Home

Neuropsychologische revalidatie

Neuropsychologische revalidatie - Vogellande

Neuropsychologische revalidatie in Vogellanden De gevolgen van het hersenletsel zijn blijvend. Tijdens de neuropsychologische revalidatie leert u zo goed mogelijk om te gaan met deze veranderingen in het denken, emoties en gedrag. Het streven is dat u zich kunt redden in uw dagelijks leven Neuropsychologische Revalidatie' te noemen i.p.v. 'Cognitieve Revalidatie' (zie paragraaf 1.3). Vanzelfsprekend zijn er naast de door ons gekozen onderwerpen ook andere die toegevoegd zouden kunnen worden, zoals aandacht voor de persoonlijke factoren (i.e. coping) en behandeling gericht op de naasten van de getroffen

Richtlijn Neuropsychologische Revalidatie - Kennisnetwerk

hoorcollege neuropsychologische rehabilitatie revalidatie van motoriek en taststoornissen Laatste update van het document: geleden. hoorcollege neuropsychologische rehabilitatie revalidatie van motoriek en taststoornissen. €2,99 Het eerste deel van Neuropsychologische behandeling gaat over de kosteneffectiviteit van het revalidatieproces. Het wordt gevolgd door een hoofdstuk over evidence-based neuropsychologische revalidatie bij de belangrijkste cognitieve problemen bij mensen met hersenletsel Voordelen van neuropsychologische revalidatie Nieuwe technologieën in de neuropsychologie maken het voor meer gebruikers toegankelijk. Het is bijvoorbeeld een geweldig hulpmiddel geweest voor patiënten die moeite hebben met bewegen

Neuropsychologische revalidatie: dit wordt gebruikt bij

Neuropsychologische revalidatie gebruikt drie basisstrategiëen voor patiënten met een NAH: Herstel of behoud: Stimulatie, of oefening, van de betreffende functie. Compensatie: Door het gebruik van andere cognitieve functies die voorheen werden gedaan door de aangedane functie Neuropsychologische revalidatie (ook cognitieve revalidatie genoemd) is een specialistische behandeling gericht op het beter leren omgaan met deze beperkingen door de patiënt en zijn omgeving. Onderzoek naar de effectiviteit van enkele specifieke behandelmethoden bij NAH leidt tot nieuwe inzichten en aanpassing van bestaande richtlijnen

Neuropsychologische Revalidatie: Hoe Het Wordt Gebruikt

Op Stuvia vind je de beste samenvattingen, geschreven door je medestudenten. Voorkom herkansingen en haal hogere cijfers met samenvattingen specifiek voor jouw studie Neuropsychologische revalidatie (ook cognitieve revalidatie genoemd) is erop gericht patiënten met hersenletsel en hun familie zo goed mogelijk met hun cognitieve en emotionele beperkingen te leren omgaan Neuropsychologische revalidatie: Hoorcollege 1 Introductie Laatste update van het document: geleden Dit is een samenvatting van het eerste hoorcollege van het vak Neuropsychologische revalidatie. Aan het eind van het blok zal deze te vinden zijn in een voordelige bundel met alle colleges. Ook de literatuur zal erop komen te staan&period

Neuropsychologisch onderzoek - Revalidatiecentrum Roessing

 1. Klimmendaal organiseert op 13 februari het symposium 'Fasotti's Fingerprint' over technologische ontwikkelingen in de neuropsychologische revalidatie. Het symposium, vernoemd naar prof. dr. Luciano Fasotti, geeft een podium aan experts van zowel Klimmendaal als daarbuiten op het gebied van wetenschappelijke ontwikkelingen binnen dit thema
 2. Neuropsychologische behandeling. Rudolf Ponds, Luciano Fasotti, Caroline van Heugten, Ellie Wekking. In dit boek worden de nieuwste inzichten gepresenteerd over de neuropsychologische behandeling van cognitieve en niet-cognitieve stoornissen die het gevolg zijn van hersenletsel
 3. Cognitieve revalidatie, onderdeel van neuropsychologische revalidatie, heeft tot doel patiënten met cognitieve problemen, als gevolg van hersenletsel, te helpen.Veel van deze patiënten hebben beroertes en traumatisch hersenletsel opgelopen, waardoor het functioneren in het professionele en dagelijks leven schade is berokkend. Door middel van psycho-educatie, omgevingsaanpassingen en.
 4. Neuropsychologische revalidatie (NAH) Door een ongeluk, een beroerte, een hersentumor, een hersenvliesontsteking of een ziekte zoals MS of Parkinson, kan hersenletsel ontstaan. Dit wordt Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) genoemd. Naast lichamelijke klachten leidt hersenletsel vaak tot klachten op het gebied van denken, emoties en gedrag
 5. TY - BOOK. T1 - Richtlijn neuropsychologische revalidatie. T2 - [protocol] A2 - van Heugten, Caroline. A2 - Bertens, Dirk. A2 - Spikman, Joke. N1 - 2f protoco
 6. deren
 7. Momenteel staat neuropsychologische revalidatie in de schijnwerpers van de gezondheidsdiensten vanwege het nut ervan bij traumatische gebeurtenissen die betrekking hebben op de hersenen. We moeten benadrukken dat a revalidatieproces is van het grootste belang voor een persoon om autonoom te kunnen zijn

