwoorden zijn anders dan de regel (lopen-liep). De sterke werkwoorden moet je 'gewoon' onthouden. Voor de zwakke werkwoorden geldt: stam.

Zo wordt bij het werkwoord soms doen + infinitief gebruikt in plaats van een vervoegd werkwoord (voorbeelden zie pag. 158). Zo gebruikt het kind de omschrijving veel of veel meer + bijvoeglijk naamwoord wanneer het nog geen comparatief van dit bijvoeglijk naamwoord kan vormen (voorbeelden zie pag. 164) Werkwoorden met X 2021. De werkwoorden Het zijn woorden die worden gebruikt om actie, taten, attitude, omtandigheden, gebeurtenien in de natuur of het betaan uit te drukken. De enige werkwoorden die vandaag in het paan wor. Inhoud. Voorbeelden van werkwoorden met X; Zinnen met werkwoorden met Lijst van sterke of onregelmatige werkwoorden. Zwakke, regelmatige werkwoorden worden in deze lijst niet vermeld, tenzij er ook een sterke vervoeging is of het werkwoord ook in een andere betekenis bestaat. Wanneer een bepaalde vorm wel officieel erkend wordt, maar in de huidige standaardtaal vrijwel niet gangbaar is, is deze tussen haakjes gezet

 1. Beeldend onderwijs helpt kinderen om te gaan met de beeldcultuur door betekenissen en functies van beelden aan de orde te stellen. Rond de betekenis van beelden onderscheiden we twee benaderingen (De Visser, 1989): de morfologie van het beeld (wat er direct te zien is) en de iconografie van het beeld (de achtergronden, regels en symboliek zijn nodig voor het juiste begrip)
 2. Werkwoorden met F 2021. De werkwoorden Het zijn woorden die worden gebruikt om actie, taten, attitude, omtandigheden, gebeurtenien in de natuur of het betaan uit te drukken. Bijvoorbeeld: F.watafel, F.uitlokken, F.Lorecer. Inhoud. Voorbeelden van werkwoorden met F; Zinnen met werkwoorden met
 3. g. Bij elke pagina van hoofdstuk 3 tot en met 6 in Basis Beeldende Begrippen is in het praktijkboek een dubbele pagina opgenomen
 4. Een voorbeeld daarvan is het werkwoord vergissen. Jij vergist je kan wel maar Jij vergist kan niet. Toevallig wederkerende werkwoorden kunnen zowel voorkomen in combinatie met een wederkerend voornaamwoord als met een niet wederkerend voornaamwoord. Een voorbeeld van een toevallig wederkerend werkwoord is wassen
 5. De uitleg bij de voorbeelden van sterke wachtwoorden. Kort gezegd is: hoe langer hoe beter. Een wachtwoord met 8 tekens is beter dan met 7 tekens. 9 beter dan 8. De mogelijke combinaties worden exponentieel groter naarmate je langere wachtwoorden gebruikt. Daarnaast is het belangrijj om veel te varieren met je wachtwoord
 6. g van associa - ties met gebaren. Hier mee kunt u de kinderen op weg helpen bij het decore ren van de handen: - Bij het gebaar lopen kunnen de kinderen denken aan: voetstappen, veters.
 7. TEKENENDE WERKWOORDEN WB p.131-132. eraan trekken om het voort te slepen of om het los of vast te maken. This activity was created by a Quia Web subscriber

