Home

Mappenstructuur secretariaat

In 5 stappen naar een goede mappenstructuur Dat een opgeruimde werkplek overzicht geeft, is niet meer dan logisch. Je weet waar je iets kunt vinden en aan welke werkzaamheden je prioriteit moet geven. Met als gevolg dat je meer aandacht en tijd voor belangrijke zaken overhoudt 12 DETAIL MAPPENSTRUCTUUR Overzicht en uitleg van de nieuwe indeling. 13 1. Algemene mappen mappen: administratief luik Algemeen Personeel Financiën Informatietoepassingen. 14 2. De archiefmap Tijdens overzetting: archiveren van oude dossiers Archiefmap = identiek aan nieuwe mappenstructuur Een goede mappenstructuur bestaat uit drie delen met ieder hun eigen logica. Deel I: actieve projecten. In dit deel krijgt ieder actief project van enige omvang (doorlooptijd bv langer dan 3 maanden) een eigen map met de titel van het project en liefst ook met de initialen van de eigenaar. Geordend op alfabet Nieuwe mappenstructuur en waarom ! Detail van nieuwe mappenstructuur ! Praktische voorbeelden ! Tips en trucks ! Stukje Outlook ! Adhemar richtlijnen . 1. Taakgericht ! Secretariaat 01_Algemeen 02_Personeel 03_Financien 04_Goederenbeheer 05_Informatietoepassingen 180_Aanplakkingen 181_Centrale_Bibliothee

Een nieuwe mappenstructuur is enkel zinvol indien de documenten die er opgeslagen worden een uniforme naam krijgen. Hiervoor worden er enkele regels vastgelegd: 03_Secretariaat →interne procedures werkwijze opstellen besluitvorming, volgen van procedures In deze handleiding vertel ik je hoe je in je digitale archief een heldere mappenstructuur maakt. Ik vertel je ook hoe je door de naamgeving van die mappen het archief snel toegankelijk maakt. Daarna leer ik je om documenten zodanig te benoemen dat je in één keer het juiste stuk tevoorschijn kunt halen • De gekozen mappenstructuur kun je ook toepassen in je mailbox en in je papieren archief of andere media waar je informatie opslaat. Dit creëert eenheid en helderheid. Duurzaam digitaal archiveren in 10 stappen: Meer weten? Uw Eigen Secretariaat Secretariële ondersteuning voor MKB, ZZP en overhei Transcriptie. 1 Organisatie AG Stadsplanning Nieuwe mappenstructuur Huisstijl en sjablonen. 2 De nieuwe mappenstructuur 1Projecten 2 Besluiten 3 Juridische zaken 4 Briefwisseling 5 Communicatie 6 Interne organisatie 7 Personeelsbeheer 8 Financieel Beheer 9 Subsidies 10 Beeldenbank 11 Transfer 2. 3 De nieuwe mappenstructuur Naamgeving documenten.

Meer digitaal overzicht? Maak een goede mappenstructuur

Jouw werk vraagt steeds meer flexibiliteit. Dat vergt wat van je, maar biedt ook veel nieuwe mogelijkheden. Leer de mindset, vaardigheden en afspraken kennen die nodig zijn om echt flexibel te kunnen werken en denken op het secretariaat medewerker bij het secretariaat, legt uit dat documenten werden opgeslagen in de bekende mappenstructuur van de Microsoft omgeving. Het was lastig om documenten toe te wijzen aan de juiste mappen en het was tegelijkertijd erg tijdrovend om documenten terug te vinden. Daar komt bij dat we te maken hadden met veel dubbele handelingen. Het is nie Mijn ervaring is dat de opzet van een goed digitaal archief - naast een logische structuur - zeker ook grote waarde voor het team / afdeling heeft door met elkaar de werkprocessen te bespreken en daarmee dezelfde logica te hanteren voor het digitale archief. En ja, dan is digitaal archiveren ineens leuk geworden en wie wil dat nou niet Uw Eigen Secretariaat. Tips en tricks. Als je alles wat je hebt geleerd, voor jezelf houdt, zul je niet groeien! Dus: deel je kennis met anderen en groei zelf ook! Je moet immers steeds goed nadenken hoe je je kennis op een heldere manier met andere kunt delen. Dat nadenken hierover maakt dat je je eigen proces eerst goed moet evalueren