Cognitieve revalidatie. Deze programmalijn richt zich op het doorontwikkelen van de expertise van Klimmendaal op het gebied van cognitieve (neuropsychologische) revalidatie. We innoveren en doen onderzoeken naar hoe we cognitieve beperkingen als gevolg van een (hersen)aandoening kunnen verminderen. Maar ook naar wat de samenhang is met. Neuropsychologische revalidatie is nog een jong veld. Doel van deze cursus is om meer inzicht te verkrijgen in de huidige veel gebruikte neuropsychologische interventies van cognitieve en emotionele stoornissen bij niet-aangeboren hersenletsel

Hoorcolleges neuropsychologische revalidatie

 1. De fasen (of stadia) van neuropsychologische interventie. Om een dergelijke interventie uit te voeren, moeten 4 fasen worden doorlopen: de evaluatie, de bepaling van de doelstellingen en de planning van de behandeling, de revalidatie en, ten slotte, de generalisatie van resultaten. Laten we eens in meer detail kijken waaruit elk van hen bestaat
 2. gen in de uitvoerende functie te benaderen. Herstel van eenzijdige ruimtelijke aandacht o verwaarlozing
 3. Neuropsychologische revalidatie van geheugen na LCA en technieken 2019 Cognitieve revalidatie, ook wel revalidatie van hogere hersenfuncties genoemd, is een therapeutische methode die is gericht op het verbeteren of compenseren van neurocognitieve tekorten die worden geproduceerd door processen die het normale functioneren van de hersenen beïnvloeden
 4. Nieuwe richtlijnen Neuropsychologische Revalidatie. Eind mei 2017 zijn de herziene, uitgebreide, en geüpdatet richtlijnen Neuropsychologische Revalidatie uitgekomen. De belangrijkste verandering ten opzichte van de 'oude' richtlijn uit 2007 is de uitbreiding naar neuropsychologische revalidatie (cognitie, emotie, gedrag en het meenemen van.

Neuropsychologische behandeling Ponds, Van Heugten

 1. Vanuit de sectie Neuropsychologie sluiten wij ons aan bij adviezen van de sectie Revalidatie, PAZ, GGZ, maar ook de LVMP en NVGzP over het de mogelijkheden voor patiëntencontacten op afstand. Wat betreft de neuropsychologische diagnostiek adviseren wij zeer grote terughoudendheid
 2. Neuropsychologische revalidatie neuropsychologische interventies op het gebied van behandeling. Behandeling van patiënten met hersenletsel (en/of hun systeem) gericht op cognitieve, maar ook op emotionele, sociale en/of gedragsmatige problemen ten gevolge van het hersenletsel met als doel het zo goed mogelijk leren omgaan met deze problemen
 3. geschreven. Hierin staat de concensus binnen de werkgroep revalidatie van Hej (revalidatieartsen en GZ-psychologen) beschreven ten aanzien van de aan te bevelen neuropsychologische testen en opbouw van een neuropsychologische onderzoek bij deze doelgroep. Deze aanbeveling maakt deel uit van het behandelkader (10)
 4. Buy NEUROPSYCHOLOGISCHE REVALIDATIE BIJ NEURODEGENERATIEVE ZIEKTEN: COGNITIEVE STIMULATIE VOOR OUDERE VOLWASSENEN MET DE ZIEKTE VAN PARKINSON by online on Amazon.ae at best prices. Fast and free shipping free returns cash on delivery available on eligible purchase
 5. Coördinator Neuropsychologische Revalidatie (Master Neuropsychologie) MSc thesis- en stage begeleiding (Master Neuropsychologie, Research Master Neuroscience & Cognition) In bezit van SKOnderwijs (2016) Onderzoek. In bezit van SKOnderzoek (2014) Verbeteren van diagnostiek van neglec
 6. der relevant zijn voor ons directe werkterrein, zoals een hoofdstuk over stoornissen in het bewustzijn en een perspectief op de organisatie van revalidatiezorg in verschillende landen
 7. Neuropsychologische revalidatie van geheugen na een beroerte en technieken Cognitieve revalidatie, ook wel revalidatie van hogere herenfunctie genoemd, i een therapeutiche methode die wordt beoogd verbeteren of compeneren neurocognitieve gebreken die worden veroorzaakt doo

