Home

Hebreeën 11 HSV

1 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. 2 Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor 11 1 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. 2 Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. 3 Door het geloof zien wij i

Hoofdstuk: Hebreeën 11. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hebreeën 11:1 geloof waarheid hoop. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. Hebreeën 11:6 geloof vreugde beloning Geloofsgetuigen. 11 1 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. 2 Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. 3 Door het geloof zien wij in. 11:3

Hebreeën 11:6 HSV. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. HSV: Herziene Statenvertaling . Vertaling. Annuleren. Bijbeltaal Nederlands. Wijzig Taal {{#items}} {{local_title} Hebreeën 11 bevat een mooi overzicht van een aantal van deze inspirerende mensen. In christelijk jargon worden deze mensen ook wel 'geloofshelden' genoemd. Laten we eens kijken wat wij vandaag de dag nog van deze mensen kunnen leren! Warning: vandaag lezen we een lang gedeelte in de Bijbel. Ben je er klaar voor? Let's go! Hebreeën 11 (HSV 11 Jes. 51:6. 2 Petr. 3:7, 10. Dezelve zullen vergaan, maar Gij blijft altijd, en zij zullen alle als een kleed verouden; 12 En als een dekkleed zult Gij ze ineenrollen, en zij zullen veranderd worden; maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet ophouden. 13 En tot welken der engelen heeft Hij ooit gezegd: Ps. 110:1. Hand. 2:34. 1 Kor. 15:25

Hebreeën 11 HSV Bijbel YouVersio

Hebreeën 11:1 - HSV. Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. Hebreeën 11:1 - NBG. Het geloof is de zekerheid dat de dingen die we verwachten, ook werkelijkheid zullen worden. Het is het bewijs van de dingen die we nog niet zien. Hebreeën 11:1 - BB Hebreeën 4:9-11 HSV Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God, want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen Hebreeën 12 Hebreeën 12. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 11 Geloofsgetuigen. 11 1 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. 2 Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. 11 Door het geloof heeft ook . 11:11 . Gen.

Hebreeën 11 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel

Hebreeën 11 - Herziene Statenvertaling (HSV) online

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Verstuur een christelijke e-card met Hebreeën 11: Hebreeën 9 Hebreeën 9. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 8 Christus Hogepriester van een beter verbond. 8 1 De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken, is dit: 8:1 . Hebr. 3:1 4:14 6:20 11. 8:11 . Joh. 6:45,65 1 Joh. 2:2 Het bijbelboek Hebreeën in de Herziene Staten Vertaling (HSV) voorgelezen door Stichting Nederland Gered. De voorleesbijbel HSV kan ook als losse MP3 b.. debijbel.nl, dé bijbelsite van Nederland en Vlaandere 8:10 Hebr. 10:16-17. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met het volk van Israël zal sluiten - spreekt de Heer: In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 11 Volksgenoten zullen elkaar niet meer hoeven te onderwijzen, men zal elkaar niet.

(HSV) 21 Heb 11:21 Door het geloof zegende Jakob bij zijn sterven elk van de zonen van Jozef en hij aanbad leunend op het uiteinde van zijn staf. (SV Elk van de zonen van Jozef. Jakobs kleinzonen Manasse en Efraïm. En hij aanbad. Hij, die lange tijd gemeend had dat Jozef gestorven was In Hebreeën 11:1 staat nog duidelijker wat geloof is: Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. - Hebreeën 11:1 (HSV) Geloof is het bewijs van de zaken die je niet ziet. De Israëlieten zagen niet dat het land van hen was. Er woonden immers reuzen in de steden van.

Hebreeën 11:4 (HSV) Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was; dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is © www.bijbelsopvoeden.nl 2020 Hebreeën 11 vers 27b Bijbelse kijktafel www.bijbelsopvoeden.nl/product-categorie/kijktafels/ Pictogrammen en gebare (Hebreeën 11: 13-16, HSV) Jezus heeft ook een hemels vaderland aan jou beloofd. Jezus heeft in zijn leven hier op aarde een belofte gegeven aan de mensen: In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet [zo was], zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken Hebreeën 11:11 S44 DE RESTITUTIELEER, EEN CREATIONISTISCHE VARIANT* - Bijbels Panorama. (HSV): 16. Verder zegt de HEERE: Omdat de dochters van Sion uit de hoogte doen, met uitgestrekte hals lopen, met de ogen lonken, met kleine.