voorbeeld: Vanmorgen heb ik een glas laten vallen. gezegde: heb laten vallen. Mijn moeder was niet boos. gezegde: was. Morgen ga ik lopen naar school gezegde: lopen. Bijzondere gevallen Een werkwoordelijk gezegde kan uitgebreid worden met niet-werkwoorden, die vastzitten aan het zelfstandige werkwoord van het werkwoordelijk gezegde abstract 1 niet als vorm voorstelbaar => conceptueel, immaterieel, onstoffelijk, ontastbaar; in tegenstelling tot concreet. 2 niet door aanschouwing verkregen maar door redenering afgeleid 3 geen verband houdend met de zichtbare werkelijkheid <=> in tegenstelling tot figuratief. Abstraheren (overgankelijk werkwoord, ook absoluut; abstraheerde, heeft geabstraheerd Beeldend schrijven. Teksten zijn vaak een stuk leesbaarder als de fantasie van de lezer wat geholpen wordt. Voorbeelden helpen vaak. Een beleidsnota wint aan kracht door wat inzetjes met concrete situaties. Maar ook het gebruik van werkwoorden zoals 'zien', 'horen' of 'voelen'. Vergelijk de volgende zinnen Voorbeelden van stereotypen. Hier zijn enkele stereotypen bij wijze van voorbeeld: Nationaliteit: Het is heel gebruikelijk om te horen dat Argentijnen arrogante of pedante mensen zijn. Van genre: dat vrouwen van roze houden en mannen van blauw. Daarom is het heel gebruikelijk dat pasgeboren baby's kleding krijgen met kleuren die zijn afgestemd.

Werkwoord, Doe-woorden: vecht (Het woord dat ik jou geef is niet te zwaar, jij kunt het volbrengen online 1/3) In de eerste reeks van 3 vieringen van het nieuwe jaar willen we stilstaan bij de vreugde, de verbondenheid, de vrede en de gerechtigheid die we samen telkens opnieuw kunnen realiseren Hieronder geef ik voorbeelden van lijstjesopdrachten over de vakantietijd. Ze brengen je hopelijk op ideeën om het schrijven over de vakantie voor iedereen interessanter te maken. Het gaat wat mij betreft niet om lange teksten, maar wel om gedetailleerde, beeldende teksten die maken dat je iets helemaal voor je ziet 5e middelbaar Nederlands literatuur geschiedenis tekststructuren woordstammen samenstellingen argumentatie engelse werkwoorden. School. ASO. Vak. Nederlands (5e jaar 3e graad → alle beelden v/d katholieken (spanjaarden) werden gestolen. GEVOLG 1568 80 argumentatie op basis van een voorbeeld → je maakt je bewering geloofwaardig.

afbeelden: alle werkwoordsvormen. Op mijnwoordenboek kun je eenvoudig Werkwoorden vervoegen in het Nederlands, Frans, Duits, Engels en Spaans Neem voldoende tijd om woorden én beelden tegelijk te presenteren in kleine, behapbare onderdelen. (vb allemaal oefeningen over driehoeken of vervoegingen van werkwoorden), CONCRETE EN UITGEWERKTE VOORBEELDEN. Toon voorbeelden en gebruik uitgewerkte problemen met hun oplossingsstrategieën 10-dec-2014 - Deze pin is ontdekt door sophie prins. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest Voorbeelden hiervan zijn attractiveness bias en baby face bias Tijdens dit experiment kregen politieagenten stereotypecongruente en stereotype incongruente beelden te antwoord niet of weten ze niet precies waar het over gaat. Implicit verb causality: Door het verschil in de keuze van werkwoorden, beïnvloed je het.

Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van mentale werkwoorden en observaties over de retorische term. Mentale en performatieve betekenissen '[D] e betekenissen van mentale werkwoorden zijn propositioneel: wanneer a spreker gebruikt het werkwoord herken als mentaal werkwoord, b.v. in de zin: Natuurlijk herken ik je handschrift verwijst de spreker alleen naar zijn of haar rol als. Engels leren met beelden - UPL. We hebben op deze pagina de 100 meest gebruikte woorden in het Engels verzameld. Ze vertegenwoordigen meer dan 50% van alles wat in die taal wordt gezegd en geschreven. U zult de resterende 50% begrijpen met het UPL-beeldbegripssysteem. Het voordeel van UPL universal writing is dat je tienduizenden woorden al kent

