Home

Autofiscaliteit 2021

In 2021 verandert er opnieuw heel wat op het vlak van autofiscaliteit, met name door de introductie van de WLTP als berekeningsbasis. Dat heeft gevolgen voor alle fiscale aspecten die gebaseerd zijn op de CO 2-uitstoot van een wagen, zoals de BIV en verkeersbelasting, maar ook de fiscale aftrekbaarheid, het voordeel alle aard en de solidariteitsbijdrage Autofiscaliteit 2021 Gepost op februari 4, 2021 door odb De reeds langverwachte aanpassing aan de autofiscaliteit is nu aan de orde. Vanaf aanslagjaar 2021 kennen we namelijk een nieuwe wijziging inzake de behandeling van de wagen in de vennootschapsbelasting Vanaf aanslagjaar 2021. Voor aanslagjaar 2021. 120% - (0,5% x 0,95 x 106) = 69,65%. De aftrekbaarheid kosten voor benzinewagens met CO2 uitstoot vanaf 106 - 125 g/km is 80%. Het aftrekbaar gedeelte van de kosten voor auto's waarvoor de formule moet worden gebruikt, mag niet lager zijn dan 50% en niet hoger dan 100% Over autofiscaliteit is er de voorbije jaren steeds veel inkt gevloeid rond de jaarwisseling. Ook de overgang naar 2021 bracht ons enkele noemenswaardige wijzigingen. Deze kaderen vooral in de overgang naar de nieuwe testmethode om de CO2-uitstoot van wagens te berekenen. We sommen even de verschillende testmethodesop

Over autofiscaliteit is er de voorbije jaren steeds veel inkt gevloeid rond de jaarwisseling. Ook de overgang naar 2021 bracht ons enkele noemenswaardige wijzigingen. Deze kaderen vooral in de overgang naar de nieuwe testmethode om de CO2-uitstoot van wagens te berekenen. We sommen even de verschillende testmethodes op Vanaf 1 januari 2021 verandert de autofiscaliteit. Voortaan zal de Belasting op inverkeerstelling (BIV) en de verkeersbelasting worden berekend op de WLTP-CO2 uitstootwaarde. De fiscale regimes voor CNG-wagens (aardgas) en plug-inhybrides zijn niet langer gunstig. We bespreken wat er precies verandert voor bedrijfswagens Voor wagens ingeschreven voor 2021 blijft de huidige autofiscaliteit behouden. De strengere WLTP-norm geldt wel voor nieuw ingeschreven voertuigen na 2021. Geen minder gunstige autofiscaliteit in 2021 - Moor De Vlaamse regering past de berekening van de autofiscaliteit vanaf 1 januari 2021 grondig aan. Dat kondigde Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) vrijdag aan..

Vanaf 1 januari 2018 en vooral vanaf 1 januari 2020 wijzigt de autofiscaliteit grondig. We geven hierna de modaliteiten inzake de aftrek van autokosten en brandstofkosten in de vennootschapsbelasting en in de personenbelasting (eenmanszaken/zelfstandigen) en de wijzigingen aan het voordeel van alle aard Hoe de WLTP vanaf 2021 de autofiscaliteit verandert. Sinds 1 januari 2021 moeten autokopers in Vlaanderen rekening houden met een nieuwe realiteit die WLTP heet. Maak kennis met de Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, die zowel een gunstig als een ongunstig effect kan hebben op de autofiscaliteit van nieuwe wagens Vanaf aanslagjaar 2021 zal de aftrekbaarheid van autokosten beperkt worden in functie van onderstaande formule (de zgn. gramformule). Het overeenkomstig deze formule vastgesteld tarief kan niet lager zijn dan 50 % en niet hoger dan 100 %. Voor auto's met een CO2-uitstoot van 200 g/km of meer, bedraagt de aftrek slechts 40 % Zoals u weet wordt sinds aanslagjaar 2021 de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens bepaald i.f.v. de 'gramformule'. Doordat elektrische wagens en wagens op waterstof 0 gram CO 2 uitstoten, zijn de kosten voor 100% aftrekbaar. Die 100% zou levenslang zijn voor CO 2 -vrije wagens aangeschaft vóór 01.01.2027. Aangeschaft na 31.12.2026 Gepost op 27 mei 2021 in Fiscaliteit De federale regering heeft in het regeerakkoord vooropgesteld dat CO2-emissievrije bedrijfswagens vanaf 2026 de norm moeten worden. Een belangrijke stap hiertoe werd gezet op dinsdag 18/05/2021 door de goedkeuring van het wetsontwerp omtrent de vergroening van onze mobiliteit door de federale regering

