Home

Schoolkeuze voortgezet onderwijs

De VO Gids helpt jou en je ouders bij je schoolkeuze. Hiervoor krijg je in groep 8 (en soms al in groep 7) de kleurige en informatieve VO Gids van je leerkracht. Een bewaarboek over alle aspecten van het voortgezet onderwijs (VO) met onder meer een handig stappenplan. Kiezen in coronatijd Op deze website lees je alles over de overstap van groep 8 naar een middelbare school. Het is een aanvulling op de Keuzegids 2021 die half november 2020 is uitgedeeld aan alle Amsterdamse leerlingen uit groep 8

Schoolkeuze Vanaf augustus 2014 is de maatregel Passend Onderwijs ingegaan. Dit houdt in dat alle scholen verantwoordelijk zijn voor alle leerlingen die bij hen op school worden aangemeld en zorg moeten dragen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben Artikelen. Over ons. Contact. Schoolkeuze: voortgezet onderwijs. 11 november 2012 / Maurice de Does / 3 Comments. Komende tijd wil ik jullie deelgenoot maken van een keuze waar iedere ouder (dus iedere VitalDaddy) mee te maken krijgt. Je kind gaat van de basisschool af en moet een school kiezen voor voortgezet onderwijs De eerste keuze die je maakt voor het voortgezet onderwijs (VO), is de opleiding ofwel het schooltype. Wordt het praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, vwo, gymnasium of voortgezet speciaal onderwijs? Deze keuze hoef je niet zelf te maken: het staat in het schooladvies, datje krijgt van je juf of meester in groep 8 Wat de beste keuze is, is afhankelijk van verschillende factoren. Op deze website vind je alles wat kan helpen om zicht te krijgen op het voortgezet onderwijs in de regio. Deze website biedt je het volgende: algemene informatie over het voortgezet onderwijs en passend onderwijs; een handige zoekfunctie om scholen te vinden die voldoen aan jouw wensen

Alles over schoolkeuze middelbare schoo

 1. Schoolkeuze voortgezet onderwijs. Recentelijk is een rapport gepubliceerd naar kwalitatief en kwantitatief onderzoek gebaseerd op de gegevens van 3 jaar centrale loting in Amsterdam waar de échte voorkeuren van kinderen en hun ouders voorop staan
 2. Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen aanvullend op het reguliere programma een extra programma (profiel) aanbieden, zoals voor topsporters, tweetalig onderwijs, cultuurprofielschole of technasia. LOOT-scholen. LOOT is een afkorting van Landelijke Organisatie Onderwijs en Topsport
 3. isterie van OCW ontwikkelde samen met SLO en pilot-scholen de Handreiking schooladvisering. Deze handreiking helpt bij het opstellen van het schooladvies
 4. Schoolkeuze, waarom is dat zo belangrijk? In 2017 constateert de Onderwijsinspectie in haar rapport dat 'Nederland internationaal koploper is geworden in niveauverschillen tussen scholen voor voortgezet onderwijs. Zelfs bij vergelijkbare leerlingen en studenten zijn er grote verschillen tussen scholen en opleidingen

Keuzegids voortgezet onderwijs Amsterda

 1. Het kiezen van de juiste school/studie is een cruciale stap in de voorbereiding op de toekomst. Gemeente Enschede wil dat elk kind onderwijs volgt dat past bij zijn/haar talenten en interesses. Daarom helpt de gemeente ouders en leerlingen bij de keuze van de juiste school. Digitale ouderavonden basisscholen over voortgezet onderwijs
 2. Schoolkeuze basisschool Aanmelddata Scholenzoeker PO Vragen keuze basisschool. Schoolkeuze voortgezet onderwijs Nieuwsbrief met tips Scholenzoeker VO Vragen overstap PO-VO. Naar het MBO Opleidingenzoeker MBO Vragen overstap VMBO-MBO Vragen MB
 3. De schoolkeuze en voortgezet onderwijs voor Nils? In eerdere blogs heb ik geschreven over onze zoon Nils. Nils is 9 jaar, hoogbegaafd en gaat versneld door de lesstof heen. Nils zit inmiddels in groep 8 en staat daar zijn mannetje, al is het niet altijd makkelijk
Wat is praktijkonderwijs (pro)? | De VO Gids legt het uit