Woorden en hun betekenis - Ton den Boon. Woorden en hun betekenis. - Ton den Boon. € 9,95. Weinig zaken lijken zo vanzelfsprekend als de betekenis van woorden. Toch hebben alle woorden een eigen geschiedenis, en is het verband tussen woorden en hun betekenis niet altijd toevallig. Maar wat is dat verband, en hoe ziet die geschiedenis eruit 1 samentrekking in werkwoorden. Je mag pas samentrekken in werkwoorden, als die : - dezelfde betekenis hebben; - hetzelfde getal hebben; - tot dezelfde soort behoren ( zw, hww of kww); - in dezelfde tijd staan (PV, VD, INF of OD). Niet voldoen aan deze voorwaarden leidt een foutieve samentrekking. Bespreking van enkele foutieve samen­trekkin­gen Niet beeldend: Met het aanbrengen van een nieuwe coating op het papier verwachten wij de glossy uitstraling van het blad te verbeteren. Beter: Door de nieuwe coating voelt de lezer dat het blad is verbeterd. Het blad voelt zacht, maar tegelijkertijd stevig aan Gericht op beeldende doelstellingen . Leerplandoelstellingen plastische opvoeding zijn open en algemene doelstellingen: ze laten de leerkracht toe er zelf een concrete invulling aan te geven.. Leerkracht koppelt zelf de vier componenten; Enkele voorbeelden van leerplandoelstellinge Compositie is in de beeldende kunst het ordenen van beeldelementen volgens een vooraf bepaalde strategie. Het is een poging tot creëren van orde in de chaos. De term compositie wordt soms ook gebruikt als titel van een kunstwerk, wanneer het de bedoeling is geweest van de kunstenaar om een werk te maken met als doel een boeiende vlakverdeling te creëren

Het werkwoord 'aangeven' omvat activiteiten als beschrijven, onderzoeken en interpreteren, maar ook beargumenteren en onderbouwen. Het subdomein Kunst en religie, levensbeschouwing kent één eindterm. Enkele voorbeelden staan in het Aanhangsel. De inhoud van het subdomein is ongewijzigd. Havo-programma Voorbeeld Tekstverbanden Signaalwoorden Interpunctie Afbreken Aanwijzend voornaamwoord invullen Wederkerende voornaamwoorden invullen Werkwoordstijden Wijten of danken Voegwoorden Hoofdzinnen en bijzinnen Niet of geen NT2 Letters Alfabet Synoniemen. Synoniemen zijn. Naamwoordstijl. De naamwoordstijl is een stijlkeuze waarbij vaak een werkwoord als zelfstandig naamwoord wordt geformuleerd. Het is lastig om precies te definiëren wat de naamwoordstijl is, maar je zou kunnen zeggen dat het een verzamelterm is voor formuleringen waarbij naamwoorden (behoud, herstel) in plaats van werkwoorden (hij behoudt, hij herstelt) worden gebruikt

Op deze pagina vind je alle vragen over Kunst & Cultuur. Specifieke vragen over beeldende kunst, boeken en auteurs, dans en theater, etymologie, geschiedenis, musea, poëzie en taal vind je in één van de subcategorieën Enkele voorbeelden: lachen → loech, laden → loet. Sommige werkwoorden kennen we helemaal niet meer: bijv. dorren → dorste (durven), roeken → rochte (geven om). Wanneer dergelijke werkwoorden in een tekst staan, gaat het meestal om vervoegde vormen die niet in het woordenboek voorkomen als lemma. Enkel de infinitiefvorm is als lemma. Abstract: We hebben het hier heel erg leuk en het weer is prachtig. Concreet: Vanmorgen hebben we een gletsjerwandeling gemaakt en een grot bezocht met rotstekeningen van 5.000 jaar oud. Omdat het steeds zonnig is en ongeveer 25 graden, kunnen we 's middags altijd nog even zwemmen in de oceaan. Morgen hebben we een excursie in het wildpark

Beeldend schrijven: 10 tips die tot de verbeelding spreken

Voorbeelden. Ook verkreeg hij de titel van militair piloot en studeerde hij politiek en internationaal recht, economie en openbare financiën; afstuderen, dat soort dingen.; Marius van Dokkum, geboren in 1957 te Andijk, studeerde aan de Christelijke Akademie voor Beeldende Kunsten in Kampen, met als hoofdvak illustratie afstuderen aan de TUD; afstuderen in; Zij studeerde in België Verder spreken beelden meer dan teksten en kunnen ze iets abstract concretiseren. Je kan je beelden halen van clip art, een cd-rom, een digitale camera of het internet. De resolutie van je foto moet niet al te hoog zijn, want een beamer kan dat toch niet weergeven. In de bijlage vind je een voorbeeld