Autofiscaliteit 2021: alle wijzigingen in een handig overzich

De hervorming van de autofiscaliteit vanaf 1 januari 2021 De regering heeft de fiscale regels voor autokosten bijgestuurd. Als je onderneming een of meer bedrijfswagens ter beschikking stelt aan personeel of aan de bedrijfsleider zal ook jij hier mee te maken krijgen. Wat zijn de gevolgen van deze nieuwe autofiscaliteit voor jou als ondernemer Particulieren die tussen 1 september 2021 en 31 december 2024 thuis een laadpaal laten plaatsen, kunnen genieten van een belastingvermindering. Het tarief van de belastingvermindering zal 45% bedragen (evenwel beperkt tot 1.500 EUR per laadpaal en per belastingplichtige) voor uitgaven betaald in 2021 of 2022 Autofiscaliteit: NEDC-emissiewaarden blijven ook in 2021 de norm. 05/05/2020 - Algemeen werd ervan uitgegaan dat er op fiscaal gebied vanaf 2021 alleen nog rekening gehouden zou worden met de nieuwe WLTP-emissienorm, met een verzwaring van de autofiscaliteit tot gevolg. Maar die vrees blijkt ongegrond Vanaf 2021 zal de nieuwe regering hierin een beslissing moeten nemen. Sinds 1 juli 2019 wordt er geen CO2-uitstoot meer vermeld op het inschrijvingsbewijs. Op basis van een parlementaire vraag[1] wordt nu bevestigd dat in principe de gegevens op het gelijkvormigheidsattest dezelfde zijn Autofiscaliteit bedrijfswagens wordt afhankelijk van de CO2-uitstoot. Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels voor de aftrekbaarheid van je autokosten nog eens. Of je nu een eenmanszaak hebt of een vennootschap, de berekening van de aftrekbare autokosten zal waarschijnlijk ook voor jou veranderen

Autofiscaliteit 2021 OD

2021 dat deze wagens slechts worden beloond met een voordelig fiscaal regime indien de batterij vol-doende groot is, namelijk minstens 0,5 kilowatt-uur (kWh) per 100kg rijklaar gewicht en de CO 2-uitstoot niet hoger is dan 50 gram. De capaciteit van de batterij kan meestal in de documentatie van de betreffende wagen worden teruggevon-den. Over. In de personenbelasting geldt de nieuwe regeling vanaf 01/01/2020 voor wagens aangekocht vanaf 01/01/2018. In de vennootschapsbelasting geldt de nieuwe regeling vanaf aanslagjaar 2021. Een specifieke administratie dient tegen 01/01/2020 uitgewerkt te worden om de fiscale berekeningen per voertuig te kunnen uitvoeren Aftrekpercentage autokosten Vanaf aanslagjaar 2021 verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020 is er éénzelfde formule om het aftrekpercentage van de autokosten te bepalen in de personenbelasting en vennootschapsbelasting: 120% - (0,5% x brandstofcoëfficiënt x aantal gr CO2 per kilometer Regering sleutelt alweer aan de autofiscaliteit. Loonadministratie Q3 2021: goed geïnformeerd de zomer in. De zomer staat voor de deur en daarbij komt ook het derde kwartaal om de hoek piepen. Wat betekent dit voor uw loonadministratie? Wij hebben de bijzonderheden alvast op een rijtje gezet Hervorming autofiscaliteit Gepubliceerd op 03-06-2021 door Nick Verheyden De ministerraad heeft het voorontwerp van de wet voor de fiscale vergroening van onze mobiliteit goedgekeurd. Het doel van deze wet is om bedrijfswagens tegen 2026 uitstootvrij te maken

