Home

Handelsnederzetting betekenis

Synoniemen van handelsnederzetting; ander woord voor

  1. Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'handelsnederzetting', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken
  2. In de tiende en elfde eeuw was het een handelsnederzetting van internationale betekenis, met nauwe banden met Keulen en Engeland. Nijmegen, met zijn Romeinse verleden, ontwikkelde zich door de handel in de middeleeuwen tot de voornaamste van de vier Gelderse hoofdsteden
  3. Papiamentse vertaling van het Nederlandse woord handelsnederzetting. Door onze diensten te gebruiken, gaat u impliciet akkoord met ons gebruik van cookies

Opkomst en bloei van de Hanze Mijn Gelderlan

Vereniging van kooplui uit verschillende steden, opgericht met het oog op onderlinge bescherming bij eht handel drijven in één of meer buitenlandse gebieden de handel zelfst.naamw. (m.) Uitspraak: [ˈhɑndəl] 1) aankoop en verkoop (van goederen en diensten) Voorbeeld: `de handel in fruit`handel drijven (handelen (1)) 2) bedrijf dat handel (1) drijft Voorbeelden: `een hande... Gevonden op https://www.woorden.org/woord/handel doorvaart 1> plaatselijke versmalling van het vaarwater of een doorgang naar groot vaarwater, een meer o.i.d. 2> het doorvaren. 3> onbekende term voor het afleggen van een bepaald trajec Beleg = 1) Aanhoudende aanval 2) Afgerukte tegenkanting bij naaien 3) Afgewerkte tegenkant 4) Afgewerkte tegenkant bij naaien 5) belegering 6) belegering van een vesting 7) Bezetsel 8) Bezetting 9) Blokkade 10) Boordsel 11) Broodbele... Polybala = Let op: Spelling van 1858 werptuig der oude Grieken, bij de belegering van eene stad

Nederlands-Papiaments woordenboek: Vertaling van het woord

  1. der ver voorbij de flank van de vijandelijke rukt. De overvleugeling is de inleiding tot den flankaanval of tot de omtrekking van den vijandelijken vleugel
  2. Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken
  3. Synoniemen van handelsnederzetting. Over ons. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten. volg ons.
  4. g voor een handelsnederzetting. Hoewel het woord teruggaat op het Latijnse woord portus , dat letterlijk haven betekent, moeten we het woord in een vroegmiddeleeuwse ( 7e - 11e eeuw ) context niet zien als een haven als dusdanig, maar eerder als een pre-stedelijke nederzetting met een aanlegplaats, gelegen aan een rivier, waar handel werd gedreven
  5. a is het Wilhel

De Portugezen stichten in 1535 bij Faifo, het huidige Hoi An, een handelsnederzetting en helpen de Nguyen clan bij de uitbouw van een metaalgieterij en de aanmaak van wapens. In 1535 the Portuguese founded a trading post near Faifo, the current Hoi An, and helped the Nguyen clan with the development of a foundry and the production of weapons Dutch: ·plural of handelsnederzetting Definition from Wiktionary, the free dictionar

Mobiele borstweringen gebruikt tijdens het beleg van Oostende. Perspectieftekening van een 17e-eeuwse belegering. Een beleg of belegering is een langdurige militaire blokkade en aanval op een stad of fort. Een belegering begint met de berenning, en heeft door middel van uitputtingsoorlogsvoering het doel om tot de verovering van een vesting of stad. Graaf Johan VII van Oldenburg verleende Apen in 1582 het recht tot het houden van twee markten per jaar. De handelsroute vanuit Oldenburg verloor, door de aanleg van nieuwe wegen elders, in 1738 haar betekenis. Apens bloei als handelsnederzetting eindigde toen Wanneer deze stadsrechten zijn verleend is onbekend. Door archeologisch onderzoek in de binnenstad werd bevestigd wat uit schriftelijke bronnen reeds bekend was: de stad was in de 10e en 11e eeuw een handelsnederzetting van internationale betekenis, die nauwe banden onderhield met de veel rijkere en machtigere handelsstad Keulen -- Spreekwoorden en hun betekenis -- Spreekwoorden en uitdrukkingen betekenis; Rijmen en gedichten-- Rijm met sinterklaas-- Rijmwoordenboek Nederlands; Afkortingen betekenis-- Sms taal afkortingen woordenboek-- Sms afkortingen in het Nederlands; Chattaal-- Chattaal ontcijferen; Online spellingscontrole-- Spellingscontrole Nederland

