Home

Zijtakvarices

Zijtakvarices kunnen ook gescleroseerd worden. De venen worden in staande positie afgetekend. Vervolgens worden ze in liggende positie ingespoten met aethoxysclerol in concentraties van 3 of 2%. De concentraties hangen af van de grootte van het vat (zie schematisch overzicht) Zijtakvarices: variceuze zijtakken van de VSM of VSP. Convoluut: kluwen van varices, teleangiëctasieën uitgezonderd. Reticulaire varices: subcutaan netvormig veneus systeem zonder functionele verbinding met het diepe systeem. Teleangiëctasieën: rode of blauwe venulaire dilataties van 0,1 tot enkele mm. doorsnede

Grote zijtakvarices - Huidziekten

 1. Zijtakvarices Bij zijtakvarices worden voornamelijk 2 behandelingen toegepast: sclerosering en de zogenaamde ambulante flebectomie. Bij sclerocompressietherapie worden varices geïnjecteerd met een chemische vloeistof of schuim, waardoor het vat oblitereert
 2. i vene
 3. Zijtakvarices: 1. Muller procedure 2. Scleroseren: Blow out, venae perforantes: 1. Perforantectomie door de vaatchirurg 2. Scleroseren 3. Muller procedure 4. Subfasciale endoscopische ligatie: Reticulaire venen: 1. Scleroseren: Besenreiser (takkenbosvenen) 1. Scleroseren 2. Uitwendige pulsed dye laser 3. Elektrocoagulatie met epileernaaldj
 4. Zijtakvarices. Bij zijtakvarices worden voornamelijk 2 behandelingen toegepast: scleroseren en de zogenaamde ambulante flebectomie. Bij sclerocompressietherapie worden varices geïnjecteerd met een chemische vloeistof of schuim, waardoor het vat oblitereert. In het algemeen wordt dit gecombineerd met compressie

Zijtakvarices / convoluten: Voorkeursbehandeling voor zijtakvarices. Vaak verricht in aanvulling op een korte strip van de VSM. Crossectomie: Staminsufficiëntie VSM / VSP: Crossectomie met korte strip was de gouden standaard behandeling voor VSM insufficiëntie tot de opkomst van endoveneuze technieken Er kunnen klachten zijn van jeuk, een zwaar, vermoeid gevoel in de benen of pijn in de benen. Oppervlakkige spataderen zijn goed te zien. Samen met spataderen kunnen huidafwijkingen ontstaan. Als de terug- stroom van bloed vanuit de benen naar het hart steeds minder wordt, kan pitting oedeem ontstaan RICHTLIJN DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN VARICES April 2007 Initiatief: Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologi Spataderen kunnen op verschillende plaatsen ontstaan: in een grote hoofdtak (stamvarices), in een zijtak (zijtakvarices) en in de kleine adertjes. Bij zeer kleine spatadertjes in de huid spreekt men van bezemrijsvarices. Spataderen zijn aderen met een afwijking in de aderwand waardoor de ader wijder wordt en minder elastisch is d) zijtakvarices Van zijtakken van VSM, op het bovenbeen de vena Accessoria medialis en/of lateralis en op het onderbeen de vena arcuata cruris anterior en/of posterior e) blow outs: varices van vena perforantes Blauwe 'bultjes' van gesprongen adertjes in het been die naar buiten puilen (blow outs