Wijziging aftrekbaarheid autokosten aanslagjaar 2021

Autofiscaliteit 2021 is NEDC 1

 1. De autofiscaliteit is ingrijpend gewijzigd sinds 1 januari 2020. Vanaf 2021 zal de WLTP uitstoot gebruikt moeten worden in de fiscaliteit, al is er nog geen duidelijkheid of deze regel ineens voor alle wagens geldt dan wel enkel die na 1/1/2021 worden ingeschreven
 2. autofiscaliteit. Fiscale instrumenten. In het laatste hoofdstuk is een vergelijking van stimuleringsmaatregelen voor nulemissie voertuigen tussen Nederland en andere Europese landen opgenomen en heeft de coalitie de effecten van de huidige beschikbare fiscale instrumenten in Nederland samengevat
 3. Autofiscaliteit 2021 : Historiek + recente wijzigingen. webcast. De autofiscaliteit is de laatste jaren grondig gewijzigd. In 2020 was er een grondige aanpassing (zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting). Voor 2021 zijn er opnieuw wijzigingen aangebracht. Via deze opleiding kan elke accountant, boekhouder.
 4. g en doorrekening van het 'Plan.
 5. Gids autofiscaliteit 2021: de juiste beslissing nemen met alle nodige kennis : VAA, verworpen uitgaven, aftrekbare kosten, BTW, tankkaart, CO2-bijdrage.... link2fleet heeft samen met het consultancybedrijf BDO Belgium voor u alle fiscale materie samengevat in een duidelijke, precieze en eenvoudig te raadplegen gids

2021 is opnieuw een jaar vol wijzigingen op het vlak van de autofiscaliteit, met name door de introductie van de WLTP als berekeningsbasis. Dat heeft gevolgen voor alle fiscale aspecten die gebaseerd zijn op de CO 2 -uitstoot van de auto, zoals de BIV en verkeersbelasting in Vlaanderen, maar ook de fiscale aftrekbaarheid 2021 wordt opnieuw een jaar vol wijzigingen op het vlak van de autofiscaliteit, met name door de introductie van de WLTP als berekeningsbasis. Dat heeft gevolgen voor alle fiscale aspecten die gebaseerd zijn op de CO2-uitstoot van de auto, zoals de BIV en verkeersbelasting in Vlaanderen, maar ook de fiscale aftrekbaarheid, het voordeel van alle aard en de solidariteitsbijdrage

Autofiscaliteit 2021 - NEDC 1

 1. Autofiscaliteit anno 2021 met een blik op de toekomst: allemaal elektrisch vanaf 2026? Spreker Roel Van Hemelen KennisAteliers. Accreditatie/ aanwezigheidsattest. ITAA: 3,5 uren. Advocaten kunnen op basis van het aanwezigheidsattest de gevolgde opleiding laten valideren door de Orde.
 2. Op 18 mei 2021 heeft de regering een voorontwerp van wet goedgekeurd in verband met de 'fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit'. Zo zou vanaf 1 juli 2023 de autofiscaliteit, weliswaar in verschillende fases, grondig wijzigen
 3. Over autofiscaliteit is er de voorbije jaren steeds veel inkt gevloeid rond de jaarwisseling. Ook de overgang naar 2021 bracht ons enkele noemenswaardige wijzigingen. Deze kaderen vooral in de overgang naar de nieuwe testmethode om de CO2-uitstoot van wagens te berekenen
 4. ister van Financiën Vincent Van Peteghem het ook in concrete regels gieten. In De ochtend ontvouwde hij die plannen. Enkel wagens die geen broeikasgassen uitstoten, zoals elektrische auto's, zullen na 2026 nog 100 procent fiscaal aftrekbaar zijn. Dat is de kern van het plan dat moet zorgen dat alle bedrijfswagens emissievrij worden
 5. AUTOFISCALITEIT ANNO 2021: IMPACTEERT DE WLTP NORM EN NIEUWE BEREKENINGSFORMULE UW BOEKHOUDPLAN? Sinds januari wijzigde de autofiscaliteit ingrijpend. Enerzijds door de toepassing van de reeds bekende berekeningsformule voor de fiscale aftrekbaarheids- percentages
 6. Autofiscaliteit 2021. Gepost op februari 4, 2021 door odb. De reeds langverwachte aanpassing aan de autofiscaliteit is nu aan de orde. Vanaf aanslagjaar 2021 kennen we namelijk een nieuwe wijziging inzake de behandeling van de wagen in de vennootschapsbelasting
 7. aliteit, opleidingen en meer. De datum daarvoor is dinsdag 6 juli 2021 van 15.30 tot 16.30 uur. Aanmelden kan via verhuur@bovag.nl. OOMT: speciale contactpersoon voor verhuu