Het secretariaat is het centrale punt waar alle informatie rond uw organisatie samenkomt, en die van daaruit gedeeld kan worden. Om welke informatie gaat het, en op welke manier dient het secretariaat daar zorg voor te dragen? Archief Het secretariaat beheert het archief. Een goed archief is: Volledig: breng alle documenten op.. Een handboek secretariaat moet voor iedereen goed toegankelijk zijn. U moet het dus centraal aanbieden. Gebruikt u een digitaal handboek, sla het dan ergens op waar alle werknemers erbij kunnen. Ze moeten het ook gemakkelijk kunnen vinden: stop het niet te diep in de mappenstructuur op de harde schijf weg. Het is bijvoorbeeld handig om een. Procesoptimalisatie in het vergaderproces. In het gehele vergaderproces kunnen optimalisatie stappen doorgevoerd worden: voorbereiding, verslaglegging, afwikkeling en opvolging. Wij zullen deze 4 fases stap voor stap doornemen, dit doen we in een before - after stijl

Met Notulen Software creëer jij rust in je eigen werk én blink je bovendien uit binnen jouw organisatie. Kortom, met Notulen Software word jij de Vergaderbaas die de touwtjes in handen heeft. Probeer het gratis uit. Stap 1: Plannen. Bespaar veel tijd met handige templates Bent u uw gegevens kwijt, neemt u dan contact met ons op: tel. 053 2030 062 of e-mail: secretariaat@digisterker.nl. Functies van Nextcloud. In onderstaande afbeelding ziet u een korte toelichting op de functies van het Nextcloud-systeem. Deze functies kunt u via de paarse menu-balk van Nextcloud gebruiken: Mappenstructuur van Nextclou secretariaat werkt steeds meer papierloos. Zelfs als je denkt een doorgewinterde digitale gebruiker te zijn, valt er nog heel wat bij te leren. 70% van de toepassingen is wel bekend, maar de echte winst zit vaak in die 30% 'verborgen mogelijkheden'. Speciaal daarom is deze training ontwikkeld: maak van jezelf in één dag een digitale expert Naast papieren archief is er bij lokale verenigingen veel informatie in digitale vorm aanwezig. Verslagen, brieven, lijsten, enz. worden vaak enkel nog digitaal bijgehouden. Ook deze bestanden zijn waardevol archief en een goede bewaring en overdracht naar een archiefinstelling verzekert een bewaring op lange termijn. Het is dus zeker niet nodig om deze digitale documenten [

ofwel op het sociaal secretariaat in België waarbij hij aangesloten is (dit geldt slechts voor de individuele rekening en de bijlagen ervan). Bewaring op de laatste twee plaatsen is slechts mogelijk mits voorafgaandelijke verwittiging van het districtshoofd van het Toezicht op de Sociale Wetten van het district waar de sociale documenten zullen bewaard worden o Overleg en overzetten van de mappen van het secretariaat en de secretaris (04/07/2017) o Opvolging van de stand van zaken van de overzet bij Vrije Tijdsdiensten en doorgeven bijsturen rechten/bijmaken van mappen waar nodig (juli - augustus) o Overleg en opmaken van de mappenstructuur voor de dienst Communicatie (20/07/2017 Iedereen kan zien dat een overvol bureau en uitpuilende kasten geen goede werkomgeving maken. Helaas onderschat men vaak hoe afschuwelijk slecht digitale chaos inwerkt op je productiviteit en je werkplezier. Je ziet het niet om je heen, maar het is er wel tien tips om een digitale jungle te voorkomen. 1. Wees duidelijk in je bestandsnamen

NIEUWE MAPPENSTRUCTUUR

  1. SPC\nieuwe mappenstructuur_NIET IN WERKEN\BELEID\OVEREENKOMSTEN\REGLEMENT\ACTUEEL\Gebruiksovereenkomsten versie juni 2013\Zwembad1 GEBRUIKSOVEREENKOMST ZWEMBAD SPORTPUNT ZWEVEGEM, BEKAERTSTRAAT TE ZWEVEGEM Secretaris Secretaris . SPC\nieuwe mappenstructuur_NIET IN WERKEN.
  2. istratie en secretariaat - Algemeen beheer van directiead
  3. Daar willen we naartoe.'. Net als verdere uitbreiding van koppelingen van M-Files naar andere back-office applicaties. Samen met M-Files partner PCI is Van Rhijn Bouw daarmee bezig. Die samenwerking verloopt perfect. André van Rhijn benadrukt overigens dat de winst niet zozeer aan de voorkant van het proces zit
  4. mappenstructuur (14/03) o Overleg met diensthoofd grondgebiedszaken over voorstel digitale mappenstructuur (24/04) - Overleg over mogelijke opzet en aanpak voor het uitrollen van een nieuwe digitale mappenstructuur in Wielsbeke (25/04) - Opvolgen van de in gebruik name van de nieuwe digitale mappenstructuur in Hooglede