Varices NHG-Richtlijne

Operatieve behandeling. De operatieve behandeling is voorbehouden voor de grotere, kronkelige spataders. Bij een lek van de klep in de lies en/of de knieholte worden de spataders in de lies en/of de knieholte afgebonden, de spataders worden 'gestript' en de zijtakvarices worden langs mini-incisies verwijderd Spataders behandelen en voorkomen kun je ook doen door regelmatig een goede beenmassage te nemen. Leg je benen eveneens regelmatig hoger dan je hart. Vochtinname is erg belangrijk; dat betekent dat je veel moet drinken, eventueel in het bijzonder brandnetelthee en thee van koningskaarskruid Middelgrote spataderen (zijtakvarices, perforanten, verbindingsaderen en convoluten) Dit zijn meestal bobbelige, kronkelende spataderen op de benen. Deze spataderen kunnen cosmetisch storend zijn en geven in sommige gevallen ook fysieke klachten. Het zijn middelgrote aderen die een verbinding vormen tussen de oppervlakkige en diepe aderen Geüpdated op 10 september 2018 Uitgezette blauw- of roodachtige aders met een diameter tot 1 mm heten teleangiëctasieën. Ze liggen direct onder het huidoppervlak en zijn goed zichtbaar. Reticulaire spataders hebben een diameter tot 3 mm, zitten ook in de huid en vormen dikwijls een netwerk. De blauw-groenachtige aders zijn duidelijk zichtbaar onder de huid doelstellingen medische theorie hoorcollege hart en bloedvaten, bloedsomloop, doelstellingen de student is in staat: een schema van de bloedsomloop te tekene

Richtlijn 'Diagnostiek en behandeling van varices

zijtakvarices en restvarices (en ook bij recidiefvarices en perforantes) - behoort tot de te verzekeren prestaties ingevolge de Zvw, omdat voldaan is aan het vereiste 'stand van de wetenschap en praktijk'. Medisch noodzakelijke versus cosmetische behandelingen De behandeling van varices is, in geval er een aangetoond minated powered phlebectomy (Tipp) bij zijtakvarices en restvarices. Deze interventies behoren daarmee tot de te verzekeren prestaties Zorgverzekeringswet (Zvw). Foamsclerotherapie onder duplexcontrole van de varices van de stamvene in het bovenbeen behoort volgens het standpunt uit 2008 niet tot de stand van wetenschap en praktijk e

1 resultaten gevonden voor 'zijtakvarices' Varicosis ICPC-2: K95; ICD-10: I83. Varicosis is de aanwezigheid van varices (spataderen): uitgezette en meestal gekronkelde venen met insufficiënte kleppen en een retrograde bloedstroom Zijtakvarices Bij de behandeling van geïsoleerde zijtakinsufficiëntie behoren (foam)sclerocompressietherapie en ambulante flebectomie tot de mogelijkheden. Voor de toepassing van thermische ablatie bij zijtakken is nog onvoldoende bewijs voorhanden. Bij een groter kaliber varices wordt ambulante flebectomie geadviseerd vanweg Jaarlijkse congres van de Beneluxvereniging van de Flebologie. Het congres werd voornamelijk beheerst door lezingen over hetgeen ik dagelijks in de praktijk doe: spataderen behandelen. Een interessant onderwerp was in welke gevallen je foamsclerotherapie toepast. Dit is een therapie die ik dagelijks succesvol toepas Varices van de benen kunnen worden onderscheiden in primaire ('aangeboren', 80-90% van de gevallen) en secundaire varices als gevolg van een andere aandoening, zoals diepe veneuze trombose, die ook onopgemerkt kan zijn verlopen. Men onderscheidt naar lokalisatie: stamvarices, zijtakvarices, reticulaire varices en Besenreiser-varices

Stamvarix: variceuze vena saphena magna (VSM) of parva (VSP), Zijtakvarices: variceuze zijtakken van de VSM of VSP, Convoluut, Reticulaire varices, Teleangiëctasieën, Crosse, Vena perforans, Blow-out, Tromboflebitis, Chronische veneuze insufficiëntie (CVI). Huisarts Wet 2009:52(8):391-402 dan clerotherapie De techniche term bechrijft de geïnduceerde en gerichte trombu- of clerale vorming tijden behandeling met een daaropvolgende hermodellering van het bindweefel. De mediche term gaat terug naar het Grieke woord cleroe, dat wordt vertaald al hard. clerotherapie leidt tot een kuntmatige vernietiging (verharding) van het behandelde weefel en de bloedvaten Varices komen vooral voor in de onderste extremiteiten, in het gebied van de vena saphena magna en de vena saphena parva. Men onderscheidt naar lokalisatie: stamvarices, zijtakvarices, reticulaire varices en teleangiëctasieën. De eerste twee kunnen hemodynamische betekenis hebben. Varices van de benen kunnen worden onderscheiden in een zijtak (zijtakvarices) en in kleinere adertjes (besenreiser- of penseelvarices). Figuur 2 Figuur 3 Spatader Lekke klep. 5 Hoe ontstaan spataderen Als de kleppen in de aderen van de benen lek raken, kunnen spataderen ontstaan. Factoren die hier een belangrijke rol bij spelen zijn:.

