Home

Uitwendige pacemaker

De uitwendige pacemaker kan op diverse manieren worden aangesloten, het hart stimuleren of een interactie met een onderliggend ritme aangaan. In 1974 is door de Intersociety College for Heart Disease (ICHD) een universele drie letter code ontwikkeld om de werking van de pacemaker aan te duiden De uitwendige pacemaker. De uitwendige pacemaker is een stimulator buiten het lichaam en wordt aangewend in urgente situaties of bij hartchirurgie. De pacemaker werkt volgens elektroden die in de hartspier ingebracht worden. Na een operatie worden deze elektroden verwijderd De uitwendige pacemaker dient ter overbrugging van de acute periode totdat de geleidingsstoornis over is of in afwachting van het plaatsen van een blijvende (permanente) pacemaker indien de geleidingsstoornis irreversibel is.2. Met de uitwendige pacemaker kan3. de PQ-tijd worden geoptimaliseerd. de hartfrequentie worden beïnvloe

Leki® Pacemaker Lite - Kwaliteits Stokke

Patiënten met hartgeleidingsstoornissen op basis van een infarct of hartchirurgie kunnen gebaat zijn met een tijdelijk uitwendige (externe) pacemaker. In dit artikel staan we stil bij het principe van de pacemaker, de verschillende instelmogelijkheden en het drempelen van de output van de uitwendige pacemaker Uitwendige pacemaker De pacemaker is een apparaatje dat ervoor zorgt dat het hart in het juiste ritme blijft kloppen. Meestal is een pacemaker nodig als het hartritme te langzaam is. De pacemaker heeft een sensor die voortdurend het hartritme bewaakt. De pacemaker geeft stroomstootjes af om het hart weer in het juiste ritme te krijgen

De uitwendige pacemaker - Venticar

De uitwendige pacemaker - levenslange zorg voor je hart

De uitwendige pacemaker SpringerLin

 1. der bekend dan de inwendige variant die levenslang met zich mee gedragen wordt. Het doel v Pacemaker of gangmaker Een pacemaker of gangmaker is een apparaatje van nog geen vijf centimeter lang, dat onder de huid wordt getransplanteer
 2. Een pacemaker is een klein elektronisch toestel dat met een bepaalde regelmaat en sterkte via een elektrode een elektrische prikkel naar het hart stuurt om het kunstmatig te doen samentrekken. Die prikkel kan continu gegeven worden of enkel indien nodig. De pacemaker kan zo je hartritme opnieuw goed regelen
 3. Figuur 4: Elmqvist pacemaker. Verplichte opgaven en uitwerkingen: Opdracht 2 Boerhaave museum. Vak: Algemene Introductie in Biomedische Techniek (BM3109) Opdracht 2: M useum Boerhaa ve. Voor het beantwoorden van de vragen heb ik voor. deze opdracht de volgende drie voorwerpen uit het Boerhaave museum gekozen: de kunstnier
 4. de alcoholinjectie, bent u tijdelijk aangesloten op een uitwendige pacemaker. Zonodig neemt de uitwendige pacemaker het hartritme dan over. De behandeling met alcohol kan pijnlijk zijn. Daarom krijgt u via de katheter een pijnstillend middel toegediend, voordat de arts de alcohol inspuit

Een pacemaker is een apparaatje dat de functie van de sinusknoop en/of de AV-knoop overneemt. Het bestaat uit een batterij en één of twee pacemakerelektroden. De batterij is een klein metalen doosje dat een elektrische stimulus kan afgeven. Daarnaast bevat het ook elektronica, te vergelijken met een kleine computer, die de pacemaker toelaat. Hoewel pacemakers/ICD's zo zijn ontwikkeld dat we uw kind in een MRI-scanner mogen onderzoeken, zijn een cardioloog en een hartstimulatiespecialist (pacemakertechnicus) aanwezig. De hartstimulatiespecialist zet de pacemaker/ICD vlak voor het onderzoek in een veilige stand. Daarna maken we de opnamen Doel uitwendige pacemaker Patiënten na een hartinfarct of hartchirurgie kunnen op basis van ischemie of oedeem geleidingsstoornissen ontwikkelen (1ste, 2de of 3de graads AV-block). Wanneer deze geleidingsstoornissen gepaard gaan met hemodynamische instabiliteit, kan een tijdelijk uitwendige pacemaker uitkomst bieden (2)