In mei 2021 kondigden de regeringspartijen aan een akkoord te hebben bereikt over een groenere autofiscaliteit. In afwachting van de indiening van het wetsontwerp willen we toch al wijzen op enkele interessante nieuwigheden in dat akkoord. De aangekondigde nieuwe regeling voor de aftrekbaarheid van bedrijfswagens, waarbij sterk wordt ingezet op een vergroening van het wagenpark, [ Zoals toegelicht in onze eerdere nieuwsbrief van maart 2021 komt definitief een einde aan de verschillende fiscale behandeling van binnen- en buitenlands vastgoed. De wetgever stapt af van de 'werkelijk ontvangen huur' of 'huurwaarde' en zal het kadastraal inkomen (KI) hanteren als belastbare basis voor buitenlands vastgoed vanaf aanslagjaar 2022 (inkomstenjaar 2021) Omdat het als ondernemer belangrijk is om de fiscale gevolgen van een nieuwe bedrijfswagen vooraf correct in te schatten zetten we graag een en ander voor u op een rijtje. Zo kan u ervoor zorgen dat uw wagenpark klaar is voor de toekomst.Download hier onze white paper over de autofiscaliteit en ontdek waarop u bij de keuze van een nieuwe bedrijfswagen het best let

Autofiscaliteit anno 2020-2021: een overzicht m.b.t. BTW en directe belastingen. Datum: woensdag 16 december 2020: Uur: van 19u00 tot 22u00: Locatie: Online seminarie * Spreker: Jurgen Tanghe - FOD Financien : Prijs: € 50 /p.p. (vrijgesteld van BTW) BIBF nummer: 10473 Alles over autofiscaliteit. Als fleetmanager bent u graag op de hoogte van de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit. Die bundelen we voor u in een handige gids: Autofiscaliteit 2021. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage, maar ook over het Voordeel Alle Aard (VAA). Nog meer info nodig Een 'valse hybride': is een plug-in (oplaadbare) hybride, zowel uitgerust met een brandstofmotor als een elektrische batterij die opgeladen kan worden via een externe energiebron buiten het voertuig, is aangekocht, geleased of gehuurd vanaf 01.01.2018, heeft: ofwel een elektrische batterij met een energiecapaciteit van minder dan 0,5 kWh. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.

Biv Berekenen

Autofiscaliteit in 2021: wat verandert er voor bedrijfswagens

 1. Vanaf 1 januari nieuwe Vlaamse autofiscaliteit: dit is ze. V anaf 1 januari 2021 wordt de Vlaamse autofiscaliteit aangepast. Zowel de berekening van de Belasting op Inverkeerstelling (BIV) als de rijtaks verandert. Daarin verdwijnt het voordeel voor stekkerhybrides en auto's op CNG en weegt de CO2-uitstoot nu meer door dan voorheen
 2. De autofiscaliteit is de laatste jaren hét onderwerp van verandering geweest, waarbij de vergroening van het wagenpark een centrale rol speelt. Onze federale regering heeft midden mei 2021 opnieuw een akkoord bereikt omtrent de verdere vergroening van de automobiliteit. De wijzigingen zullen gefaseerd in werking treden en reeds vanaf 1 juli 2023
 3. Autofiscaliteit: wat brengt de toekomst? Delen. Share on facebook. Share on twitter. indien deze voor de wagen zijn opgegeven op het gelijkvormigheidsattest en de wagen werd aangekocht voor 01/10/2021. Vanaf 2021 wordt de uitstoot van alle nieuwe wagens evenwel enkel nog bekend gemaakt volgens de WLTP-cyclus
 4. gen VenB ! Auto, mobiliteit & fiscus 2021, noodzakelijke update !: 18/08/2021
 5. De nieuwe regels met betrekking tot de autofiscaliteit, een uitloper van het zomerakkoord, zijn ondertussen in werking getreden. Wij zetten graag de nieuwe regels, die gelden in de vennootschapsbelasting, nog even op een rijtje. Aftrekbaarheid autokosten. Tot voor 2020 werd de aftrek bepaald in functie van de CO2 uitstoot van de wagen
 6. g van de vennootschapsbelasting werd de autofiscaliteit behoorlijk bijgestuurd: wettelijke uitsluiting voor doorgerekende kosten en harmonisatie tussen personenbelasting en vennootschapsbelasting (vanaf 2018), en nieuwe regels inzake fiscale aftrekbaarheid van autokosten (vanaf 2020). ). Momenteel zet de regering in op de.

