Home

Woordenschat test kind

Gehele pakket voor €69,95 · Direct online toegang · Erkende teste

  1. Door het uitvoeren van een observatie en/of onderzoek kan de logopedist u vertellen of uw kind goed begrijpt wat er tegen hem wordt gezegd (taalbegrip), of de hoeveelheid woorden die uw kind kent en gebruikt voldoende is (woordenschat), of uw kind de klanken op een juiste manier maakt en uitspreekt (mondmotoriek en articulatie) en of het spontaan vertellen bij de leeftijd van uw kind past (zinsformulering en spontane spraak)
  2. De SNEL-test is een korte test om een algemeen beeld te krijgen van de taalontwikkeling van een kind
  3. 96 items; Het kind kiest uit vier plaatjes het bijbehorende plaatje bij het aangeboden woord. Meet de woordenschat. Afbreeknorm: 5 woorden achter elkaar incorrect. Woordomschrijving: 45 items. Het kind geeft van afzonderlijke woorden een omschrijving. Meet de woordenschat. Afbreeknorm: 5 woorden achter elkaar incorrect. Zinsbegrip
  4. hoe is haar actieve woordenschat gemeten: met de Taaltoets Alle Kinderen of de Schlichting-test bijvoorbeeld? Of is het een vermoeden van de leerkracht? als er daadwerkelijk getest is, zijn er dan ook andere aspecten van haar taalontwikkeling getoetst, bijvoorbeeld met de Reynell-test? wie heeft de testjes afgenomen
  5. Ga naar de SNEL-test. Geef de leeftijd van uw kind aan (een categorie in maanden). Lees de vraag goed. Beantwoord iedere vraag door op de 'Ja' of 'Nee' knop te drukken. Als u twee vragen met 'Nee' heeft beantwoord ziet u onderin het scherm achter 'Uitslag' automatisch het resultaat van de test verschijnen

Woordenschat verbeteren? Goedgebekt compleet biedt de mogelijkheid op een eenvoudige manier de betekenissen van woorden, uitdrukkingen, gezegden, e.d. te leren. De lezer wordt voortdurend gestimuleerd na te denken over de juiste keuze. Wie dit boek goed bestudeert, komt op B2/C1-niveau (Taalniveau 3F/4F) Als je kind zes jaar is, kent hij tussen de zes- en achtduizend woorden. De zinnen die hij maakt, worden steeds langer. Je kind zal mede daardoor een langer en gedetailleerder verhaal vertellen. Bron: hanze.nl. Woordenschat kind: zo stimuleer je dat. Het staat dus als een paal boven water dat een grote woordenschat je kind veel goed brengt Taaltoets woordenschat. Wie op hbo-niveau functioneert of gaat functioneren, moet over een goede woordenschat beschikken. Met deze toets kun je vaststellen of je qua woordenschat op al hbo-niveau zit De moeilijkste oefeningen staan onderaan. Bij elke oefening staat voor welke groep deze bedoeld is. TIP! Woordenschat met elke letter van het alfabet (vooral bedoeld voor groep 7 en 8) Elke oefening bevat woorden die met een andere letter beginnen Nederlandse Woordenschat Test. Heb je jezelf ooit afgevraagd hoe groot je woordenschat is? Ook al ben je moedertong Nederlands of spreek je elke dag Nederlands, kan deze test alsnog uitdagend zijn! We hebben een academisch onderzoek verricht en online materiaal bekeken om het model van deze quiz te ontwerpen

