Home

Pijn ondanks morfine

Verlichting van pijn in de palliatieve fase Huisarts

 1. derheid van de patiënten ondanks sterke ophoging van de dosering niet afdoende. De onderliggende pijn is in dat geval hoogstwaarschijnlijk neuropathisch van karakter
 2. Ondanks de behandeling van pijn met morfine, kan er sprake zijn van zogenaamde doorbraakpijn. Doorbraakpijn is pijn die plotseling optreedt ondanks het dagelijkse (standaard) gebruik van pijnstillers. Voor doorbraakpijn worden (morfine-achtige) pijnstillers voorgeschreven die u dan extra kunt nemen. De werking hiervan is kortdurend: van 2 tot 4 uur.Voor chronische pijnen worden meestal langwerkende middelen gegeven
 3. Morfine en morfineachtige pijnstillers kunnen bijwerkingen hebben, zoals verstopping, misselijkheid en overgeven, en sufheid. De meeste bijwerkingen gaan na een paar dagen tot weken vanzelf over. Wanneer de dosis verhoogd worden, komen deze bijwerkingen weer tijdelijk terug. Ook deze gaan weer over. Veelvoorkomende bijwerkingen van morfine
 4. Mensen met kanker, maar ook anderen die hevige pijnen lijden krijgen vaak morfine om de pijn te verzachten. Morfine haalt ook daadwerkelijk de pijn weg of gedeeltelijk weg, maar heeft ook bijwerkingen. En die bijwerkingen van morfine zijn soms wel heel erg vervelend en kunnen mensen zelfs helemaal in de war maken
 5. Dat morfine niet werkt bij bepaalde soorten pijn weet ik uit eigen ervaring: Ik heb eens een jichtaanval gehad (voordat ik wist dat ik jicht had, hetgeen een reumatische aandoening is) en toen een dubbele dosis morfine genomen en dat hielp voor geen moer. Sommige mensen reageren bij beknelde zenuwen erg goed op tramadol (ook een morfine-preparaat)
 6. Ondanks de behandeling van pijn met morfine, kan er sprake zijn van zogenaamde doorbraakpijn. Doorbraakpijn is pijn die plotseling optreedt ondanks het dagelijkse (standaard) gebruik van pijnstillers. Voor doorbraakpijn worden (morfine-achtige) pijnstillers voorgeschreven die u dan extra kunt nemen. D

Bijwerkingen van morfine en andere opioïden Kanker

Er werden geen systematische reviews gevonden die het effect bestudeerden van opioïden (morfine, fentanyl, oxycodon, hydromorfon, methadon), tricylische antidepressiva (amitriptyline, nortriptyline) of anti-epileptica (gabapentine, pregabaline) op pijn of kwaliteit van leven bij patiënten met eindstadium nierfalen en pijn Chronische pijn en doorbraakpijn Ondanks de behandeling van pijn met morfine, kan er sprake zijn van zogenaamde doorbraakpijn. Doorbraakpijn is pijn die plotseling optreedt ondanks het dagelijkse (standaard) gebruik van pijnstillers. Voor doorbraakpijn worden (morfineachtige) pijnstillers voorgeschreven die u dan extra kunt nemen Niet euthanasie maar sedatie: uit het leven wegglijden. Sedatie is een proces waarbij iemand met slaapmiddelen en soms morfine in slaap wordt gehouden tot hij of zij overlijdt. Sedatie is een soort zachte dood en duurt langer dan euthanasie. Bij sedatie is iemand vaak in een diepe slaap, maar komt soms ook weer tot bewustzijn andere opiaten, zoals na een operatie of bezoek aan de eerste hulp. Voor langdurig gebruik is er een uitgebreidere folder beschikbaar1. Uw arts gaat u morfine of een ander opiaat (ander woord: opioïd) voorschrijven tegen de pijn. Het gebruik van morfine kan vragen oproepen. In deze folder kunt u meer lezen over het gebruik van morfine Ondanks de behandeling van pijn met morfine, kan er sprake zijn van zogenaamde doorbraakpijn. Door- braakpijn is pijn die plotseling optreedt ondanks het dagelijkse (standaard) gebruik van pijnstillers. Voor doorbraakpijn worden (morfine-achtige) pijnstillers voorgeschreven die u dan extra kunt nemen. De werking hiervan is kortdurend: van 2 tot 4 uur. Voor chronische pijnen worden meestal langwerkende middelen gegeven