Hebreeën 9 (NBV) - EO . Wat zegt vers 11 over de relatie tussen Jezus en ons? 4. Op welke manier is de stelling van de schrijver van Hebreeën dat Christus méér is da Home De Haagsche Schoolvereeniging Internationaal onderwijs Speciaal basisonderwij Efeze 4:14, 15 HSV opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, Genesis 5: 1-5 en 16- 24, Hebreeën 11: 1-6 (HSV) Thema: Wandelen met God. Weerklank 281: 1 en 4. 1. Heer, wij zijn bijeengekomen, mensen, overal vandaan; had Gij ons niet meegenomen, niemand was hierheen gegaan, want wij schromen hier te komen, volop in het licht te staan. 4. Laat uw liefde ons bestralen, laat het licht zijn om ons heen (Hebreeën 11:1 - hsv) Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God. (Efeze 2:8 - hsv) Belijdenisgeschriften over het Geloof. De Catechismus beschrijft het geloof als een 'zekere kennis' (hoofd) en vertrouwen (hart) (HC vraag en antwoord 21)

Hebreeën 11 - HSV - DailyVerses

Bible Engagement Platfor

 1. Romeinen 1:4 HSV (gedeelte van een artikel) Romeinen 1:31 HSV (gedeelte van een artikel) Romeinen 6:19 HSV (gedeelte van een artikel) Romeinen 9:27, 28 HSV (gedeelte van een artikel) Efeze 4:23 HSV (gedeelte van een artikel) Filippenzen 4:2 HSV (gedeelte van een artikel) Hebreeën 11:3 HSV (gedeelte van een artikel) Hebreeën 11:7 HSV (gedeelte.
 2. ds. B. Oosterom - Genesis 22:1a en Hebreeën 11:17. Abraham werd beproefd zoals nooit iemand werd getoetst: hij moest zijn zoon Izak, de zoon van de belofte, offeren. Het was nacht in het leven van Abraham, toch lezen we niet over emoties of weerstand. Door het geloof hééft hij Izak geofferd
 3. Hebreeën 11:1-40—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen
 4. HSV - Hebreeën 11 - De brief van de apostel Paulus aan de . In onze overdenking van Hebreeën 11 vers 24 overwogen we wat Mozes weigerde. Ons vers hierboven geeft aan waaraan hij in plaats daarvan de voorkeur gaf, namelijk met het volk van God slecht behandeld te worden 20 Op een versen en levenden weg,.
 5. Hoofdstuk: Hebreeën 1. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn.
 6. Re: Beroepingswerk [11] Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw. (Hebreeën 10: 23 HSV) Beroepen: te Sheboygan (VS), ds. A.T. Huijser te Sliedrecht. Beroepen: te Hendrik-Ido-Ambacht, ds. A. Geuze te Gouda-Gerbrandyweg
 7. Hebreeën is een synoniem van Hebreeërs, het meervoud van Hebreeër.De naam is waarschijnlijk ontleend aan hun herkomst: van de overkant (Hebr. eber), namelijk van de rivier de Eufraat, gezien vanuit Kanaän en Egypte. De Hebreeën zijn de afstammelingen van Heber, het betachterkleinkind van Sem, de zoon van Noach (zie de geslachtslijn in het kader)
Leven in het Koninkrijk: Wandelen met God

4 HSV: Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de din-gen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is(Hebreeën 11:3). Zo ook SV en SV 1977. 3 'alles wat in tijd en ruimte bestaat, zichtbaar en onzichtbaar, aanwezig en eeuwig' correct beschrijft Hoofdstuk: Hebreeën 9. ← naar Bijbel index. Kopieëer weergave openen. 1. Nu had ook het eerste verbond verordeningen voor de eredienst en het aardse heiligdom. 2. Er was immers een tabernakel ingericht en in het eerste gedeelte daarvan was de kandelaar en de tafel met de toonbroden. Dat werd het heilige genoemd