Welkom bij WoltersKluwer.com. Oplossingen. Jobs. INVESTEERDERS. Select Language. Over Wolters Kluwer. Wolters Kluwer is een wereldwijde leverancier van professionele informatie, software en diensten voor artsen, verpleegkundigen, accountants, juristen op het gebied van fiscaliteit, financiën, audit, risico, compliance en regelgeving. Over ons Vergroening autofiscaliteit vanaf 1 juli 2023. Date: 18 juni 2021. |. Posted by: Gunter Segers. De regering heeft een voorontwerp goedgekeurd om de autofiscaliteit nogmaals ingrijpend te wijzigen. Zijn er gevolgen voor het bestaande wagenpark Overbruggingsrecht 2021. Doordat de overheid blijft vasthouden aan het verplicht sluiten van ondernemingen, wordt de toepassing van het overbruggingsrecht dat zelfstandigen voor dit inkomensverlies kunnen aanvragen, verlengd tot zeker 31 maart 2021. De mogelijkheid om van dit recht gebruik te maken, wordt vanaf 1 januari door de overheid echter. Autofiscaliteit: wat verandert er vanaf 2020? 30 April 2019 . Met het zomerakkoord van 2017 staan er een aantal wijzigingen op til die vanaf 1 januari 2020 (aanslagjaar 2021) worden ingevoerd. Maar daar blijft het niet bij. Ook de CO2-waarden die bepalend zijn voor de belastbaarheid werden intussen herbekeken en zorgen voor onzekerheid 2: invoering WLTP: 'aankoop nieuwe wagen na 1 januari 2021'. Belangrijk is om op te merken dat veel auto's nog een NEDC gehalte hebben aangezien de WLTP enkel gebruikt wordt om de CO2 gehalte te bepalen van een nieuwe wagen. Voor eigenaars die een auto hebben waarvan een NEDC gehalte gekend is, zullen dus nog kunnen opteren voor het oude systeem

News - June 24, 2021 , 0 Comment. Interessante nieuwigheden in aangekondigde groenere autofiscaliteit. In mei 2021 kondigden de regeringspartijen aan een akkoord te hebben bereikt over een groenere Read mor Laat je inspireren. Van slimme, geconnecteerde auto's tot elektrische, zelfrijdende voertuigen. En de verschuiving van het bezit van een auto naar het gebruiken ervan. Je van punt A naar punt B begeven biedt meer keuzemogelijkheden dan ooit! Blijf hier op de hoogte van de nieuwste mobiliteitstrends en innovaties. Aanbevolen auto's. Audi Q4 etron De autofiscaliteit is de laatste jaren grondig gewijzigd. In 2020 was er een grondige aanpassing (zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting). Voor 2021 zijn er opnieuw wijzigingen aangebracht Autofiscaliteit 2021. Gepost op 7 november 2019 in Fiscaliteit Naar aanleiding van het zomerakkoord van de regering Michel wijzigt de autofiscaliteit grondig vanaf 2020.De meeste wagens zullen vanaf 1 januari 2020 sterk achteruit gaan qua fiscale aftrekbaarheid door de toepassing van een nieuwe formule voor berekening van het aftrekpercentage Belangrijkste wijzigingen in de autofiscaliteit 2020

Geen minder gunstige autofiscaliteit in 2021 - Moor

Lijst fake hybride wagens gepubliceerd | Baker Tilly

Hogere belasting op vuile auto's vanaf 2021 Nett

De autofiscaliteit is de laatste jaren grondig gewijzigd. In 2020 was er een grondige aanpassing (zowel in de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting). Voor 2021 zijn er opnieuw wijzigingen aangebracht. Via deze opleiding kan elke accountant, boekhouder , belastingconsulent, financieel verantwoordelijke zijn kennis opfrissen en. Vanaf 1 januari 2020 zullen er enkele belangrijke wijzigingen plaatsvinden op vlak van de autofiscaliteit. Vanaf 2021 zal de WLTP uitstoot gebruikt moeten worden in de fiscaliteit, al is er nog geen duidelijkheid of deze regel ineens voor alle wagens geldt dan wel enkel die na 1/1/2021 worden ingeschreven Noodzakelijke cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat alle onderdelen van de Jubel website goed werken. Het zijn cookies voor de beveiliging van de website, cookies voor load balancing (i.e. de verdeling van requests aan een webserver over een aantal computers) en cookies voor de aanpassing van de gebruikersinterface (m.n. de taalkeuze en de weergave van zoekresultaten) De autofiscaliteit vanaf 2020. 21/02/19 Vanaf 2020 wijzigt de aftrekbaarheid van personenwagens. De nieuwe regels zijn zowel in de vennootschapsbelasting als personenbelasting van toepassing. Lees ineens onze update van mei 2021 : link. Vanaf 1 januari 2020 geldt een nieuwe wetgeving m.b.t. de aftrekbaarheid van de autokosten

