Home

Wat is confucianisme

Confucianisme is de filosofie die is gebaseerd op de leringen van Confucius (551 v.Chr.-479 v.Chr.), een belangrijke Chinese leraar en filosoof. Confucianisme heeft een grote invloed gehad op de geschiedenis van de Chinese beschaving. Het is een compleet systeem met morele, sociale, politieke en religieuze richtlijnen die mensen moeten volgen Het confucianisme is een ethisch en filosofisch denkraam uit China. De leer van het confucianisme is gebaseerd op het gedachtegoed van Confucius (555-479 v.Chr.), alias Meester Kong (Kong Fuzi), en heeft grote invloed gehad op cultuur en geschiedenis van diverse landen in Oost-Azië, met name China, Korea, Vietnam en Japan Confucianisme = Het confucianisme is een Chinees ethisch en filosofisch systeem, dat de leer van Confucius (551 - 479 v.Chr.) volgt. Het confucianisme heeft grote invloed op de geschiedenis en de cultuur van Oost-Aziatische landen

confucianisme - Verwijst naar het samenstel van waarden, wetenschappelijke tradities en sociale visies dat is geïnspireerd op de leer van Confucius in de 6de eeuw v. Chr. in China. Dit geloofssysteem, dat is gebaseerd op kennis van het verleden en het behouden van culturele tradities, oefende een sterke culturele invloed uit in Oost-Azië.. Het Confucianisme is een optimistische leer omdat het ervan uit gaat dat ieder mens een goed mens kan worden. Volgens Confucius is ieder mens, ongeacht zijn achtergrond en zijn situatie, in staat om te leren en zichzelf te perfectioneren Confucianisme of confucianisme was de manier van leven en religie uitgevaardigd door de Chinese denker Confucius, tussen de zesde eeuw en de vijfde eeuw voor Christus. C. Het wordt al meer dan twee millennia door de Chinezen gebruikt; Hoewel het transformaties heeft ondergaan, blijft het een bron van waarden, kennis, leren en sociale code in China

wat is het confucianisme precies? Vraag volgen. Delen; Antwoorden 1. Reacties 0. Weet jij het antwoord? Het antwoord moet uit minimaal 10 karakters bestaan. Het is niet mogelijk om je eigen vraag te beantwoorden. Je mag slechts 1 keer antwoord geven op een vraag /2500. Confucianisme In oorsprong was het Taoïsme een reactie op het vroege Confucianisme. De eerste Chinese filosoof was Confucius en deze leefde van 552 tot 479 voor Chr. in de staat Lu. in het oude Zhou rijk. Confucius wilde de hiërarchie weer in ere herstellen door de oude waarden van het Zhou rijk weer in ere te herstellen Maar confucianisme is zowel een theorie van de werkelijkheid, als een maatschappelijke ethiek, als een spiritualiteit waarin traditie een belangrijke rol speelt. Als politieke theorie schrijft het confucianisme voor dat geleerden de macht in handen moeten nemen, en omgekeerd: dat machthebbers eerst vlijtig gestudeerd moeten hebben Koken en bakken; Wijn; Filosofi Het confucianisme, een filosofische stroming in navolging van de grote filosoof Confucius, heeft wél een antwoord op de vraag naar de zin van het leven, zegt Van Norden. Volgens Confucius is je..

Wat is confucianisme? Confucianisme legt de nadruk op menselijk gedrag over het geloof van een God. Het confucianisme is ook niet van toepassing op enige godheid en toen mensen probeerden Confucius tot de status van een God te verheffen, bestrafte hij hen beleefd. Het confucianisme legt de nadruk op ethiek Confucianisme, Confucianisme of Ruism is een religieuze en filosofische doctrine met rituele uitdrukkingen die gepromoot werd door de denker Confucius in de 5e eeuw voor Christus. Het confucianisme stelt een terugkeer voor naar een oerorde - die door de geschiedenis heen zou zijn verslechterd - door middel van twee systemen: de praktijk van studie en de praktijk van deugden De kernfilosofie van het confucianisme is dat regels en rituelen nodig zijn om de degeneratie van mensen te corrigeren. De kern van het geloof van het taoïsme is dat er een natuurlijke harmonie is tussen hemel en aarde, die door iedereen kan worden ontdekt