Zijtakvarices zijn varices in de zijtakken van de VSM en de VSP. Stamvarices zijn spatade-ren in de vena saphena magna en de vena saphena parva. CHRONISCH VENEUZE INSUFFICIËNTIE Het begrip chronisch veneuze insuf-ficiëntie (CVI) omvat een sympto-mencomplex dat gekenmerkt word Wortelader en zijtakvarices: Dit zijn spataderen van middelgrote en grote aderen. Dit type varicosis komt het meest voor en treedt meestal op aan de binnenkant van de dijen en onderbenen. Het perforeren varices: De oppervlakkige aderen zijn verbonden via verbindingsschakelingen met de diepe aderen van de benen (Lat.: varus: krom) varix, spatader Tak (zijtakvarices) = varices die naar de stamspataderen toelopen Bezemrijsvarices = fijne, oppervlakkige adertjes die een netwerk vormen onder de huid Reticulaire varices = netvormige varices zonder functionele verbinding met beide grote stamspataderen Stamspataderen = spatadervorming in de stammen van de vena saphena magna en/of de vena saphena parv

Er worden verschillende type n onderscheiden: stamvarices, zijtakvarices, NHG-Standaard Eczeem... W, De Vries CJH. NHG-Standaard Eczeem.. Huisarts Wet 2014;57(5):240-52. Deze standaard vervangt de NHG-Standaard vier jaar) is constitutioneel eczeem het meestvoorkomende type eczeem in de huisartsenpraktijk Schaper NC, Van Balen JAM. Landelijke Transmurale Afspraak Diabetes mellitus type 2.Huisarts Wet 2012;55(1):S1-12.Afweging door de.

Tips & Weetjes | Berichtje uit je Buik

Flebectomieën van zijtakvarices werden toegestaan. Patiënten kregen een antitrombosekous gedurende twee weken na de operatie. Echogeleide sclerotherapie (ESCT) De tessarimethode 12 werd gebruikt om schuim te produceren magna en parva), zijtakvarices, reticulaire takken, teleangiëcta-sieën en besemreisen. normale ader en spatader. Spataders: endoveneuze behandeling 5 MOGELIJKE KLACHTEN • Cosmetisch storende aders • Vermoeide, zware benen • Krampen • Tintelingen • Jeu naar lokalisatie: stamvarices, zijtakvarices, reticulaire varices en teleangiëctasieën. De eerste twee kunnen hemodynamische betekenis hebben. Stamvarix Gehele of gedeeltelijke variceuze verandering van de vena saphena magna of de vena saphena parva. Staminsufficiëntie Klepinsuffi ciëntie van de stamader (vena saphena magna en/of de vena. •Sclerotherapie (Zijtakvarices, Besemreiser, Reticulaire venen ) •Flebectomie volgens Muller. •Foam echosclerotherapie (FOAM). •Endoveneuze laser (EVLT) •Radiofrequente ablatie (RFA / VNUS) CROSSECTOMIE - Incisie 1 cm boven/onder de liesplooi mediaal van de pulsatie