Handelsnederzetting of markt Een stad was in principe altijd een centrum van handel voor de omgeving, meestal in de vorm van één of meerdere markten. De stad bezat hierdoor ook veel economische macht in diezelfde omgeving. De (relatieve) welvaart die veel steden kenden, was op de handel gebaseerd Dorestad behield als regionale markt wel enige betekenis, De handelsnederzetting werd 'op uiterst onmenselijke wijze' verwoest en ging gedeeltelijk in vlammen op. Het was de eerste van een reeks van vier Noormannenaanvallen op Dorestad, uitgevoerd door de Deense krijgsheer Harald 'junior' Spaanse vertaling van het Nederlandse woord handelsnederzetting. Door onze diensten te gebruiken, gaat u impliciet akkoord met ons gebruik van cookies Culemborg was een welvarende handelsnederzetting die al stadsrechten kreeg in 1318. Als weldoener was zij van grote betekenis voor de stad. De schatrijke Elisabeth liet een nieuw stadhuis bouwen en stichtte het Elisabeth Gasthuis, een hofje met huizen voor oude mannen en vrouwen

Hanze - 10 definities - Encycl

Handel - 11 definities - Encycl

De betekenis van het woord weerd of waard is tweeërlei: het kan de betekenis hebben van 'ingedijkt land', wat Prims van toepassing achtte op de Steenborgerweert (11); oorspronkelijk betekent het echter 'riviereiland, strook land tussen een rivier en een stilstaand water' (12) De akte is opgemaakt door de priester Virgilius, in het bijzijn van enkele getuigen. Onderaan de akte staat 'Actum publice Tilliburgis', dat we kunnen vertalen met 'Gedaan in het openbaar in de Tilburgen'. De akte bestaat niet meer, maar de tekst is in 1191 gekopieerd in het Liber aureus (gouden boek) van de Abdij van Echternach Maastricht was naast bisschopsstad (tot 732) eveneens handelsnederzetting of ' Portus' . De 'betekenis van Maaetricht als ' Portus' wordt onderstreept door haar plaats onder de vijf tolkantoren, d ie het verkeer op de Maas, de Rijn en de Sein controleerden. Uit de muntvondsten blijkt d at er handel werd gedreven met Friesland, Duitsland en. Mogelijk was het een persoonsnaam en betekent Groningen 'bij Groni' (of 'bij de familie van Groni'). Mythische verklaringen: Gruno Behalve taalkundige en historische verklaringen voor de herkomst van de plaatsnaam Groningen, bestaan er ook allerlei mythologische verklaringen, waarbij de auteurs vaak duidelijk heel wat fantasie hebben gebruikt om er een mooi verhaal van te maken

Graaf Dirk IX (1310- 1347) heeft die handelsnederzetting rond 1314 tot stad verheven. De stad werd voor een groot deel in de veertiende eeuw aangelegd. De huidige hoofdstraten in de kom van Huissen zijn toen ontstaan. Kersenteelt. Van 1368-1371 behoorde Huissen korte tijd bij het hertogdom Gelre Hier lag de handelsnederzetting Dorestad. Ontginningen en landgebruik: Recreatief is het gebied van grotere betekenis, zowel voor dag- als verblijfsrecreatie. Sterkenburg is in gebruik als hotel, en er zijn talrijke wandel- en fietsroutes door het gebied. Bronnen De havenpercelen werden voortgezet in de achterliggende handelsnederzetting. Dit betekent dat ook de nederzetting in percelen verdeeld was, die van oost naar west liepen. Deze waren ongeveer 20 m breed en correspondeerden elk met een stel platforms in de rivierbedding. Op deze percelen stonden huizen, dwars op de oever