Werkervaring in de revalidatie heeft de voorkeur. Voor de functie van basispsycholoog in Almere heeft het de voorkeur dat je beschikt over kennis van neuropsychologische diagnostiek. Ervaring met (neuro)psychologische testdiagnostiek, cognitief gedragstherapeutische interventies en met het werken met systemen rondom de patiënt Neuropsychologische Revalidatie: Richtlijn Neuropsychologische Revalidatie (2018) Oncologie-behandeling: Behandelprogramma medisch specialistische revalidatie bij oncologie (2018) Onderwijs Richtlijn voor ergotherapie binnen een onderwijssetting (2014) Reflectiekader. Community Development Framework, de elementen van het reflectiekader (2016

Neuropsychologische revalidatie van patiënten met NAH: een holistische benadering. 95. De bevindingen worden vervolgens met behulp van beeldvorming (onder meer EEG-mapping, SPECT-scan en NMR) in. Neuropsychologische revalidatie IOG (Intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling) op basis van competentiegericht werken Intensieve orthopedagogische gezinsbehandeling (IOG) richt zich op ouders en hun kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, met ernstige en/of langdurige gezins- en opvoedingsproblematiek Neuropsychologische diagnostiek van Marc Hendriks, Roy Kessels, Mariëlle Gorissen, Ben Schmand, Annelien Duits, 9789089532527 voor € 60,30 bij Boom Psychologie. Geen verzendkosten vanaf € 20,- Aan de andere kant zijn deze nieuwe technologieën relatief nieuw in neuropsychologische revalidatie. Voordelen voor neuropsychologische revalidatie. Nieuwe technologieën in neuropsychologie geeft gebruikers meer toegang. Het is bijvoorbeeld een geweldig hulpmiddel geweest voor patiënten die moeilijk kunnen bewegen

Facetten voor neuropsychologische revalidatie Tijdschrift: Neuropraxis > Uitgave 4/2020 Auteur: Jo A. M. Vandermeulen » Toegang tot de volledige tekst krijgen. Log in om toegang te krijgen. Hier inloggen Met onderstaand(e) abonnement(en) heeft u direct toegang: BSL Psychologie Totaal Met BSL. Er zijn verschillende cursussen om uit te kiezen, zelf vond ik vooral de cursus Neuropsychologische revalidatie erg leuk en interessant, hierbij waren er ook patiëntcolleges. Daarnaast heb ik een geïntegreerde stage gelopen in het UMCG, waarbij het klinische gedeelte van de stage gecombineerd werd met het schrijven van de masterthese Neuropsychologische beoordeling werd traditioneel uitgevoerd om de mate van verslechtering van een bepaalde vaardigheid vast te stellen en om te proberen het gebied van de hersenen te bepalen dat mogelijk beschadigd was door hersenletsel of neurologische ziekte .Met de komst van neuroimaging- technieken kan de locatie van ruimte-innemende laesies nu nauwkeuriger worden bepaald met deze methode. Hierna volgen hoofdstukken over de neuropsychologische diagnostiek die betrekking hebben op de revalidatie, de forensische neuropsychologie en de problematiek die men aantreft bij letselschade en arbeidsrechtelijke expertises. Voorts wordt in twee hoofdstukken de neuropsychologische diagnostiek van kinderen en jeugdigen, en van ouderen besproken Co gnitieve revalidatie = be staat uit-psych o-educatie-omgevingsaanpass ingen-cognitiev e training. Co gnitieve training = best aat uit-functietrainin g-vaardi gheidstraining-strat egietraining. Basisprincipes. 1. Aar d van neuropsy chologische st oornis is afhankel ijk van lokalisat ie van