Het onderzoek werd uitgevoerd bij patiënten met zijtakvarices. De Roos denkt echter dat de resultaten ook opgaan bij andere typen varices. Uit een enquête is gebleken dat 44 procent van de Nederlandse dermatologen ambulante flebectomie in het pakket heeft Trek de steunkousen voor het opstaan aan, zodat het been zo dun mogelijk is. Plaats de benodigdheden alvast binnen handbereik voordat u de zorgvrager in de juiste houding helpt. Instrueer de zorgvrager zodat het voor beide partijen duidelijk is wat er gaat gebeuren en wat er van beiden wordt verwacht is eventuele rest- en zijtakvarices ook te behandelen. Verzoeker is van mening dat er sprake is van een uitzonderingssituatie. Echter, in het standpunt worden geen uitzonderingsregels beschreven. Ook stelt verzoeker dat hij dezelfde behandeling in 2009 en 2012 vergoed heeft gekregen. He stamvarices (vena saphena magna en parva), zijtakvarices, re-ticulaire takken, teleangiëctasieën en besemreisen. normale ader en spatader. Spataders: foam echosclerose 5 MOGELIJKE KLACHTEN • Cosmetisch storende aders • Vermoeide, zware benen • Krampe

Varices-stamvarices - Richtlijn - Richtlijnendatabas

 1. Werkstuk over Hart- en Vaatziekten voor het vak biologie. Dit verslag is op 21 april 2004 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (2e klas vwo
 2. Zijtakvarices: Variceuze verandering van dezijtakken van de Venae saphenae: Blow-out: Geisoleerde insufficientie vaneen vena perforans : blauwig doorschemerende verhevenheid: Reticulaire varices: Netvormig subcutane varices, vrijwel altijd zonder dieper gelegen insufficientie: Besenreiser-varices: Intracutaan gelegen microvarice
 3. in een zijtak (zijtakvarices) en in de kleine adertjes. Bij zeer kleine spatadertjes in de huid spreekt men van bezemrijsvarices. Deze worden ook wel penseelvarices of blauwscheuten genoemd. Verschijnselen van spataders Spataders zijn meestal zichtbaar als door de huid schijnende blauwe aders. Dat komt omdat ze vooral ontstaan in de.
 4. Varices komen vooral voor in de onderste extremiteiten, in het gebied van de vena saphena magna en de vena saphena parva. Men onderscheidt naar lokalisatie: stamvarices, zijtakvarices, reticulaire varices en teleangiëctasieën. De eerste twee kunnen hemodynamische betekenis hebben. Varices van de benen kunnen worden onderscheiden i
 5. Flebitis [1] of aderontsteking [2] is een meestal steriele ontsteking van een ader, zoals bij tromboflebitis . Ook aderen waarin een canule is aangebracht gaan vaak na enige tijd ontsteken door de irritatie van de inlopende oplossingen. Het infuus moet dan vaak worden overgezet op een andere ader
 6. Men onderscheidt naar lokalisatie: stamvarices, zijtakvarices, reticulaire varices en Besenreiser-varices 00 Spataderen Varices Poli Chirurgie Route 10 Poli Dermatologie Route 46 Inleiding U heeft last van spataderen en wilt hiervoor behandeld worden. In deze folder vindt u algemene informatie over de oorzake
 7. Tak (zijtakvarices) = varices die naar de stamspataderen toelopen Bezemrijsvarices = fijne, oppervlakkige adertjes die een netwerk vormen onder de huid Reticulaire varices = netvormige varices zonder functionele verbinding met beide grote stamspatadere

ACCESSOIRE VENEN Zijtakvarices . VSM-accessoria anterior & posterior VSM-accessoria anterior - 41 % van de mensen - kan ook in envelop gelegen zijn VSM-accessoria posterior VSM -Zeldzamer dan VSM-AA -Verbinding met VSM variabel zijtak (zijtakvarices) en in de kleine adertjes. Bij zeer kleine spatadertjes in de huid spreekt me van besenreiservarices. Deze worden ook wel penseelvarices of met de medische term venectasiën ge-noemd. Spataders zijn het gevolg van problemen in de oppervlakkige aders. Deze oppervlakkige aders lope zijtakvarices. zijn spataderen van op het bovenbeen vooral de vena accesoria medialis en/of lateralis. zijtakvarices. zijn op het onderbeen de vena arcuata cruris anterior en of posterior. reticulaire varices. uitgezette blauw doorschemerende venen ( venectasieën) in een netvorming (reticulair) patroon Gekoppelde ZonMw projecten met Richtlijnendatabase Federatie Medisch Specialisten. Projecten van het programma DoelmatigheidsOnderzoek die aansluiten bij een richtlijnmodule Zijtakvarices: variceuze zijtakken van de VSM of VSP.. Convoluut: kluwen van varices, teleangiëctasieën uitgezonderd.. Reticulaire varices: subcutaan netvormig veneus systeem zonder functionele verbinding. CBO-richtlijn 2009 Diagnostiek, preventie en behandeling van veneuze trombo-embolie en secundaire preventie van arteriële trombose