Chronische pijn en doorbraakpijn Ondanks de behandeling van pijn met morfine, kan er sprake zijn van zogenaamde doorbraakpijn. Dat is pijn die plotseling optreedt ondanks het dagelijkse (standaard)gebruik van pijnstillers. Voor doorbraakpijn worden kortwerkende pijnstillers voorgeschreven die u dan extra kunt nemen. Belangrijke aanwijzinge Bij een patiënt met een maligniteit en veel pijn ondanks gebruik van morfine (preparaat met vertraagde afgifte) 60 mg 2 dd kan men overgaan op transdermale therapie met fentanyl in een sterkte van 50 µgh (Durogesic 50; zie de tabel) Tramadol (Tramal®, Tramagetic®) is een zwakke vorm van morfine, net als codeïne. Codeïne wordt steeds minder voorgeschreven: het werkt niet goed tegen ernstige pijn en heeft veel bijwerkingen. Opiaten bij langdurige niet-kankerpijn: werkt het? Bij kortdurende ernstige pijn (zoals na een operatie of ongeval) werken opiaten heel goed Verhoogde gevoeligheid voor pijn ondanks het feit dat u toenemende doses gebruikt (hyperalgesie). Uw arts zal bepalen of u een aangepaste dosis of een sterker analgeticum (pijnstiller) nodig heeft (zie rubriek 2)

Welke bijwerkingen heeft morfine? Wetenschap: Anatomi

Bij toename van pijn ondanks de toediening van hoge doses opiaten kan verandering van opiaten (bijvoorbeeld methadon in plaats van morfine) soms verbetering geven. Opiaten zoals methadon en fentanyl kunnen neuropathische pijn verminderen, maar werken niet bij iedereen Ondanks onduidelijkheid over de waarde van hematurie voor het vaststellen of uitsluiten van urinestenen is de werkgroep van mening dat bij patiënten met acute pijn de urine getest moet worden op de aanwezigheid van erytrocyten, omdat de aanwezigheid van erytrocyturie het vermoeden van urinesteenlijden ondersteunt

Morfine werkt niet - Wetenschapsforu

 1. morfine kan het nodig zijn dat de dosering wordt aangepast. Er is dan geen sprake van een verslaving. Ook komt het voor dat morfine over de dag voldoende pijnstilling geeft, maar dat de pijn op een bepaald moment op de dag toch ineens heftig wordt. Dit wordt 'doorbraakpijn' genoemd. Daaro
 2. dering is een injectie nodig, en omdat de bijwerkingen vooral in het begin van de behandeling optreden, is het bij patiënten met chronische pijn vaak nodig om langzaam op te bouwen tot het juiste niveau van pijndemping bereikt is
 3. Pijn ten gevolge van kanker kan op meerdere manieren behandeld worden en maakt deel uit van de totale behandeling van de patiënt. Ruim 95% van de patiënten met kankerpijn kunnen met niet-invasieve technieken voldoende worden behandeld. Als orale of transdermale opiate
 4. Morfine HCl retard CF is een zeer krachtige en werkzame pijnstiller die wordt gebruikt voor langdurige verlichting van hevige en zeer sterk aanhoudende pijn, wanneer andere pijnstillers onvoldoende helpen. Dit middel mag niet worden gebruikt voor de behandeling van lichte pijn
 5. Morfine HCl Teva 20 mg/ml, oplossing voor injectie morfinehydrochloride - plotselinge ernstige pijn - langdurige ernstige pijn, zoals pijn bij kanker - Verhoogde gevoeligheid voor pijn ondanks het feit dat u toenemende doses gebruikt (hyperalgesie)
 6. der pijn voelen. Wij adviseren om - in overleg met de behandelende arts - de inname van wietolie langzaam op te bouwen en die van het opiaat langzaam af te bouwen

