Home

CAO Gehandicaptenzorg salaris 2021

U kunt de CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 of een voorgaande versie hier downloaden en/of bestellen. Toelichtingen op de CAO Gehandicaptenzorg. Bij veel artikelen in de CAO zijn toelichtingen beschikbaar. Alleen als u werkzaam bent op het gebied van HRM of directie bij een organisatie die lid is van de VGN, kunt u hier rechten aanvragen om deze toelichtingen bij de CAO Gehandicaptenzorg te raadplegen Tweede salarisverhoging CAO Gehandicaptenzorg 1 juni 2021 - Medewerkers in de gehandicaptenzorg ontvangen deze maand de tweede in de cao afgesproken salarisverhoging. Het gaat om 3,15 procent. Vorig jaar juni gingen de lonen al met 3,4 procent omhoog werknemers. De hoogte van deze uitkering bedraagt 1,50% van het bij de werkgever feitelijk verdiende salaris (art. 1:1 sub d van deze CAO) gedurende de maanden januari tot en met september 2021. Duurzame inzetbaarheid: bekwaam, gemotiveerd en gezond Medewerkers in de gehandicaptenzorg maken het verschil in de ontwikkeling van mensen met een beperking

Salarisschalen CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 Vereniging

De hoogte van deze eindejaarsuitkering bedraagt 7,05% van het feitelijk verdiende salaris bij de werkgever in de periode van 1 januari tot en met 31 december van het betreffende kalenderjaar. Het feitelijk verdiende salaris bij de werkgever is het salaris zoals bedoeld in artikel 1:1 sub d CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 Preambule Eenmalige uitkeringen • In december 2019 wordt een eenmalige uitkering verstrekt aan alle op 1 december 2019 in dienst zijnde werknemers. De hoogte van deze uitkering bedraagt 1,25% van het bij de werkgever feitelijk verdiende salaris (artikel 1:1 sub d van deze CAO) in 2019

Per december 2019 wordt de eindejaarsuitkering structureel verhoogd met 1,28% naar 8,33%. Eenmalige uitkeringen in december 2019 (1,25%), in december 2020 (1,5%) en september 2021 (1,5% over salaris jan - sept 2021). Werknemers krijgen in de Cao Gehandicaptenzorg het recht om onbereikbaar te zijn buiten werktijden Cao Gehandicaptenzorg 2021 Salaris. Cao Gehandicaptenzorg 2021 Salaris - In het onderhandelaarsakkoord voor de cao Gehandicaptenzorg 2019-2021 is het volgende afgesproken. 16 januari 2020 De tekst van de cao gehandicaptenzorg 2019 2021 is nu beschikbaar. 22-10-2020 Nieuwe versie CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021. 08-12-2020 AVV CAO Gehandicaptenzorg 2020-2021 De CAO partijen hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de gehandicaptenzorg met een looptijd van 30 maanden. Het akkoord zal voorgelegd worden aan de achterban. Looptijd. 1 april 2019 t/m 30 september 2021 . Salaris. dec-2019: 8,33 procent eindejaarsuitkerin De CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de netwerkbedrijven met een looptijd van 20 maanden. Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban. Looptijd. 1 mei 2021 t/m 31 december 2022 . Salaris. sep-2021: bruto € 350 eenmalige uitkering 01-04-2022: 2 procent salarisverhogin

Gehandicaptenzorg | GHZ 2019 - 2021 Nieuws. 08-12-2020 AVV CAO Gehandicaptenzorg 2020-2021; 22-10-2020 Nieuwe versie CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021; 24-03-2020 Nieuwe tekst CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021; 23-09-2019 Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021; 02-05-2018 AVV CAO Gehandicaptenzorg 2018-2019; 18-09-2017 Nieuwe tekst CAO Gehandicaptenzorg 2017-201 De cao loopt van 1 april 2019 tot 1 oktober 2021 Structurele salarisverhoging van 7,83 procent: 1,18% per december 2019 (verhoging eindejaarsuitkering), 3,4 procent per 1 juni 2020 en 3,14 procent per 1 juni 2021 4,25 procent aan eenmalige uitkeringen in 2019, 2020 en 2021 Recht op onbereikbaarheid in vrije tij Vakbond FNV roept hen op een enquête in te vullen over de cao-onderhandelingen die in het najaar van 2021 van start gaan. Hieronder een paar punten die aan bod zullen komen tijdens de onderhandelingen. Loonsverhoging Net zoals in de meeste zorgsectoren staat bij de gehandicaptenzorg loonsverhoging bovenaan het lijstje