Doorbraken in de neuropsychologische revalidatie - Verken

Niet-aangeboren hersenletsel: neuropsychologisch

In de track Klinische neuropsychologie binnen de master Psychologie volg je de vakken neuropsychologische diagnostiek en neuropsychologische revalidatie. Ook volg je enkele keuzevakken. Je loopt een praktijkstage in een klinische setting en doet ten slotte je afstudeeronder­zoek. Via de mastertrack is het mogelijk de BAPD aantekening en de. Specifieke thema's waar onze onderzoekers zich op richten zijn stress, placebo effect, gezonde leefstijl, E-health, self-management, spatiële navigatie, neuropsychologische revalidatie, brain-computer interfaces, jeuk en pijn, psychobiologie, medisch onverklaarde symptomen, werk & gezondheid, en muziek & gezondhei Popular books. Biology Mary Ann Clark, Jung Choi, Matthew Douglas. College Physics Raymond A. Serway, Chris Vuille. Essential Environment: The Science Behind the Stories Jay H. Withgott, Matthew Laposata. Everything's an Argument with 2016 MLA Update University Andrea A Lunsford, University John J Ruszkiewicz. Lewis's Medical-Surgical Nursing Diane Brown, Helen Edwards, Lesley Seaton, Thomas.

Fifteen scripts used in the DLP and the number of steps

Neuropsychologische revalidatie van patiënten met NAH: een holistische benadering. 99. CEPOS-model mag niet als 'het' werkinstrument worden beschouwd Hier staat zij in voor zowel neuropsychologische diagnostiek en cognitieve revalidatie alsook psychologische begeleiding. Binnen het centrum voor neuropsychologie voert zij voornamelijk neuropsychologisch onderzoek uit en begeleidt zij personen met een NAH wat betreft de neuropsychologische (cognitieve, emotionele en gedragsmatige) gevolgen van het hersenletsel Dit is een samenvatting van de literatuur voor het zesde college voor het vak neuropsychologische revalidatie. Deze samenvatting is ook te vinden in een voordelige bundel&excl

Neuropsychologische revalidatie bij hersenletsel mijn-bs

Aldus de richtlijn voor neuropsychologische revalidatie. 4. Psychische gevolgen. Het hersenletsel kan ook psychische gevolgen hebben. Klachten van angst en depressie komen veel voor. Bij grotere letsels kan agressie, impulsiviteit of apathie gezien worden. Ook hierbij kan de psycholoog van de revalidatie de juiste behandeling bieden Neuropsychologische problematiek is vere van zeldzaam: wees alert Zorg ervoor dat je deze problemen leert herkennen Gebruik signaleringslijsten Let ook op de impact ervan op de naastbetrokkenen Geef gerichte voorlichting Verwijs door voor revalidatie en behandeling Hartelijk dank voor uw aandacht * initiatief planning en organisatie geheugen depressie ruimtelijke orientatie aandacht angst. Mogelijkheden en beperkingen van neuropsychologische diagnostiek in pediatrische, psychiatrische en neurologische kaders zijn onderwerp van 3 hoofdstukken. Dan volgen hoofdstukken over neuropsychologische diagnostiek bij somatische aandoeningen (van lever, nierfunctie, hart, bloeddruk, diabetes mellitus en schildklier), bij ouderen, in een juridische context en in de revalidatie