morfine Apotheek.n

Paracetamol na operatie even effectief als morfine

nog steeds pijn ondanks 3 verschillende pijnstillers, hoe

 1. pijn bij patiënten met kanker en is zowel van toepassing op de curatieve fase als op de palliatieve fase. Preventie van pijn bij patiënten met kanker wordt in deze richtlijn niet besproken, omdat hierover onvoldoende gegevens beschikbaar zijn in de literatuur. In deze samenvatting ontbreken het wetenschappelijk bewijs en de overwegingen die to
 2. Morfine is kortom een nuttig medicijn, wat hevige pijn kan laten verdwijnen. Het is echter wel van belang om het met grote zorgvuldigheid te gebruiken. Bijwerkingen kunnen optreden en invloed hebben op het dagelijks functioneren. Wij raden het dan ook af om bijvoorbeeld alcohol te drinken of auto te rijden wanneer je morfine gebruikt
 3. uten respectievelijk 3,6 en 5,2. De p-waardes bedroegen 0,013 na 15

Je zenuwstelsel is continu bezig zichzelf van alles te regelen. Daarbij maakt je lichaam allerlei stoffen aan om ook pijn te reguleren. Onderzoekers ontdekten dat ons eigen lichaam tot wel 60x(!) keer beter in staat is pijn te verminderen dan de sterkste pijnstillers! Ons eigen lichaam en geest bieden dus enorm veel mogelijkheden als het gaat om het reguleren van pijnklachten ze zou morgen opgenomen worden en beginnen met de chemo helaas had ze zoveel pijn dat ze meteen opgenomen is ondanks de morfine. wel krijgt ze meer pijnbestrijding dan thuis wat wel beter is. helaas toen ik langsging was ze net een zombie en kon ze niet veel bewegen omdat dat nog wel pijnlijk is. niet zo raar als heel je skelet vol zit met tumoren

Langdurig opiatengebruik door mensen met chronische pijn: nut en risico's > drs. JL (Loes) Swaan, revalidatiearts, Samenvatting van de adviezen 1. Neem zo weinig mogelijk opiaten. 2. Bij langdurig gebruik zijn de langwerkende (pleisters en pillen) minder verslavend dan de kortwerkende middelen. 3. Reken alles om naar milligram morfine equivalent. Blijf onder de 120 milligram! 4. Neem geen. De pijn in mijn mond en keel was gelukkig alweer een stukje minder geworden (of ik voelde het minder door de hogere dosis morfine, kan ook..). Gelukkig hoefden we minder lang te wachten tot dat het bloed werd afgenomen en ook de uitslag was snel bekend (HB 5.6 trombo's 43 en leuko's 2). Ik had maandag al met de zaalarts afgesproken dat we. Als u ondanks morfine niet pijnvrij bent, kunt u dankzij onze wietolie mogelijk wél minder pijn voelen. Wij adviseren om - in overleg met de behandelende arts - de inname van wietolie langzaam op te bouwen en die van het opiaat langzaam af te bouwen Als er ondanks deze langwerkende pijnstillers toch nog pijn is, neem dan een kort werkend morfine-achtig middel in. Soms kan het een oplossing zijn om alvast voorafgaand aan een inspanning die in het algemeen met pijn gepaard gaat, een kort werkend middel te nemen om zo de pijn te voorkomen

Palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen - Pijn

Ondanks het gebruik van antibiotica is er een sterftecijfer van 7% tot 15% voor septische artritis in het ziekenhuis. Andere complicaties omvatten osteomyelitis ( botinfectie , chronische pijn , osteonecrose (afsterven van bot door beperkte bloedtoevoer), beenlengteverschillen en een bloedvergiftiging (sepsis) Sterkte 20 mg/ml Verpakkingsvorm 100 ml. 1 zak van 100 ml bevat 1518,4 mg morfine en 236 mg. Een voorbeeld. Bij een patiënt met een maligniteit en veel pijn ondanks gebruik va Regio - Het is heel mooi om er zo voor te zorgen dat patiënten minder pijn hebben en ze een betere laatste periode van hun leven te geven, aldus anesthesioloog Joep Scholten. Vaak krijgen patiënten met kanker morfine tegen pijnklachten, maar dit helpt niet altijd voldoende. Twee derde van de patiënten heeft ondanks de morfine nog pijn

