Home

Aanplakking bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Bekendmaking omgevingsvergunning: de aanplakking - Confian

Bekendmaking omgevingsvergunning: de aanplakking. Bekendmaking omgevingsvergunning: bij het aanvragen van een vergunning dient u bepaalde beslissingen kenbaar te maken aan derden. Dit gebeurt door het aanplakken van een gele affiche in A2-formaat. Huidig artikel licht toe in welke gevallen De bekendmaking van een (verleende of geweigerde) omgevingsvergunning geschiedt in de eerste plaats via het Vlaamse omgevingsloket. Het doelpubliek van deze bekendmaking zal zich in hoofdzaak beperken tot de aanvrager, de verschillende administratieve en adviserende overheden en burgers die hun weg vinden binnen het Vlaamse omgevingsloket aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket. Het betreft een aanvraag tot aanpassen van voorgevelopeningen en schilderen van de gevel. De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloke BEKENDMAKING BESLISSING AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING Referentie omgevingsloket OMV_2021048587 Referentie gemeente 202100208 Projectnaam regularisatie en uitbreiding tuinafsluiting Ligging Pastoor Van Eycklei 7, Pastoor Van Eycklei 8 te 2221 Heist-op-den-Berg Afdeling 12006, sectie D, perceel 484K, 484 aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket. Het betreft een aanvraag tot slopen van een tuinberging en nieuw bouwen van een tuinberging met afdak. De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloke

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 juli 2021 de omgevingsvergunning verleend. De beslissing kan worden ingekeken op de bevoegde dienst van de stad Waregem tot 30 dagen te tellen vanaf de dag na de aanplakking van deze bekendmaking. Beroepsmogelijkheden . U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket. Het betreft een aanvraag tot plaatsen van airco op een gebouw. De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloke BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Luc Houbrechts de algemeen directeur in opdracht van burgemeester Patrick Dewael Johnny Vrancken schepen van ruimtelijke ordening, wonen en patrimonium Referentie omgevingsloket OMV_2021023929 Referentie gemeente OMV/2021/00032 Projectnaam Regularisatie van verhardingen en houtopsla BEKENDMAKING BESLISSING. OMGEVINGSVERGUNNING. Algemeen directeur Waarnemend burgemeester . Guido De Langhe Jo Neirynck. Naam aanvrager: BOUDOU Pascal Referentie omgevingsloket: OMV_2021083887 Referentie gemeente: OMV/2021/00222 Project: bouwen van bijgebouw Adres van het project: Beekstraat 29 te 8790 Waregem Kadastrale ligging: 2de afdeling, sectie B, perceel 625Z BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Referentie omgevingsloket OMV_2021075652 Referentie gemeente OP/2021/00110/XM Projectnaam oprichten bijgebouw (garage en overdekt terras) Ligging Zandstraat 2 te 9750 Kruisem Afdeling 45057, sectie A, perceel 355Z Contactgegevens omgevingsloket@kruisem.be - tel 09 396 52 2

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 20 juli 2021 de omgevingsvergunning verleend. De beslissing kan worden ingekeken op de bevoegde dienst van de stad tot 30 dagen te tellen vanaf de dag na de aanplakking van deze bekendmaking. Beroepsmogelijkheden . U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Referentie omgevingsloket OMV_2021092064 Referentie gemeente OMV2021/00134 Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing. Deze dag zelf is niet inbegrepen BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Referentie omgevingsloket OMV_2021088890 Referentie gemeente OP/2021/00136/XM Projectnaam Bouwen carport Ligging Huiseplein 23 te 9750 Kruisem Afdeling 45015, sectie C, perceel 533D Contactgegevens omgevingsloket@kruisem.be - tel 09 396 52 2 BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Referentie omgevingsloket OMV_2021098536 Referentie gemeente OMV2021/00171 Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing. Deze dag zelf is niet inbegrepen