Ten behoeve van documentbeheer wordt een mappenstructuur toegepast. Financiële administratie kan daarnaast ook deel uitmaken van de taken van het secretariaat. www.vomes.nl Kenmerk: VOMES-006 Pagina 3 van 3 Titel: Procedure Schemabeheer Certificatiekamer Vastgesteld door het bestuur VOMES d.d. 10-09-202 mappenstructuur. In plaats van dat u de administratie op voorgeschreven wijze in de ordner opbergt, worden de documenten contact op te nemen met het secretariaat om dit af te stemmen. Na de complete aanlevering van de gegevens van het belastingjaar dient u de financiël

Een mappenstructuur die werkt - Adjustintime : Adjustintim

In je mappenstructuur zie je de lege cursusdossiers voor jouw cursussen. Het systeem maakt deze voor je aan met gegevens uit OSIRIS. Het ligt aan je opleiding of je alle informatie zelf toevoegt, of dat de cursuscoördinator of het secretariaat dit doet. De cursushandleiding, cursusevaluaties,. Bijv. op de S-schijf, de map secretariaat Er vanuitgaand dat Apple wel met een mappenstructuur werkt, dan heb je toch soms ook dat er een map is die je veel gebruikt maar die wel 'diep' in de mappenstructuur verborgen zit. (de map werk\project x\financiën\2008\ o.i.d. Hoewel managers en andere professionals graag met alle eer strijken, is er een leger van mensen die er achter de schermen voor zorgen dat alles op rolletjes loopt. Directiesecretaresses (M/V) of managementassistenten zijn de steun en toeverlaat van een manager, directeur (M/V) of directieteam. De office manager zorgt ervoor dat alles op het kantoor aanwezig is en als een zonnetje loopt Een sociaal secretariaat verwerkt een aantal administratieve taken voor bedrijven met medewerkers. Onder andere loonadministratie, personeelsbeleid, sociaal-juridisch advies: Het gaat om een eenvoudige Dropbox-mappenstructuur en verzamelt alle werk- en infodocumenten

SharePoint Online heeft de krachtige functies van SharePoint zonder de bijbehorende overhead voor het eigen beheer van de infrastructuur. Je kunt SharePoint in de Cloud kopen als zelfstandig product of als on Personeelszaken/P&O is over het algemeen uitvoerend, HRM/HR is vaak strategisch van aard. In de basis zijn het allemaal afdelingen die de organisatie ondersteunen in alle onderdelen die te maken hebben met de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. Personeelszaken/P&O: uitvoerend Geregistreerde documenten worden na controle door bijvoorbeeld het secretariaat, geplaatst in de dienstpostbus van de desbetreffende dienst. Vanuit deze centrale postbus kan elke medewerker van de dienst de post direct behandelen of toewijzen aan specifieke medewerkers. Van zodra deze de post hebben doorgenomen kunnen ze deze afhandelen