Mocht, ondanks de medicijnen, de pijn nog aanwezig blijven, dan gaan we over op andere technieken om de pijn te blokkeren. Bij pijn door een tumor in de bovenbuik (alvleesklier, lever, maag) is een blokkade van de plexus coeliacus ('zonnevlecht') een techniek om de pijn te verminderen Patiënt wil geen opioïden ondanks hoge pijnscore. Patiënten die na een operatie volgens hun pijnscore pijnstilling zouden moeten krijgen, willen vaak geen opioïden omdat zij de pijn draaglijk vinden. Dat meldt de NTvG

PPT - Uitstralende pijn in het been in de

Morfine, feiten en fabels - Medisch Spectrum Twent

Als ondanks deze medicatie pijn optrad, kregen kinderen in beide groepen morfine. De pijnscore verschilde niet tussen beide groepen. De kinderen in de paracetamolgroep kregen niet meer extra morfine toegediend dan de kinderen in de morfinegroep. De paracetamolgroep kreeg dus cumulatief minder morfine Morfine HCl retard CF 10 mg, tabletten met verlengde afgifte Dit middel mag niet worden gebruikt voor de behandeling van lichte pijn. Morfine HCl retard CF tabletten met verlengde afgifte geven de werkzame stof gedurende een lange - Verhoogde gevoeligheid voor pijn ondanks het feit dat u toenemende doses gebruik Als, ondanks het vele drukken, de pijn na een uur nog onacceptabel blijft, waarschuw dan de verpleegkundige. Voor of na de operatie wordt in overleg met de anesthesioloog en verpleegkundige besloten welke manier van pijnbestrijding voor u van toepassing is pijn bij zitten na operatie vulvakanker. In mei 2015 is bij mij vulvakanker ontdekt. Operatie volgde in juni 2015. Geen bestraling gehad en geen chemo. Toch enorm veel pijn als ik langer dan een uur b.v. aan tafel zit. Lange autoritten lukken niet en lang lopen geeft het probleem dat het lijkt alsof er een ping pong balletje in mijn broek zit Twee derde van de patiënten heeft ondanks de morfine nog pijn. Ook kan het vervelende bijwerkingen geven, zoals misselijkheid en vermoeidheid. Als patiënten op de Pijnpoli in het St. Antonius komen, wordt eerst gekeken welke morfine iemand krijgt. Soms helpt het om een ander soort morfine voor te schrijven

9 jaar morfine , elke dag thuis hulp/ elke 6 de week een pijn blokkade/zooltjes / andere matrassen van de thuiszorg winkel/fysio/ osteopaat/fysio/ gesprekken op psyscholoog. vlak omdat ik er depressief van werd, de gigantische pijn , de pijn van navel tot aan beide voeten elke seconde ondanks hoge dosering morfine+ blokkades Een opioïd is een morfine-achtig middel dat wordt gegeven om pijn of benauwdheid te bestrij-den. Er zijn verschillende soorten opioïden, waaronder morfine, fentanyl en oxycodon. Opioïden Uw arts heeft u opioïden voorgeschreven. Een opioïd is een morfineachtig middel dat wordt ge- dat u kunt innemen als u ondanks gebruik van de langwerken opiaten & opioïden. In tegenstelling tot de kleine pijnstillers en NSAID's worden de opiaten en opioïden vooral gebruikt om zeer hevige, acute en chronische pijnen te onderdrukken, zoals koliekpijn (door nier- of galstenen), pijn bij een hartinfarct of na een operatie en pijn als gevolg van kanker.We spreken van opiaten als ze afkomstig zijn uit opium (dit is het aan de lucht gedroogde sap. Ondanks morfine hevige pijn. Arts deed geen onderzoek. Fysiotherapeut schrok van de pijn. Daarna mri scan gemaakt. De Brabander zag niets op scan en stuurde echtgenote met morfine naar huis. Op aandringen van ons med indicatie voor zorghotel Vliss gekregen