Hebreeën 11:6 HSV - Bibl

 1. Het is onmogelijk, om zonder geloof God te behagen (Hebreeën 11:6 NBG). Het meest gevaarlijkste gebied, waarin een gelovige zich kan bevinden is een comfortzone, omdat een comfortzone een zone is waar dood regeert. Waar de dood is, is God niet actief en ook niet operatief
 2. Liturgie 11 juli Biesboschkerk 18.00u. Geplaatst op juli 10, 2021 door FamKoek. Afkondigingen Zingen: Psalm 72: 1, 7 Votum en groet Zingen: Gezang 330: 1, 2 Heb dank, o God van alle leven Gebed om de opening van het woord en verlichting door de heilige Geest Schriftlezing: 1 Petrus 1: 14 - 19 (HSV) Zingen: Elb 185: 1, 2 Leer mij Uw we
 3. Hoofdstuk: Hebreeën 2. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken werd, al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten, als wij zo'n grote zaligheid.
 4. Hebreeën 9. 1 Zo had dan wel ook het eerste verbond rechten van de gods dienst, en het wereldlijk heiligdom. 2 Want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste, in welken was de kandelaar, en de tafel, en de toonbroden, welke genaamd wordt het heilige; 3 Maar achter het tweede voorhangsel was de tabernakel, genaamd het heilige der heiligen
 5. Liedjes uit het bijbelboek Hebreeën. Heb. 4:16 (NBG) - Laten wij daarom met vrijmoedigheid. Heb. 7:25 (NBG) - Daarom kan Hij ook volkomen behouden. Heb. 9:12 (HSV) - Christus de Hogepriester. Heb. 11:6 (HSV) - Zonder geloof is het onmogelijk. Heb. 13:6 (NBG) - Wij kunnen met vertrouwen zeggen. Heb. 13:5-6 (NBV) - Laat uw leven niet beheersen.
 6. Hebreeën 7 hsv Pure Organic · Vegan · Worldwide Shipping · 100% Natura . der is, wordt gezegend van hetgeen meerder is. 8 En hier nemen wel tienden de mensen, die sterven, maar aldaar neemt ze die, van welken getuigd wordt, dat hij leeft. 9 En, om zo te spreken, ook Levi, die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeve
 7. Voorbeeldig geloven van René de Reuver voor €9.99 - Geloven, vertrouwen op God, is de grondslag van alles waarop we hopen. In dit vertrouwen zijn velen ons voorgegaan. In Hebreeën 11 worden verschillende voorbeeldfiguren genoemd, zoals Noach, Abraham, Rachab en Mozes, die ons aanmoedigen tot geloof. René..

Over de geloofshelden uit Hebreeën 11: speciale mensen of

Hoofdstuk: Hebreeën 7. Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem, een priester van de allerhoogste God. Hij ging Abraham tegemoet, toen die terugkeerde na het verslaan van de koningen, en zegende hem. Aan hem gaf Abraham ook van alles het tiende deel Preek Hebreeën 12:5-11. Door moeite in je persoonlijk leven of in je geloof kan je opeens beseffen: het geloof beschermt mij niet voor tegenspoed, moeite en zorgen. Dat kan je onzeker maken of wanhopig. Dat dreigt te gebeuren bij de Hebreeën, en daarom vermaant de schrijver hen: weet dat de Heere jullie bestraft en onderwijst, als zijn kinderen Hebreeën. 6. We moeten de eerste beginselen van de leer over Christus hier toch maar laten rusten en ons richten op wat voor volwassenen bedoeld is. We willen niet nog eens het fundament leggen en spreken over het zich afkeren van daden die tot de dood leiden, over het geloof in God, 2 de leer over het dopen en de handoplegging, en over de. Welkom bij ETS-online 2020-2021. Op deze online leeromgeving van de ETS-Bijbelcursus krijg je iedere (les)maand toegang tot tien leeslessen Oude Testament en tien leeslessen Nieuwe Testament. Zo word je elke lesmaand in een vast ritme meegenomen in het lezen en bestuderen van alle Bijbelboeken