Confucianisme - Wikikid

 1. Confucianisme benadrukt het menselijk gedrag over het geloof van een God. Confucianisme heeft ook geen enkele godheid en toen mensen probeerden Confucius tot de status van een God te verheffen, bestraftte hij hen beleefd. Confucianisme legt de nadruk op ethiek
 2. Het confucianisme legt de nadruk op menselijk gedrag boven het geloof in een God. Het confucianisme harpert ook geen enkele godheid en toen mensen probeerden Confucius te verheffen tot de status van een God, berispte hij hen beleefd. Het confucianisme legt de nadruk op ethiek
 3. Wat is het verschil tussen Confucianisme en Taoïsme? Taoïsme en Confucianisme zijn complementair van aard. In zekere zin kunnen ze beschouwd worden als tegenovergestelde zijden van dezelfde munt. Dit komt doordat het confucianisme is beïnvloed door het taoïsme. Ze waren beide van mening dat ze ongeveer 550 vC zijn gevonden. • Geloof
 4. Wat is het verschil tussen confucianisme en taoïsme? Confucianisme en Taoïsme zijn beide oude Chinese stijlen van leven. Het confucianisme gelooft in het geven van goede voorbeelden voor anderen om te volgen, voornamelijk in 5 belangrijke relaties: heerser en subject, vrouw en echtgenoot, oudere en jongere broers en zussen, vriend en vriend, en.

Confucianism, a religion of optimistic humanism, has had a monumental impact upon the life, social structure, and political philosophy of China. The founding of the religion goes back to one man, known as Confucius, born 500 years before Christ Het confucianisme is geen godsdienst, maar eerder een filosofie en levenshouding.Er zijn geen kerken en priesters, wel tempels voor ceremoniëlen. Hij heeft wel, tot de dag van vandaag, een enorme invloed gehad op de Aziatische godsdiensten Confucianisme legt de nadruk op menselijk gedrag boven het geloof van een God. Confucianisme harp ook niet op enige godheid en, wanneer mensen probeerden Confucius te verheffen tot de status van een God, berispte hij hen beleefd. Confucianisme legt de nadruk op ethiek 38. (a) Wat is er sinds 1911 met het tauïsme en het confucianisme gebeurd? (b) Maar wat is nog steeds waar met betrekking tot de basisopvattingen van deze religies? 38 Sedert het einde van de dynastieke heerschappij in China in 1911 zijn het confucianisme en het tauïsme aan veel kritiek bloot komen te staan, ja zelfs aan vervolging Confucianism is a philosophy and belief system from ancient China, which laid the foundation for much of Chinese culture. Confucius was a philosopher and teacher who lived from 551 to 479 B.C.E. His thoughts on ethics, good behavior, and moral character were written down by his disciples in several books, the most important being the Lunyu

Of het nu volgens Confucius of de Tao is, het is een kwestie van concentratie ★★★★☆. Sinologen Roel Sterckx en Jan De Meyer weten tegenstrijdige Chinese levensbeschouwingen overtuigend aan de man te brengen. Mark Leenhouts 23 juli 2021, 11:00. Beeld Typex Wat is taoïsme en wat is de Tao te Ching? Het taoïsme (spreek uit daoïsme) is naast het confucianisme een van de twee grote Chinese levensfilosofieën. Tao (dao) kan ruwweg vertaald worden als 'de Weg', maar betekent ook in het Chinees 'spreken' (hierdoor wordt het weleens onjuist gelijkgetrokken met het oud-Griekse 'Logos'). In. Voor het confucianisme is het onmisbaar dat de Mens in harmonie zijn met de kosmos (dat wil zeggen, met wat wordt gedicteerd door de hemel), waarvoor je jezelf moet wijden aan studie en introspectie. Een ander relevant aspect in het confucianisme is het belang dat het eraan hecht riten Het is moeilijk te definiëren of uit te leggen wat confucianisme in westerse termen is, omdat het historisch gezien begon met of van een geleerde / leraar annex opvoeder / filosoof die een bepaalde code van leerde persoonlijke sociale en morele etiquette en interpersoonlijke relatiegedrag en discipline die vervolgens door imperial imprimatur werd verklaard als hoe de openbare dienst moet.