MORFINE HCL 10 mg, 20 mg en 50 mg zetpillen Lees de hele bijsluiter goed voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Verhoogde gevoeligheid voor pijn ondanks het feit dat u toenemende doses gebruikt (hyperalgesie) opioïden (morfine) nodig. De pijn kunnen wij nooit helemaal wegnemen, omdat het ook een waarschuwingsfunctie heeft. U moet immers kunnen voelen of de pijn erger wordt, anders aanvoelt of op een andere plek ontstaat. Wij streven naar een acceptabele pijnscore, waarbij de pijn u niet belemmert in het ophoesten, diep doorzuchten en i Morfine is een type medicijn dat behoort tot de klasse van opium-analgetica of narcotica. Dit medicijn wordt gebruikt om pijn te behandelen die ernstig en langdurig of chronisch is, zoals pijn bij gevorderde kanker. Morfine werkt in op de zenuwen en de hersenen, zodat het lichaam geen pijn voelt. Ondanks de grote voordelen is morfine zeer. Ondanks de behandeling van pijn met morfine, kan er sprake zijn van doorbraakpijn. Dit is pijn die plotseling optreedt, terwijl u toch dagelijks medicijnen tegen de pijn gebruikt. Voor doorbraakpijn worden kortwerkende pijnstillers voorgeschreven die u dan extra kunt innemen

03 | Pijn en Kanker

Niet euthanasie maar sedatie: uit het leven wegglijden

Ondanks de werkzaamheid van morfine wordt de klinische toepassing bij chronische pijn beperkt doordat er na verloop van tijd gewenning ontstaat. De cellulaire en moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan de gewenning bij morfine zijn complex en nog steeds onduidelijk Morfine HCl CF, oplossing voor injectie wordt gebruikt: - bij acute hevige pijn en bij voortdurende hevige pijn, met name in het laatste stadium van een ziekte. - als voorbereidende behandeling voor een operatie onder verdoving en als pijnstiller tijdens een operatie. - bij pijn ten gevolge van acuut hartinfarct Benitez-Rosario MA e.a. Morphine-Methadone- Opioid Rotation in Cancer Patients: Analysis of Dose Ratio Predicying Factors. J Pain Symptom Manage 2009;37:1061-1068 strijding was onvoldoende, ondanks fentanylpleisters en orale morfine. De pijn kon goed onder controle worden gehouden met diamorfine-poeder in Intrasite-gel. Omdat de inflammatie en infectie toenamen, werd hieraan 1% zilversulfadiazine-crème toegevoegd. In het artikel van Twillman et al.4 werden acht patiënten beschreve

sterke pijnstillers zoals morfine, codeïne en tramadol. Door bloedverdunnende medicijnen (zoals acenocoumarol of acetylsalicylzuur) kunnen aambeien langer blijven bloeden. Er zijn vier graden van aambeiklachten: 1. De aambei is niet zichtbaar aan de buitenkant en doet meestal nog geen pijn. Het verlies van helderrood bloe ademhalingsdepressie treden niet op als de opiaten worden gebruikt voor de bestrijding van pijn en de dosering nauwgezet is afgestemd op de pijnbeleving van de patiënt. Vooroordelen over de bijwerkingen van opiaten zijn, ondanks de goede voorlichting op dit gebied, nog steeds aanwezig bij artsen, verpleegkundigen en het publiek. Uit vel -W at zijn de neg atieve e ff ecten v a n drugs: morfine, her oïne?-Hoe werk t toler antie en gewenning?-W at zijn de eff ecten van Rit a lin?-W at zijn de ver schillen/ over eenkoms ten tussen Ritalin en cok e? Pinel Ch. 15, p. 384 - 409. T oat es Ch. 18, p. 468 - 489. Pinel. 4 manier en om drugs in te neme n: 1 morfine voor. Het doel van de pijnbestrijding met morfine is dat de pijn draaglijk is voor u. Wat kan ik het beste doen bij doorbraakpijn? Doorbraakpijn is pijn die plots optreedt ondanks dagelijks (standaard) gebruik van pijnstillers. Als u merkt dat er weer een hevige pijn op komt zetten, wacht dan niet te lang. Meld dit dan aan de verpleging