Basisscholen geven vaak voorlichting aan leerlingen van groep 8 en hun ouders over het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld in de klas, in een gesprek met de leerling en de ouders, of door alle ouders uit te nodigen. Soms komt er iemand vanuit het voortgezet onderwijs op de basisschool om alles over het voortgezet onderwijs te vertellen. Open dage Activiteiten: Schoolkeuze-onderzoek teneinde te komen tot een schooladvies voor een bepaald type Voortgezet Onderwijs. Dergelijk onderzoek is ook mogelijk als second opinion.. Aanvullend onderzoek ter ondersteuning van het schooladvies: onderzoek naar de werkhouding (motivatie, leertempo, zelfstandigheid, concentratie), het sociaal-emotioneel. Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders kunnen bij ons terecht voor advies en antwoorden op hun vragen. Vind het antwoord in de Kennisbank of neem voor meer informatie en persoonlijk advies contact op met het adviespunt via 088-6050101 of vraag@oudersenonderwijs.nl Ouders & Onderwijs krijgt veel signalen dat de schoolkeuze voor ouders en kinderen niet altijd eenvoudig is en bevredigend verloopt. Uit een analyse van de vragen die binnenkomen bij ons informatiepunt, staat het thema 'schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs' vrijwel bovenaan de lijst van meest voorkomende onderwerpen

Montfort College | De VO Gids

De overgang van basis- naar voortgezet onderwijs (vo) gaat niet ongemerkt. Er verandert veel voor brugklassers in spe en voor hun ouders. Een soepele overgang vereist goed afscheid nemen én een gedegen voorbereiding op de nieuwe situatie. Een school kiezen die past bij uw kind en uw gezin is belangrijk Procedure. De procedure voor de schoolkeuze bij de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs wordt jaarlijks in goed overleg tussen de schoolbesturen primair onderwijs en ons samenwerkingsverband opgesteld. Belangrijk hierbij is dat leerlingen en ouders goed zijn voorgelicht over de mogelijkheden Schoolkeuze en stedelijk toelatingsbeleid basisonderwijs; Basisonderwijs; Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs; Voortgezet onderwijs; Eindexamen voortgezet onderwijs; Overstap van voortgezet onderwijs naar hoger onderwijs; Overstap van vmbo naar mbo; Middelbaar beroepsonderwijs; Overstap van mbo naar hbo; Hoger onderwijs Schoolkeuze - NIO. Er is veel te doen over een goed schooladvies voor de leerlingen van groep 8, die het volgende schooljaar naar het voortgezet onderwijs gaan. Wat is de juiste schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs? De leerkracht van groep 8 (samen met intern begeleider en directeur). Maar ook voor leerlingen met een gedrags- of leerstoornis is passend onderwijs natuurlijk erg belangrijk. Soms is het bij de start op het voortgezet onderwijs al duidelijk dat er extra ondersteuning nodig is, soms blijkt dat pas later. Passend onderwijs is geen schooltype en leerlingen zitten dus niet 'op' passend onderwijs

Wet Eindtoetsing po: wat gaat er veranderen? - Onderwijs

Schoolkeuze Dyslexie Centraa

Schoolkeuze: voortgezet onderwijs - Platform Vaderscha

 1. De schoolkeuze van basisschoolleerlingen ten aanzien van het voortgezet onderwijs krijgt elk jaar in Amsterdam politieke aandacht. Het is namelijk niet mogelijk om de vraag en het aanbod geheel sluitend te krijgen. Hierdoor kunnen niet alle leerlingen op hun school van eerste voorkeur geplaatst worden
 2. Het is verstandig u bij de schoolkeuze op meerdere scholen te richten. Bepaalde scholen krijgen meer aanmeldingen dan er plaatsen zijn. U moet dan misschien kiezen voor een andere school. Toelating en inschrijving voortgezet onderwijs. De school voor voortgezet onderwijs baseert de toelating op het schooladvies
 3. Naar de brugklas. Na de basisschool ga je naar een school voor voortgezet onderwijs (VO). Er zijn veel verschillende VO scholen. Wat de beste keuze is, hangt af van wat het beste bij jou past. Op deze website vind je informatie die je kan helpen om een goede keuze te maken
 4. Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs 7 keuze van de ouders van het kind, dan kan de school voor Voortgezet Onderwijs nadere informatie en motivatie van het advies vragen aan zowel de school als de ouders. Hoofdstuk 9 Uitstroom naar het VO In onze schoolgids wordt jaarlijks vermeld waar de kinderen naar toe gingen. 2011-2012 2012-2013 2013-201
 5. PCBO 'Het Mozaïek' - Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs 5 Hoofdstuk 5 Criteria voor indelen in het Voortgezet Onderwijs Voor het plaatsen van de leerlingen uit groep 8 in de juiste vorm van het VO maken wij m.i.v. het school-jaar 2012-2013 verplicht gebruik van de 'Plaatsingswijzer' (PW). Daarnaast vinden wij ook de volgend