confucianisme. In deze les gaan we leren wanneer dit geloof is ontstaan en waar het vandaan komt. Inleiding Nu begint u met de kinderen de reis door de wereld van het confucianisme. U laat de afbeeldingen uit bijlage 1 aan hen zien en stelt per afbeelding ten minste één van de volgende vragen. - Wat zie je? - Waarvoor denk je dat dit is Wat is confucianisme Confucianisme was een ethische code die door de meeste grote Chinese rijken werd aangenomen (van 206 v.Chr. Tot 1912 n.Chr.). De ideeën van Confucius, Mencius en Sun Tzu ontwikkelden zich en vulden zich bijna 1000 jaar aan, totdat de religieuze doctrine die bekend staat als het Confucianisme daaruit werd gevormd Confucius, oorspronkelijk Meester Kong, is de grondlegger van wat later het confucianisme is gaan heten. Centraal in de leer staat de moraal, zowel tussen mensen als binnen de structuur van de staat. Zijn ideeën over familiaire relaties trekt Confucius door naar de samenleving als geheel. Leiderschap kan volgens hem alleen worden uitgeoefend. Wat zij zeggen komt steeds overeen met wat uitvoerbaar is. Vooraanstaande mensen zijn nooit onzorgvuldig in wat ze zeggen. Dat is alles. Lunyu XIII-3 [3] NB Omdat tijdens en na de Culturele Revolutie (van 1966 tot 1976) steeds sneller normen en waarden werden hernoemd, wist eigenlijk niemand meer waar hij/zij aan toe was en wat goed of fout was

Confucianisme - Kenmerken en filosofie Historie

Missiokids - Confucianisme. Stichter: Confucius. Confucius leefde in dezelfde periode als de Boeddha, in de 6e eeuw voor Christus. Hij was een Chinese leraar die heel veel invloed heeft gehad in de landen van heel Azië. Zijn eigenlijke, Chinese naam is K'ung Fu Tzu confucianisme. 42. Wat is zo verwarrend aan Confucius? ALLES! Om te beginnen: zijn naam. Confucius is een latinisering van Kǒng Fūzǐ of K'ung-fu-tzu, wat 'meester Kong' betekent, maar eigenlijk heet hij Kong Qiu of K'ung-tzu. WAT?! Waarom al die namen? Wel, omdat het overzetten van Chinese karakters naar westerse letters geen klein.

Wat u voor uzelf niet wenst, wens dat een ander niet. Dit is later uitgegroeid tot de gulden regel van het confucianisme. De zes deugden (六 四德) De zes deugden zijn de basiswaarden voor het confucianisme. - 仁 (Rén) staat voor de menselijkheid en het medelijden van een mens Answer. Confucianism, a religion of optimistic humanism, has had a monumental impact upon the life, social structure, and political philosophy of China. The founding of the religion goes back to one man, known as Confucius, born 500 years before Christ. Confucianism deals primarily with moral conduct and ethical living and is often categorized. Maar wat is Confucianisme nou precies? Confucius ging er van uit dat elke mens van nature goed is. Zijn waarden zijn: hou van anderen, hou van je ouders, doe wat goed is, in plaats van uit eigenbelang te handelen. Hij was van mening dat de overheid beter vanuit dit oogpunt kon regeren, dan straffen op te leggen voor misdaden