Morfine - Jeroen Bosch Ziekenhui

pijn te verlichten. Soms wordt morfine gebruikt bij benauwdheidsklachten. Deze folder is bedoeld om u op de hoogte te brengen van fabels en feiten over morfine en veel gestelde vragen te beantwoorden. De informatie in deze folder gaat vooral over het gebruik van morfine bij pijn. De functie van pijn Meestal is pijn een belangrijk. Nadat de pijn enige tijd goed onder controle is geweest, heeft Barendse toch weer pijn gekregen, vooral in de linkerarm. De brandende pijn wordt steeds heftiger, daarnaast nemen ook de tintelingen toe. Verhogen van de medicatie, met name de morfine, heeft maar een matig effect. Barendse begint zich zorgen te maken: 'De pijn is nu niet meer te behandelen' en 'Dit is het begin van het. Ondanks bloedverdunners waren er toch problemen ontstaan en ik kreeg extra bloedverdunners naast de morfine. Nog nooit van mijn leven heb ik zoveel nare en heftige pijn gehad. De dagen erna gingen gelukkig steeds beter en de pijn nam af

Oxycodon injectie is bestemd voor de behandeling van ernstige pijn die het gebruik van sterk werkende opioïden vereist en de behandeling van ernstige postoperatieve pijn . Volgens het CFH -rapport 07/20 heeft oxycodon injectie een vergelijkbare therapeutische waarde als standaardbehandeling met morfine injectie. Oxycodon injectie is onderlin Na 5 min zitten in de stoel brak het zweet mij uit en vielen mijn ogen dicht. Tijd om weer in bed te gaan. De eerste 2 dagen (dag 0 en dag 1) heb ik echt als iets verschrikkelijks ervaren. Nog nooit heb ik zoveel pijn gehad en voelde ik mij zo raar. Dag 2 verliep wat anders en daar bleek ook waarom ik ondanks de morfine zoveel pijn moest lijden Fabel 10: Pijn is altijd continu aanwezig en in dezelfde mate Feiten: Naast continu aanwezige pijn kunnen periodes van doorbraakpijn voorkomen. Dit is kortdurende heftige pijn die ontstaat ondanks gebruik van langwerkende opioïden, bijvoorbeeld omdat u zich gaat wassen of omdat het langwerkende opioïd is uitgewerkt maa Morfine is een sterke pijnstiller. Bij hevige pijn, zoals pijn na operaties, na ongelukken, na een hartaanval, koliekpijn en kanker. Ook bij ernstige benauwdheid en bij zorg voor iemand die niet beter wordt (palliatieve zorg). Tabletten, drank en zetpillen werken binnen 1 tot 2 uur. Injecties en infuus werken sneller

evt. omzetten naar oraal morfine of transdermaal fentanyl. Stap 3 Opioïdrotatie (zie omrekentabel opioïden) bij onvoldoende effect van het opioïd ondanks aanpassing van de dosis, toedieningsfrequentie en toedieningsweg en/of bij onaanvaardbare bijwerkingen: • morfine vervangen door fentanylpleister of vice versa • oxycodon slow release 2 d Doodzieke Melody (11) lijdt vreselijke pijn maar artsen weigeren pijnmedicatie Melody (11) lijdt aan een hersenaandoening genaamd Syndroom van Rett. Ondanks de vele pijn besluiten de Britse artsen om geen morfine meer te geven. Daphne Dorgelo 14 januari 2018, 13:4

schermafbeelding-2016-10-25-om-14-34-27 | Pijn en Kanker

Transdermale opioïdtoediening: de pijnpleister

Pijn in het bekkengebied of buikpijnklachten bij vrouwen kunnen door verschillende redenen ontstaan. Ondanks dat deze aandoeningen kunnen worden behandeld, chordotomie, plaatsing van intrathecale morfine- en baclofenpompen en epiduroscopie. Gerelateerde informatie. Aandoeningen Chronische (langdurige) buikpijn bij vrouwen In plaats van morfine kunnen ook andere sterk werkende opiaten en opioïden worden gebruikt (zie ook opiaten & opioïden in het onderdeel 'Pijnstillers' in de sectie 'Pijn & Pijnbestrijding'). Als de patiënt ernstige slikklachten heeft of erg misselijk is vanwege de chemotherapie is een pleister met fentanyl ( merkloos , Durogesic® ) een uitstekend alternatief Voor morfine was het niveau zelfs iets lager samen met de cannabis. Ondanks dat er geen verandering in opiaten niveaus werd gemeten ervaarden de patiënten wel een belangrijke vermindering van de pijn vanaf het moment dat de cannabis werd toegevoegd aan de opiaten in vergelijking met wanneer zij alleen opiaten kregen