Het adequaat instellen van een tijdelijke, externe pacemaker is van levensreddend belang. De uitwendige, ofwel externe pacemaker wordt toegepast in acute situaties. In deze situaties heeft de patiënt met spoed een pacemaker nodig, maar is er te weinig tijd voor het voorbereiden op en implanteren van een inwendige pacemaker. Ook kan een externe pacemaker worden [ Neuromodulatie is het beïnvloeden van de werking van de zenuwbanen. Bij blaas- en stoelgangproblemen kan neuromodulatie een oplossing bieden. Er zijn meerdere ingrepen mogelijk.Wat is sacrale neuromodulatie?Sacrale neuromodulatie is een vorm van invasieve neuromodulatie. Een elektrode, gestuurd door een ingeplante pacemaker, geeft impulsen aan de zenuwen in het heiligbeen pacemakersyndroom. klachten (zoals kortademigheid en het slecht kunnen inspannen), die ontstaan bij patiënten met een uitwendige pacemaker, doordat de voorkamers onvoldoende bijdragen aan het rondpompen van het bloed uitwendige pacemaker 6 27 DVT, nierfunctie‐ stoornis 3 v. jugularis 1 S. epidermidis Hartklep afwijking‐ uitwendige pacemaker 9 24 Hart en vaatziekte 3 v. jugularis 2 S. aureus Hartfalen 7 53 Diabetes, COPD, Hypertensie, hart en vaatziekt De uitwendige pacemaker - levenslange zorg voor je hart De uitwendige pacemaker is minder bekend dan de inwendige variant die levenslang met zich mee gedragen wordt. Het doel v De Micra-pacemaker, een draadloze pacemaker De onzichtbare cardiocapsule, de Micra, is 's werelds kleinste pacemaker

De pacemaker bestaat al vanaf 1932. Dit was een uitwendige pacemaker, die nog op een rijdend karretje stond. In 1958 kregen mensen voor het eerst een inwendige pacemaker. De technologische ontwikkeling van pacemakers gaat hard. Ze worden steeds kleiner en hebben steeds meer instellingen behandeling een tijdelijke uitwendige pacemaker. U krijgt een plaatselijke verdoving. Daarna maakt de cardioloog een sneetje in de huid, legt de pacemaker vrij en maakt deze los van de draad of draden. De pacemakertech-nicus meet de draden door en controleert deze. Als de draden nog goed zijn, worden ze aangesloten op de nieuwe pacemaker

uitwendige pacemaker geven die is verbonden met het hart via een elektrode in de lies. Indien langere tijd nodig, wordt meestal een elektrode via de ader in de hals tot in het hart ingebracht. Deze wordt verbonden aan een 'gewone' pacemaker die dan niet onder de huid geïmplanteerd wordt maar op de huid wordt vastgeplakt. Deze kan to Pacemaker wisselen Het wisselen van een pacemaker gebeurt op de Hartkatheterisatiekamer. Het is nodig dat u een andere pacemaker krijgt. Hier leest u meer informatie over deze behandeling. (073) 553 30 36 Maandag t/m vrijdag 8.30 - 16.30 uur Hoe verloopt de behandeling? Hier vindt u alle belangrijke informatie over de behandeling. Voorbereidin Normaal bebruikt men bij vervanging van de pacemaker dan tijdelijk een uitwendige pacemaker. Isoprenaline is mij onbekend als vervanging van een uitwendige pacemaker. Vragen wij hulp aan Rolf ? Groeten, harry. Door mariette/moderator op Maandag, 13 Juni 2011 - 23:04 De pacemakerdraad of -draden worden vervolgens op de nieuwe pacemaker aangesloten en de wond wordt weer gesloten met oplosbare hechtingen. De huid wordt afgedekt met een laagje huidlijm. Indien nodig wordt vóór de ingreep een tijdelijke pacemakerdraad ingebracht die aangesloten wordt op een uitwendige pacemaker