PPT - Keynote -lezing door Ad van Heijst: ‘De kracht van

  1. mappenstructuur met pdf'jes (zonder metadata) is onvoldoende voor langdurige bewaring. Voor dat de secretaris een archief bijhoudt die ook toegankelijk is voor de overige commissieleden. Zo voorkomt men dat er meerdere dossiers worden bijgehouden
  2. Er komt veel kijken bij het faciliteren van een efficiënt vergaderproces. Zowel de processen om vergaderingen heen, als de vergadering zelf, bestaan uit veel tijdrovende en omslachtige werkzaamheden. In dit blog vertellen wij jou alles wat je moet weten over vergaderen en geven we tips om slimmer en beter te vergaderen
  3. Of onze bestanden die door de mappenstructuur lange, onlogische namen hadden. Ook was ik, omdat mijn telefoon moest synchroniseren, alle telefoonnummers kwijt - een probleem dat gelukkig snel opgelost was. Ik werk 32 uur per week op het secretariaat in Almelo
  4. istratieve server) Een wens van digitaal intranet dat je graag zou willen bouwen. Op je laptop moet je op voorhand zeker deze software installeren: InfoPath 2013 (32-bit als office 32 bit is!) Office 2013 of Office 2016 (liefst 2016!) SharePoint Designer (2013) Google Chrom
  5. Gebruik digitale mappenstructuur In de map Mijn Documenten, ziet u per belastingjaar de volgende indeling, in deze mappen kunt u de relevante gegevens uploaden: 1. Investeringen 2. Privé-jaarstukken (conform checklist aanlevering jaarstukken) 3. Opbrengsten en nog te ontvangen bedragen 4
  6. E-mail is een handig online hulpmiddel. We gebruiken het om snel berichten te versturen, afspraken in te plannen en documenten te delen. Aan de andere kant slokt je overlopende inbox veel van je kostbare tijd op. Voor je het weet is je dag gevuld met het versturen en beantwoorden van e-mails waardoor je niet toekomt aan je belangrijke werkzaamheden

In 5 stappen je digitale archief opruimen - Tijd en Resultaa

Digitaal archiveren - Uw Eigen Secretariaa

Beste aios, Let op: Onderstaande informatie is gericht op de oude inrichting van het e-portfolio. Werk je in het nieuwe e-portfolio? Gebruik dan de handleiding voor het e-portfolio op Zenya. Heb je vragen over je account of het gebruik van het digitaal portfolio, en kom je er met onderstaande handleiding niet uit, neem dan contact op met de FrontOffice van SGBO B. Mappenstructuur bij leden thuis bewaard bij de secretaris, oud-leden en andere liefhebbers. Om de geschiedenis in de toekomst veilig te stellen, is een goede bewaring en ontsluiting onmisbaar. Erfgoedcellen Land van Dendermonde, Viersprong en Leie Schelde willen de Nog steeds loop ik tegen storingen aan . regelmatig verdwijnen de opslagmappen. dan is de mappenstructuur in het weergavevenster verdwenen. de mappen zelf en de inhoud ervan was echter niet Het deel van het archief dat ik niet terug kon vinden is het archief van het verenigings secretariaat waarvan mijn vrouw secretaris is

Als we Outlook 2013 openen zien we dus in de mappenstructuur de eigen mailbox A en de delegated mailbox B. A is nu in staat te verzenden uit naam van B. Echter, dit gaat vaak niet goed. Vaak komt het voor dat de mail in 'Postvak Uit' van B blijft hangen wanneer namens B verzonden wordt • Gouden tips voor een duidelijke, digitale mappenstructuur • Effectief samenwerken: alles voor iedereen beschikbaar • Digitaal bewaren is duurzaam besparen e-mail minderen, werken met een tablet en onderwerpen binnen Het Nieuwe Secretariaat. Informatie. 088 - 58 40 888. Heeft u vragen Met deze proefles krijg je een indruk van de mbo-opleiding Office Assistant (voorheen MBO Secretaresse). Je krijgt inzicht in de lesstof. Je kunt ook vragen maken en deze zelf nakijken. Mocht je andere vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Heel veel succes en plezier met de proefles! Zowel voor agendabeheer als voor planning is het. Advies, ontwikkeling en uitvoering van interne en externe. communicatieplannen voor events, beurzen, productintroducties, innovaties, campagnes en losse projecten als uitwerken van het. marketing jaarplan, ontwikkelen website, consumenten-. communicatie, samenwerking externe bureaus, interne. brainstormsessies en werkprocessen Het secretariaat staat in voor een open en toegankelijke communicatie en een correcte en tijdige informatiedoorstroom De mappenstructuur dient te worden herzien. Ook de ordening van het archief dringt zich op. INTEGRATIE VAN HET EVENEMENTENLOKET BIJ SOCIOCULTURELE DIENSTEN

Je aligneert de mappenstructuur op de server met de opbouw van de contracten in VIP (intern platform). Je behaalde een bachelordiploma secretariaat of bent gelijkwaardig door ervaring. Je hebt 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie Bekijk het profiel van Saskia Prade op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Saskia heeft 4 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Saskia en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien Werken met bestanden - tips. Iedereen kan zien dat een overvol bureau en uitpuilende kasten geen goede werkomgeving maken. Helaas onderschat je vaak hoe afschuwelijk slecht digitale chaos inwerkt op je productiviteit en je werkplezier