Cao Detailhandel 2021 Salaris. Cao Detailhandel 2021 Salaris - Hier vind je een selectie van caos uit nederland. LOONTABEL WONEN PER 1 JANUARI 2021. Het akkoord zal voorgelegd worden aan de achterban. Cao Gehandicaptenzorg Salarisschalen 2020 Uurloon op 1 juni 2021 krijg je een loonsverhoging van 3,15%; in september 2021 krijg je een éénmalige uitkering van 1,50% over je salaris van januari tot en met september 2021 16 januari 2020 - De tekst van de cao gehandicaptenzorg 2019 - 2021 is nu beschikbaar. De cao kent naast een totaal van 7,83 procent aan structurele verhogingen, drie eenmalige uitkeringen van samen 4,25 procent. Blijf nu op de hoogte. 47050 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris Onderhandelaarsakkoord nieuwe CAO 2019-2021 getekend. De gehandicaptenzorg heeft een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst getekend. De nieuwe CAO loopt van 1 april 2019 tot 1 oktober 2021. De nieuwe CAO heeft een looptijd van 2,5 jaar. De bonden en de VGN bereikten een akkoord over In het onderhandelaarsakkoord voor de cao Gehandicaptenzorg 2019-2021 is het volgende afgesproken: Looptijd: De nieuwe cao heeft een looptijd van 2,5 jaar: van 1 april 2019 tot 30 september 2021 (30 maanden). Salaris: Er is voor medewerkers een structurele verhoging van 7,83% afgesproken en een incidentele verhoging van 4,25%

Salaristabellen Vereniging Gehandicaptenzorg Nederlan

 1. Vakbonden FNV en FBZ voorzien voor komend jaar moeilijke cao-onderhandelingen. In 2021 moeten alle grote zorg-cao's vernieuwd worden, maar de corona-pandemie werpt haar schaduw vooruit in de vorm van negatieve loonruimte en overbelaste zorgwerknemers, zo constateren de bonden. Ingrediënten voor een zeer moeilijk en zwaar cao-jaar, stelt FNV-onderhandelaar Elise Merlijn
 2. Complete informatie over CAO's, CAO-teksten, salarissen, pensioenen en overige bedrijfstakfondsen. Altijd up-to-date. | loonheffing, premies, verlofregelingen.
 3. 18 september 2019 - Bonden en werkgevers hebben een onderhandelaarsresultaat bereikt voor een nieuwe cao Gehandicaptenzorg. In totaal gaan de lonen met bijna 8 procent omhoog. Dat meldt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Lonen bijna 8 procent omhoog De cao met een looptijd van 2,5 jaar loopt van 1 april 2019 tot 1 oktober 2021
 4. Gehandicaptenzorg. De tekst voor de Cao Gehandicaptenzorg 2019-2021 is vastgesteld en nu te downloaden op de website van FBZ. Deze tekst wordt nog opgemaakt in een cao-boekje (pdf) en verwerkt in de apps en online versie. De nieuwe cao heeft een looptijd van 2,5 jaar, gaat met terugwerkende kracht in per 1 april 2019 en loopt tot 1 oktober 2021
 5. CAO Verpleeg -, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg 1 Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Artikel 3.2 Salaris 14 Tabel 5 Salarisschalen per 1 juli 2021/ periode 7 per 21 juni 2021 2

Salaris begeleider in opleiding via leren en werken tegelijk. Om begeleider te worden heb je vaak eerst nog een opleiding nodig. De duur van de opleiding is afhankelijk van jouw (levens)ervaring. Als begeleider in opleiding verdien je gemiddeld tussen de € 1265,- en € 1875,- bruto per maand. Dit is vastgelegd in de CAO gehandicaptenzorg In de cao Gehandicaptenzorg staan afspraken over loon, werktijden, arbeidsomstandigheden, vakantie, pensioen en veilig en gezond werken. De cao is voor iedereen die werkt in de gehandicaptenzorg. We maken ons sterk voor onderwerpen die leden van CNV aandragen. In de huidige cao waren de loonsverhogingen een belangrijk speerpunt 7 december 2020 - Medewerkers in de gehandicaptenzorg ontvangen deze maand de tweede eenmalige uitkering zoals afgesproken in de cao gehandicaptenzorg 2019 - 2021. Het gaat om 1,5 procent van het salaris in 2020. De uitkering is bedoeld voor iedereen die op 1 december 2020 in dienst is van een werkgever in de gehandicaptenzorg. Het [

CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 Vereniging

 1. Salarissen Cao Sociaal Werk 2019-2021 4 van 4 Pensioenpremieverdeling Met ingang van 1 september 2019 is er een gelijke verdeling tussen werkgever en werknemer van de premie voor het ouderdoms-/partnerpensioen (OP/PP). De premieverdeling voor het Arbeidsongeschiktheidspensioen (AP) wijzigt niet
 2. Cao Gehandicaptenzorg, voor werknemers die werkzaam zijn in de gehandicaptenzorgsector - link - Salaris volgens de cao intramuraal. Ga je als fysiotherapeut in een instelling aan de slag dan wordt je op basis van de afspraken van het gelden cao ingedeeld in een bepaalde salarisschaal
 3. Salaris- en inpassingstabellen 2019 - 2021. CAO Ziekenhuizen 2017 - 2019. Salarisschalen ziekenhuizen per 1 juli 2018. Principeakkoord AMS 2021. Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten 2018 (AMS) Belangrijkste wijzigingen AMS 2018. Salaristabel AMS 2017 - 2019. Maximale vergoedingen AMS 2018
 4. Zorg & Welzijn. De sector Zorg & Welzijn is onmisbaar in Nederland. Wij sluiten cao's af voor meer dan 1 miljoen professionals die zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor de medemens. In je cao vind je afspraken over je loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen. Bekijk de cao's in deze sector

Strategisch programmamanager. ORO 4,3. Helmond • Thuiswerken. €3.738 - €5.648 per maand. Deze werkgever werft via Indeed. Een salaris in FWG65 volgens cao gehandicaptenzorg (minimaal € 3738,- en maximaal € 5648,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek) met. 9 dagen geleden Onderhandelaarsakkoord CAO gehandicaptenzorg 2019 - 2021. De CAO partijen hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de gehandicaptenzorg met een looptijd van 30 maanden. Lees meer Cao Gehandicaptenzorg. De huidige Cao Gehandicaptenzorg loopt van 1 april 2019 t/m 30 september 2021. In deze cao vind je alle afspraken over arbeidsvoorwaarden. Denk aan loon, werktijden, toeslagen en pensioen. Benieuwd naar wat er in de Cao Gehandicaptenzorg beschreven staat? Download de cao hieronder. Cao Gehandicaptenzorg 2019-2021

Cao Gehandicaptenzorg vacatures. Begeleider, Teamleider, Logopedist en meer op Indeed.co Samen krijgen we meer voor elkaar. Namens onze federatiepartners onderhandelen we over collectieve arbeidsvoorwaarden (cao's). Bekijk cao's ORT • cao Gehandicaptenzorg (GZ) Onregelmatigheidstoeslag (ORT) is een toeslag op je brutoloon die je ontvangt wanneer je een dienst werkt buiten de gangbare werkdagen en (kantoor)tijden. Dit betekent simpelweg dat je een hoger bruto uurloon ontvangt als je werkt tijdens onregelmatige uren Nieuwe Cao Zorg En Welzijn 2021 Op 31 maart aanstaande start Sociaal Werk Nederland de onderhandelingen met de vakbonden FNV Zorg en Welzijn en CNV Zorg en Welzijn over een nieuwe cao Sociaal Werk. Naast het salaris praten de onderhandelaars over onderwerpen als het recht op onbereikbaarheid thuiswerken en goede functiebeschrijvingen

Gehandicaptenzorg 3,4 procent erbij. 4 juni 2020 - Vanaf deze maand gaan de salarissen in de gehandicaptenzorg met 3,4 procent omhoog. Dat is afgesproken in de cao Gehandicaptenzorg 2019 - 2021. 48373 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs) Volgend jaar juni komt er nog eens 3,15. Cao Ggz 2021 Salarisschalen. Cao Ggz 2021 Salarisschalen - Download Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 18-09-19 Looptijd De nieuwe cao heeft een looptijd van 25 jaar van 1 april 2019 tot 1 oktober 2021. 0 5 1728 1 6 1761 2 7 1808 3 8 1854 4 9. In de digitale cao vindt u de meest actuele bedragen naar aanleiding van. Per 1 oktober 2019 krijgen werknemers een salarisverhoging van 3%; daarna wordt het salaris per 1 augustus 2020 nog eens met 3% verhoogd en per 1 juni 2021 met 2,1%. Werknemers ontvangen in november 2021 een eenmalige uitkering van maximaal 500 euro bruto (voor parttimers naar rato van het dienstverband)