Woordenschat - Oefen je assessment hie

Psychologische test kinderen: taal De taalontwikkeling van kinderen verloopt zeer verschillend van kind tot kind. Bij sommige kinderen is er sprake van een niet aangeboren taalstoornis, een zogenaamde afasie. Met diverse psychologische testen voor kinderen kan je de taalvaardigheden in kaart brengen Deze test bevat de 20 duizend woorden die door bijna iedereen gekend zijn (en dus voor kinderen interessant zijn om te leren) in plaats van de volledige lijst met 52 duizend woorden. Op die manier kunnen kinderen een hogere score behalen en worden ze niet geconfronteerd met woorden die door bijna niemand gekend zijn STIJL & WOORDENSCHAT. Stijl; Woordenschat; Testen Stijl & Woordenschat; De top tien van onprettige stijlkeuzes; AFSTUDEREN & SOLLICITEREN. Afstuderen; Sollicitatiebrief en CV; Sollicitatiegesprek; TAALBEGELEIDING. Taalondersteuning nodig? Begeleiden/beoordelen van studenten; Taalbeleid HvA/Uv Ik neem drie keer de TAK actieve woordenschat af ongeacht de leeftijd van het kind. De test gebruik ik dan niet om te normeren maar om te observeren. De 1e keer krijgt het kind de instructie om zo goed mogelijk alle plaatjes te benoemen of anders te omschrijven. 2e keer: Zo goed mogelijk. 3e keer: zo snel mogelijk. Hiermee bekijk je het leereffect De gemiddelde actieve woordenschat van een kind ontwikkelt zich als volgt: 1 jaar: je kind gebruikt 10 tot 20 woorden in éénwoordszinnen. 1 1/2 jaar: je kind gebruikt 50 woorden in tweewoordszinnen. 2 tot 3 jaar: je kind spreekt in meerwoordszinnen. 3 tot 4: je kunt hele gesprekjes voeren met je kind

Testen - Kind en taa

Taal en woordenschat - leuke en leerzame app voor kinderen - thema zee - YouTube. Watch later. Share. Copy link. Info. Shopping. Tap to unmute. adaptedmind.com. If playback doesn't begin shortly. De basiswoordenschat (lijst 1 en 3) is het fundament waarop kinderen hun woordenschat opbouwen. Dat fundament moet stevig zijn om de woordenschat uit te bouwen. Die uitbreiding verloopt zowel kwantitatief (meer woorden kennen) als kwalitatief, dat wil zeggen dat een woord 'dieper' gekend wordt, met meer betekenisnuances, meer gebruiksmogelijkheden, enzovoort Vragen: 1. Informatie. Selecteer de woorden waarvan je minimaal één betekenis kent. Ga naar Woordenschattest. U heeft de quiz al eerder gemaakt. Daarom kunt u de quiz niet nog eens maken. De quiz wordt geladen... Je moet een account aanmaken of inloggen om de quiz te beginnen van de woordenschat van jonge tweedetaalverwervers. De afname van de productieve woordenschattest kan stressvol zijn voor kinderen met een beperkte woordenschat, omdat deze test erg moeilijk is. Trefwoorden: Total Physical Response, woordenschattest, tweedetaalverwervers, betrouwbaarheid, begripsvaliditeit Dove kinderen met een achterstand in hun woordenschat halen die maar moeilijk in. De woorden die ze het moeilijkst vinden, komen in hogere groepen en klassen alleen maar vaker terug bij vakken als geschiedenis en aardrijkskunde. Daardoor kan het zijn dat ze vervolgens nog minder zin hebben om te lezen en ze leren dan nog minder woorden. Op die manier ontstaat een vicieuze cirkel