Autofiscaliteit anno 2020! In 2017 werd er door de regering Michel heel wat gewijzigd op het gebied van de aftrekbaarheid van auto's. Het eerste luik, die aanving op 1 januari 2018, ligt ondertussen bijna achter ons. Vanaf 1 januari 2020 vangt het tweede luik aan. In een overzicht proberen we de nieuwe spelregels vanaf 2020 duidelijk te maken Autofiscaliteit vanaf 2020 in vennootschap. De fiscale aftrek van elektrische personenwagens is vanaf aanslagjaar 2021 (boekjaar ten vroegste gestart vanaf 01.01.2020) bedraagt 100% (voordien was dit 120%) De elektriciteit is in uw vennootschap 100% aftrekbaar voor het voeden van deze wagen 5 | Beste lezer, Uw automobiel- en tweewielerfederatie voor België en Luxemburg heeft een even intensief als con-trastrijk boekjaar 2019-2020 achter de rug Autofiscaliteit in 2018 Terwijl er nieuwe regels over de mobiliteitsvergoeding ('cash for car') op til zijn, blijft het voordeel van de firmawagen natuurlijk bestaan. Hierbij vindt u de nodige factoren voor een correcte berekening van het fiscaal voordeel van een firmawagen en dat voor het inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 2019)

Nieuwe autofiscaliteit - Practical

Meer weten over mobiliteit en automotive voor bedrijfsleiders en leidinggevenden in het kmo? KMOinsider schrijft nieuwsartikelen en blogberichten over mobiliteit Bereken hier de aftrekbaarheid van uw bedrijfswagen in 2021. De autofiscaliteit weet u te boeien. We zien het aan het succes van elk van de artikels die we over dit onderwerp schrijven, of het nu gaat om de CO2-bijdrage, het VAA of de aftrekbaarheid gaat De fiscaliteit rond en voor auto's verandert zeer snel. Het zet u en iedereen aan om te kiezen voor een steeds groenere mobiliteit. Het einde van de CO2-uitstoot voor bedrijfsvoertuigen is in zicht. In 2026 is het ermee gedaan, besloot onze regering. Hier vindt u alles wat u vandaag moet beslissen voor uw mobiliteit van morgen Milieu-investeringsaftrek 2021. Ook in 2021 is het mogelijk om milieu-investeringsaftrek te krijgen op uw nieuwe volledig elektrische auto. Dat blijkt uit de jaarlijkse milieulijst van RVO. De milieulijst regelt welke investeringen in aanmerking komen voor milieu-investeringsaftrek (MIA) en eventueel voor willekeurige afschrijving (VAMIL) Wallonië en Brussel baseren hun autofiscaliteit nog steeds op vermogen en cylinderinhoud. Dit geldt ook voor de leasemaatschappijen. Voor 2021 verwachten we hierin geen verandering. Er is in Wallonië al wel enige tijd sprake van een wens tot vergroening van de berekeningsbasis, maar we verwachten dit niet voor 2022

Autofiscaliteit aanslagjaar 2021. De autofiscaliteit voor vennootschappen is de laatste jaren meerdere keren gewijzigd. Hoe ziet die er uit voor aanslagjaar 2021? Ter verduidelijking: we spreken over aanslagjaar 2021 als de vennootschap haar boekhouding afsluit op of na 31/12/2020 16 februari 2021. Algemene regel: autokosten en minderwaarden personenwagens. Vanaf AJ 2021 (boekjaren die aanvangen op 1 januari 2020 of later): Autokosten (incl. brandstofkosten) zijn aftrekbaar volgens nieuwe formule: 120% - (0,5% x een coëfficiënt x aantal gram CO 2 per kilometer) Inzicht in de autofiscaliteit van 2021. Ward Martens, Managing Partner EuroFleet Consult. Hoe kan TCO het verschil maken in uw wagenpark.. Voor informatie omtrent de fiscale behandeling van bepaalde kosten in specifieke situaties kan u contact opnemen met Baker Tilly. Overzicht aftrekbaarheid kosten. Deze tabel geeft een overzicht van de verschillende verworpen uitgaven die tijdens boekjaar 2021 (en daarmee samenhangend aanslagjaar 2022) kunnen voorkomen