Hoe je met met beeldende taal het brein van - Schrijfvi

Beeldspraak voorbeelden groep 7. BEELDSPRAAK. Beeldspraak is een stijlmiddel, een manier van taalgebruik, bijvoorbeeld woordkeus en zinsbouw. Simpel gezegd is beeldspraak. naamsoverdracht (of figuurlijk taalgebruik) om een speciale reden.. Voorbeelden: De vijand kwam als een dief in de nacht. In de herfst van haar leven nam mijn oma nog rijles. Wat is een ER-diagram? Een Entity-Relationship diagram (ook gekend als entiteit-relatiediagram of ER-diagram) is een soort stroomdiagram dat illustreert hoe entiteiten zoals mensen, voorwerpen of concepten binnen een systeem met elkaar verbonden zijn. ER-diagrammen worden vaak gebruikt om relationele databases te ontwerpen of debuggen voor. De gebiedende wijs wordt uitgedrukt door de stam van het werkwoord. Het onderwerp wordt niet uitgedrukt. 1. word lid 2. ga weg 3. luister nu 4. vertel mij eens!!! Let op met wederkerige werkwoorden. U is in het volgende voorbeeld lijdend voorwerp, geen onderwerp. Er komt dus geen t bij

Beeldend schrijven: 6 tips - Voor Strak

Vertalingen in context van beeldend in Nederlands-Frans van Reverso Context: Zijn oeuvre vormt een beeldend dagboek van opgedane ervaringen in Zuid-Europa & Mexico beelden bij het bepalen van doelen zijn: ik wil deze woorden onthouden; ik wil uitproberen of deze regel klopt; ik wil weten of dit goed of fout is; ik wil me ontspannen voordat ik deze taak aanpak enz. Affectieve strategieën. Zij zijn erop gericht de eigen stress bij het leren en gebruiken van een vreemde taal onder control e houde n e reduceren Beeldend > plastisch. Het beeldend vermogen van een schrijver: het vermogen om treffende, levendige beschrijvingen te geven: beeldende taal. Typical. Van Dale geeft een samenvatting. In Neerlandici-jargon. Hij doet het tegenovergestelde van levendig schrijven. Geen wonder natuurlijk: Van Dale is getrouwd met je saaiste tante Het werkwoord leven: de ik-vorm wordt 'ik leef' in plaats van 'ik lev'. Dit is ook een voorbeeld van een stam met een lange klank, eindigend op een '-v'. 4. Infinitieven die eindigen op '-iën' hebben een stam die eindigt op '-ie'. Het werkwoord ruziën: de ik-vorm wordt 'ik ruzie' in plaats van 'ik ruzi' Werkwoordspelling? Zo moeilijk is dat niet. Dat Montessori geniaal was, wisten we al. Ze bood ons een optimistische kijk op het leven. En wat een prachtige materialen heeft ze ontwikkeld op basis van kijken. Kijken naar kinderen om zo haar materialen te perfectioneren. Wat een kennis van ontwikkelingsfasen en leerlijnen had zij