Doorvaart - 3 definities - Encycl

Stadswandeling Tiel. Download GPX Print Voeg toe als favoriet. 3 KM 0,5 uur wandelen. Tiel is één van de oudste steden van Nederland met een rijk verleden. Tiel stamt uit de periode 850-1100. Aangenomen wordt dat Tiel al in het jaar 453 een haven bezat. Dankzij deze haven werd het al in de negende eeuw een florerende stad Latijnse betekenis van het woord monument is 'herinnering'. Volgens monumentenwet 1988 behoren tot categorie 'monument': alle vervaardigde, onroerende zaken ouder dan vijftig jaar, die van algemeen belang zijn vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde Vooral toen de geldhuishouding in betekenis toenam, werd deze ontwikkeling van groot belang. De wording van een stad De geneigdheid van kooplieden om geld te investeren in grond en opstallen in een groeiende handelsnederzetting werd ingetoomd door de voortduring van een stuk rechtsonzekerheid

Belegering - 4 definities - Encycl

Cabral vestigde de eerste Portugese en daarom de eerste Europese factorij (van het woord fondaco, dat 'handelsnederzetting' betekent) in Calicoet, waarmee de grondslag was gelegd voor het eerste Europese koloniale rijk in het Oosten. Cabrals nederzetting werd aangevallen op instigatie van Arabische handelaars Portus betekent hier: havenplaats, handelsnederzetting. De portus Middelburg kon uitgroeien tot stad door de verlening van voorrechten, ook wel privileges of keuren genoemd. De oudste overgeleverde tekst van een Middelburgse keur is die uit 1217

Overvleugelen - 2 definities - Encycl

Wat betekent de plaatsnaam Beverwijk? De plaatsnaam Beverwijk duikt voor het eerst op in 1276. Ouder nog is de naam Beverhem het kerkdorp Beverhem en het nabijgelegen Wijk, een handelsnederzetting aan het toenmalige Wijkermeer. De namen Beverhem en Wijk zijn versmolten tot Beverwijk. Heem-namen hebben als eerste deel meestal een persoonsnaam Zonder iets aan zijn historische betekenis af te willen doen, moeten we toch Dirk en zijn graafschap een beetje relativeren. Om te beginnen bestond er nog niet zoiets als het Holland dat we nu kennen. Als de naam al werd genoemd, sloeg dat vermoedelijk op een gebied aan weerszijden van de Oude Rijn Dat betekent handelsnederzetting. Wyck was klein en had maar twee straten, de Hoogbrugstraat en de Rechtstraat. De wandeling gaat van start op de St-Servaasbrug richting Wyck. Orgelpracht in Maastricht. De historische Maastrichtse kerken bezitten een een keur aan fraaie historische orgels met elk een eigen ontstaansgeschiedenis betekenis voor de handel. Bovendien verdween bet met de vemieling van de St. Baafsabdij door de Noormannen in 879. F. Blockmans werkte dit gegeven in t939 echter verder uit, door .voor bet eerst te gewagen van een verschuiving van aanlegplaats en handelscentrum (portus) die ten gevolg Deze zijn vooral van economische betekenis geweest voor Brugge als handelsnederzetting. De historische waarde wordt verder bepaald door een reeks van grote tot middelgrote parkdomeinen, met name van Kastelen Gruuthuyse, De Cellen, De Herten en Rooiveld, die vaak teruggaan tot oudere landhuissites waarbij de bosrijke omgeving van de Warande als jachtgebied werd aangewend

Bezetter - 2 definities - Encycl

Numaga als handelsnederzetting ontstaat - waarschijnlijk al voor het jaar 1000 - tussen de huidige Grotestraat, Priemstraat en Nonnenstraat, ten westen van de Valkhofheuvel en op korte afstand van de Waal. Aanvankelijk heeft de nederzetting slechts weinig betekenis, maar. Kültepe - wat Asheuvel betekent vanwege het grauwe stuifzand dat er ligt - bestaat uit de stad Kanesh (Turks: Kaniş) plus een naastgelegen handelsnederzetting, de 'karum'. Deze karum is de belangrijkste handelskolonie van de Assyriërs geweest, van hieruit werden de andere handelskolonies aangestuurd