Organisatie AG Stadsplanning

Crisisteam Lenculenhof houdt met draaiboek corona-uitbraak beheersbaar. Woonzorgcentrum Lenculenhof van Envida in Maastricht is geconfronteerd met de tweede coronagolf. Nadat een echtpaar besmet raakte, volgde het lokale crisisteam meteen het eigen draaiboek dat voor een mogelijke besmetting is uitgewerkt: tot op heden zijn er geen nieuwe. Opdrachten Alt-Tab Bedrijfsondersteuning Wateringen Projectondersteuning en advisering bedrijfsprocessen Stadsdeel Slotervaart / diverse notuleeropdrachten gemeente Den Haag / Politie A'dam De Salon Enkhuizen Advisering inzake aangaan samenwerking en opstellen bedrijfsplan Economisch Instituut Ga daarna in Dropbox naar mijn bestanden: Hier kun je een mappenstructuur aanmaken die je wellicht in de website ook gaat gebruiken, maar ook een die je voor de KNLTB.Club koppeling kunt gebruiken. Bijvoorbeeld: Bestuur Voorzitter, Penningmeester, Secretaris etc. Reglementen Ledenvergadering; Aankondiging. Stukken, Notulen etc. Statute

5 handige tips om slimmer op afstand te kunnen werken

• Mappenstructuur op computer van kind. • Verlengdraad en stopcontacten. • Verloren sticks. • Toetsen die niet opgeslaan zijn. • Toets uitprinten op secretariaat, kennis van Kess of Sprint-PDF. • Met veel plezier zijn we dit jaar opnieuw aanwezig op de Forum For the Future XL editie 2019 in Brussel Expo. U kan ons op woensdag 20 en donderdag 21 november terugvinden in Hall 11 op stand H23. Daar tonen wij u graag hoe wij maximaal connecteren op uw reeds aanwezige software omgeving om zo [

Digitaal archiveren: leuk of lastig? AVK Training & Coachin

SLiMvergaderen biedt met name extra functies voor griffie / secretariaat en voor de deelnemers van de vergaderingen. Zo kan informatie die nog niet openbaar is alleen voor bepaalde personen beschikbaar worden gesteld, kan men digitaal aantekeningen maken in documenten en kan men notities bij agendapunten met elkaar delen Creëer een mappenstructuur in je inbox die overeenkomt met je huidige werkzaamheden. Als je bijvoorbeeld werkt aan een project met de naam 'Teksten RT', label dan ook een map in je e-mailprogramma met 'Teksten RT'. Doe hetzelfde in de server De meeste systemen laten zowel quick browsing (verkennen in de mappenstructuur) als een full search toe. Bij een full search wordt een zoekterm vergeleken met de metadata, inhoud en comments van een document. Dit is meestal wat er bedoeld wordt als er over de zoekfunctie gesproken wordt Het kost een secretaris of assistent heel veel tijd om dit allemaal te verwerken en er zijn veel contactpunten waar deze data verloren kan gaan. Vaak verdwijnen dergelijke overzichten in een eindeloze mappenstructuur of diep in een mailbox De richting Medewerker secretariaat en receptie (MSR) en de richting Medewerker financiële administratie (MFA) hebben elk hun eigen opdrachten. Voor elke week is er. dus per richting. Opdracht: Maak een printscreen van je mappenstructuur waarin ook de documenten zichtbaar zijn

(secretariaat, telefonie en huishoudelijke dienst), 'maar ook bij ons worden de termen door elkaar gebruikt.' DEFINIËREN VAN DE TAKEN Een ontwikkeling naar een zelfsturend team gaat gepaard met het opnieuw bepalen van de taken van de secretares-ses. 'Vaak blijkt vaak dat ze allemaal andere dingen doen', vertelt Ingrid (Kennismiddagen) Een checklist voor het organiseren van een evenement? Een standaard draaiboek voor een event? Bij EvenementOrganiseren.nl denken wij niet dat dit bestaat, maar de checklist voor het organiseren van een event die u hierbij vindt is wel de ultieme afvinklijst voor ieder evenement Sinds 2009 help ik ondernemers uit de brand. Of dit nu heel basic een kast opnieuw indelen is, of het opzetten van een compleet secretariaat waar meerdere mensen werkzaam zijn. Ik vind het heerlijk om in de chaos te duiken en daar een prachtige structuur in aan te brengen Een SharePoint-omgeving biedt een schat aan kansen en mogelijkheden voor het secretariaat om de touwtjes van het proces en de communicatie stevig in handen te nemen. In dit artikel zoom ik in op het stukje informatievoorziening via het Intranet of Extranet, gebouwd in Sharepoint. Geplaatst op donderdag 22 december 2016 in SharePoint