TAALTESTS VOOR KINDEREN. De test heeft als meetpretentie aspecten van mondelinge taalvaardigheid. Hij is individueel af te nemen. De populatie is kinderen van 4 t/m 9 jaar, LOM-kinderen van 7 t/m 9 jaar. De duur is afhankelijk van het aantal subtests, per subtest gemiddeld 12 minuten. De testbatterij bestaat uit 10 taaltests die betrekking. Woordvinding Woordenschat Test (WWT), een test om woordvindingsproblemen op te sporen. Actie Platen Test (ATP): zinnen worden uitgelokt bij platen om de kwaliteit van informatieoverdracht te testen. Bus Verhaal Test (BVT): navertellen van een modelverhaal bij platen geeft een indicatie van het gebruik van zinnen, toepassing van woorden/uitdrukkingen en van de mate van informatieoverdracht Kinderen van een jaar of 3 leren woorden zoals kat, hond en tafel. Als ze naar school gaan, leren ze woorden zoals liefde, kracht en wijsheid. Het soort test die je wil maken, hangt af van de leeftijd van de kinderen. Kinderen van 3 kunnen (meestal) nog niet lezen Een goede woordenschat ligt aan de basis van het leren lezen en begrijpend lezen. Op school wordt hier veel aandacht aan besteed. 5 tips om thuis te oefenen de woordenschat te vergroten lees je hier bij Heutink voor Thuis. Inspiratie & tips Educatief assortiment Hoeveel woorden een kind kent, heeft invloed op zijn taalvaardigheid. Het bepaalt hoe goed hij leert lezen en luisteren op de basisschool. Begint een kind in groep 3 al met een lage woordenschat, dan kan hij daar de rest van zijn (school)carrière last van hebben

Woordenschat - TOS in beel

  1. WPPSI staat voor 'Wechsler Preschool and Primary Scale Of Intelligence' en is een intelligentietest geschikt voor kinderen tussen de 2,5 tot en met 7 jaar. Voor kinderen tot 4 jaar is er een kortere test beschikbaar. Kinderen ouder dan vier jaar leggen vaak de volledige test af, bestaande uit veertien subtests
  2. Ieder kind is anders inderdaad, maar ik ken Loek van haver tot gort en voelde gewoon dat hij iets had. 'Met de juiste hulp ontwikkelen kinderen met TOS zich tot krachtige volwassenen' 'Taal gaat moeilijk in je op.' Het is niet alleen de kortste, maar misschien ook wel de beste definitie van een taalontwikkelingsstoornis (TOS)
  3. De Nederlandse kinderen scoorden in het algemeen iets beter op de test dan de Vlaamse kinderen. Zowel in de Nederlandse als Vlaamse steekproef zien we dat de woordenschat sterk toeneemt tussen de leeftijd van 7 en 13 jaar. Er werd geen significant verschil gevonden tussen jongens en meisjes

Woordjes leren Peuter | Jouw Peuter leren Praten met deze eerste woordjes. De Nederlandse taal leren voor p.Speciaal voor thuisonderwijs heeft Pretlett.. 1)Test-hertestgegevens voor kinderen ontbreken. 2)Geen onderzoek. Volgens de COTAN verliezen tests tussen de 12 en 15 jaar na de vastgestelde normering hun geldigheid. Dit houdt in dat tests tot 12 jaar als goedgekeurd mogen gelden, tussen 12 en 15 jaar weliswaar als verouderd omschreven moeten worden maar alsnog als toegestaan mogen worden. Woordenschat is op het schoolrapport een van de onderdelen onder het kopje taal. Als je kind achterblijft op woordenschat, zal het vaak ook achterblijven met het onderdeel begrijpend lezen.. Als je onvoldoende begrijpt wat je leest, heeft dat gevolgen voor alle andere schoolvakken Woordenschat oefenen. Wil je graag de resultaten van Woordenschat verbeteren? Dan is 30 Seconds Woordenschat echt iets voor jou en je klas of kind. Het spel is gebaseerd op het populaire 30 Seconds spel en werkt ongeveer net zo. Maar in plaats van algemene kennis, wordt de betekenis van woorden gevraagd