De psycholoog – Goudenhart

Neuropsychologische revalidatie zoals het wordt gebruikt

Neuropsychologische revalidatie is hierbij in principe slechts gericht op het hanteren van deze problematiek voor zover deze revalidatiebelemmerend werkt, d.w.z. andere interventies in de weg staat. De belangrijkste doelen van neuropsychologische revalidatie bevinden zich op het niveau van activiteiten en participatie en in veel mindere mate op stoornisniveau In deze neuropsychologische cursus leer je over cognitieve problemen, gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen bij volwassenen, als gevolg van hersenletsel. Het maakt je bewust dat en hoe gestoorde hersenfuncties kunnen leiden tot gedragsproblemen en hoe dit moet worden vertaald naar een verbeterde nazorg en behandeling Society for Cognitieve Rehabilitation (SCR) De SCR is een nonprofit organisatie, opgericht in 1989 en heeft zich als doel gesteld wereldwijd een samenhangend netwerk van professionals te creëren van verschillende disciplines die de hoogst mogelijke kwaliteit van cognitieve revalidatie therapie (CRT) voor cliënten met cognitieve problemen nastreeft Alle artikelen die deel uitmaken van de stof voor het vak Neuropsychologische Diagnostiek aan de UU zijn samengevat door JOHO. Via de volgende links zijn de samenvattingen te vinden: Norris, G., & Tate, R.L. (2000). The Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS): Ecological, Concurrent and Construct Validity. Neuropsychological Rehabilitation: An Internationa In deze test wordt de proefpersoon gevraagd een complexe figuur na te tekenen. Op basis van een scoringssysteem met 36 punten wordt de getekende figuur beoordeeld. Voordeel van het Metrisquare systeem is hier dat de tekening op een later moment als een video opnieuw afgespeeld kan worden. Scoren is dus ook op een later moment mogelijk

Van richtlijnen die worden geautoriseerd door de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) verschijnen samenvattingen in het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR). Deze samenvattingen zijn voor het merendeel geschreven door de revalidatiearts die betrokken is geweest bij de totstandkoming van de richtlijn en die hiervoor door het bestuur van de VRA is gemandateerd Vaardigheidstraining: Neuropsychologische Revalidatie. Faculteit der Sociale Wetenschappen Studenten Informatiepunt (STIP) Bezoekadres: Comeniuslaan neuropsychologische revalidatie. Onderwijsvorm Hoorcolleges. Literatuur Het boek Klinische Neuropsychologie (Kessels, Eling, Ponds, Spikman en van Zandvoort. Amsterdam: Boom) wordt aanbevolen, met name voor cursisten die zich verder in dit onderwerp willen verdiepen. Voorafgaand aan ieder college worden PowerPoint-presentaties toegezonden. Docen

Een dergelijk werk werd onlangs uitgevoerd door Cicero en medewerkers [4], die ze hebben beoordeeld alle onderzoek naar neuropsychologische revalidatie voor personen met een beroerte en hoofdletsel gepubliceerd van 2009 tot 2014 (om hun vorige systematische beoordelingen bij te werken [2] [3] [5]), door alleen diegenen te selecteren die geacht worden voldoende methodologisch te zijn Cognitieve revalidatie na niet-aangeboren hersenletsel [Consortium Cognitieve Revalidatie 2007] Neuropsychologische behandelprotocollen: www.neuropsychologischebehandeling.nl De richtlijn Niet-Aangeboren Hersenletsel en arbeidsparticipatie [2012] biedt handvatten hoe arbeidsparticipatie bij patiënten met NAH vorm te geven van begin ziekteverzuim tot start van de arbeidsparticipatie en daarna Richtlijn neuropsychologische revalidatie. Nederlands Instituut van Psychologen.). Voor een effectieve afasietherapie is er intensieve taaltherapie nodig van minimaal 2 uur per week (Berns et al., CBO& TNO. (2015). Logopedische richtlijn 'Diagnostiek en behandeling van afasie bij volwassenen'.) maar bij voorkeur meer Bij de behandeling van letselschadezaken speelt, naast de juridische kennis van zaken, ook de bekwaamheid op het medische vlak een rol. Vaak zijn er na een hersenschudding of whiplash associated disorder, langdurige klachten van lichamelijke of neuropsychologische aard (bijv. cognitieve klachten, zoals geheugenverlies en concentratieproblemen, gedragsveranderingen, en/of stemmingsstoornissen. ProductomschrijvingHet afnemen van een neuropsychologisch onderzoek is niet altijd mogelijk bij patiënten met ernstige afasie. In deze cursus leert u welke aanpassingen u kunt doen zodat het afnemen van de test en/of screening wel mogelijk wordt. Zo kunt u het cognitief functioneren bij mensen met afasie goed in kaart brengen. Voor wieLogopedisten en psychologen, regelmatig werkzaam met.