Hebreeën 10. 1 Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer heiligen degenen, die daar toegaan. 2 Anderszins zouden zij opgehouden hebben, geofferd te worden, omdat degenen, die den dienst pleegden, geen geweten meer. HSV - Hebreeën 13 - De brief van de apostel Paulus aan de . Want #Kol. 2:17; Hebr. 8:5de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers, die zij jaar in jaar uit ononderb ; Hebreeën 11 - HSV & BB > Herziene Statenvertaling BasisBijbel. HSV . X De HSV Studiebijbel heeft een beperkte inhoudsopgave, met name m.b.t. kaarten, illustraties en schema's. Daarom is dit overzicht gemaakt (in pdf-formaat) wat (dubbelzijdig) kan worden afgedrukt Christelijke e-card met Hebreeën 1:10-11. Onderaan deze pagina kunt u uw bericht bij de kaart invullen en doorgaan naar het invullen van de adresgegevens. 1. Kaart keuze. 2. Bericht invullen. 3 (Openbaring 5:11, HSV) Heb jij ooit een engel gezien? Het feit dat je nooit een engel hebt gezien, betekent nog niet dat engelen zich niet kenbaar maken. Engelen maken zich soms kenbaar aan mensen. Van twee engelen kennen we zelfs de naam. De engel Michaël (Daniël 10:13; 12:1) en de engel Gabriël (Lukas 1:19)

All Sermons For Hebreeën 10: 19-23 . Middagdienst 2021 Opwekking 546 Gebed Gewone Catechismus vr. 45 en 46 Bijbellezing: Hebreeën 10: 19-23 (HSV) Preek: Waarom God ons bidden hoort zingen: Schriftberijming 25: 3 Dankgebed Collecte 8-17 2 Korintiërs 4: 1-14 Daniël 7: 1-14 Deuteronomium 30:11-20 Efeziërs 2: 11-18 Exodus 12: 1-11. Re: Beroepingswerk [11] Berichtdoor Cornelia83 » Za Jun 26, 2021 1:19 pm. PKN. Ds S.J. Verheij te Barneveld (wijk 1) heeft bedankt voor het beroep uit Ouderkerk a/d IJssel. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw. (Hebreeën 10: 23 HSV Hebreeën 2. 1 Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet te eniger tijd doorvloeien. 2 Want indien het woord, door de engelen gesproken, vast is geweest, en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontvangen heeft; 3 Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen. in Hebreeën hoofdstuk 11. De schrijver van de Hebreeënbrief vuurt ons aan, om af te leggen alle last, die immers niet past bij het lopen van een wedloop) en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. Denk aan ergernis en boosheid; daar kan men soms zo snel door verzocht worden of, als wij het niet goed nemen, er gemakkelijk in verstrikt raken

Enneagram Institute - 75 of the top 100 retailers can beBoekjes bij Deuteronomium op Kerkboekje

De HSV is betrouwbaarder dan moderne vertalingen 2. Verouderd taalgebruik is aangepast 3. Nieuwe kennis en inzichten zijn verwerkt. Het eerste argument is geen argument vóór de HSV in vergelijking met de Statenvertaling, maar wel in vergelijking met andere vertalingen. Hebreeën 11:3: 'door het geloof zien wij in. Hebreeën 11:3: 'door het geloof zien wij in Van de veertien keer dat het woord 'parthenos' in het Nieuwe Testament voorkomt, heeft de HSV elf keer de vertaling 'maagd' gehandhaafd, maar in Matth. 25:1, 7 en 15 wordt gesproken van 'meisjes' Hebreeën 11:5 HSV: Door het geloof werd Henoch weggenomen (Grieks = metatithēmi), opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen (Grieks = metatithēmi) had 11 Filippenzen 12 Kolossenzen 13 1 Thessalonicenzen 14 2Thessalonicenzen 15 1 Timotheüs 16 2 Timotheüs 17 Titus 18 Filemon 19 Hebreeën 20 Jakobus (opnieuw opgenomen!) 21 1 Petrus 22 2 Petrus 23 1 Johannes 24 2 Johannes 25 3 Johannes 26 Judas 27 Openbaring. Kom regelmatig terug voor nieuwe bijbelboeken of abonneer je op de podcast