Als voorzorg kan het aanbrengen van een inwendige pacemaker nodig zijn. Geleidingsstoornissen kunnen ook het gevolg zijn van een acuut hartinfarct, of van een hartoperatie. Zulke geleidingsstoornissen herstellen meestal vanzelf. Soms wordt dan een tijdelijke, uitwendige pacemaker aangebracht, zodat men kan afwachten hoe de aandoening zich. Ik heb die pacemaker natuurlijk nog maar net, en moet er nog echt aan wennen. Op vrijdagavond werd ik opgenomen, met spoed, en op zondag morgen kreeg ik al (eerst een uitwendige) pacemaker, en op dinsdag de definitieve. Dus geen voorbereidingstijd gehad en weinig vooraf of achteraf over gesproken met een cardioloog of verpleegkundige Pijn in de lies ontstond de eerste keer door het ruw uittrekken van de draad van de uitwendige pacemaker. Een zorgzame en oplettende verpleegster constateerde later een grote bloeduitstorting in lies en bovenbeen. Hierdoor kon ik weken heel moeilijk lopen. Door de slechtwerkende pacemaker ontstond maanden lang lichamelijk en psychisch leed Blij met Japie, mijn pacemaker Na de operatie had ik een hartslag van 22 slagen per minuut. Dat is veel te laag, en daarom kreeg ik een uitwendige pacemaker. Bij wijze van tijdelijke oplossing, vertelden ze mij. Het ritme zou zich wel weer herstellen. Dat bleek niet zo te zijn. Na 2 weken kreeg ik daarom een inwendige pacemaker Pacemakersyndroom. klachten (zoals kortademigheid en het slecht kunnen inspannen), die ontstaan bij patiënten met een uitwendige pacemaker, doordat de voorkamers onvoldoende bijdragen aan het rondpompen van het bloed

De uitwendige pacemaker mijn-bs

De uitwendige pacemaker - levenslange zorg voor je hart De uitwendige pacemaker is minder bekend dan de inwendige variant die levenslang met zich mee gedragen wordt. Het doel v Dieren gedrag aanleren Hoe kun je een dier iets aanleren uitwendige pacemaker. Adams-Stokes aanvallen treden ook op bij de plotselinge overgang van een sinusritme naar een totaal block, want vooral bij het begin van zijn ontstaan is een totaal block vaak intermitterend aanwezig. Op het elektrocardiogram, tussen de aanvallen opgenomen, vindt men. Bij uitwendige pacemakers met inwendige elek­ troden bestaat in het algemeen de noodzakelijkheid om de draden door de huid van de patient naar buiten te leiden. Dit brengt uiteraard gevaar voor infectie langs de draden met zich mee. Vandaar dat men heeft gepoogd in het lichaam een kleine ont pacemaker voelt zelf wanneer hij aan het werk moet. Bijspringen wanneer het nodig is. Dat noemen we ook wel de stimulatiefunctie of 'pacing'. De pacemaker geeft elektrische prik-kels af die de pompfunctie van je hart op gang houden. Daarnaast heeft jouw pacemaker ook nog een ingebouwde voeler of sensor die inschat hoe hard jij je inspant

Draadloze pacemaker voorkomt complicaties bij hartfalen. Wetenschappers aan de Amerikaanse Rice University hebben een draadloze pacemaker met een uitwendige batterij ontwikkeld. Dit moet complicaties bij hartaandoeningen voorkomen en chirurgische ingrepen ter vervanging van traditionele pacemakers overbodig maken Soms is het nodig om het hart uitwendig het hartritme op te leggen door een uitwendige (tijdelijke) pacemaker aan te sluiten. Mitralisklep reparatie/vervanging via een kijk operatie. Soms is het mogelijk om de mitralisklepoperatie, zoals hierboven beschreven, via een kleinere snede te verrichten

Uitwendige pacemake

Het aanbrengen van een uitwendige pacemaker. Bij mensen met ritmestoornissen van de hartkamer bij wie een grote kans is op herhaling, kan een interne defibrillator (ICD) geplaatst worden. Wel of niet reanimeren? Als iemand een hartstilstand overleeft, kan er toch sprake zijn van hersenschade Zonodig neemt de uitwendige pacemaker het hartritme dan over. De behandeling met alcohol kan pijnlijk zijn. Daarom krijgt u via het infuusnaaldje een pijnstillend middel toegediend voordat de arts de alcohol inspuit. Blijft u pijn houden, meldt dit dan aan de arts, zodat u eventueel meer medicijnen kunt krijgen