In het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs hebben de meeste leerlingen hun definitieve keuze voor de te volgen onderwijssoort gemaakt. In het schooljaar 2020/'21 zat 56,6 procent van de leerlingen met een westerse migratieachtergrond op havo of vwo. Onder leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond is het aandeel dat op havo of. Digitale ouderavonden basisscholen over voortgezet onderwijs. Ouders hebben behoefte aan informatie over het hele aanbod van VO-scholen in Enschede. Ook willen ze weten welke beroepen hun kind met een school kan bereiken. Normaal gesproken organiseren de Enschedese basisscholen en vo-scholen een serie ouderavonden over het voortgezet onderwijs

Hulp bij schoolkeuze middelbare school de VO Gid

Voortgezet onderwijs. Na de basisschool gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs (pro), vmbo, havo of vwo. Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op de arbeidsmarkt. Het vmbo, havo en vwo bereiden voor op een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs. Leerlingen vo Personeel vo. De procedure voor de schoolkeuze bij de overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs wordt jaarlijks in goed overleg tussen de schoolbesturen primair onderwijs en ons samenwerkingsverband opgesteld. Belangrijk hierbij is dat leerlingen en ouders goed zijn voorgelicht over de mogelijkheden

Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs. Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs PCBO Het Mozaïek Middelwijk 2 9202 GV Drachten 0512 544530 info.hetmozaiek@pcbosmallingerland.nl www.pcbo-hetmozaiek.nl Documenteigenaar Team PCBO Het Mozaïek . Nadere informati Schoolkeuze in het voortgezet onderwijs: afstand of kwaliteit van de onderwijsinstelling? Een onderzoek naar de invloed van het begrip afstand van woonplaats naar school en het kwalitatieve aanbod van de onderwijsinstelling op de schoolkeuze van leerlingen in de regio's Noord-, West- en Zuid-West-Friesland. Otto Christiaan Jonke De overstap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs wordt door kinderen en ouders ervaren als een grote overstap en we vinden het heel belangrijk dat zij zich, ondanks de beperkingen, hier goed op kunnen oriënteren en tot een weloverwogen schoolkeuze kunnen komen. Helaas moeten scholen zich beperken tot online bijeenkomsten

Tobiasschool | De VO Gids

CBS De Akker - Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs 3 Hoofdstuk 1 Informatie m.b.t. de schoolkeuze Voortgezet Onderwijs (VO) in groep 8 Tijdens het laatste leerjaar van de leerlingen op S De Akker in groep 8 moet de keuze voor het VO worden gemaakt. Het is belangrijk dat onze schoolverlaters na groep 8 in een onderwijssoort worde Voortgezet onderwijs. Van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is een grote stap voor je kind. Wat is belangrijk bij de schoolkeuze? Bij het kiezen van een school voor je kind kun je letten op de kwaliteit, de afstand tussen school en thuis,. Naar het Voortgezet Onderwijs. In het laatste jaar van de basisschool vindt voor de leerlingen van groep 8 de schoolkeuze voor het Voortgezet Onderwijs (VO) plaats. Het advies voor het VO wordt door de leerkrachten van groep 8, in samenspraak met de leerkrachten van groep 7 en de IB'er bepaald Schoolkeuze: voortgezet onderwijs. 20 januari 2013 / Maurice de Does / 1 Comment. Er zijn inmiddels een paar maanden voorbij en ik heb veel verschillende reacties op het eerste blog over schoolkeuze gehad. Variërend van de trant ga ervoor tot waar begin je aan

Factsheet schoolkeuze voortgezet onderwijs specifiek onderwijsconcept (Montessori, Dalton e.d.). De Amsterdamse schoolbesturen hebben anders dan de omringende gemeentes voor een 'open systeem' gekozen. In de omringende gemeentes geven scholen in een gesloten systeem voorrang aan leerlingen uit de eigen gemeente Over onderwijs, scholen en schoolkeuze. 13 december 2013 door michiel Een school kiezen voor je kind is niet gemakkelijk. Hoe kom je aan de antwoorden op je vragen NIO 2018 toets. De NIO 2018 (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) is de nieuwste versie van deze toets en wordt afgenomen voor het bepalen van het juiste niveau van voortgezet onderwijs. De NIO toets is een betrouwbaar en valide alternatief voor de Cito-eindtoets en wordt daarom veel ingezet als second opinion Schoolkeuze. Voor het voortgezet onderwijs geldt dat er, behoudens algemene toelatingsvoorwaarden, sprake is van vrije schoolkeuze. In de praktijk wordt de keuze alleen beperkt door het advies van de basisschool en de toelatingseisen voor de leerwegen in het vmbo en voor havo en vwo..