Woordenschat Indicatie van niveau: * = vooral geschikt voor onderbouw TL havo/vwo (2F), ** = voor drie en vier havo/vwo/vier TL (3F), *** = voor bovenbouw havo/vwo (4F) Home Theorie Woordenschat Woordenschat. INTRODUCTIEOEFENING Wat is je referentieniveau? Moeilijke woorden Zoveel woorden moet je ongeveer kennen om succesvol te studeren. tussen 70 en 90 woorden. Heb je tussen de 70 en 90 woorden geselecteerd? Het kan zijn dat taal een struikelblok voor je is tijdens je studie. Deze woorden zijn een selectie van 14.000 veelgebruikte woorden in de Nederlandse taal Quizvragen over Woordenschat in de categorie 'Taal' op quiznet.eu - Test je kennis nu met de woordenschatquiz / test Woordenschat. Primary tabs. View. Take (active tab) My results. Vraag 1 van 15 vragen. 1. Zijn inbreng is marginaal te noemen Een vierjarig kind heeft doorgaans een receptieve woordenschat van ongeveer 3200 woorden. Tot het achtste levensjaar komen daar jaarlijks circa 600 woorden bij. Vanaf negende tot hun twaalfde jaar groeit de woordenschat met 1700 tot 3000 woorden per jaar. Een twaalfjarig kind heeft een receptieve woordenschat van ongeveer 17.000 woorden

TAlleK (Taaltoets alle Kinderen

TAAL VOOR PEUTERS (1e kleuterklas)Met de toets Taal voor p kun je de vorderingen op het gebied van de taalontwikkeling van p volgen. Je krijgt een beeld van de vaardigheid en ontwikkeling van de individuele kinderen, maar ook van de klas en zelfs de school als geheel.. De toets bevat opgaven over passieve woordenschat, definitievaardigheid, kritisch luisteren en actieve woordenschat

Pin on Stuff to Buy

woordenschat voor het vak CV eerste jaar BEM academische woordenschat woordenlijst bron: assessment een test waarbij men nagaat of iemand geschikt is (vereenzelvigen) Het hoofdpersonage in 'Sjakie en de chocoladefabriehet voor kinderen gemakkelijker om zich te identificeren met Sjakie dan met een k' is ongeveer 10 jaar 84 eentalig Nederlandse kinderen deel, afkomstig van verschillende basisscholen in Nederland. Bij de kinderen werd de receptieve woordenschat gemeten middels de Peabody Picture Vocabulary Test. Externaliserende gedragsproblemen werden gemeten middels de Strength Woordenschat M4 (januari/ februari) en E4 (mei/ juni) Spelling M4 (januari/ februari) en E4 (mei/ juni) Begrijpend lezen E4 (mei/ juni) Cito Rekenen-Wiskunde in groep 4. Kinderen in groep 4 zijn natuurlijk weer verder dan kinderen in groep 3. Getallen bewerken tot en met 20 zijn vanzelfsprekend. Kinderen kunnen die getallen moeiteloos optellen. 4. Woordenschat Verbale kernsubtest voor kinderen van 4;00-7;11 jaar Een belangrijk aspect van de testopgave is het onder woorden brengen van gedachten. Het gaat om het aantal woorden dat iemand kent. Daarnaast meet de test onder andere leercapaciteit, lange-termijngeheugen, de mate van taalontwikkeling, auditieve waarnemin Kinderen kunnen de woorden op deze leeftijd nog niet volledig en goed uit-spreken. Het is belangrijk wat uw kind zegt, niet hoe hij het zegt. Uw kind begint alledaagse dingen na te doen (=imiteren). Bijvoorbeeld: de beer te wassen en de pop eten te geven. Uw kind reageert op eenvoudige opdrachten en is zich bewust van de gevoelens van anderen

Heeft èlke dyslecticus dyslexie?

Woordenschat oefenen voor het assessment. Woordenschat is een taaltest die je kunt tegenkomen als onderdeel van het assessment programma. Er wordt aanspraak gedaan op je vocabulair, oftewel je kennis van woorden. Start test Tweetalige kinderen in Limburg niet belast door dialect. Datum. 4 februari 2015. Een jaar geleden startte aan de Universiteit van Maastricht en het Meertens Instituut een kortlopend onderzoek onder tweetalige dialect-Nederlandssprekende kinderen in Limburg. Nu een jaar later zijn er al verrassende resultaten