Nederlandse synoniemen van handelsnederzetting, ander

Bekend is dat in 837 het graafschap Walcheren, en waarschijnlijk vooral de gelijknamige handelsnederzetting, gebrandschat en geplunderd is. In het binnenland van Walcheren waren de afgelopen eeuwen een groot aantal oude kreken verzand en was het omliggende klei en veenlandschap ingeklonken In 1230 besloot de hertog een handelsnederzetting in Oost-Tilburg (lees: niet de stad, maar het oostelijke deel van het hele gebied) te beginnen. Hij noemde het Oisterwijk. Deze naam werd zo populair dat iedereen besloot om heel Oost-Tilburg zo te noemen. Beetje raar om dan nog de naam West-Tilburg te gebruiken, dus die kwam te vervallen Oud-Westkapelle, verdronken handelsnederzetting die door oeverafslag in zee terechtgekomen is.. In 1696 schreef M. Smallegange dat het oude Westkapelle al meerdere eeuwen in zee ligt en dat men daar dagelijks den vis vangende is. Geschiedschrijvers meldden dat het oude Westkapelle in 1368 en 1377 overstroomde De eerste periode was de 17 e eeuw, toen de West-Indische Compagnie een handelsnederzetting vestigde aan de oostkust van de huidige Verenigde Staten die uitgroeide tot de kolonie Nieuw-Nederland. Tijdens de tweede migratieperiode, van 1845 tot de jaren 1920, vestigden Nederlandse migranten zich vooral in het Middenwesten van Amerika Culemborg was een welvarende handels-nederzetting die al stadsrechten kreeg in 1318. De historie van Culemborg is nog goed voelbaar, als je door de oude straatjes loopt, waan je je soms in een ver verleden. De stadswandeling gaat langs een aantal plekken die in de historie van Culemborg een belangrijke rol hebben gespeeld

De VOCsite is rondom een uitgebreide database van schepen die voor de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) hebben gevaren. Naast de scheepsgegevens bevat de database ook een overzicht van de reizen die de schepen gemaakt hebben. De website bevat tevens achtergrond-informatie, woordenlijsten van scheepvaarttermen, een bibliografie van boeken m.b.t. de VOC en links naar andere interessante. Industrialisatie Maastricht. Dit is een beschrijving over het ontstaan en de ontwikkeling van de Maastrichtse industrie. Maastricht is de stad waar ik ben geboren en getogen én een haat-liefde verhouding mee heb. om de burgers van Maastricht hier (nog meer) bij te betrekken. En is het belangrijk om de voorgeschiedenis hierbij in ogenschouw te. Het woord グラス betekent drinkglas en is afgeleid van het Engelse woord glass . [2] gasu ガス gas gipusu ギプス gips gomu ゴム gom gurafu グラフ graaf De titel graaf. (Niet gebruikelijk) Hij was een geneesheer in dienst van de Nederlandse handelsnederzetting van 1823-1829 Heerlijkheid Culemborg. Culemborg was een welvarende handelsnederzetting die al stadsrechten kreeg in 1318. Tot 1714 maakte Culemborg als zelfstandige heerlijkheid geen deel uit van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Misdadigers en mensen met schulden konden hier terecht voor asiel. Culemborg was een vrijstad met markt- en asielrecht. Op de zuidelijke oeverwal van de IJssel ontstaat in de 12e eeuw de handelsnederzetting Kampen. Een smalle strook langs de Oudestraat raakt bebouwd met aan het eind de Bovenkerk. Aan het einde van die eeuw begint de aanleg van de gracht de Burgel en de eerste stadsmuur. In 1248 krijgt Kampen stadsrechten