Varices (spataderen) - Huidziekten

zijtak (zijtakvarices) en in de kleine adertjes. Bij zeer kleine spatadertjes in de huid spreekt me van besenreiservarices. Deze worden ook wel penseelvarices of met de medische term venectasiën ge-noemd. De aders in de benen kunnen worden onderverdeeld in oppervlakkige en diepe aders. Deze ader Bloeduitstorting spatader. Om bloeduitstortingen tegen te gaan wordt 2 weken lang een drukverband aangelegd. Endoveneuze technieken (van binnenuit dichtbranden) Dit is de nieuwste methode om de grote stam spataderen (vena saphena magna en vena saphena parva) te behandelen zonder dat er geopereerd hoeft te worden Spataderen zijn verwijde aders in de benen Zijtakvarices: variceuze zijtakken van de VSM of VSP.. Convoluut: kluwen van varices, teleangiëctasieën uitgezonderd.. Reticulaire varices: subcutaan netvormig veneus systeem zonder functionele verbinding. Hieronder vindt u een overzicht van alle medische afdelingen binnen Medisch Centrum Leeuwarden,. De medische naam voor spataderen is varices. Spataderen kunnen op verschillende plaatsen voorkomen: in de grote hoofdtak aan de binnenzijde van het been of op de kuit (stamvarices), in een zijtak (zijtakvarices) en in kleinere adertjes (besenreiser- of penseelvarices) gesprongen spatader - Medische Forum - Dokte Zijtakvarices: variceuze zijtakken van de VSM of VSP.. Convoluut: kluwen van varices, teleangiëctasieën uitgezonderd.. Reticulaire varices: subcutaan netvormig veneus systeem zonder functionele verbinding. Schema huidziekten co-ass Overzicht huidziekten dermatologie

Overkoepelende richtlijn 'Veneuze pathologie' Nederlands

Chirurgisch.nl :: Ziektebeelden - Niels Vo

 1. Varices worden geclassificeerd als stamvari-ces, zijtakvarices, reticulaire varices en bezemrijsvarices. De meeste varices zijn primair, de zogenaamde genuïene varices. Een kleiner deel bestaat uit secundaire. Compliantie - Wikipedi . Ook overmatige consumptie van alcohol en roken leidt tot vervuiling en verlies van elasticiteit van bloedvaten
 2. Zijtakvarices: variceuze zijtakken van de VSM of VSP.. Convoluut: kluwen van varices, teleangiëctasieën uitgezonderd.. Reticulaire varices: subcutaan netvormig veneus systeem zonder functionele verbinding. Cystenieren zijn nieren waarin zich een groot aantal cysten hebben gevormd
 3. Spataderen in knieholte - Pijn in knieholte spataderen. Spatader knieholte symptomen | drive.goprizego.nl Mer information om cookies. Hudsjukdomar Läkemedelsboken Vårtor orsakas av virus
 4. Zijtakvarices: variceuze zijtakken van de VSM of VSP.. Convoluut: kluwen van varices, teleangiëctasieën uitgezonderd.. Reticulaire varices: subcutaan netvormig veneus systeem zonder functionele verbinding. Uw kind gaat onder volledige narcose en moet na de behandeling uitslapen in de uitslaapkamer
 5. i incisies naar buiten getrokken onder lokale verdoving. De methode is vooral geschikt voor grote zijtakvarices en andere groot kaliber lange trajecten. De procedure is bewerkelijk, duurt bij grote trajecten al snel een uur tot 5 kwartier, maar geeft wel een zeker eindresultaat ; flebectomie volgens Muller