Hoe kun je beeldend schrijven? Tekstbla

Voorbeeld: werkwoord: rennen stam: ren de n staat niet in het kofschip dus: rende(n) Let op: Sommige werkwoorden hebben letters die veranderen van een z in een s en van een v in een f! Je kijkt dan altijd naar de oude letter, ofwel: je maakt de stam door gewoon -en van het hele werkwoord af te halen. Voorbeeld: werkwoord: verhuizen stam:verhui Gevoelens - een lijst van beschrijvende woorden. Gevoelens, ieder van ons heeft ze. Ze ze vormen ons innerlijk kompas. Mede gevormd door onze eigen wijsheid en onze levenservaring geven ze richting aan ons dagelijks handelen. Ik werk in de oefening die ik doe graag met twee lijsten van gevoelens. Gevoelens als je behoeften vervult zijn of. Een paar voorbeelden ter verduidelijking: Rook is een index van een vuur. Een hoest is een index van verkouden zijn. Wanneer je bijvoorbeeld met iemand afspreekt en vertelt dat hij/zij je kan herkennen aan je blonde haar en rode pet, zijn blond haar en rode pet indexen van jouzelf Een didactische werkvorm is de manier waarop de leerkracht de onderwijsleersituatie vormgeeft. Didactische werkvormen zijn in te delen in verschillende groepen, zoals: Voorbeelden van didactische werkvormen zijn: de vertelling, een interview, rollenspel of een brainstorm. De didactische werkvorm moet aansluiten bij het lesonderwerp en rekening.

10 werkwoorden die je moet vermijden mikkischrijft

Voorbeelden van vaardigheden (competenties) Wat is een competentie? Een competentie (gedragscompetentie) is een vermogen dat kennis, inzicht, attitude en vaardigheidsaspecten omvat om in concrete taaksituaties doelen te bereiken. Een competentie is een vaardigheid of bekwaamheid die je hebt geleerd Beelden van rampen en crises 9 2.2 Verschillende beelden Over dezelfde situatie kunnen zeer uiteenlopende beelden bestaan. Een voorbeeld maakt dit duidelijk. In de onderstaande figuur kijkt een vijftal mensen naar dezelfde ramp. Op de vraag aan de kijkers: 'Beschrijf eens wat je ziet' zullen verschillende beelden volgen. Allemaa Nederlandse grammatica voor anderstaligen: spelling en uitspraak, werkwoorden, voornaamwoorden, zelfstandig naamwoorden, lidwoorden, woordvolgorde, en meer. Met geluidsbestanden en een actief forum om vragen te stellen of je Nederlands te oefenen Maak een goede zin met het werkwoord dat ervoor staat. Let op de plaats van de persoonsvorm en de scheidbare delen. Let op! De zinnen staan in de o.t.t., v.t.t., of in de o.t.t.t. Eerst volgt een voorbeeld. ! Voorbeeld: afspreken! wij - hebben - een datum > Wij hebben een datum afgesproken. 1. bijhouden ik - dit tempo - niet - ka

Vormen van beeldspraak Educatie en School: Taa

Verbind de hoofdzinnen met elkaar. Gebruik de werkwoorden die ervoor staan. Pas de werkwoordsvorm aan. Let op de plaats van de persoonsvorm. Let op of het werkwoord scheidbaar is of niet. Eerst volgt een voorbeeld. veranderen/opruimen Ze - de woonkamer - heeft /en / ze - heeft - de kast Ze heeft de woonkamer veranderd en ze heeft de kast opgeruimd Elohiem met werkwoorden in het meervoud. Zoals gezegd komt de meervoudsvorm Elohiem bijna altijd voor met werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en voornaamwoorden in het enkelvoud.In het volgende gedeelte echter komt Elohiem voor met een werkwoord in het meervoud. Ge 20:10 Voorts zeide Abimelech tot Abraham: Wat hebt gij gezien, dat gij deze zaak gedaan hebt

Beeldend schrijven zodat niemand je vergeet

Voorbeeld: Als een kind na een paar jaar nadat hij de tweede taal heeft geleerd nog steeds de vervoegingen van een werkwoord fout schrijft. Voorbeeld: Uit de hand lopen, op prijs stellen, ergens van achterovervallen. Voorbeeld: In de Turkse taal worden er geen lidwoorden gebruikt In de onderstaande zinnen kun je nogmaals kijken naar werkwoorden in de tegenwoordige tijd. Oefen de werkwoordspelling in de tegenwoordige tijd. Je kunt ook direct de uitleg over de werkwoordspelling in de verleden tijd lezen. Voor € 12,- per jaar kun je een jaar lang alle oefeningen maken. Bestel nu Zin met 1 werkwoord, het werkwoord is of koppelwerkwoord, of zelfstandig werkwoord. Zin met meer dan 1 werkwoord, 1 werkwoord is het hulpwerkwoord, de andere(n) koppelwerkwoord of zelfstandig werkwoord. Mijn vader heeft het hek geschilderd. 2 werkwoorden, 'heeft' wordt 'had' als je de zin in een andere tijd zet, dus dat is het. voorbeelden of anekdotes. In het slot staat expliciet de hoofdgedachte van de. tekst. De toon is afwisselend zakelijk en beeldend. Zinnen De zinnen zijn correct geformuleerd. De werkwoorden zijn goed gespeld. De opzoekwoorden zijn goed gespeld