Basisscholen en voortgezet onderwijs Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs is sprake van onderwijssegregatie. De wijze waarop deze onderwijssegregatie ontstaat, verschilt doordat in het voortgezet onderwijs de leerprestaties, vaak gemeten door de CITO scores, een grote rol spelen bij de schoolkeuze Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs in Amsterdam: Resultaten van een Enquête Pieter Gautier Monique de Haan Bas van der Klaauw Hessel Oosterbeek 27 november 201

Checklist schoolkeuze voor ouders Het is niet altijd gemakkelijk om de juiste school voor uw kind te vinden. Balans heeft een checklist opgesteld om ouders van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften handvatten te bieden bij de keuze van een basisschool of een school voor voortgezet onderwijs Schoolkeuze U kunt als ouder zelf een school voor uw kind kiezen. Als uw kind extra zorg nodig heeft, moet de school die natuurlijk wel kunnen bieden. Het plan is voor leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs én in het speciaal onderwijs. Vervoer van en naar schoo

Accent Praktijkonderwijs Hoogvliet | De VO Gids

Alle middelbare scholen in de omgeving Nijmegen op één ple

Voortgezet onderwijs Overige zaken om op te letten bij de schoolkeuze Behalve metingen en scores van scholen, zijn er nog andere dingen waar op u kunt letten als u een school kiest De schoolkeuze voortgezet onderwijs is onder andere afhankelijk van de volgende elementen: het advies van de basisschool; de uitslagen van de CITO-toetsen; en het rapport van leerjaar 8. Advies van de school. Het advies van de mentorleerkracht is belangrijk bij een schoolkeuze Mammoetwet en het vmbo: - In 1968 treedt de Wet Voortgezet Onderwijs (WVO) in werking. Deze wet biedt eindelijk een nieuwe structuur voor de onderwijsperiode na het lager onderwijs. Was al jarenlang het plan, in 1903 was er al een commissie voor opgesteld: ineenschakelingscommissie

Schoolkeuze voortgezet onderwijs Ouders

Overgang naar het voortgezet onderwijs. Hier vind je informatie over de overgang naar het voortgezet onderwijs en alles wat daarbij komt kijken voor leerlingen met leesproblemen en dyslexie Informatiebrief schoolkeuze Voortgezet Onderwijs - Groeien doen we samen!- 4 CBS Eben Haëzer- Heer Willem van Egmondstraat 1 - 3415PW - Polsbroek Vormen van voortgezet onderwijs Het voortgezet onderwijs bestaat uit VMBO, HAVO en VWO en bereidt leerlingen voor op het mbo of het hoger (beroeps)onderwijs

Op 17 Januari jl. was er de door het AIC Groningen georganiseerde thema-avond 'Autisme en schoolkeuze voortgezet onderwijs'. Ik ben van de oude stempel en zou gezegd hebben 'middelbare school'. In Nederland bestaat de leerplicht, deze geldt voor tot en met het leerjaar waarin de leerling 16 jaar wordt. Gewoonlijk volg je niet tot e Betreft: Traject schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Soest, 14 september 2015 Beste ouders/verzorgers en kinderen van groep 8, Graag wil ik u op de hoogte stellen van data die belangrijk zijn voor u en uw kind m.b.t. de keuze voor een school voor voortgezet onderwijs. Sinds vorig schooljaar wordt de Centrale Eindtoets afgenomen in april. Wat inhoud Schoolkeuzemotieven van kinderen bij de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs, M. Derriks, E. de Kate en P. Deckers. SCO-rapport 417, verkrijgbaar bij het SCO-Kohnstamm Instituut Schoolkeuze na de basisschool: een marktonderzoek, A.C. Heijkoop, 1996. Doctoraalscriptie, Open Universiteit