Sclerosering betekenis. Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken Een sclerose (van het Griekse sklerosis, verharding) is een weefselverharding, meestal gaat het bij een sclerose om een verharding in het. Strippen spataders. Strippen.Het strippen van een spatader is wel de meest bekende methode, maar niet de meest prettige.Strippen is eigenlijk achterhaald en wordt alleen nog maar toegepast bij spataders met een zeer kronkelend verloop of wanneer een endolaserbehandeling niet mogelijk blijkt. Bij deze methode wordt de spatader in zijn geheel verwijderd Wat gebeurt er tijdens het strippen van. Zijtakvarices: variceuze zijtakken van de VSM of VSP.. Convoluut: kluwen van varices, teleangiëctasieën uitgezonderd.. Reticulaire varices: subcutaan netvormig veneus systeem zonder functionele verbinding. Deze secundaire metabolieten zijn ook de oorzaak van de bittere of scherpe smaak van mosterd, mierikswortel, radijs en kool Summary Oedeem en oedeemtherapie - onder van H P M Verdonk van J . This is the summary of the book Oedeem en oedeemtherapie. The author(s) of the book is/are onder van H P M Verdonk van J D Banga

Staand beroep pijnlijke benen. Mensen met een staand beroep of zwangere vrouwen hebben meer kans op beenklachten. Wat houden dikke, pijnlijke en vermoeide benen precies is en wat kun je eraan doen? De oorzaak van dikke, pijnlijke en vermoeide benen Oudere mensen hebben over het algemeen meer last van beenklachten dan jonge mensen Zware, vermoeide benen herken je aan onder meer: Een pijnlijk. Spataders kunnen op verschillende plaatsen ontstaan: in een grote hoofdtak (stamvarices), in een zijtak (zijtakvarices) en in de kleine adertjes. Bij zeer kleine spatadertjes in de huid spreekt men van besenreiservarices. Deze worden ook wel penseelvarices of blauwscheuten genoemd. Spataders zijn het gevolg van problemen in de oppervlakkige aders Spataders kunnen op verschillende plaatsen ontstaan: in een grote hoofdtak (stamvarices), in een zijtak (zijtakvarices) en in de kleine adertjes. Bij zeer kleine spatadertjes in de huid spreekt men van besenreiservarices

Spataderbehandelingen - Overzicht Ceulen Klinieke

Leerdoel 3 flebologie hoofdstuk 26 - StudeerSne

Zijtakvarices: variceuze zijtakken van de VSM of VSP.. Convoluut: kluwen van varices, teleangiëctasieën uitgezonderd.. Reticulaire varices: subcutaan netvormig veneus systeem zonder functionele verbinding. Zwachtelen : met korte rek zwachtels, wordt als eerste ingezet indien er redelijk/veel vocht in het been aanwezig is Trombose - Oorzaken - Dikke voeten en enkels - Dr. van Dalen voetenenkelklacht.nl. In de bloedvaten van de benen kunnen zich bloedpropjes vormen waardoor het bloed niet goed terugstroomt naar het hart. Hierdoor ontstaat (over het algemeen) een eenzijdige warme, pijnlijke zwelling van de kuit en enkel Zijtakvarices: variceuze zijtakken van de VSM of VSP.. Convoluut: kluwen van varices, teleangiëctasieën uitgezonderd.. Reticulaire varices: subcutaan netvormig veneus systeem zonder functionele verbinding. Tegen hooikoorts, droge huid en droge slijmvliezen (bijvoorbeeld droge ogen),. AO/ o Veneuze insuff: Doppler: mn bij C1-3 en vv duplex als aangetoond Duplex (#1): C4 altijd airplethysmografie: functionele analyse door volumeverandering bij kuit flebografie: bijna nooit meer, soms voor OK o Obstructie/trombose: echo(#1 bij DVT), flebografie, MRI B/ steunkousen helpen bijna altijd maar zijn lastig, andere opties: o Zijtakvarices, teleangiectasieen, reticulaire venen (wel.