L De AIOS kent de indicaties voor het inbrengen van een tijdelijke (uitwendige) pacemaker en is in staat de procedure zelfstandig uit te voeren. M De AIOS kent de initiële behandeling van zowel supraventriculaire- als (sustained) ventriculaire tachycardieën en kan deze zelfstandig uitvoeren Sacrale neuromodulatie draagt bij aan het herstel van de normale zenuwactiviteit, waardoor er meer controle is over de blaas. Bij deze therapie wordt gebruik gemaakt van een geïmplanteerde neuromodulator. Dit apparaatje geeft, via een geïmplanteerde electrode, lichte elektrische pulsen af aan een zenuw die vlak boven uw staartbeen ligt Indien nodig neemt een uitwendige pacemaker tijdelijk het hartritme over. Deze pacemakerdraad wordt meestal na de procedure verwijderd. De implantatie van de nieuwe hartklep duurt meestal 1,5 uur. Nadat de procedure klaar is, brengen we u naar de hartbewaking. Na de ingree Bij veel patiënten die een ECMO-behandelingen ondergaan is ook andere ondersteuning noodzakelijk. Zo kunt u bijvoorbeeld een dialysemachine, een uitwendige pacemaker, of zogenoemde 'ballonpomp' aantreffen naast het bed van de patiënt. Wanneer de patiënt stabiel is tijdens de ECMO-behandeling mag hij/zij ook wakker(der) worden

external pacemaker (15) – مجله پزشکی دکتر سلام

Alles over de pacemaker Hartstichtin

 1. icomputer die lichte, elektrische schokken geeft als het hart te langzaam klopt. Als het hart heel snel of onregelmatig gaat.
 2. De eventuele ondersteuning van nierdialyse, ballonpomp, ICD en/of uitwendige pacemaker wordt ook stopgezet. Bloedafname en röntgenonderzoek vinden niet meer plaats. In overleg met u, als naasten, wordt besloten of de monitor bij het bed aanblijft of uitgaat
 3. Vervangen van de pacemaker De levensduur van een pacemaker wordt bepaald door het gebruik. Als uw pacemaker uw hartritme voortdurend ondersteunt, is de batterij eerder leeg dan wanneer uw pacemaker maar af en toe hoeft te werken. U krijgt tijdens de poliklinische controle van de technicus tijdig te horen wanneer de pacemaker vervangen moet worden
 4. Tijdelijke pacemaker Mogelijk wordt er tijdens de behandeling één of twee pacemakerdraden via de borstwand ingebracht. Aan deze draden kan een uitwendige pacemaker bevestigd worden om uw hartslag tijdens de behandeling te ondersteunen. Na de behandeling worden deze weer verwijderd. De behandeling duurt ongeveer twee tot drie uur Na de behandelin
 5. Dit draagbare kastje bewaakt uw hartritme. Vaak is er tijdens de operatie een pacemakerdraad in het hart gebracht. Dit draadje komt via uw buik naar buiten. Als het nodig is, kan daar een uitwendige pacemaker op worden aangesloten om uw hartritme (tijdelijk) te ondersteunen. U kunt nog wat slaperig zijn van de narcose
 6. Atrial pacing + hisbundel-electrocardiografie + therapeutische uitwendige pacemaker. Geregistreerd bij de volgende zorgproducten. 2012 . Specialisme Zorgproduct 099899030 - Operatief plaatsen van een pacemaker die de pompfunctie van zowel linker als rechterhartkamer verbetert,.
 7. Voorbeelden van uitwendige (op het lichaam gedragen) passieve medische hulpmiddelen zijn een metalen orthese, beugels of plaatjes in de mondholte en bepaalde medicijnpleisters. pacemakers bijvoorbeeld juist bedoeld om elektrische velden te detecteren en hun activiteit daarop aan te passen

Leven met een pacemaker: wat kan en kan niet worden gedaan

Naast de permanente inwendige pacemaker is er ook de uitwendige pacemaker. De technieken en 301. Previous page Next page Doordat het hart tijdens de operatie overgenomen wordt door een hart-longmachine worden er uit voorzorg enkele elektroden aangelegd om indien nodig een uitwendige pacemaker op aan te sluiten. Nadat de arts de nodige parameters getest heeft, wordt de incisie dichtgemaakt, waarna u naar Intensieve Zorgen wordt overgebracht Pacemakers worden geïmplanteerd bij patiënten bij wie het hartritme te traag of onregelmatig is. Aangezien een pacemaker gebruikmaakt van elektrische signalen, is deze potentieel gevoelig voor elektromagnetische interferentie (EMI) door andere elektrische apparatuur. Hierdoor zou de stimulatie van het hartritme tekort kunnen schieten of met.