Wie moet bewijs leveren inzake aanplakking

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Referentie omgevingsloket OMV_2021076063 Referentie gemeente OP/2021/00109/XM Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Referentie omgevingsloket OMV_2021085229 Referentie gemeente OP/2021/00132/XM Projectnaam aanleg werfterrein ifv wegenis- en rioleringsproject 'De Gavers' Ligging Afdeling 45053, sectie C, perceel 1079A Contactgegevens omgevingsloket@kruisem.be - tel 09 396 52 2 BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Referentie omgevingsloket OMV_2021048465 Referentie gemeente 2021/00276 Projectnaam bijstellen van een verkaveling Ligging Tarwelaan 25, Tarwelaan 27 te 8500 Kortrijk Afdeling 34354, sectie C, perceel 165A2, 165D

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Referentie omgevingsloket OMV_2021043539 Referentie gemeente OP/2021/00112/XM Projectnaam Verbouwen van een eengezinswoning Ligging Kruishoutemsesteenweg 25 te 9750 Kruisem Afdeling 45057, sectie A, perceel 464A2 Contactgegevens omgevingsloket@kruisem.be - tel 09 396 52 2 Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Rupeldijk. De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Rupeldijk te 2840 Rumst. Kadastrale ligging: Afdeling 11037, sectie D, perceel 253D. plaatsen van een droogloods. Het college van Burgemeester en Schepenen heeft in de zitting van 19 juli 2021 het volgende beslist Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - 's Herenbaan 240. De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen 's Herenbaan 240 te 2840 Rumst. Het college van Burgemeester en Schepenen heeft in de zitting van 19 juli 2021 het volgende beslist: Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning op basis van de ingewonnen. BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Volgende aanvrager mevrouw Vervaeke Katleen Antoinette Brouckhof-Zuid 28 8980 Passendale Heeft een aanvraag ingediend voor: - stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over regularisatie van verharding De aanvraag heeft als adres: Brouckhof-Zuid 28, 8980 Zonnebek De beslissing kan worden ingekeken via: Het omgevingsloket (https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/) Of op de dienst omgeving van de gemeente Tot 30 dagen te tellen na de dag van de aanplakking van deze bekendmaking Beroepsmogelijkheden U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing

  1. BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Referentie omgevingsloket OMV_2021081516 Referentie gemeente 2021/00051 Projectnaam Aanleg van een zwembad Ligging Luc Van Lindenlaan 22 te 2845 Niel Afdeling 11030, sectie B, perceel 313Z3 Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van werd verleend door het college van burgemeester en schepenen
  2. BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Referentie omgevingsloket OMV_2021033687 Referentie stad 202100053 Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen
  3. Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Molenveld 36. De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Molenveld 36 te 2840 Rumst. Kadastrale ligging: Afdeling 11037, sectie D, perceel 17G2. verbouwen van een ééngezinswoning. Het college van Burgemeester en Schepenen heeft in de zitting van 19 juli 2021 het volgende beslist
  4. BEKENDMAKING BESLISSING AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING Referentie omgevingsloket OMV_2021077826 Referentie gemeente 202100352 Projectnaam uitbreiding van de woning + regularisatie bijgebouw Ligging Mechelbaan 131A te 2220 Heist-op-den-Berg Afdeling 12322, sectie H, perceel 227

Bekendmaking Beslissing Aanvraag Omgevingsvergunnin

aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket. Het betreft een aanvraag tot aanleggen van een zwembad en verharding in de tuin. De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen De beslissing kan worden ingekeken via het omgevingsloke BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Referentie omgevingsloket OMV_2021080326 Referentie gemeente 2021/00052 ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendma king van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket BEKENDMAKING BESLISSING AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING Referentie omgevingsloket OMV_2021070767 Referentie gemeente 202100313 Projectnaam functiewijziging van detailhandel naar horeca en plaatsen van een bijhorende publiciteitsinrichting Ligging Bergstraat 99 te 2220 Heist-op-den-Berg Afdeling 12014, sectie K, perceel 650G

Bekendmaking Beslissing Omgevingsvergunnin

2. Melden van de aanplakking via het omgevingsloket U bent verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de 'bekendmaking beslissing omgevingsvergunning'. U dient deze melding door te geven via het omgevingsloket. Indien u een aanvraag op papier indiende kan u deze meldin omgevingsvergunning voorwaardelijk vergund. De beslissing ligt 30 dagen ter inzage vanaf de dag na de start van de aanplakking bij de gemeentelijke dienst omgeving op volgend adres: Gemeentepark 1, 2960 Brecht. U kan de beslissing komen inkijken op afspraak. U kan telefonisch een afspraak maken op het nummer 0800 3 2960