economische betekenis. Maar ook de schepen zijn er nog, zij het dat het nu vooral rondvaartboten en pleziervaartuigen zijn en af en toe een bevoorradingsschip. Over de balies - de hekjes boven aan de werfmuren - hangen de toeristen en verbazen zich over een middeleeuwse stadshaven waarvan er maar een op de wereld is. 2 Werk aan de wer De handelsnederzetting Deshima, een kunstmatig eiland van 120 meter lang en 75 meter breed, in de Baai van Nagasaki vormde het venster van Japan op de rest van de wereld. Het aanvankelijk streng gereglementeerde verblijf op het eiland (Het eiland niet verlaten, geen Hollandse vrouwen Afbeeldingen van westerse schepen werden gebruikt als versiering De handelsnederzetting schadu die va iwnn dez de vere ling va Roermonn oodk de handel ove lanr meed r betekenis. Dat bij het ontstaan van d stae dde landwege echten r nauwelijks van bepalende betekeni zijn geweests blijk, t uit he vrijwet ontbrekel n va doorgaandn routese ; d

Portus (nederzetting) - Wikipedi

Het oude schippersdorp Vreeswijk was in de 7e eeuw n.C. al bekend als Friese handelsnederzetting Fresionouuic, dat Friezenwijk betekent. Van Jutphaas, onder de naam Judefax, was later sprake. De naam Jutphaas, in het Oud-Germaans Jut (veel) fasha (taai gras), is typerend voor dit voormalige boerendorp waarvan o.a. nog mooie oude boerderijen zijn overgebleven Van beide boeken mocht wat verwacht worden. Van Tiel is uit historische bronnen de betekenis als handelsplaats vanaf de late negende eeuw bekend. Tiel geldt, samen met Deventer, als de voornaamste opvolger van Dorestad, de vroegmiddeleeuwse handelsnederzetting die in de negende eeuw teloorging

Geschiedenis van Sneek - Wikipedi

De betekenis van het woord schuwen is met een boom voortbewegen van een vaartuig. Het ligt dus op de plek waar ooit mensen met een veerboot werden overgezet. De bewoners van het sluismeestershuis hadden vroeger het recht van vrije vangst en verkoop van de aal die door hen werd gevangen.Ten noorden ervan ligt Maarslag Maalstroom, Maelstrem (1309) is een voormalige nederzetting gelegen aan de Oude Dieze tussen Den Bosch en Orthen. Andere oude schrijfwijzen zijn Maelstram en Maelstrom.De Nederzetting bestond uit enkele huizen en een St. Pieterskapel en was waarschijnlijk al een bloeiende handelsnederzetting vóór de stichting van nieuwe stad Den Bosch omstreeks 1184 Szczecin, Duitse Szczecin, havenstad en hoofdstad, Zachodniopomorskie woiwodschap (provincie), noordwest Polen, op de westelijke oever van de rivier de Oder in de buurt van de monding, 40 mijl (65 km) van de Baltische Zee.Scheepsbouw en scheepvaart zijn de belangrijkste bezigheden. Er zijn aanwijzingen dat het gebied 2500 jaar geleden voor het eerst werd bewoond door zeevarenden Dit betekent dat de treinen tussen Alphen en Gouda niet rijden. ROMEINEN Handelsnederzetting. Als er een castellum 'in the middle of nowhere' wordt gebouwd, verschijnt er binnen de kortste keren ook een handelsnederzetting. Dat zal in Alphen aan den Rijn niet anders zijn geweest Oude handelsnederzetting en begijnhof ten noorden van de Kleine Nete. UAntwerpen. Projecten. Digital heritage for smart regions. Herentals. Waar zich vandaag Domein Hof Le Paige bevindt, lag in de middeleeuwen het economische hart van Herentals: het Nieuwland. Ontstaan van de stad Herentals . Bloeiende lakenhandel in de middeleeuwen

handelsnederzetting - Vertaling naar Engels - voorbeelden

(Deze handelsnederzetting kon men vergelijken met Dorestad 550 - 900). Nehalennia, de Zeeuwse Na 950 verloor de Domburgse ringwalburg haar betekenis omdat deze bedolven raakte onder oprukkend duinzand Impressie van het leven in een burg, ergens in de tiende eeuw Betekent wijk 'nederzetting met speciale functie'. Het plaatsje was koningsbezit in de omgeving van Dorestad, een belangrijke handelsnederzetting in de Karolingische tijd. Later nam het de functie van deze handelsplaats over. De toevoeging 'bij Duurstede' refereert aan het kasteel van Duurstede,.