Richtlijn neuropsychologische revalidatie: [protocol

Neuropsychologische behandeling Rudolf Ponds, Luciano Fasotti, Caroline van Heugten, Ellie Wekking. In dit boek worden de nieuwste inzichten gepresenteerd over de neuropsychologische behandeling van cognitieve en niet-cognitieve stoornissen die het gevolg zijn van hersenletsel In deze module 'Revalidatie na een SAB' staan de neuropsychologische veranderingen en kwaliteit van leven na een SAB centraal. Er zijn geen publicaties bekend gericht op kwaliteit van diagnostische instrumenten (cognitie, stemming en kwaliteit van leven) speciaal voor patiënten met een SAB 4 Bron: Richtlijn Neuropsychologische Revalidatie 2017 . 6 Subsidieoproep Effectiviteit interventies neuropsychologische gevolgen 03/04//2019 3. De bestaande interventie is gericht op klachten verminderen e functioneren verbeteren • Deze oproep volgt uit. Het congres wordt georganiseerd door de internationale neuropsychologische society. Nikita Frankenmolen geeft een (mondelinge) presentatie over geheugenstrategietraining. Medisch Specialistische Revalidatie. Revalidatie Nederland. Postbus 9696 3506 GR Utrecht tel.: 030-273938

Deelname Adventure Therapy. Voeling krijgen met en inzicht verwerven in de doelgroep. Cognitieve training. Emotionele en gedragsmatige gevolgen na hersenletsel. Sociale cognitie, Psychosociaal functioneren, persoonlijkheid, Copingstijl. Neurorevalidatie en neuropsychotherapie: veelbelovend, maar ook nog veel werk voor de boeg 4 Bron: Richtlijn Neuropsychologische Revalidatie 2017. 6 Subsidieoproep Ontwikkeling nieuwe interventies neuropsychologische gevolgen 03/04/2019 klachten die voorkomen bij zowel NAH als neurodegeneratieve hersenaandoeningen die geleidelijk ontstaan. 3. De. Evaluatie van holistische neuropsychologische revalidatie. Als onderdeel van de internationale samenwerking met het Oliver Zangwill Centre in Ely, Cambridge, evalueren we de uitkomsten van holistische neuropsychologische revalidatie vanuit verschillende perspectieven, om zo de uitkomstmaten die gebruikt worden in zorg en onderzoek beter aan te laten sluiten bij de effecten van het programma

Richtlijn Neuropsychologische revalidatie 2017. Richtlijn Hersenstichting 2011. Multidisciplinaire richtlijn niet-aangeboren hersenletsel en arbeids participatie 2012. Richtlijn diagnostiek en behandeling van mensen met Whiplash associated disorder 1/2 2008. Parkinson Eind mei 2017 zijn de herziende, uitgebreide, en geüpdatete richtlijnen Neuropsychologische Revalidatie uitgekomen. Prof. dr. Caroline van Heugten deed de redactie van dit boek samen met dr. Dirk Bertens en prof. dr. Joke Spikman. de belangrijkste verandering ten opzichte van de 'oude' richtlijn uit 2007 is dat de nadruk niet alleen ligt op de cognitieve gevolgen van hersenletsel, maar. neuropsychologische revalidatie bij patiënten met NAH en neurodegeneratieve aandoeningen. SCR-NL Congres Take a Deep Dive www.cognitieverevalidatie.nl Donderdag 10 juni 09.15 uur Opening door voorzitter SCR Nederland - Lyanne van Dam Plenaire sessies Cognitie - de film

Binnen dit poliklinische zorgprogramma worden mensen met hersenletsel gerevalideerd. Hij onderzoekt momenteel de behandeleffecten van dit zorgprogramma en ook de invloed en benadering van verstoorde symptoomvaliditeit binnen de neuropsychologische revalidatie. Eerder was hij redacteur van de handboeken Neuropsychotherapie en Revalidatiepsychologie Neuropsychologische problemen; Neuropsychologisch onderzoek; MRI-scans; Neurorevalidatie: inzet verschillende paramedische, psychosociale en revalidatietechnische behandelingen bij revalidatie; Blijvende beperkingen? Voor u, werkzaam binnen de letselschadebranche, is een basis medische kennis van deze specialismen onontbeerlijk Revalidatie Nederland. Postbus 9696 3506 GR Utrecht tel.: 030-2739384 email: info@revalidatie.nl. Snel naar. Revalidatie Magazine. Onderzoeken. Er zijn verschillende mogelijkheden: - Neuropsychologische expertises t.b.v. letselschadezaken. Dit zijn onderzoekingen in het kader van letselschade zaken, dus als schadeverzekeraars de hoeveelheid problemen willen laten vaststellen bijvoorbeeld na een ongeval Zij hebben kennis van de neuropsychologische revalidatie en kunnen de landelijke behandelprotocollen toepassen. Kennis van de psychologie maakt dat zij inzicht hebben in het cognitief functioneren en een daarbij passende leerstijl van mensen. Dit maakt het mogelijk om maatwerk te leveren