Datum aanplakking bekendmaking omgevingsvergunning: De omgevingsvergunning (beslissing) kan geraadpleegd worden: • in het Huis van de Mechelaar, Reuzenstraat 1 te 2800 Mechelen. • Ten gevolge van de federale restrictieve maatregelen met betrekking tot social distance regels moet u een afspraak maken voor het inkijken van he BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Referentie omgevingsloket OMV_2021090154 Referentie gemeente 202100068 Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen. Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket,.

van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket. Het betreft een aanvraag tot restauratie van vierkantshoeve tot 10 wooneenheden. De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloke van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket. Het betreft een aanvraag tot dakuitbouw woning en regularisatie bijgebouw. De aanvraag omvat: stedenbouwkundige handelingen De beslissing kan tot worden ingekeken via het omgevingsloke BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Dien het beroep in binnen een periode van 30 dagen, die ingaat vanaf de dag na de datum van aanplakking van de beslissing. omgevingsvergunning OMV_2020132143 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift

Omgevingsvergunning Bekendmaking Beslissin

  1. BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING . Referentie omgevingsloket OMV_2021039210 Het college van burgemeester en schepenen heeft deaanvraag tot omgevingsvergunning van Verhaeghe - Billen, Dien het beroep in binnen 30 dagen die ingaan op de datum van de eerste dag vanaf de aanplakking van de beslissing, te rekenen vanaf 22/07/2021
  2. BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Referentie omgevingsloket OMV_2020172953 Referentie gemeente 202100046 Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen. Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket,.
  3. BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en schepenen heeft op 12 juli 2021 de omgevingsvergunning verleend onder voorwaarden. Dien het beroep in binnen de dertig dagen die ingaan op datum van aanplakking van de beslissing
  4. Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Mechelsesteenweg 3. De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Mechelsesteenweg 3 te 2840 Rumst. Het college van Burgemeester en Schepenen heeft in de zitting van 19 juli 2021 het volgende beslist: Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning op basis van de ingewonnen.
  5. BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Dossiernummer: OMV-BS-004-9 als betrokken publiek beroep aantekenen tegen deze beslissing binnen 30 dagen na de eerste dag van aanplakking van deze bekendmaking. omgevingsvergunning en artikel 74 of 87 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het.

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING . Referentie omgevingsloket OMV_2021051230 Referentie gemeente 2021/071 Projectnaam het bouwen van een tuinhuis Ligging Venlaan 2 te 2820 Bonheiden Afdeling 1, sectie C, perceel 124N Contact Dienst ruimtelijke ordening - ruimtelijkeordening@bonheiden.b BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Referentie omgevingsloket OMV_2021058983 Referentie gemeente 20210347_OGV Aanvrager: Daniel Conrad Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de eerste dag van de aanplakking van de beslissing. Deze dag is niet inbegrepen

OMV_2021073632 BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Dhr. Gijsels Geert Luc heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen. Kort omschreven gaat het over aanleg van een zwembad. De aanvraag heeft als adres Succalaan 3, 9070 Destelbergen, Kadastraal bekend: Afdeling DESTELBERGEN 1 AFD, sectie A nr. 0453 F BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Luc Houbrechts de algemeen directeur in opdracht van burgemeester Patrick Dewael Johnny Vrancken schepen van ruimtelijke ordening, wonen en patrimonium Referentie omgevingsloket OMV_2021067747 Referentie gemeente OMV/2021/00111 Projectnaam Gevelwijziging van een motorfietsenhandel e

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Er werd een aanvraag ingediend door de heer Jules Nicolaes voor stedenbouwkundige handelingen. Dossiernummer: OV 2021/136 (OMV_2021056329). De aanvraag omvat het verbouwen en het regulariseren van de verbouwing en deels slopen van een ééngezinswoning, de melding va BEKENDMAKING OMGEVINGSVERGUNNING Referentie omgevingsloket: Inrichtingsnummer: OMV_2020141902 aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden Het adres van de vergunningsaanvrager vindt u in de beslissing BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Er werd een aanvraag ingediend door Bart en An Holsteen - Bloemen voor stedenbouwkundige handelingen. Dossiernummer: OV 2021/202 (OMV_2021079568). De aanvraag omvat het slopen van een bijgebouw en constructies in het agrarisch gebied, het uitbreiden van de garage met ee BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Referentie omgevingsloket OMV_2021073357 Referentie stad 202100081 Aard van de werken Slopen woning Aanvrager Bert Maurissen Ligging Broekstraat 68 te 3840 Borgloon Afdeling 73034, sectie B, perceel 157S, 160M Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van Bert Laurent Maurissen BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Volgende aanvrager(s) IVA Agentschap voor Natuur en Bos Koning Albert I-laan 1 bus 2 8200 Brugge heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen. Kort omschreven gaat het over het optimaliseren en inrichten van een bestaande parking te Koekelarebos