HSV - Hebreeën 1 - De brief van de apostel Paulus aan de

11 J Hebreeën 13:8 26 Jozua 24:15b 41 Lukas 12:34 56 Prediker 3: 13 12 K Mattheüs 11:28 27 Markus 9:24b 42 Psalm 27:14 57 Mattheüs 10:39 13 L Lukas 18:16b 28 Psalm 13:6b 43 Johannes 14:2 58 Genesis 9:13 14 M Mattheüs 28:18b 29 1 Petrus 5:7 44 Jesaja 42:3 59 Prediker 5:4 15 N Mattheüs 11:29 30 Jesaja 55:6 45 Mattheüs 28:19 60 Openbaring 22:2 breeën 3:14). 10. Zij die niet in ongehoorzaamheid ten val zullen komen (Hebreeën 4:10-11). 11. Zij die overtuigd zijn van de betere dingen, die met de zaligheid samenhangen (Hebreeën 6:9-12). 13. Zij die uitzien naar de wederkomst van Christus (Hebreeën 9:28). 13. Zij die geduldig en vol-hardend zijn in verdrukkingen (Hebreeën 10:35-39). 14 HSV is in vergelijking met de Statenvertaling meer gericht op de doeltaal (het Nederlands) 11 . Genesis 15:7 • SV: Ik ben de HEERE, Die u uitgeleid heb uit Ur der Chaldeeën - Ook in Hebreeën 2:6 vinden we zoon (en niet kind)

Hebreeën 11 - Statenvertaling met kanttekeninge

Lieve zussen, De schrijver van de brief aan de Hebreeën drukt zijn lezers op het hart om niet te verslappen in het leven met de Here Jezus. We zitten vaak met al onze vezels vast aan ons 'oude leven'. Het kan je heel wat kosten om je daarvan los te maken en dicht bij God te blijven. Maar het gaat ons lukken als we voor ogen houden dat we onderweg zijn. Onderweg naar de blijvende stad. Het boek Hebreeën moet zijn geschreven voordat deze grote belegering plaatsvond, want in He- breeën 10:11 leren we dat de tempel er nog steeds stond, dat de Joodse priesters nog steeds dienden en dat er nog steeds dieren werden geofferd Preken met label 'Schriftlezing: Johannes 12 : 1 - 11 (HSV)' 1 Item. 14 Maart 2021 ds K.J.Bijleveld. 13 maart 2021 door ds K.J.Bijleveld. Audio; Download PDF; 0 0; Thema: De kerk vervuld met de liefde voor Christus. Genesis 32 vs 23 - 33 Schriftlezing: Hebreeën 12 Schriftlezing: Jacobus 5 vs 7 - 11 Schriftlezing: Jeremia 4 vs 1 - 4.

Liedjes uit het bijbelboek – Bijbel op muziekBoekjes bij het evangelie van Markus op Kerkboekje

Hebreeën 11 - NBV & HSV - DailyVerses

 1. tekst: Hebreeën 12:4-11 Lees de tekst / Luister de tekst 4 U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. 5 En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken: Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet, als u door Hem terechtgewezen wordt
 2. de Hebreeën met 'vers voor vers' UITLEG Met zijn 7 vermaningen om in te gaan in het Volmaakte Heiligdom De Bijbelteksten uit het boek Hebreeën zijn, hopelijk ter uwer gemak, door mij toegevoegd uit de HSV (er stonden geen teksten in de originele versie vermeld, maar toen werd er vanuit de oude Statenvertaling ge
 3. Legenda tekstkritische notities. Zie ook: Afkortingen, Tekstkritiek. Bij veel Bijbelteksten zijn tekstkritische vertaalnotities gemaakt, waarin veel afkortingen worden gebruikt van manuscripten. Hieronder een overzicht van de meest voorkomende. Voor overige afkortingen → Afkortingen. Op dit moment zijn we bezig om een database op te zetten.
 4. Bijbelteksten m.b.t. dienend leiderschap. Bijbelteksten zorgvuldig uitgekozen met betrekking tot dienend leiderschap. Mattheüs 23:11 (HSV) 11 Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn. Mattheüs 20:26 (HSV) 26 Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn; Lukas 22:26 (HSV
 5. Bericht door Cornelia83 » Za Jul 03, 2021 11:22 am . PKN Herv. want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw. (Hebreeën 10: 23 HSV) GerefGemeente-lid Berichten: 539 Lid geworden op: Wo Apr 14, 2021 10:55 pm. Re: Beroepingswerk [11] Bericht door GerefGemeente-lid » Za Jul 03, 2021 12:51 pm . GEREFORMEERDE GEMEENTE
 6. Preek ging over het vreemdelingschap van de christenen op aarde n.a.v. Hebreën 11:13b en 14. Was een mooie dienst met 50 belijdeniscatechisanten. In de avond meegeluisterd met onze eigen kerk, ds. Zoet ging voor. Hij preekte over Matthéüs 11:12b. Over het geweld doen aan het Koninkrijk der hemelen