Wat is 'een zwakke actieve woordenschat'? (5 jr) Ouders

Vandaag heeft ze B een actieve woordenschat test afgelegd. Hierin scoorde hij volgens haar extreem hoog, een Q-score van 130 (maar ik kan hier weinig informatie over vinden op internet). En ze geeft aan dat zijn passieve woordenschat nog veel hoger zal uitvallen (wordt volgende keer afgenomen, was geen tijd meer voor) Kinderen vergroten hun woordenschat via Talen leren met Emma door spelletjes als Memory en Quiz. Previous. Zoek dezelfde plaatjes. Zoek steeds dezelfde plaatjes. Tijdens het spelen van het spel worden de woorden steeds uitgesproken. Hierdoor wordt de woordkennis verder geconsolideerd Woordkennistest. Test je kennis van moeilijke woorden met deze gratis woordkennistest. Het testen van je woordenschat is vaak een onderdeel waarmee je verbale intelligentie wordt gemeten. Vragen waarmee je dient te beoordelen wat de betekenis van een woord is, maken regelmatig deel uit van een IQ test TaalExtra is ontwikkeld door de orthopedagogen en/of psychologen van ZIEN in de Klas en RID.Zij hebben jarenlange ervaring in de diagnostiek en behandeling van kinderen met dyslexie. De methodes binnen TaalExtra zijn gebaseerd op Leren Lukt van ZIEN in de Klas en CODE van RID.In deze behandelingen zijn de meest recente wetenschappelijke inzichten en jarenlange ervaring vanuit de praktijk verwerkt

42 best Mindmap images on Pinterest | Mind maps, 21st

Test: algemene taalontwikkeling van SNEL - TOS in beel

Hoogbegaafde peuter? Heeft u het idee dat uw peuter een ontwikkelingsvoorsprong heeft? Bekijk dan mijn video over de 7 belangrijkste kenmerken van de hoogbegaafde peuter, baby en kleuter. Hierin leg ik tevens uit waarom het belangrijk is om te weten of uw kind hoogbegaafd is en hoe ik u kan helpen Groep 8 woordenschat les 8 Learn with flashcards, games, and more — for free Wat betekent woordenschat eigenlijk? Het woordenboek omschrijft het als: De woorden die een persoon kent en gebruikt. Kinderen van een jaar of 3 leren woorden zoals kat, hond en tafel. Als ze naar school gaan, leren ze woorden zoals liefde, kracht en wijsheid. Het soort test die je wil maken, hangt af van de leeftijd van de kinderen Met het Cito Volgsysteem jonge kind krijg je spelenderwijs inzicht in de groei van elke baby, dreumes of peuter, in de ontwikkeling van de groep en indien van toepassing ook op locatieniveau. Uit de resultaten komt telkens een vaardigheidsscore en een bijbehorend vaardigheidsniveau. Maar wat doe je daar vervolgens mee? En ken je de andere opties ook Je kind gaat beginnen met de geschiedenis van Nederland. Taal in groep 5. Letterlijk en figuurlijk Wat is letterlijk en wat is figuurlijk? Wat betekent bijvoorbeeld 'ik heb plankenkoorts' of 'ik verveel me dood'? In groep 4 beginnen kinderen al met het uitbreiden van hun woordenschat, in groep 5 gaan ze hiermee door

Woordenschat - Nederlandse Taaltes

Jouw kind is tussen de 1,5 - 2,5 jaar. Op deze tijdlijn maak je kennis met de mijlpalen die essentieel zijn voor de groei en bloei van kinderen. Mijlpalen op het gebied van motoriek, taalontwikkeling, sociaal-emotionele en cognitieve-zintuiglijke ontwikkeling én persoonlijkheidsontwikkeling Test je woordenschat Het woord van deze week is: ganggoed Weet jij wat dit betekent? . . . . #woordenschat #taalspelletje #taalspel #spelenmettaal #nederlandsleren #nederlandslerenisleuk #woordenboe