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Referentie omgevingsloket OMV_2021003609 Referentie gemeente 20210275_OGV Aanvrager: Ann Baeten Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de eerste dag van de aanplakking van de beslissing. Deze dag is niet inbegrepen OMV_2021084461 - Bekendmaking van een beslissing over een aanvraag tot omgevingsvergunning Meierij 31, 9506 Geraardsbergen Gegevens over de bevoegde overheid Het college van burgemeester en schepenen Weverijstraat 20, 9500 Geraardsbergen Gegevens over de aanvraag Het betreft een aanvraag tot wijzigen van de functie van zonevreemde woning naa BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING de heer Eddy Bevers heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouwkundige handelingen. Kort omschreven gaat het over verbouwen van een zonevreemde hoeve. De aanvraag heeft als adres Henxbroek 7, kadastraal gekend als afdeling 4 sectie B nr. 51E BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Er werd een aanvraag ingediend door PETER NULENS BOUWBEGELEIDING CommV voor stedenbouwkundige handelingen. Dossiernummer: OV 2021/120 (OMV_2021048947). De aanvraag omvat het oprichten van een tweewoonst, een fietsenberging, het aanleggen van verhardingen en 4 parkeerplaatsen in de voortui

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING De heer Verloo Xavier heeft een aanvraag ingediend voor: • stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over verbouwen van een woning. De aanvraag heeft als adres Steenstraat 3, 9070 Destelbergen, kadastraal bekend: Afdeling DESTELBERGEN 4 AFD (HEUSDEN1), sectie C, 0083 Z3 Bekendmaking omgevingsvergunning: Lindestraat 19 Bekendmaking van de beslissing over een omgevingsvergunningsaanvraag van Asch BV aangaande het verbouwen van een bedrijfsgebouw. De beslissing ligt ter inzage van 9 juli 2021 tot en met 8 augustus 2021, bij het team Omgeving - Ruimtelijke Ordening, gemeentehuis. U moet hiervoor een afspraak maken

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Referentie omgevingsloket OMV_2021068563 Referentie gemeente 2021/00039 Projectnaam B.21.154 Niel - Piet Van Akenstraat - 30031031 Ligging Afdeling 11030, sectie B, perceel 63F3 Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van werd verleend door het college van burgemeester en schepenen BEKENDMAKING OMGEVINGSVERGUNNING Referentie omgevingsloket: OMV_2021049733 Referentie gemeente: aanvrager is ertoe verplicht de gemeente op de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. een omschrijving van de gevolgen die u ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of he BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Er werd een aanvraag ingediend door Dries en Gitte Erens - Gregoor voor stedenbouwkundige handelingen. Dossiernummer: OV 2021/146 (OMV_2021069474). De aanvraag omvat het bouwen van een nieuwe aanbouw en het slopen van een tuinbergin BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING de heer Marc Van den Broek heeft een aanvraag ingediend voor het verkavelen van gronden. Kort omschreven gaat het over het verkavelen van een perceel in 2 loten. De aanvraag heeft als adres Rommersheide F 22, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 330T2

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING van de aanplakking van de beslissing. Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, met als referentie beroep omgevingsvergunning OMV_2021048873 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Dossiernummer: OMV-2021-047 Omgevingsloket nr : aanplakking van deze bekendmaking. omgevingsvergunning en artikel 74 of 87 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 201