HSV - Hebreeën 12 - De brief van de apostel Paulus aan de

Liturgie voor zondag 25 juli 2021 Morgendienst (9:30 uur) Psalm 33 : 11 Hebreeën 12 : 1 - 13 Psalm 103 : 5, 6, 7 Psalm 118 : 9 Psalm 105 : Hebreeën 6:11, 12 - als u ook dezelfde inzet toont - navolgers bent van hen met geloof en geduld. Hebreeën 10:35, 36 - Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg - Want u hebt volharding nodig. Stimulans; Hebreeën 6:11, 12 - ook volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe - de beloften beërven TEKST VOOR VANDAAG. JOHANNES 6 : 19 . DAG 207. LEZEN: JOHANNES 6 : 16 -24 . THEMA: Waterloop (HSV) [19] En toen zij ongeveer vijfentwintig of dertig stadiën geroeid hadden, zagen zij Jezus op de zee lopen en dicht bij het schip komen, en zij werden bevreesd. (BGT) [19] Toen ze ongeveer 5 kilometer geroeid hadden, zagen ze opeens Jezus over het water lopen Rechters. Rechters of Richteren ( Hebreeuws: ספר שופטים, Sefer Schoftim; in de Septuagint: (hè) tôn kritôn (bíblos); Latijn: (liber) Judicum) is het zevende boek van de Hebreeuwse Bijbel en valt onder de Profeten ( Newi'iem ). In de christelijke Bijbel maakt het boek deel uit van het Oude Testament In de NBV wordt van de knecht van God gezegd: Na het lijden dat hij moest doorstaan zag hij het licht en werd met kennis verzadigd (Jesaja 53:11). Het woord 'licht' ontbreekt in de HSV. In de NBV ontbreekt in Mattheüs (6:13) aan het slot van het Onze Vader de lofzegging, die we wel in de HSV vinden: Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid

HSV - Hebreeën 13 - De brief van de apostel Paulus aan de

Ik weet niet hoe groot ze zijn, maar het in dienst hebben van een pastoraal medewerker of voorganger vervuld niet de vacature. Dan zijn ze nog steeds vacant. Beroepen: te Lethbridge (Alberta, Canada), ds. H. Hofman te Kalamazoo (Michigan, VS). ds. H. Hofman te Kalamazoo (Michigan, VS). Stemming: dinsdag 22 juni 2021 Hebreeën 7:25-28 25 Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. 26 Want zo'n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven Hebreeën 9:15). Zijn bloed wast je schoon van alle zonde (rood van kleur!). Openbaring 1:5 (HSV) Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde, Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed

HSV - Hebreeën 9 - De brief van de apostel Paulus aan de

Preek zondag 7 april 2019. Hebreeën 9:11-28. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Je zou dat niet snel zeggen als je dit gedeelte leest, maar het Bijbelboek Hebreeën is gericht aan een gemeente in crisis, gericht aan een gemeente, die het moeilijk vindt om te blijven geloven. Er blijven mensen weg uit de kerk Hebreeën 6. 1 Daarom, nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren; niet wederom leggende het fondament van de bekering van dode werken, en van het geloof in God, 2 Van de leer der dopen, en van de oplegging der handen, en van de opstanding der doden, en van het eeuwig oordeel

Indeling Hebreeën Hoofdstuk 1-7 gaat over de verhevenheid van Christus. Hoofdstuk 8-10 gaat over de verhevenheid van het werk van Christus. Dit keer schrijf ik over de laatste drie hoofdstukken (Richteren 2:16 HSV) Na de dood van Jozua moest er nog land. Vers van de Dag.nl. En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome God kan uw Huwelijk herstellen. Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt (Hebreeën 10:14, HSV). In leven en sport werken we richting perfectie, maar we kunnen het nooit bereiken. Zelfs degene met het meeste talent en grootste werklust bereiken geen perfectie. Ze komen ver, maar bereiken het nooit