Woordenschat: kent jouw peuter deze woorden al? Ouders

Niet ieder kind met TOS heeft last van al deze problemen. Soms wisselen de symptomen per levensfase. Omdat de signalen niet altijd herkend worden, denkt men vaak dat een kind met TOS gewoon niet zo slim is. Bekijk dit filmpje voor het herkennen van signalen. Bekijk de feiten en cijfers over TOS. U kunt ook de SNEL-test doen hb-kind-forum.nl Ervaringenforum over en voor hoogbegaafde kinderen. Uitgebreid zoeken. Registreren. Inloggen. Leden. Chat. Help. Het is nu 07 jan 2021, 22:51: Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen. Forumoverzicht » Ervaringen van ouders » Pre-school leeftijd (0-4jr) » Kinderen thuis (0-4jr Hoogbegaafdheid test. Een hoogbegaafdheid test is maatwerk waarbij persoonlijk contact erg belangrijk is. Dit kan dan ook niet worden vastgesteld aan de hand van de onderstaande test.. Waarom deze quicktest Deze quicktest is bedoeld voor ouders die op een laagdrempelige en snelle manier willen weten hoe groot de kans op hoogbegaafd is.Aan de hand van deze uitslag kunt u beslissen of u uw kind. Receptieve Woordenschat (RW): het kind krijgt steeds vier plaatjes te zien. Het kind moet het plaatje kiezen dat het beste past bij het woord dat de onderzoeker opnoemt. Dat uw kind op deze test op dit niveau presteert, betekent niet automatisch dat uw kind ook een verstandelijke beperking heeft. Daarvoo

Subtest 11: Receptieve Woordenschat Het kind bekijkt steeds vier afbeeldingen en wijst de afbeelding aan die hoort bij het woord dat de onderzoeker voorleest. Deze subtest zegt iets over de passieve woordenschat. Subtest 12: Figuur leggen Er worden stukken van een legpuzzel voor het kind in een standaardopstelling neergelegd en he Spaans-Vaktermen Woordenschat B2/C2. Businesscursus Spaans A1. Snelcursus Spaans Spaans videotaalcursus. Videotaalcursus voor kinderen. Leer flirten in het Spaans Emigreren naar Spanje Taaltest Spaans Woordenboek Nederlands ↔ Spaans Onmiddellijk na de test ontvangt u het resultaat Spaanse woordjes met nederlandse vertaling, ingedeeld naar verschillende thema's. De lidwoorden in het Spaans. Tellen en getallen in het Spaans. Spaanse woorden uit het zakenleven. Eten en drinken in het restaurant in het Spaans. De familie in het Spaans Zoon, dochter, opa, oma...., alle familieleden in het Spaans. Het weer in het Spaans Test je woordenschat. Het woord van deze week is: heinmannetje Weet jij wat dat betekent? . . . . #woordenboek #woordenschat #woordenschatvergroten..

Kinderen Nederlands leren met Emma for Android - APK Download

Taaltoets woordenschat hbotaaltoets

De test zal dan ook in de meeste gevallen worden afgenomen als de kleuter een maand of twee op school is. Al heel vroeg in de schoolcarrière van de leerling wordt een indruk van de stand van zaken met betrekking tot de woordenschat verkregen De Drempeltest meet door middel van 8 subtests het taalkundig- en ruimtelijk inzicht van je kind. De hele test kan, klassikaal of individueel, (door de leerkracht) in 2,5 uur worden afgenomen. Het taalkundig inzicht van je kind wordt gemeten door: Woordenschat. Zinsbouw Peabody foto woordenschat test: gebruik en kenmerken De evaluatie van vocabulaire in de kindertijd, zowel receptief al expre ief, i van vitaal belang in die gevallen waarin deze of deze veranderd lijken of wanneer er een andere aandoening i (bijvoorbee Peabody Picture Vocabulary Test-III PPVT-III-NL. De PPVT-III-NL is een diagnostisch instrument dat een domein van de taalontwikkeling (de receptieve woordenschat) test door het meten van het begrip van gesproken woorden. De PPVT-III-NL omvat 204 testplaten met telkens 4 afbeeldingen Woordenschat De woordenschat is een belangrijke basis voor schoolsucces. Kl die hun eerste jaren in een rijke taalomgeving hebben doorgebracht (veel interactie/veel voorlezen) hebben de beschikking over meer woorden dan kinderen uit een taalarme omgeving. Zij horen per uur twee keer zoveel woorden als kinderen uit niet-talige milieus. Het gaat dan vooral om niet-frequente woorde