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Rupeldijk

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing. Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending Omgevingsvergunning OMV_2021035188 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet beroep omgevingsvergunning OMV_2021055923 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift

de hoogte te brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket. Het betreft een aanvraag tot Bouwen van eengezinswoning met commerciële ruimte (op verkaveling - lot 5 - afw. Art. 4.4.1) BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing. Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending Omgevingsvergunning OMV_2021079297 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Referentie omgevingsloket: OMV_2020115808 Referentie gemeente: OMV2020/00179OD aanplakking van deze bekendmaking. Beroepsmogelijkheden U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van he Het college van burgemeester en schepenen heeft op 07 07 2021 volgende beslissing genomen: de omgevingsvergunning werd verleend. De beslissing ligt gedurende 30 dagen vanaf de dag van aanplakking ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving op volgend adres: Bergstraat 24, bureel 10 , 8950 Heuvelland

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Referentie omgevingsloket: OMV_2021023853 Referentie gemeente: 2021/00008 Projectnaam brengen van de aanplakking van de bekendmaking van de omgevingsvergunning. Deze melding dient doorgegeven te worden via omgevingsloket BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING omgevingsvergunning verleend De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Bouwen en Wonen, Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de eerste dag van de aanplakking van de beslissing

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - 's Herenbaan

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Volgende aanvrager(s) de heer Sijmons David Sint-Rembertlaan 36 na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing. 2. Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending omgevingsvergunning en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING . Referentie omgevingsloket OMV_2021054569 Referentie gemeente 2021/084 Projectnaam het bouwen van een halfopen eengezinswoning en een bijgebouw Ligging Putsesteenweg 230A te 2820 Bonheiden Afdeling 1, sectie A, perceel 125N BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning Vervaeke

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Volgende aanvrager(s) de heer Tijtgat Joris en mevrouw Finaut Jolien Neerstraat 17 bus 102 na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing. 2. Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief,. BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet beroep omgevingsvergunning OMV_2021005700 en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Bevoegde overheid het college de deputatie de Provincie Antwerpen binnen 30 dagen na de eerste dag van aanplakking van deze bekendmaking. decreet van 24 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en artikel 74 of 87 van het beslui BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van gemeente Zutendaal, Oosterzonneplein 1 te 3690 Zutendaal, werd Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Referentie omgevingsloket: OMV_2019160334 Referentie gemeente: OMV/2019/00326 Projectnaam: Bouwen van een woning in open bebouwing met een kinesistenpraktijk, een tuinpaviljoen en een zwembad

Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Molenveld 36

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Turnhout een beslissing genomen werd over de onderstaande aanvraag tot omgevingsvergunning. De beslissing ligt gedurende 30 dagen ter inzage bij de dienst Ruimtelijke Ordening van Stad Turnhout. die ingaat vanaf de dag na de datum van aanplakking van de beslissing BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Referentie omgevingsloket: OMV_2020146602 Referentie gemeente: 2020/00003 Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Tom Martin namens Pelt met als contactadres Oude Markt 2 te 3900 Pelt heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het aanleggen van een speelpleintje. De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres en met als kadastrale omschrijving BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Geert Vanderstegen heeft een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning: De aanvraag omvat: − stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over plaatsen van een carport De aanvraag heeft als adres Rotemerlaan 41 kadastraal gekend als (afd. 2) sectie F 224 D BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Volgende aanvrager(s) VANSOMPEL Hendrik - PAUWELYN Vicky, Rijssellaan 3, na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing. 2. Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending omgevingsvergunning en voeg het betalingsbewijs toe aan uw beroepschrift BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Referentie omgevingsloket: OMV_2021009303 Referentie gemeente: 2021/00003 Projectnaam omgevingsloket: 19/01/2021 Vandersteen C00978 Projectnaam gemeente: het slopen van bestaande veranda en deze te vervangen door het bouwen van een nieuwe veranda aan de achterkant van de woning BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Jean Snoecks heeft een aanvraag ingediend voor: stedenbouwkundige handelingen Kort omschreven gaat het over het plaatsen van een hekwerk. De aanvraag heeft als adres Oudstrijderslaan 27 te 3940 Hechtel-Eksel, met kadastrale omschrijving Afdeling 72013, sectie A, perceel 242W BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING Bovenvermelde aanvraag omgevingsvergunning van mevrouw Reile Braeken, Opoeterseweg 90 te 3680 Maaseik, werd Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op (datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing). Deze dag is niet inbegrepen