Op het einde van elk kwartaal kan een btw-plichtige ervoor opteren, zo er een btw-tegoed is, om dat terug gestort te krijgen. Daaraan zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden zoals het feit dat het btw-tegoed een minimumbedrag moet bereikt hebben. In het kader van de Coronacrisis werden sinds 1 april 2021 de drempelbedragen verlaagd Tegen uiterlijk 30.06.2021 moet een zelfstandige in principe zowel de voorlopige sociale bijdragen van het tweede kwartaal van 2021, als de regularisatiebijdragen die verschuldigd zijn voor het bijdragejaar 2018 of 2019 die vervallen op 30 juni 2021, betalen. 11.06.2021 ; Autofiscaliteit: gefaseerde hervorming op de agend Autofiscaliteit 2021: nu juist kiezen is later geld besparen 2021 is opnieuw een jaar vol wijzigingen op het vlak van de autofiscaliteit, met name door de introductie van de WLTP als berekeningsbasis Wijzigingen autofiscaliteit. 2/06/2021. In haar zoektocht naar bijkomende inkomsten, heeft de regering een nieuw wetsvoorstel op tafel gelegd om de autofiscaliteit opnieuw te wijzigen. Zoals u zich misschien nog herinnert,.

Uiteraard is de autofiscaliteit ook van toepassing op bedrijven en zelfstandigen. Je ontvangt een e-mail voor het instellen van een nieuw wachtwoord Naast de autofiscaliteit zullen ook laadpalen financieel worden ondersteund. Wie dus fiscaal wilt optimaliseren, start best al vandaag met elektrificatie van z'n wagenpark. 1. Anticipeer nu op de autofiscaliteit van morgen . Voor brandstofwagens aangeschaft vanaf 1 september 2021 zal de WLTP-waarde worden gebruikt voor de fiscale berekeningen 21 april 2021 / Elektrisch rijden Laadoplossingen Nieuws. Met het wetsvoorstel van Van Peteghem wordt de autofiscaliteit er op korte termijn niet gemakkelijker op. Er komen uitdoof scenario's vanaf 2025, maar de visie is nu duidelijk en het wordt eenvoudiger in de toekomst Vanaf 1 januari 2021 wordt de inschrijvingstaks van voertuigen en de jaarlijkse verkeersbelasting in Vlaanderen op een andere manier berekend. Dat laat Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) weten. Wie een wagen heeft die veel CO2 uitstoot, zal meer betalen Voor hybride bedrijfswagens die worden aangeschaft vanaf 1 januari 2023, zal de fiscale aftrekbaarheid van de benzine- of dieselkosten beperkt worden tot 50%. Vandaag wordt de aftrekbaarheid bepaald op basis van de CO2 -uitstoot van de wagen. Men wil hiermee het effectief elektrisch rijden met hybride wagens aanmoedigen

Inhoud Het is even naar adem snakken bij het lezen van het nieuw administratief commentaar (*)met betrekking tot de toepassing van de NEDC-WLTP waarden vanaf 2021 in de autofiscaliteit. Maar het is goed nieuws ! Als principe kan men de NEDC 2.0 waarden ook na 2020 blijven behouden. Wie de tekst er dieper op naleest zal merken dat alles zal afhangen van de informatie die op het.. 17-12-2020. Categorieën: Fiscaal nieuws, Vennootschapsbelasting. Auteur: Practicali Seminaries. Het voordeel van alle aard uit het privégebruik van een personenwagen, stationwagen en minibus berekend aan de hand van volgende formule: VAA = cataloguswaarde × leeftijdspercentage × CO2-percentage × 6/7. Meer info

VVPRbis-dividenden zonder een kapitaal van 18

Hoe de WLTP vanaf 2021 de autofiscaliteit verandert VAB

WLTP wordt ingevoerd in 2021 => alle tot en met 2020 ingeschreven voertuigen zullen nog de NEDC-waarde (veld 49.1 van het CoC) gebruiken voor de fiscaliteit. Die auto's ZOUDEN ook na 2020 gebruik mogen blijven maken van die NEDC-waarde voor zover ze niet van eigenaar veranderen Onderzoeksrapport Doorrekening Plan Autofiscaliteit (2021) Een brede maatschappelijke coalitie binnen het autodomein bestaande uit BOVAG, ANWB, RAI Vereniging, Stichting Natuur & Milieu en de VNA, heeft Revnext gevraagd om inhoudelijke ondersteuning te bieden bij de totstandkoming en doorrekening van het 'Plan Autofiscaliteit'