Uitwendige pacemaker - Meander Medisch Centru

Zoeken in de patiëntenfolders. Wilt u meer weten over een aandoening, behandeling of een bepaald medicijn dat u gaat gebruiken? Kijk dan in de onderstaande patiëntenfolders. De folders zijn geen vervanging van het gesprek dat u met uw arts of behandelaar heeft, maar zijn bedoeld als aanvulling hierop Indien u zelf geen pacemaker hebt, kunt u na de ingreep een uitwendige pacemaker krijgen. Deze kan uw hartritme herstellen bij eventuele stoornissen. Als er geen storingen . Nieuwe hartklep via de lies - TAVI. Nieuwe hartklep via de lies - TAVI Sommige patiënten hebben ook niet-medicamenteuze ondersteuning nodig zoals: niet-invasieve beademing, ondersteuning van het hart met een uitwendige hartpomp (ballonpomp), dialyse of uitwendige pacemaker. Wie behandelt en verzorgt u? Op de afdeling Intensieve zorg Cardiologie staat een multidisciplinair team klaar voor de patiënten (uitwendige) pacemaker. j. de AIOS is op de hoogte van de initiële behandeling van zowel supraventriculaire als sustained ventriculaire tachycardieën en kan deze, eventueel met hulp van de supervisor, uitvoeren. k. de AIOS is aantoonbaar bedreven in Advanced Cardiac Life Support. l. de AIOS is in staat cardioversie en defibrillatie uit te voeren De uitwendige, ofwel externe pacemaker wordt toegepast in acute situaties. In deze situaties heeft de patiënt met spoed een pacemaker nodig, maar is er te weinig tijd voor het voorbereiden op en implanteren van een inwendige pacemaker

Pacemaker - Wikipedi

Sobral kampt al erg lang met hartproblemen, en draagt in afwachting van zijn zware operatie zelfs een soort uitwendige pacemaker met batterijen. Om die rond zijn middel te dragen moet hij noodgedwongen vrij wijde en lossen kleren dragen. Selectieprocedure Pacemakers met anti-tachycardiefuncties noemt men Implantable Cardioverter Defibrillators (icd), zie ook pagina 169. Als het blok na enkele weken nog steeds bestaat, geeft men een ddd-pacemaker. In de tussentijd wordt een tijdelijke, uitwendige pacemaker gebruikt. uitwendige bloeding. arterieel: pulserend; veneus: continue stroom; verschijnselen van shock (bleke, koude en klamme huid, weke/snelle pols, versnelde ademhaling, vertraagde capillaire refill) Inwendige bloeding. Slachtoffers kunnen bij inwendige bloedingen pijn in de thorax, buik of bekken aangeven Draadloze pacemaker met uitwendige batterij Wetenschappers hebben een draadloze pacemaker ontwikkeld die gevoed wordt door een uitwendige batterij. Het apparaat moet hartaandoeningen voorkomen en de vervanging van pacemaker overbodig maken. Geen leads De pacemaker heeft de grootte van een knoopcel en wordt in het hart aangebracht Draadloze pacemaker met uitwendige batterij . Door Redactie STIN. 9 juni 2017. Wetenschappers hebben een draadloze pacemaker ontwikkeld die gevoed wordt door een uitwendige batterij. Het apparaat moet hartaandoeningen voorkomen en de vervanging van pacemaker overbodig maken

PA1B's QRPp Blog: PacemakerPatiënten-Behandeling | Hartcentrum IeperICD

Wat is een pacemaker? Medtroni

Pacemaker. Een pacemaker is een klein apparaatje dat onder de huid wordt aangebracht om het ritme van het hart in de gaten te houden en - als dat nodig is - bij te sturen. Het wordt geïmplanteerd bij mensen met ernstige hartritmestoornissen , die meestal worden veroorzaakt door een probleem in het prikkelgeleidingssysteem of door hartfalen Het idee van het stimuleren van het hart dateert al uit de achttiende eeuw. De eerste uitwendige pacemaker werd in 1932 gebouwd. De eerste inwendige pacemaker werd in 1958 geïmplanteerd bij een Zweed, Arne Larsson. Hij stierf in 2001 op 86-jarige leeftijd. Hij had toen in totaal 26 pacemakers versleten, en iedere pacemaker was weer kleiner en geavanceerder