handelsnederzettingen - Wiktionar

Betekenis wetenschappelijke naam: dwaas van de Bassrots. De vorige naam was Sula bassana. Sula is van Oudnoorse oorsprong en heeft vermoedelijk betrekking op de gekruiste vleugeltoppen wanneer de vogel zit of loopt. Sommigen leggen ook verband met svalan en swallow, woorden waarbij de zwaluwstaart of -vleugels een kenmerk vormen Daar ontwikkelde zich een eerste middeleeuwse handelsnederzetting. 1100 raakte de term 'portus' buiten gebruik en schakelden de bronnen over op 'oppidum', een term met een dubbele betekenis: niet enkel een omwalde stad, maar ook een stad die juridisch autonoom was Deventer (Deventer, O) Uitspraak: demter. 840-849 kopie ca. 1000 Dauentre 1, 893 kopie 1222 in Deuentre 1, 956 Dauentria 1, opschrift 11e eeuw Devendre 1, 1665 Deventer 2; Men heeft gedacht aan een prehistorische waternaam, een alleenstaand voorbeeld van een naam op -antrâ, kelt. *Dabantrâ, in een gebied waar anders alleen germ.-andrô voorkomt 3, bij de wortel *(a)dhabh-'schitterend.

Belegering - Wikipedi

De stad Tiel is ruim voor het jaar 1000 ontstaan op de westoever van de Linge. Als gevolg van de gunstige ligging aan de Linge en waterwegen richting Utrecht groeide Tiel uit tot een handelsnederzetting van internationale betekenis. In de loop van de tijd nam de rol van de Linge in betekenis af, terwijl die van de Waal juist steeds belangrijker. Harlingen (Harns) - de betekenis volgens Monumenten in Friesland. Stad, ontstaan uit de kerkterp Almenum op een kwelderwal opgeworpen rond het begin van de jaartelling - en een niet opgehoogde handelsnederzetting bij de monding van een waterloop uit oostelijke richting naar open zee. Harlingen wordt in 1228 voor het eerst vermeld en in 1317 als.

Reric, een handelsnederzetting aan de Duitse Oostzeekust, werd aan het begin van de negende eeuw verwoest. Lang werd aangenomen dat dit `Duitse Troje' in zee was verdwenen. Niet dus De nieuwe handelsnederzetting, omgeven door muren met torens, ligt als een burcht op de handelsweg, die in het noorden via de nog be staande Lekpoort, in het oos-ten via de Oostpoort en in het zui den via de Landpoort (gesloopt in 1870) toegankelijk was. Omdat de oorspronke-lijke burcht sindsdien zijn betekenis verloren had, is binne Wat betekent de plaatsnaam Beverwijk? De plaatsnaam Beverwijk duikt voor het eerst op in 1276, een handelsnederzetting aan het toenmalige Wijkermeer. De namen Beverhem en Wijk zouden zijn versmolten tot Beverwijk. Heem-namen hebben als eerste deel meestal een persoonsnaam De Molenkruiers en Zandhappers van Nieuwegein. Date: mei 9, 2018 Author: Bert van Zantwijk 1 Reactie. Nieuwegein is een jonge gemeente. Het is ontstaan op 1 juli 1971 als groeikern voor de stad Utrecht. Hiertoe werden de dorpen Jutphaas en Vreeswijk samengevoegd en de grond tussen beide dorpen volgebouwd met woningen betekenis was, namelijk Suppiluliuma, een naam die vaak enig gegrinnik veroorzaakt, maar die eenvoudig is samengesteld uit Suppi dat 'rein' bete-kent, lull dat voor 'bron' staat en uma voor 'afkomstig van'. Deze Suppi-luliuma wist het inmiddels belangrijk geworden vorstendom van de Hur