Samenvatting artikel Neuropsychologische revalidatie

GZ-checklist Psychologie RuG / pagina 5 van 6 BAM-12 / B3N-M12 Overzicht van psychotherapie 5 MNB-2 / MHB-2 Cognitieve revalidatie 5 MNB-4 Neuropsychologische revalidatie 5 MNB-5 Neuropsychological rehabilitation and treatment 5 MFB-2 Crime and psychological assessment and interventions 3 (5) MFK-1 Capita Selecta Interventies in klin forens psych en vict (vernieuwde) richtlijn Neuropsychologische Revalidatie. Daar waar de vorige richtlijnen voornamelijk de behandeling van cognitieve gevolgen na hersenletsel bevatten, is in deze herziening een uitbreiding gemaakt naar neuropsychologische revalidatie.. Hiermee wordt de behandeling van patiënten met cognitieve, emotionele, sociale en/of gedragsmatige gevolgen van hersenletsel en/of behandeling.

PPT - REVALIDATIE PowerPoint Presentation, free download

Samenvatting neuropsychologische diagnostiek #1 - StudeerSne

In Noord-Brabant, op het terrein van Huize Padua, is het Hoogspecialistisch Centrum voor Hersenletsel en Neuropsychiatrie gevestigd. Dit centrum, onderdeel van GGZ Oost Brabant, biedt diagnostiek en behandeling aan mensen met een psychiatrische aandoening in combinatie met hersenletsel. Wij werken bovenregionaal Muriel Deutsch Lezak is een Amerikaanse neuropsycholoog die vooral bekend staat om haar boek Neuropsychological Assessment , dat algemeen wordt aanvaard als de standaard in het veld.Haar werk is gericht op het onderzoeken, beoordelen en herstellen van hersenletsel. Dr. Lezak is emeritus hoogleraar neurologie aan de Oregon Health and Science University School of Medicine Taalstoornissen - Visch-Brink & Wencke Veenstra (Richtlijn neuropsychologische revalidatie, 3.9) - Artikel; A multiperspective approach to the conceptualization of executive functions. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology - Packwood, Hodgetts & Tremblay - 2011; Gerelateerde artikelen & studiehulp bij Neuropsychologische diagnostie Samenvattingen & TentamenTests van Neuropsychologische diagnostiek: de klinische praktijk - Hendriks et al. Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 1e herziene druk van Neuropsychologische diagnostie Module Neuropsychologische counseling themareeks 2 Inhoud In de neuropsychologie gaat men na hoe de hersenen betrokken zijn bij het tot stand komen van belangrijke psychische gedragsfuncties

De Groei | Neuropsychologische praktijk | Kortrijk | welkom

Samenvatting Boek en Artikelen Neuropsychologische Revalidati

Neuropsychologie: cognitieve revalidatie 1 Inleiding cognitieve revalidatie Neuropsychologische stoornissen en het effect ervan bekijken op de patiënt en de omgeving Cognitieve, gedragsmatige en emotionele veranderingen Robertson: systematisch toepassen van instructie en gestructureerde ervaringen met als doel het functioneren van cognitieve systemen te manipuleren, waardoor de kwaliteit. WPO Neuropsychologische diagnostiek. Fasen van het neuropsychologisch onderzoek Fase 1: Aanmelding en vraagstelling: De aard en de ernst van de neuropsychologische problemen en de intacte neuropsychologische functies vaststellen en beschrijven bij patiënten met een ziektebeeld De aanmelding gebeurt doorgaans door de neuroloog, psychiater, revalidatiearts,... Neuropsychologische problemen zijn. Revalidatiepsychologieeric kerckhofs, christophe lafosse9789034193674naam, sticker, stempel of persoonlijke boodschap voorin. Conditie: goed. Editie: 1. Jaar: 2011. Enkele voorbeelden zijn de behandeling van neglect, vermoeidheid en planningsstoornissen na hersenletsel, allen opgenomen in de Richtlijn Neuropsychologische Revalidatie. Daarnaast is hij ook bestuurlijk actief geweest, ondermeer als penningmeester van de NIP-Sectie Neuropsychologie en als voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van de Hersenstichting

Team – HersenletselpraktijkNieuws - HersenletselNet Overijssel