Ambulance, huren, repatriering, medische, hulpverlening

Elektromagnetische interferentie van tandheelkundige

Hiermee houdt een pacemaker rekening. Wanneer het hart uit zijn versnelde ritme raakt, corrigeert de pacemaker dus ook dit versnelde ritme. De eerste pacemaker was een uitwendige pacemaker, welke je op een karretje mee kon nemen. Deze bestond al in 1932. Sinds 1958 dragen mensen voor het eerst inwendige pacemakers draad aan op een uitwendige stimulator. Zo kijken we of het effect heeft en hoeveel prikkeling er nodig is. Als het voldoende werkt, implanteren we de definitieve stimulator, een soort pacemaker. Zo kunnen we bij de ene patiënt de aandrang tot een normaal niveau terugbrengen, en maken we voor de ander het goed kunnen plassen weer mogelijk

Pulmonalis endarteriëctomie (PEA) St

Earl Elmer Bakken is op 94-jarige leeftijd overleden. Met zijn uitvinding van de draagbare externe pacemaker in 1958 redde hij miljoenen mensenlevens. Het was zijn fascinatie voor Frankenstein en. Pacemaker Er wordt na de harttransplantatie altijd een tijdelijke atriale of AV sequentiële uitwendige pacemaker achtergelaten om de hartfrequentie te verhogen. Een AV sequentiële pacema-ker is een tweekamer pacemaker die paced in een ingestelde frequentie in het atrium en sensed en paced in de ventrikels. De eerste dagen is het stre Uitwendige middelen. Energetische Aura Cleaner LET OP WAARSCHUWING: MENSEN MET EEN PACEMAKER KUNNEN DIT PRODUCT HET BESTE NIET GEBRUIKEN IVM GEBRUIKMAKING VAN EEN MAGNEET! HOUDT DIT PRODUCT OOK NIET TE DICHT BIJ EEN CREDIT CARD! Klik hier om direct te bestellen! (20 ML Uitwendige protheses, pacemakers en sieraden mogen niet mee begraven worden. Inwendige protheses worden mee begraven. De natuur gaat altijd verder. Hoe weet ik altijd het juiste graf terug te vinden? Maakt u zich geen zorgen dat u zonder een gedenkteken het graf van uw dierbare niet meer zult terugvinden een uitwendige pacemaker aangesloten. De pacemaker mag, wanneer het hartritme normaal is, de volgende dag (24 uur later) verwijderd worden. De lijn in je hals blijft wel nog een dag langer zitten en wanneer alles naar wens verloopt mag deze 48 uur later worden verwijderd

Atrial pacing + therapeutische uitwendige pacemaker. 033264 Hisbundel-electrocardiografie + therapeutische uitwendige pacemaker. 033265 Atrial pacing + hisbundel-electrocardiografie + therapeutische uitwendige pacemaker. 033266 Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een uitwendige pacemaker. 03326 Wetenschappers hebben een draadloze pacemaker ontwikkeld die gevoed wordt door een uitwendige batterij. Het apparaat moet hartaandoeningen voorkomen en de vervanging van pacemaker overbodig maken.Geen leads De pacemaker heeft de grootte van een knoopcel en wordt in het hart aangebracht... De pacemaker bestaat uit een pacemakerbatterij die door middel van fijne draadjes (elektroden) verbonden is met de rechter kamer (ventrikel) en/of voorkamer (atrium) van het hart. Bij bepaalde patiënten met hartfalen en een verzwakte hartfunctie wordt soms ook een derde elektrode geplaatst in de linker hartkamer Soms wordt dan een tijdelijke, uitwendige pacemaker aangebracht, zodat men kan afwachten hoe de aandoening zich ontwikkelt. Atriumseptum-defect (aangeboren) Algemeen Bij alle kinderen is er voor de geboorte een opening in het tussenschot tussen beide boezems — Indien de patiënt afhankelijk is van de pacemaker, moet een noodopvang in de vorm van een uitwendige pace-elektrode of een transthoracale externe stimulator aanwezig zijn. 6 'DE DREMPELS EN BOEZEM- EN KAMERTHERAPIEËN VAN DE PACEMAKER/ICD MOETEN TEVOREN BEKEND ZIJN' Opmaak2-2003 18-12-2003 12:05 Pagina