Tweede salarisverhoging CAO Gehandicaptenzorg

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de vakbonden gaan om de tafel zitten om tot een akkoord te komen. In 2019 kwamen zij tot een nieuwe CAO gehandicaptenzorg, welke geldig is van 1 april 2020 tot 1 oktober 2021. In deze blog bespreken we de salarisschalen en onregelmatigheidstoeslag die in deze periode gelden Van 1 januari 2018 tot 1 januari 2021. Algemeen verbindend verklaard. De Cao UMC geldt voor alle umc's in Nederland. Soort cao. Standaard cao ( lees hier wat het verschil is tussen een standaard cao en een minimum cao). Cao-partijen. Werknemersorganisaties: FBZ, ACOP (FNV), LAD, CCOOP (CNV) en NU'91

Gehandicaptenzorg - Reformatorische Maatschappelijke UnieWebsite Cao Jeugdzorg vernieuwd — FBZ — Vakbond voorWelke werkvelden zijn er in de zorg? - Enurse

Hoofdstuk 4: Functiewaardering, salariëring en

GHZ: Gehandicaptenzorg. Klik hier voor de cao gehandicaptenzorg 2019-2021.. Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. De reiskostenvergoeding voor woon-werk wordt standaard berekend en bij jouw maandelijkse salarisbetaling uitbetaald Tekst CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 beschikbaar. CAO-partijen hebben de tekst van de CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 vastgesteld. In de bijlage vindt u de tekst. Deze tekst is nog niet in de definitieve opmaak en wordt nu verder vormgegeven voor het CAO-boekje en de online versie. U kunt de CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021* hier bekijken

CAO gehandicaptenzorg overzicht salarisverhogingen en

 1. CAO-naam CAO Gehandicaptenzorg CAO GHZ. Download Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 > Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 (18-09-19) Looptijd De nieuwe cao heeft een looptijd van 2,5 jaar, van 1 april 2019 tot 1 oktober 2021. Loonmutaties - 8,33% eindejaarsuitkering per 1 december 201
 2. Nieuwe Cao Gehandicaptenzorg 2021. Nieuwe Cao Gehandicaptenzorg 2021 - In deze gratis app kan iedereen die in de Gehandicaptenzorg werkt op ieder moment de CAO inzien via smartphone of tablet. Ga naar hoofdinhoud VGN Logo. Algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Gehandicaptenzorg
 3. Deze cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot 1 juli 2021. Naast afspraken over arbeidsvoorwaardelijke wijzigingen, hebben cao-partijen afspraken gemaakt om de werkdruk te verlagen en het werkplezier te verhogen. Dat is van belang voor het behoud van medewerkers. Ook vinden cao-partijen het belangrijk om een aantrekkelijke branche te zijn
 4. imaal €2025,- en maximaal €2993,- bruto per maand op basis van 36 uur, afhankelijk van je werkervaring (FWG 40); Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een pensioenregeling via het PFZW

Artikel 4:6 Eindejaarsuitkering Vereniging

 1. Goed nieuws! Er is een akkoord bereikt voor de cao Gehandicaptenzorg 2019-2021 voor jou en je ruim 177.000 collega's. Stemmen kan tot en met 14 oktober
 2. Onderhandelaarsakkoord nieuwe Cao SBOH. De LAD heeft met werkgeversorganisatie SBOH een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao SBOH. Het gaat om een cao met een looptijd van een jaar. In het akkoord is een salarisverhoging afgesproken van 2,7% per 1 juli 2021 en verhoging van de eindejaarsuitkering van 4% naar 4,5%
 3. Cao.jigler.nl is een initiatief van Jigler. Hiermee zorgen we ervoor dat jij gemakkelijk, snel en overzichtelijk de belangrijkste informatie uit jouw cao op je scherm hebt. In ons dagelijkse personeelsbeheer passen we de regels toe zoals we die per cao beschrijven op deze website. Je kunt aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen
 4. Het onderhandelaarsakkoord van de cao Gehandicaptenzorg dat vorige week is afgesloten, heeft een primeur. Het is de eerste keer dat in een cao is vastgelegd, dat je op je vrije dag onbereikbaar mag zijn. 'Daar hadden onze leden echt last van. Die afspraak garandeert, dat je dus echt vrij bent op je vrije dag!', aldus bestuurder FNV Zorg & Welzijn Karim Skalli. De cao Gehandicaptenzorg.