Schooladvies groep 8: hoe komt het schooladvies tot stand

onderwijs afspraken gemaakt over het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor voortgezet onderwijs. De gezamenlijke schoolbesturen hebben deze afspraken vastgesteld met de gemeente Breda in het Bestuurlijk Overleg Breda (B.O.B.). De afspraken zoals vastgelegd in dit handboek zorgen ervoor dat de overgang van het primair onderwijs Voortgezet onderwijs. Hoe werkt de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs? In groep 8 van de basisschool wordt er een beslissing genomen over welke soort voortgezet onderwijs de kinderen gaan volgen. De basisschool geeft een advies waarvan wordt verwacht dat de leerling meerdere jaren op dit niveau met succes kan werken 1 Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat GD Assen2 Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet.. schoolkeuze Voortgezet Onderwijs vinden er vanaf midden groep 7 meerdere adviesgesprekken plaats. Als u de leerkracht wilt spreken, dan kunt u voor korte noodzakelijke informatie terecht voordat de les begint. Indien u meer tijd nodig heeft, vragen wij u een afspraak te maken Voor 3 procent van de ouders beïnvloedt de hoogte van de schoolkosten hun schoolkeuze. Dat blijkt uit de Schoolkostenmonitor 2018-2019

Schooladvies toelating voortgezet onderwijs Schooladvies

Is er een verband tussen het IQ en een bepaalde vorm van Voortgezet Onderwijs? De WISC-III is een intelligentietest, die vaak gebruikt wordt voor kinderen, leerlingen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar. De test levert een Totaal IQ, een verbaal IQ en een performaal IQ op. Simpel gezegd omvat het Verbale IQ (VIQ) de woord- en. Schoolkeuze Na acht jaar gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. De voorbereidingen voor een schoolkeuze starten al in groep 7. Naar aanleiding van resultaten de cito - entreetoets, de methodegebonden toetsen en de getoonde werkhouding heeft de leerkracht al een indicatie welke vorm van voortgezet onderwijs het best bij de leerling past Bij de overstap naar het voortgezet onderwijs hebben ouders een belangrijke rol. De school en de ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een optimale ontwikkeling van de leerling. Als de school voor het primair onderwijs en de ouders het eens zijn over de schoolkeuze, dan melden de ouders de leerling aan bij de school voor het voortgezet onderwijs SCHOOLKEUZE NA HET LAGER ONDERWIJS: MOTIEVEN VAN OUDERS EN DE ROL VAN ENKELE SOCIAAL- PSYCHOLOGISCHE EN SOCIOLOGISCHE VARIABELEN doorP. B. DEFARES, H. VAN EERDE, G. N. KEMA en J. J. VAN DER WERFF * Aan het einde van de lagere schoolperiode kunnen er in het leven van een 12 a 13-jarig kind beslissingen vallen die van vitaal be

Met de afname van de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau), ook wel schoolkeuze adviestest of capaciteitenonderzoek genoemd, De NIO is een test die dient om het advies van de basisschool aan het voortgezet onderwijs te ondersteunen en geeft over de leerling het meest geschikte niveau aan voor het vervolgonderwijs Samenvatting Soci ologen ove r Onderwijs Pagina 11 van 44. o Eind 18 e eeuw: gilden onderwijs ver vangen door vak onderwijs (bv tekens cholen, naaischolen) o Inhoud Franse sch ool wordt meer algemeen v ormend. - Ook Duits, Engels, wis kunde, natuurkund e, geografie, historie. - Maatschappelijke bete kenis neemt toe In Nederland is voortgezet onderwijs het onderwijsniveau dat volgt op het basisonderwijs en dat doorgaans gevolgd wordt vanaf de leeftijd van 12 jaar. Het voortgezet onderwijs bereidt de leerling voor op verschillende soorten van hoger onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs dan wel op een maatschappelijke positie.. Vóór de onderwijshervorming met de invoering van de Mammoetwet in 1968 werd. Onderwijspersoneeltab: Baandelen van personeel in het onderwijs PIAAC: Programme International Assessment of Adult Competencies SLVO: Schoolkeuze Lager Voorgezet Onderwijs SMVO: Sociaal Milieu Voortgezet Onderwijs