Acute pijn treedt direct op bij weefselbeschadiging en zorgt in de regel voor een adequate lichamelijke reactie.; Chronische pijn is een persisterend, multifactorieel gezondheidsprobleem waarbij lichamelijke, psychische en sociale factoren in verschillende mate en wisselende onderlinge samenhang bijdragen aan de pijnbeleving, pijngedrag, ervaren beperkingen in het dagelijks functioneren en. • Geen pijn hebben wordt gezien als onderdeel van een goede dood. Toch lijden veel kankerpatiënten pijn in de laatste levensfase. • Door het Netwerk Palliatieve Zorg is voor patiënten die behandeld worden met morfine een folder ontwikkeld die tot doel heeft tal van fabels over morfine te ontzenuwen

= pijnopstoot ondanks chronische pijnmedicatie Oorzaken: 1. Onvoldoende onderhoudsmedicatie 2. Toename van de pijn 3. Externe/tijdelijke factoren bv. mobilisatie Dien extra dosis snelwerkende morfine toe indien patiênbt reeds morfine krijgt of extra dosis medicatie van trap I of II als patiënt nog geen morfine krijg Het infuus dat in mijn ruggenmerg zat met daarin pijnbestrijding in de vorm van morfine zat niet goed daardoor had ik pijn ondanks de morfinepomp. Door de pijn ademde ik niet genoeg door. Het gevolg was dat ik een longontsteking kreeg. Daarvoor kreeg ik een antibioticakuur maar daar werd ik erg misselijk van Ondanks een abrupte onderbreking van chronische toediening van hoge doses morfine, waren er geen ontwenningsverschijnselen van het opiatengebruik wanneer zij cannabis gebruikte. (Bron: Chatterjee A, et al. J Pain Symptom Manage 2002;24(1):4-6) Gewenning aan morfine als pijnstiller Gewenning aan morfine werd bij muizen gereduceerd door een bijkomende toediening van THC

Willem blogt: augustus 2011DE THOMAS HODGKIN ROUTE: DEEL 38 de tweede PET- scan & uitslag

Tramadol mag u innemen als u nog pijn heeft ondanks het gebruik van paracetamol en diclofenac. Oxycodon is een sterke pijnstiller met een kortdurende werking (4-6 uur).Het kan leiden tot verminderd reactie- en concentratievermogen. Oxycodon mag u innemen als u nog pijn heeft ondanks het gebruik van paracetamol en diclofenac Er is slechts één gerandomiseerd onderzoek gepubliceerd over de behandeling van chronische benigne pijn met morfine. Daarin werd het effect vergeleken van morfine met benzatropine (placebo) bij 61 'uitbehandelde' patiënten met regionale pijn van weke delen of skeletspieren of reumatische pijn van ten minste zes maanden Pijn aan de huid en operatiegebied kan worden bestreden met pijnstilling (bijv. diclofenac/paracetamol). Pijn bij zitten, met name bijvoorbeeld op een fiets, zal zich vanzelf binnen enkele weken herstellen. Pijn door de katheter is veelal irritatie die soms uitstraalt tot aan de tip van de penis en is veel lastiger te bestrijden Ondanks wat veel mensen denken, is er geen plafond of een enkele maximale hoeveelheid of dosis opioïden die automatisch fataal zijn. Het kan u helpen begrijpen hoe morfine werkt door een beetje van de geschiedenis te weten. Een Duitse wetenschapper haalde in 1803 morfine, het krachtigste ingrediënt van opium, uit de plant tot matige pijn, ongeacht de oorzaak van de pijn. Behalve een pijnstillende werking hebben ze ook nog een ontstekingsremmende en een koortswerende werking. Stap 2: Zwakke morfine-achtige middelen in combinatie met een middel uit stap 1 Als u ondanks een middel uit stap 1 in de juiste dosering, toch nog pijn krijgt, da