Cao Gehandicaptenzorg — FBZ — Vakbond voor zorgprofessional

CAO Gehandicaptenzorg salarisverhoging. De cao loopt van 1 april 2019 tot 1 oktober 2021 Structurele salarisverhoging van 7,83 procent: 1,18% per december 2019 (verhoging eindejaarsuitkering), 3,4 procent per 1 juni 2020 en 3,14 procent per 1 juni 2021 4,25 procent aan eenmalige uitkeringen in 2019, 2020 en 2021 Recht op onbereikbaarheid in vrije tij In het afgelopen nacht afgesloten. Zoek naar gehandicaptenzorg banen in Terschuur bij Jobsora. De nieuwste gehandicaptenzorg vacatures van alle pagina's en lijsten met vacatures. Vind een nieuwe baan en begin vandaag nog aan je carrière

Cao Gehandicaptenzorg 2021 Salaris - Dutch 202

• de cao-faciliteiten rond de Wab worden ingericht; • de borging van de sociale agenda en de voortgang ervan moet worden vastgelegd. komen overeen aanpassingen op de cao horeca 2018-2019, die samen de nieuwe cao horeca maken. Verklaren met ingang van 1 januari 2020 de volgende collectieve arbeidsovereenkomst (cao) te zijn aangegaan goede arbeidsvoorwaarden uit de cao Gehandicaptenzorg salaris FWG 35 max. € 2.853,00 of FWG 40 € 2.993,00 op basis van 36 uur per week aanvullende arbeidsvoorwaarden als collectieve verzekeringen en fietspla

Vacatures Woonbegeleider gehandicaptenzorg zorg in Kampen. Werk zoeken binnen 289.000+ actuele jobs. Snel & eenvoudig. Beste werkgevers in Kampen. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Vacature-alert. Werk vinden: Woonbegeleider gehandicaptenzorg zorg - is makkelijk Vacatures Begeleider coach gehandicaptenzorg in Kampen. Werk zoeken binnen 290.000+ actuele jobs. Snel & eenvoudig. Beste werkgevers in Kampen. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Vacature-alert. Werk vinden: Begeleider coach gehandicaptenzorg - is makkelijk

cao gehandicaptenzorg akkoord 2019-2021 - salaris informati

Vacatures Cao gehandicaptenzorg in Sevenum. Werk zoeken binnen 354.000+ actuele jobs. Snel & eenvoudig. Beste werkgevers in Sevenum. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Vacature-alert. Werk vinden: Cao gehandicaptenzorg - is makkelijk Vacatures Fwg 45 cao gehandicaptenzorg in Lelystad. Werk zoeken binnen 299.000+ actuele jobs. Snel & eenvoudig. Beste werkgevers in Lelystad. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Vacature-alert. Werk vinden: Fwg 45 cao gehandicaptenzorg - is makkelijk In het geval van de cao vvt is het loon gestegen met 35 per 1 juni 2020. CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 Salarisschalen functiegroep 5 Salarisschalen functiegroep 10 Salarisschalen functiegroep 15 Salarisschalen functiegroep 20 func. Bekijk hier de cao VVT 2019 2021. Er zijn 18 algemene salarisschalen. Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg

Een salaris conform CAO Gehandicaptenzorg FWG 65 Salarisrange € € 3.738,- tot € 5.648- Bij fulltime dienstverband. Eindejaarsuitkering van 8,33%. Deelname aan ons uitgebreide arbeidsvoorwaardenpakket. Bijvoorbeeld een fiets, telefoon of sportcontributie. Persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt toegang tot meer dan 100 online trainingen Vacatures Begeleider a gehandicaptenzorg in Zeewolde. Werk zoeken binnen 290.000+ actuele jobs. Snel & eenvoudig. Beste werkgevers in Zeewolde. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Vacature-alert. Werk vinden: Begeleider a gehandicaptenzorg - is makkelijk Start voorbereiding Cao Jeugdzorg vanaf 2021. De huidige Cao Jeugdzorg loopt nog tot en met 31 december 2020. Voordat de onderhandelingen over de nieuwe cao beginnen kunnen leden van verenigingen met leden onder deze cao onderwerpen aandragen voor onze inzet. Welke knelpunten ervaren ze in hun arbeidsvoorwaarden

We bieden een marktconform salaris volgens de CAO gehandicaptenzorg, een tijdelijke aanstelling van 12 maanden met uitzicht op een vaste aanstelling. Onze organisatie kent een gezellige werksfeer met waardering voor jouw vaardigheden en biedt ruimte voor ontwikkeling Salarisbepaling BBL-leerling in cao carrosserie. In de carrosserie cao is een nieuwe systematiek opgenomen om het salaris voor een BBL-leerling te bepalen. Voorheen werd voor alle jeugdige medewerkers tot en met 21 jaar gekeken naar het opleidingsniveau. Dit is in de meest recente cao losgelaten Vacatures Verpleegkundige gehandicaptenzorg in Hulst. Werk zoeken binnen 302.000+ actuele jobs. Snel & eenvoudig. Beste werkgevers in Hulst. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Vacature-alert. Werk vinden: Verpleegkundige gehandicaptenzorg - is makkelijk Gedurende de looptijd van de cao worden de lonen en de schaalsalarisbedragen als volgt aangepast: 1. Per 1 oktober 2019 worden de schaalbedragen verhoogd met 3%. 2. Per 1 augustus 2020 worden de schaalbedragen verhoogd met 3%. 3. Per 1 juni 2021 worden de schaalbedragen verhoogd met 2,1%. In november 2021 ontvangt de werknemer die op 1 november. CAO Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg 1 Collectieve Arbeidsovereenkomst Artikel 3.2 Salaris 13 Artikel 3.2A Waardering en beloning Hulp bij het Huishouden 13 Tabel 6 Salarisreeks per 1 juli 2021/ periode 7 per 21 juni 2021 29 Hoofdstuk 4 Arbeidsduur 3

Arbeidsvoorwaarden. Onze arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Gehandicaptenzorg. Daarnaast stimuleert Amerpoort gezondheid en welzijn van medewerkers o.a. door het aanbieden van een gratis Cultuurlidmaatschap (CultuurWerkt!) en een Meerkeuzesyteem Arbeidsvoorwaarden (MKA), waardoor je als medewerker zelf mag kiezen hoe jouw secundaire arbeidsvoorwaarden samengesteld zijn 27 mei 2021. Save the date: 5 juli Webinar over functiewaardering (FWG) Wat voor impact heeft functiewaardering op het salaris? Cao GGZ, Cao Gehandicaptenzorg, Cao VVT, Cao Kraamzorg (geboortezorg) en de Cao Ambulancezorg De CAO partijen hebben een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO voor de apothekers in dienstverband met een looptijd van 10 maanden. Het resultaat zal voorgelegd worden aan de achterban. Looptijd. 1 september 2021 t/m 30 juni 2022 . Salaris. 01-09-2021: 2,25 procent salarisverhogin

CAO netwerkbedrijven akkoord 2021 - 202

 1. De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) regelt belangrijke zaken voor alle werknemers binnen een organisatie of een bedrijfstak. Een cao omvat namelijk allerlei afspraken tussen werknemers en werkgevers, bijvoorbeeld over je salaris. Maar goed begrijpen wat zo'n cao regelt en welk maandloon op jou van toepassing is, kan best ingewikkeld zijn
 2. Cao Nederlandse Universiteiten . De VSNU onderhandelt met de werknemersorganisaties FNV Overheid, AC/FBZ, CNV Overheid en AOb over de arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers op de universiteit (m.u.v. de leden van het College van Bestuur). Hieronder vallen onderwerpen zoals salaris, verlof, werktijden, pensioen en sociale zekerheid
 3. Gehandicaptenzorg vacatures. Begeleider, Assessor Jeugdzorg En Gehandicaptenzorg, Fysiotherapeut en meer op Indeed.co