Kies plastische werkwoorden - Schrijf

Voorbeelden van generalisaties, weglatingen en vervormingen. Daarnaast is 'beantwoorden' een vaag werkwoord: dit woordje kan betekenen dat de e-mail ook telefonisch of via SMS beantwoord kan zijn. De beelden van de retina worden getransformeerd naar corticale activiteit in de visuele cortex 20 Veelvoorkomende werkwoorden, die steeds op drie naast elkaar liggende foto's afgebeeld zijn, tonen de tegenwoordige, de verleden en de toekomende tijd. De afbeeldingen zijn vierkant en vormen een boek met een spiraal. Voorbeelden: eten, schrijven, koken, schilderen e.a Voorbeeld 2: Vier vragen op het digibord Een eenvoudige manier om formatief te toetsen, is de bestaande toets te gebruiken zonder er een cijfer aan te koppelen. Docent Boyd van Raak, docent aardrijkskunde op Het Hooghuis: Leerlingen krijgen dan inzicht in de soort vraagstellingen en de woorden en begrippen die belangrijk zijn om toe te passen; een vraag goed lezen, is namelijk ook een kunst

Daarom is het belangrijk dat kinderen werkwoorden in het Engels op de juiste manier kunnen vervoegen. Met slechts twee dobbelstenen maak je er een leuk spel van. Engelse werkwoorden oefenen. Neem twee dobbelstenen en beschrijf er een met de persoonlijk voornaamwoorden: I, you, he/she, it, we en they. Beschrijf de ander met zes Engelse werkwoorden beeldende kunst. Verzamelnaam van de volgende disciplines: 1. schilderkunst, tekenkunst, grafiek, 2. beeldhouwkunst-monumentale kunst, 3. kunstnijverheid en 4. landschaunst. De genoemde vormen van kunst zijn in Drenthe beoefend door kunstenaars van binnen en buiten de provincie. 1. schilderkunst, tekenkunst en grafiek: a: vanaf de 13e tot en. De student vinkt aan tot welke categorie een aantal voorbeelden hoort. Voorbeeld toets: zwakke en sterke werkwoorden vraag: Geef van elk werkwoord aan of het een zwak of een sterk werkwoord is. a. eten O zwak O sterk b. geloven O zwak O sterk c. lezen O zwak O sterk d. praten O zwak O sterk e. worden O zwak O ster voorbeelden of anekdotes. In het slot staat expliciet de De toon is afwisselend zakelijk en beeldend. Zinnen De zinnen zijn correct De zinnen bevatten geen tangconstructie, incongruentie of geregen bijzinnen. Spelling De werkwoorden zijn goed gespeld. De opzoekwoorden zijn goed gespeld. De andere. Bijlage 20 - Persoonsvorm Persoonsvorm-onderwerp-gezegde: traditionele definitie De persoonsvorm is de vorm van het werkwoord die persoon, getal en tijd aangeeft. Je vindt de persoonsvorm door: † het onderwerp van persoon of getal te veranderen; het werkw oord dat ook verandert, is de persoonsvorm; † de zin in een andere tijd te zetten, het werkwoord dat verandert, is de persoonsvorm SMART introductie. Deze pagina over SMART doelen bevat uitleg over de methode, handige tips, verdieping, een uitgebreide handleiding en tal van SMART doelen voorbeelden waarmee je slimmer kunt sturen, je processen en je organisatie kunt verbeteren. Hoe ga je je doelen SMART formuleren en deze met elkaar bereiken? Niet eenmalig, maar als een continu proces