Schoolkeuze - 3 tips voor de cruciale keuze van mijn kin

Checklist schoolkeuze voortgezet onderwijs: regulier of speciaal Door deze checklist krijgt u een overzicht over allerlei zaken waaraan u kunt denken bij een goede overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs voor uw leerling of kind Uit een tamelijk onderzoek naar schoolkeuzemotieven in het voortgezet onderwijs blijkt dat denominatie een belangrijk aspect is voor ouders bij de schoolkeuze, maar dat bijzondere kenmerken van de school en de pedagogische aanpak in vergelijkbare mate ook van belang zijn (Allen e.a., 2016) Checklist schoolkeuze voortgezet onderwijs: regulier of speciaal? Maak uw eigen checklist. Deze checklist is opgenomen in de brochure Checklist: Op je plaats in het VO of VSO? Schoolkeuze basisschool Aanmelddata Scholenzoeker PO Vragen keuze basisschool. Schoolkeuze voortgezet onderwijs Nieuwsbrief met tips Scholenzoeker VO Vragen overstap PO-VO. Naar het MBO Opleidingenzoeker MBO Vragen overstap VMBO-MBO Vragen MB

OSG West-Friesland | De VO Gids

Kies een school Gemeente Ensched

Het zijn verschillende namen voor hetzelfde ideaal: de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs... Wet Eindtoetsing po: wat gaat er veranderen? 27 februari 2020. De overgang van naar het voortgezet onderwijs is voor ieder kind een belangrijk moment. Sinds 2014 kennen we de Wet. Het Schoolkeuze-onderzoek voor gefundeerd schooladvies! Het schoolkeuzeonderzoek is een onderzoeksprocedure om in groep 7 en begin groep 8 systematisch gegevens te verzamelen over sociaal-emotionele aspecten en de capaciteiten van de leerlingen. Met deze informatie en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem kan een gefundeerd schooladvies.

Laurens Lyceum | De VO GidsAdviesbrief 2019 Opleidingen nrPuberbrein speelde Pepijn Crone parten op middelbare school

Servicedocument 5.0 - OC

Betreft: Traject schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Soest, 12 november 2014 Beste ouders/verzorgers en kinderen van groep 8, Graag wil ik u op de hoogte stellen van data die belangrijk zijn voor u en uw kind m.b.t. de keuze voor een school voor voortgezet onderwijs. Zoals u weet wordt dit jaar de Cito eindtoets voor het eerst in april afgenomen i Brochure Kies je school Regio Gouda. Alle leerlingen uit groep 8 ontvangen van hun juf of meester de keuzegids Kies je school Regio Gouda. In dit boekje vind je alle scholen uit Gouda en omgeving. Aangevuld met nog veel meer informatie die ook interessant is voor je ouders/verzorgers. Bekijk hier de keuzegids voor het schooljaar 2021-2022 Voortgezet onderwijs: 16 scholen; Voortgezet speciaal onderwijs: 3 scholen; Aantal middelbare scholen in Leeuwarden per denominatie. Algemeen bijzonder: 3 scholen; Openbaar: 10 scholen; Prot. christelijk: 6 scholen; Alle middelbare scholen in Leeuwarden!mpulse Leeuwarden, school van OSG Piter Jelles. Chr. Gymnasium Beyers Naude. CSG Comenius. St. Nicolaaslyceum. CSB. Joodse Scholengemeenschap Maimonides. Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) IVKO. Montessori Lyceum Oostpoort. Metis Montessori Lyceum mavo/havo. Metis Montessori Lyceum. Geert Groote College Amsterdam

Naast de vier clusters van (voortgezet) speciaal onderwijs zijn er zowel binnen het regulier basis- als voortgezet onderwijs lichtere vormen van ondersteuning mogelijk. Het gaat om het speciaal basisonderwijs voor leerlingen met bijvoorbeeld leer- of gedragsproblemen, praktijkonderwijs voor moeilijk lerende leerlingen en leerwegondersteuning in het regulier vmbo Schoolkeuze. Ik zoek een school voor mijn kind. Vanaf 4 jaar gaat uw kind naar de basisschool. U kiest zelf een school. Informatie over passend voortgezet onderwijs vindt u bij Slinge Berkel. Op de website Scholen op de Kaart vindt u alle basisscholen en middelbare scholen in de buurt Schoolkeuze en open dagen. Aan het eind van de basisschool komt de belangrijke stap naar het voortgezet onderwijs. Voor de ouders en de kinderen wordt in oktober een voorlichtingsavond gehouden over het voortgezet onderwijs Niet iedereen krijgt namelijk hetzelfde schooladvies voor het voortgezet onderwijs. Vorige week kregen de kinderen het definitieve schooladvies mee naar huis en daarmee moet er ook een keuze gemaakt worden voor de middelbare school. Inhoudsopgave [ Tonen] 1 Voorlopig schooladvies groep 7. 2 Middelbare schoolkeuze 1 Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs in Amsterdam: Resultaten van een Enquête Pieter Gautier Bas van der Klaauw Monique de..