Algemeen werd ervan uitgegaan dat er op fiscaal gebied vanaf 2021 alleen nog rekening gehouden zou worden met de nieuwe WLTP-emissienorm, met een verzwaring van de autofiscaliteit tot gevolg. Maar die vrees blijkt ongegrond. De fiscale behandeling van een auto wordt in grote mate bepaald door de hoeveelheid CO2 die het betrokken model uitstoot Vlaanderen belast vuile auto's meer in 2021. Vlaanderen voert de nieuwe Europese uitstoottest WLTP niet in 2020, maar pas in 2021 in. Vanaf dan zullen de autobelastingen voor vervuilende auto's fors stijgen. Vlamingen die een auto met een hoge CO2-uitstoot kopen, betalen vanaf 2021 een pak meer belastingen Nieuwe autofiscaliteit verhoogt werklast voor boekhouders. De recent gewijzigde autofiscaliteit en de onduidelijkheid over wat de toekomstige federale regering met de fossiele brandstoffen van plan is, zorgen voor heel wat vragen van bedrijven en zelfstandigen. Door de nieuwe regels kan je in een wagenpark van 100 wagens 100 verschillende. Vlaanderen zal vanaf 1 januari 2021 de autofiscaliteit hervormen, zo maakte Vlaams Minister van Financiën Matthias Diependaele bekend. De Belasting op inverkeerstelling (BIV) en verkeersbelasting zal voortaan berekend worden op basis van de WLTP-CO2 uitstootwaarde

Regering vergroent autofiscaliteit vanaf 1 juli 2023

Febiac - Fédération Belge de l'Automobile & du Cycl Geschreven op 15.01.2021 vimeo video Bekijk onze webinar over de autofiscaliteit, waar we de heetste hangijzers bespreken in het deskundige gezelschap van Joost Kaesemans (Febiac)

Autofiscaliteit. juni 14, 2021 Zoals u alvast wel heeft vernomen zullen er de komende jaren drastische maatregelen worden genomen inzake de fiscaliteit rond bedrijfswagens. Ook wij bij Dhoore Accountant zijn ons hiervan bewust hebben daarom onze eerste bedrijfswagen hiervan alvast op voorzien Uniek in Octopus is de autofiscaliteit! Fiscaliteit wijzigt voortdurend. Net zoals de fiscale regels rond autokosten. Vanaf aanslagjaar 2021 gelden er nieuwe regels met een gevoelige fiscale impact voor de wagens die elke ondernemer aan personeel of bedrijfsleider ter beschikking stelt. Hierbij zijn CO2-uitstoot en brandstof belangrijke factoren Fiscaal praktijkboek 2020-2021 : indirecte belastingen : fiscale nieuwigheden praktisch bekeken Resource Information The item Fiscaal praktijkboek 2020-2021 : indirecte belastingen : fiscale nieuwigheden praktisch bekeken represents a specific, individual, material embodiment of a distinct intellectual or artistic creation found in International Bureau of Fiscal Documentation Autofiscaliteit anno 2020. Het zomerakkoord zorgde voor een aantal grondige wijzigingen inzake de autofiscaliteit. Indien u van zin bent een nieuwe (of tweedehands) auto aan te kopen, dan kan u maar best rekening houden met de nieuwe regelgeving die vanaf 2020 zorgt voor een drastische aftrekbeperking. Om te beginnen wordt de aftrekregeling.

Fisker komt terug met elektrische SUV | Auto5522 Volkswagens voor Eligio van Jennes - FLEETVolkswagen heeft nog niet genoeg SUVs dus… Taigo | Auto55Dedecker steeds grotere kiezel in N-VA-schoen - De Standaard

Autofiscaliteit vanaf 2020 Hoeveel is jouw wagen aftrekbaar vanaf 2020 in jouw éénmanszaak of in jouw vennootschap? Autofiscaliteit vanaf 2020 in vennootschap De aftrekbaarheid van personenwagens in de vennootschap is sinds 2020 gewijzigd voor vennootschappen met een boekjaar ten vroegste gestart vanaf 01.01.2020 Indien CO2 uitstoot 200 gr/km of meer is: aftrek = 40% Indien [ Hier vind je meer informatie over het aanbod en de dienstverlening van de Odisee Campus Aalst Bibliotheek. Kijk zeker ook in onze folder (pdf). De gedrukte versie vind je aan de balie in de bibliotheek Eerste test: Lynk & Co 01 (2021) Rij-impressie: Jeep Wrangler Unlimited 4xe (2021) Rijtest + video: Tesla Model 3 Performance (2021) Rijtest: Renault Twingo Electric (2021) Rijtest + video: Aiways U5 (2021 De autofiscaliteit lijkt haast een onontwarbaar kluwen van (overgangs-)regels geworden waardoor men al snel geneigd is de moed op te geven. Dat de bedrijfswagens alweer duurder worden vanaf dit jaar, En wat dan vanaf 2021? Eerlijk, we weten het zelf niet