Voor medewerkers met kortcyclische taken (administratie, secretariaat etc). Voor medewerkers die voordeel hebben bij directe verbale en non-verbale afstemming (sales, inkoop-verkoop). Voor callcenters. Voor groepen engineers wanneer er een bibliotheek-stemming gerealiseerd kan worden. Wanneer werkt een kantoortuin niet mappenstructuur, 2011. BOUDREZ, F., Digitaal Archiveren: richtlijn & advies nr.3. Mappenstructuur en bestandsnamen voor Secretariaat Hier worden onder meer documenten geplaatst in verband met de aankoop en verkoop voor de werking van de vereniging Het OCMW Roosdaal werkte monitoringsinstrumenten uit om adequaat de uitvoering van de dienstverlening en de interne werking te kunnen bewaken en bij te sturen. Dit is aanvullend op de verplichte rapportering via de jaarrekening en gebeurt aan de hand van stuurkaarten waarin kengetallen worden bijgehouden, bijvoorbeeld Ieder dossier bevat een mappenstructuur waarin documenten kunnen worden geplaatst. De documenten worden aan documentypes, ook wel workflows, gekoppeld die vervolgens bepalen wie wat mag doen en wanneer. Versiebeheer met audittrail. Als in een document een wijziging wordt gemaakt wordt er een nieuwe versie van het bestand gecreëerd

Tips en tricks - Uw Eigen Secretariaa

Omschrijving. Dit programma kan plaatsvinden op locatie of online. Het organiseren van je werk leer je niet op school en geef je ook vaak niet bewust vorm. Het gevolg daarvan is dat we onszelf een manier van werken aanleren die niet altijd even effectief is, waardoor het werk je op sommige momenten boven het hoofd groeit Mappenstructuur Mappen/rechten Windows 2008: D:\Management (M)managersschijf: hebben een gemeenschappelijke directory voor het onderling uitwisselen van documenten In iedere onderzoeksomgeving is er een vaste mappenstructuur (om de structuur te waarborgen) gebaseerd op de fasen in een lopend onderzoek. Binnen de standaard mappen kunnen gebruikers zelf submappen maken. Voor map 'Data sets voor analyse', 'Publicaties' en 'Contact en contract' laten we hieronder een geprefereerde indelin Projectmatig of zaakgericht werken. Op basis van bijvoorbeeld een project, contract, klacht of zaak worden documenten in een dossier verzameld. Op basis van de rol krijgt een medewerker toegang tot een dossier. Binnen het ene dossier kan de medewerker de rol Dossier eigenaar hebben en anderen autoriseren maar in een ander dossier de rol Dossier. Op basis van de rol krijgt een medewerker toegang tot een dossier. Binnen het ene dossier kan de medewerker de rol Dossier eigenaar hebben en anderen autoriseren maar in een ander dossier de rol Dossier medewerker en kan hij dat niet. Medewerkers kunnen door de mappenstructuur van het dossier navigeren naar de juiste informatie

Richtlijnen voor een goede mappenstructuur Lever digitale documenten aan in een mappenstructuur. Deze is van belang voor de interpretatie van de documenten. Evalueer de bestaande structuur en stuur bij waar nodig voor overdracht. Richtlijnen: - maak mappen aan op basis van taken en activiteiten (carrière, taken, organogram, Sharepoint mappenstructuur 6. TC - verdeling werkzaamheden 7. Toezicht onderhoud molens 8. Database contacten 9. Onderhoudsbeheer 10. Onderhoudsplanner 11 Het algemeen bestuur van het waterschap wordt via het secretariaat geïnformeerd. Daarnaast zijn er met enige regelmaat contacten met individuele volksvertegenwoordigers. een mappenstructuur, maar toch is het vaak zoeken. Want wat is de beste plek om een document op te slaan? Volgens degene die het opsloeg en volgens degene die het zoekt. De logica naar het einde toe is al snel anders. Het was ook nog de tijd ook van post die heen en weer werd gestuurd. Oeverloze factuurstromen. Dan blijft het wel een Ik ben Jeroen Hens. Sinds 1 juli 2018 ben ik aangesteld als intergemeentelijk archivaris voor de gemeentediensten en OCMW's van Beerse, Kasterlee, Oud-Turnhout, Ravels, Rijkevorsel en Vosselaar, als derde deelwerking binnen Erfgoed Noorderkempen. Van week tot week 'vlieg' ik als het ware naar een andere gemeente. Het is weer een tijdje geleden sinds mijn vorig Van degenen die terug gaan naar hun oude manier van werken was de helft gewend thuis te werken. Per saldo gaat maar 20% van de respondenten structureel terug naar kantoor, hetzij omdat thuis werken niet bevalt, of omdat ze dat gewend zijn. 53% wil uit praktische overweging meer thuis werken