Speel de Straattaal Quiz op Quiza! Hoe is het gesteld met jouw woordenschat? Test je kennis, bekijk je resultaten en deel met anderen TAALTOETS ALLE KINDEREN [VERSIE 1 2001] diagnostische toets voor de mondelinge vaardigheid Nederlands bij kinderen van groep 1 tot en met 4. Favoriet. De Taaltoets Alle Kinderen komt, gebruikmakend van de eerdere afkorting 'TAK', in de plaats van de Taaltoets Allochtone Kinderen. Bij de nieuwe toets is uitgegaan van de brede doelgroep van.

Woordenschat. 10 Vragen - Ontwikkeld door: Sanne waard - Ontwikkeld op: 07.11.2017 - 2.077 keer opgeroepen Oefenen. 1 Goede volgorde steeds trager. Draven - stappen - kuieren Kuieren - draven - stappen Stappen alle-tests.nl ®. De training woordenschat is onderdeel van de IQ test training van 123test waarmee je je IQ score kunt verhogen en beter scoort bij een assessement! Je kunt deze test alleen maken als je de IQ test training al aangeschaft hebt. Log hier in als je al een gebruikersaccount hebt Nederlandse woordenschat - Test jezelf! Plaats een reactie. 28 berichten • Pagina 1 van 2 • 1, 2 >> << SoGood. Major Yipyapper Berichten: 5343. Geregistreerd: 11 Sep 2013 12:54. 07 Aug 2016 11:48 . Nederlandse woordenschat - Test jezelf! Dag 3, na de lastige test. Deze test meet jouw woordenschat. Er wordt van je gevraagd om het woord te selecteren dat het meest overeenkomt met het gegeven woord. Meer informatie. 5 Testen 75 Vragen Eenmalige betaling + In Winkelwagen €12,95 Gratis test. Wat je krijgt bij al onze voorbereidingspakketten: 30 Dagen onbeperkt. Start studying woordenschat 9 en 10. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Onderwijs voor hoogbegaafden in NunspeetCELF-4-NL | Test voor diagnose en evaluatie vanLoco Quiz groep 1-2 - 8719189074840Dexlex helpt bij dyslexie, leesproblemen en spellingsproblemen27 beste afbeeldingen van Leesbingo - Leesmotivatie, Leren

Per 1 oktober is de nieuwe WPPSI-IV-NL gelanceerd! Daarom stoppen we op 1 oktober met de verkoop van de WPPSI-III-NL kits en handleidingen. Bekijk de WPPSI-IV-NL hier. Auteurs: J. Hendriksen & P. Hurks Betrouwbare en valide intelligentietest voor kinderen van 2 jaar en 6 maanden tot en met 7 jaar en 11 maanden. Al onze producten zijn auteursrechtelijk beschermd. Op kopiëren en. De test geeft een beeld van de algemene ontwikkeling van een kind, het verbale begrip en het lange- termijngeheugen. Subtest 3: Substitutie De subtest 'substitutie' bestaat uit geometrische vormen (niveau A) of cijfers (niveau B) waarbij een combinatie gemaakt moet worden met een eenvoudig symbool. Het kind teken Wat is een assessment; Waarop word je beoordeeld; Een assessment dagschema; Wie kom je tegen; De assessment onderdelen > Praktijksimulaties; Intelligentietest