Operatie voor spataders - hely

Zijtakvarices: variceuze zijtakken van de VSM of VSP.. Convoluut: kluwen van varices, teleangiëctasieën uitgezonderd.. Reticulaire varices: subcutaan netvormig veneus systeem zonder functionele verbinding. Zijtakvarices: variceuze zijtakken van de VSM of VSP.. Convoluut: kluwen van varices, teleangiëctasieën uitgezonderd.. Reticulaire varices: subcutaan netvormig veneus systeem zonder functionele verbinding. Probleem Oorzaken Oplossingen Lokale pijn/roodheid flebitis Zijtakvarices: variceuze zijtakken van de VSM of VSP.. Convoluut: kluwen van varices, teleangiëctasieën uitgezonderd.. Reticulaire varices: subcutaan netvormig veneus systeem zonder functionele verbinding. Vsm Luffanil Hooikoorts, product en prijs van doos à Zijtakvarices: variceuze zijtakken van de VSM of VSP.. Convoluut: kluwen van varices, teleangiëctasieën uitgezonderd.. Reticulaire varices: subcutaan netvormig veneus systeem zonder functionele verbinding. Spataderen (varices) zijn uitgezette en meestal gekronkelde aderen met slecht werkende kleppen Zijtakvarices: variceuze zijtakken van de VSM of VSP.. Convoluut: kluwen van varices, teleangiëctasieën uitgezonderd.. Reticulaire varices: subcutaan netvormig veneus systeem zonder functionele verbinding. (Diep) Veneuze trombose (in ader) Trombosebeen: een ader in het been wordt afgesloten door trombose

Spataders behandelen en voorkomen • Gezonde Tip

Zijtakvarices: variceuze zijtakken van de VSM of VSP.. Convoluut: kluwen van varices, teleangiëctasieën uitgezonderd.. Reticulaire varices: subcutaan netvormig veneus systeem zonder functionele verbinding. [Lat.], (-nae), (vernederlandst: vene), ader. Laatste exemplaren Zijtakvarices: variceuze zijtakken van de VSM of VSP.. Convoluut: kluwen van varices, teleangiëctasieën uitgezonderd.. Reticulaire varices: subcutaan netvormig veneus systeem zonder functionele verbinding. Afbeeldingen bij NHG-Standaard Eczeem NHG-Richtlijne

Wat zijn spataderen? - Spataderen - Waal Klinie

 1. g of zelfs ulcus cruris venosum (zie ook Hoofdstuk 1)
 2. stamvarices, zijtakvarices, reticulaire varices (onder de huid), bezemrijsvarices (intracutaan) Wat voor schoenen adviseer je een patiënt met CVI? veterschoenen, omdat je hiermee druk kan geven. Geen hakken, geen slof-achtige schoenen. Met welke factoren moet je rekening houden bij de preventie van CVI
 3. Zijtakvarices: variceuze zijtakken van de VSM of VSP.. Convoluut: kluwen van varices, teleangiëctasieën uitgezonderd.. Reticulaire varices: subcutaan netvormig veneus systeem zonder functionele verbinding. mometason (in de dermatologie) vergelijken met een ander geneesmiddel
 4. Zijtakvarices: variceuze zijtakken van de VSM of VSP.. Convoluut: kluwen van varices, teleangiëctasieën uitgezonderd.. Reticulaire varices: subcutaan netvormig veneus systeem zonder functionele verbinding. VSM - vena saphena magna by AcronymsAndSlang.com. PDF) Limited versus total stripping of vena saphena magna
 5. primaire varices: varices met onbekende oorzaak secundaire varices: varices als gevolg van een veranderde drukverhouding in het veneuze systeem, meestal op basis van een doorgemaakte diepveneuze trombose Men onderscheidt naar lokalisatie: stamvarices, zijtakvarices, reticulaire varices en teleangiëctasieë
 6. Zijtakvarices: variceuze zijtakken van de VSM of VSP.. Convoluut: kluwen van varices, teleangiëctasieën uitgezonderd.. Reticulaire varices: subcutaan netvormig veneus systeem zonder functionele verbinding. dexamethason (bij oogaandoening) vergelijken met een ander geneesmiddel
 7. Welke soorten spataderen zijn er? - Spatader-behandeling