Mapjes ordenen op datum. Ik besloot het systeem om te gooien en de foto's te organiseren op in mappen op basis van datum. Per jaar maak ik één map met daarin mappen die beginnen met het jaartal, dan de maand en dag, gevolgd door een korte omschrijving. Doordat ik de datum als het ware in omgekeerde volgorde plaats, staan de foto's die ik. Bekijk het profiel van Marjolein Peters op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Marjolein Peters heeft 11 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op.

VBMK - Secretariaat - VBM

1 Bijlage B2 Verslag van de bijeenkomst van de NL-EITI multi-stakeholder groep (MSG) dd. 28 november 2017. Aanwezig: Dirk-Jan Koch, Merei Wagenaar, Martine Ouwersloot, Dorris Raijmann, Marco van Driel, Marieke van den Akker, Martijn van der Deijl, Peter Waaijer, Gerno Kwaks Papierloos vergaderen met de iPad De organisatie wil af van al dat papier. Duurzaamheid is het toverwoord. Maar ook meer efficiëntie, tijdsbesparing en zelfs op afstand 'mee' vergaderen. Als je als organisatie over wilt gaan naar papierloos vergaderen dan vergt dit wat van de procesinrichting voor management ondersteuners. Hieronder leggen we uit wat je allemaal server nl - Pastebin.com. text 26.17 KB. raw download clone embed print report. Antwoorden oefentoets: Hoofdstuk 1: Vraag 1: De groep Authenticated Users is een verzamelnaam voor alle geverifieerde gebruikers. Ook die van buiten het eigen domein. Antwoord: Waar. Vraag 2: De groep Everyone kunt u uit veiligheidsoverwegingen verwijderen Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. 10.090 aanbiedingen in februari - Koop en verkoop antieke kastjes eenvoudig op 2dehands Lokale aanbiedingen - Voor iedereen een voordeel

‎Met SLiMvergaderen wordt openbare beleidsinformatie van aangesloten organisaties volledig automatisch gepubliceerd, waardoor bestuurders, raadsleden, medewerkers, burgers en pers de beleidsinformatie eenvoudig kunnen raadplegen. SLiMvergaderen maakt papierloos werken mogelijk voor uw vergadering In deze cursus kunnen volgende elementen aan bod komen: Basis verkenner en mappenstructuur, Inloggen op een account, Connectie maken met wifi-netwerk, Basisinstellingen,. Verslag Algemene Ledenvergadering HUISSEN 8 DECEMBER 2020 Agenda 1. Technische inleiding m.b.t. digitaal vergaderen 2. Opening door voorzitter met terugblik 2019-2020 (ter info) 3. Vaststelling notu Neem dan contact op met het VVBAD-secretariaat op 03-281 44 57 of via vvbad@vvbad.be Vergeet je badge zeker niet! Zonder badge kom je er niet in! Opgelet: Mensen die nu pas inschrijven moeten hun badge ter plaatse ophalen aan de VVBAD-stand. Read more

14. Uw handboek ontsluiten Fundamen

Daarnaast beschikt men in veel gevallen over een mappenstructuur per project, maar ook niet centraal op één server. Hierdoor wordt het snel terugvinden van informatie, zeker door andere medewerkers, Het secretariaat heeft steeds een zicht op wie wel of niet beschikbaar GTI Zuidoost BV zet OpenIMS DMS in de volle breedte van haar organisatie in. Vanaf de afdeling inkoop, via werkvoorbereiding tot en met de engineers van de diverse operationele afdelingen wordt het webbased document management systeem als de primaire omgeving ingezet voor het beheren van alle documentstromen binnen de projecten