Salaris conform de CAO gehandicaptenzorg van minimaal €1.609,- tot maximaal €2.226,- bruto per maand (FWG 15) bij een fulltime dienstverband (inschaling Meer dan 30 dagen geleden Vacature opslaan Geen interesse Vacature rapportere Met onderstaande berekening kunt u zelf het nettoloon berekenen uit uw bruto salaris. Deze bruto-nettoloon berekening geldt voor 2021 (en 2020).. Let op, gebruik als u een uitkering krijgt: netto uitkering berekenen, of; als u al met pensioen bent netto AOW-, pensioen- of lijfrente-uitkering.; En voor het loonstrookje van een dga: nettoloon dga. Deze bruto-netto berekening berekent wat er.

Cao Nederlandse universiteiten. De onderhandelaars van de AOb, de andere bonden en de werkgeversorganisatie VSNU bereikten in juni 2021 een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao. Deze cao heeft een looptijd van ruim één jaar en loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022. De afspraken gelden voor zo'n 55 duizend. CAOWijzer. Nieuws CAO's Loonmutaties. Datum Titel. 14-07-2021 Nieuwe tekst CAO Martinair Vliegers 2021. 13-07-2021 AVV CAO Dakdekkers 2021. 13-07-2021 Nieuwe tekst CAO Norit 2019-2021. 13-07-2021 Nieuwe tekst CAO Veterinaire sector 2021-2023. 12-07-2021 Nieuwe tekst CAO Beroepsgoederenvervoer 2021-2022. 09-07-2021 Nieuwe tekst CAO Welten 2021-2022 Op 18 september jongstleden is er een overeenstemming tot stand gekomen over de nieuwe CAO gehandicaptenzorg. De VGN heeft samen met de bonden een akkoord bereikt over de verbetering van de voorwaarden voor medewerkers in de zorg. De nieuwe CAO heeft een looptijd van 2,5 jaar en loopt van 1 april 2019 tot 1 oktober 2021

SalarisindicatieZorg en Welzijn Archieven - AmbtenarensalarisAbrona zoekt een AVG - NVAVG

Salaris conform cao gehandicaptenzorg FWG 40 (met een bruto maand salaris tussen de € 2025 en €2993 bij fulltime dienstverband). Wij staan altijd voor je klaar. 26 dagen geleden · meer.. Partijen en de achterbannen hebben de Cao Huisartsenzorg 2021 goedgekeurd. Voor de medewerkers in de huisartsenzorg komt er 3% bij. Er is een looptijd van 12 maanden overeengekomen van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Per 1 juni 2021 is een structurele salarisverhoging afgesproken van 2%. De eindejaarsuitkering wordt in 2021 met [ De belangrijkste afspraken in de Cao Huisartsenzorg: Looptijd: 1 januari t/m 31 december 2021. Structurele salarisverhoging van 2% per 1 juni 2021. Thuiswerkregeling cao huisartsenzorg 2021. Verhoging van de eindejaarsuitkering in 2021 met 1%, waarvan 0,5% structureel en 0,5% incidenteel. Een eenmalige korting van de SSFH-premie in 2021 FWG Gehandicaptenzorg is een compacte, overzichtelijke en gebruiksvriendelijke applicatie, waardoor het indelen van een functie geen tijdrovende klus hoeft te zijn. Bovendien maakt de opzet het mogelijk om uw keuze voor een indeling eenvoudig te onderbouwen en inzichtelijk te maken voor bijvoorbeeld medewerkers of leidinggevenden of medewerkers Gehandicaptenzorg | GHZ. Looptijd. De nieuwe cao heeft een looptijd van 2,5 jaar, van 1 april 2019 tot 1 oktober 2021. Loonmutaties. - 8,33% eindejaarsuitkering per 1 december 2019. - 1,25% eenmalige uitkering per 1 december 2019. - 3,40% loonsverhoging per 1 juni 2020. - 8,33% eindejaarsuitkering per 1 december 2020 2.2 Salaris. Gedurende de looptijd van de cao worden de feitelijke uurlonen, d.w.z. de vast overeengekomen bruto uurlonen, verhoogd en wel als volgt: Per 1 augustus 2021: € 0,18. Daarbij worden de decentrale invoeringsafspraken BETSY (zie 2.2.3. Definities Dit cao-artikel bevat de definities van onder meer het (feitelijk) uurloon, BETSY.