Home

NHG spoedboekje

NHG dokterstas - spoedtas gevuld volgens voorschrift

NHG dokterstas - spoedtas gevuld volgens voorschrift. De nieuwe richtlijnen van de KNVB - Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond - verplichten de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie clubs in het bezit te zijn van een geheel nieuwe PAX Rugtas voor spoedeisende hulp op en naast het speelveld. Deze spoedtas geeft u als clubarts in elke situatie de. Spoedboekje; E-Learnings Voetzorg bij patiënten met diabetes (poh) Cardiovasculair risicomanagement (poh) Astma en COPD (poh) Ouderenzorg (poh) Diverse NHG-PraktijkWijzers. Een PraktijkWijzer ondersteunt de huisartsenpraktijk bij het systematisch organiseren en uitvoeren van specifieke taken in de patiëntenzorg. De NHG-TriageWijze De Dokterstas NHG/tas voor spoedeisende hulp geeft u als arts in elke situatie de zekerheid dat u de juiste materialen bij de hand hebt om hulp te kunnen verlenen. Zowel tijdens de visite als bij spoedgevallen

Jouw omgeving voor scholing en verdieping NH

Zie Tools Algoritme 4.. Toelichting algoritme: * Oorzaken 'shift hypokaliëmie': insuline, catecholaminen, alkalose, periodieke paralyse, medicijnen (β2 agonisten, chloroquine, risperidon, quetiapine), hypothermie, intoxicaties (barium, cesium, chloroquine), alcoholonttrekking. Let op: pseudohypokaliëmie kan optreden na bloedafname als gevolg van kaliumopname door metabool actieve cellen. Anafylaxie is een acute en ernstige gegeneraliseerde reactie die gepaard kan gaan met bedreigde circulatie en/of luchtweg dan wel respiratie. Huidverschijnselen kunnen soms ontbreken. Adrenaline i.m. is de hoeksteen van de behandeling van anafylaxie en dient bij een vermoeden op anafylaxie onverwijld toegediend te worden De inhoud van de training is conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en het spoedboekje van Het Nederlands Huisartsgenootschap (NHG). Bekijk ook onze cursus: Spoedzorg in de huisartsenpraktijk, het toepassen van de ABCDE-systematiek. BESTEL TRAINING 3 December 2016, Leiden Voor u ligt de tweede versie van de regionale traumaprotocollen in Regio West. De protocollen zijn gebaseerd op bestaande richtlijnen en waa Bij symptomatische en/of ernstige (> 6.5 - 7 mmol/l) hyperkaliëmie. Algemeen: ritmebewaking met defibrillator stand-by, kaliumcontroles à 0,5 - 1 uur. Calcium: 10 ml Ca-gluconaat of -levulaat 10% (1 ampul) i.v. in 3-5 min (persisterende ECG- afwijkingen: herhaal < 5 min), effect: 1-3 min, duur: 30-60 min, let op: toxiciteit digoxine bij.

Lagaay Medica

  1. Excessieve endogene of exogene productie van H +, high anion gap metabole acidose, bijv. vergevorderde nierinsufficiëntie, ketoacidose, lactaatacidose, intoxicaties met toxische alcoholen, acute ontregelingen van erfelijke stofwisselingsstoornissen.; Renaal of extrarenaal HCO 3-verlies (normale anion gap metabole acidose, bijv. nierinsufficiëntie, m.n. beginnende diabetische nefropathie.
  2. .. van een naevus Visusonderzoek Voetzorg bij patiënten met diabetes, e-learning POH eBook NHG eBook Spoedboekje NHG NHG-Standpunt over medische check ups bij mensen zonder klachten stellen bij patiënten, bekend met hart-en vaatziekten of diabetes mellitus type 2, een verhoogde bloeddruk, verhoogd van mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes en nierziekten
  3. Beschikbare NHG-Scholingsprogramma's voor aios van een naevus Visusonderzoek Voetzorg bij patiënten met diabetes , e-learning POH eBook NHG eBook Spoedboekje NHG Beter make
  4. Beschikbare NHG-Scholingsprogramma's voor aios voor Individuele Nascholing (PIN) en e-learning Acne ( 2 0/09a) Acuut coronair syndroom (16/09) ADEPD ADHD bij kinderen (18/0 2 ) Alledaagse klachten ( 2 0/05) Anemie (18/01a) Artritis van een naevus Visusonderzoek Voetzorg bij patiënten met diabetes , e-learning POH eBook NHG eBook Spoedboekje NHG.
  5. Medicatietoediening en handelingen volgens de NHG-protocollen. De inhoud van de cursus is conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en het spoedboekje van Het Nederlands Huisartsgenootschap (NHG)
  6. De cursist is in staat om een acute, ernstig zieke patiënt te behandelen volgens de ABCDE-systematiek en daarbij de geldende NHG-richtlijnen te hanteren. Subdoelen. De cursist is in staat om: - de principes van de ABCDE-systematiek te verklaren. - een vrije luchtweg te creëren m.b.v. diverse luchtwegmanagement technieken
  7. De NHG-Standaarden voor de huisarts zijn onmisbaar voor de huisarts en voor iedere andere beroepsbeoefenaar die met de NHG-Standaarden te maken heeft. . Vanaf nu heeft u op uw smartphone altijd de samenvattingskaartjes bij de hand, in de praktijk, thuis en onderweg. In de app zijn alle NHG Standaarden samenvattingskaartjes overzichtelijk.

Spoedboekje (NHG en DOKh) Spoedzaken in de huisartsenpraktijk, o.a. aan de hand van de spoedtas. Met kaderhuisarts spoed Frank Baarvel Bij een allergie wordt een reactie opgewekt tegen stoffen waarbij zo'n reactie niet hoort op te treden, zoals bijvoorbeeld voedingsstoffen en stuifmeel. De (onterechte) afweerreactie van het lichaam uit zich in klachten zoals galbulten, eczeem, astma of hooikoorts. Allergie is een ingewikkeld probleem

De inhoud van de cursus is conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en het spoedboekje van Het Nederlands Huisartsgenootschap (NHG). Deze cursus is ook geaccrediteerd door Beroepsgroe De inhoud van de cursus is conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en het spoedboekje van Het Nederlands Huisartsgenootschap (NHG). Inleiding Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor de zorgprofessionals die werkzaam zijn in de huisartsenpraktijk 尋找NHG Standaarden app全球線上資料來【APP開箱王】提供各種開箱文與瞭解fb 68筆1頁及繼續使用網友關注熱絡討論,Publication » App voor NHG-Standaarden. Data provided are for informational purposes only.,想找NHG Standaarden app答案在【硬是要APP】蒐集全球最新資訊 19筆1頁關註網路熱門話題,U bent op zoek.

Hypokaliëmie - Het Acute Boekj

Zoeken NH

Reanimatiecursus (BLS + AED) voor de huisartsenpraktijk