Confucianisme - 6 definities - Encycl

 1. confucianisme Waar het denken in het westen is gebaseerd op een begin en een einde, de schepping van het leven en een hemels uiteinde ervan, is het denken in het oosten meer cyclisch en verbindend van aard zoals bij Confucius
 2. - Wat belangrijk is binnen het confucianisme, en waarom dat dat belangrijk is; - Hoe het er aan toe gaat op een confuciaanse school; - Aangeven waar het confucianisme voorkomt. Les 3 - Confucianist of Christen? Inleiding Deze les gaan we kijken naar de verschillen tussen het confucianisme en het christelijk geloof
 3. Krijg inzicht en bewustzijn met deze 47 citaten van Confucius. Roem, zoals ze zeggen, is wispelturig. Het kan jaren duren om het te oogsten en als u dat doet, heeft u misschien niet de tijd om van de vruchten van uw werk te genieten. Dit was het geval voor Confucius, een oude Chinese filosoof wiens ideeën nog steeds resoneren
 4. Deze gesprekken zijn opgeschreven in het boek 'De Gesprekken' en worden nog steeds gebruikt om te bekijken wat volgens Confucius juist is. De ideeën van Confucius werden na zijn dood verspreid door zijn studenten, zij zijn hierdoor verantwoordelijk voor de verspreiding van het confucianisme
 5. Het confucianisme is een Chinees ethisch en filosofisch systeem, dat de leer van Confucius volgt. Het confucianisme heeft grote invloed op de geschiedenis en de cultuur van Oost-Aziatische landen. Door de geschiedenis van het Chinese keizerrijk heen was het confucianisme de officiele ideologie en heeft daardoor grote invloed op de Chinese bevolking. In landen en gebieden met veel Han-Chinezen.
 6. Religie in Japan / data: Statista. Uit onderzoek blijkt dat zo'n 70,4% van de Japanse gelovigen het shintoïsme aanhangt, 69,8% het boeddhisme en 1,5% het christendom. De overige 6,9% gaf aan een andere religie aan te hangen, zoals het confucianisme, sikhisme of iets anders
 7. . Beste antwoord . Confucianisme is een staatsmanschap dat wordt bedekt door het masker van morele lessen. De morele lessen zijn voor mensen met een lage rang / sociale klasse

5 Confucianisme De leer van Confucius (Kong Fu Zi, 551-479 v.Chr.) kan worden samengevat door het begrip ren , dat menselijkheid en medemenselijkheid betekent: wat gij niet wilt, dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet Definitie neoconfucianism - afla ce inseamna neoconfucianism si toate sensurile acestui cuvant din dictionarul explicativ al limbii romane - DexOnline.N Het taoïsme, ook wel daoïsme of tauïsme genoemd, is een Chinees filosofisch-religieuze traditie die al ruim tweeduizend jaar grote invloed uitoefent op de Chinese cultuur. Wat houdt het taoïsme in hoofdlijnen in? Daodejing - wiki Het taoïsme ontwikkelde zich naast het confucianisme en het boeddhisme, en overlapt deels met deze filosofieën Wat hij bepleit, is het autoritaire confucianisme, met zijn zogeheten 'asian values': een gestructureerde, paternalistische samenleving waarin ieder zijn plaats moet kennen en alles draait om gehoorzaamheid.' undefined Dat is dan een karikatuur; toch verschillen taoïsme en confucianisme wel degelijk van elkaar, schreef u eerder Zij heeft zich parallel ontwikkelt met het confucianisme en het boeddhisme. Samen vormen de drie stromingen de basis voor het neo- confucianisme. De teksten Tao Te Ching en Zhuangzi zijn de basisteksten van het taoïsme. Wat is het taoïsmo in het kort? Alles is volgens het Taoïsme in perfecte harmonie Taoïsme, inheemse religieus-filosofische traditie die het Chinese leven meer dan 2000 jaar heeft gevormd. In de breedste zin kan een taoïstische levenshouding worden gezien in het accepteren en toegeven, een houding die het morele en plichtsbewuste karakter dat aan het confucianisme wordt toegeschreven, compenseert en aanvult

CKV opdrachten - Femke Veerman: opdracht

Wat is de betekenis van Confucianisme - Ensi

Het boeddhisme plooide zich naar de oudere filosofieën van het confucianisme en het taoïsme en kende vooral in de zevende en negende eeuw een invloedrijke groeiperiode. Uit de vermenging van boeddhisme en taoïsme ontstond Chan, wat in het westen bekend is onder zijn Japanse benaming Zen Confucianisme in hedendaags China Confucianisme: De wortel van de Chinese cultuur - Zinwe . g nu aan kracht heeft verloren, heeft het de Chinese samenleving wel gevormd tot wat zij nu is ; Confucius beleeft in modern China een wedergeboorte. Jonge Chinezen zoeken naar houvast in hun snel veranderende land. In de leer van Confucius bijvoorbeeld.. Boeken over confucianisme van Siu-Fu Tang lezen? Boeken over confucianisme van Siu-Fu Tang koop je eenvoudig online bij bol.com Veelal gratis verzonde

Confucianisme: De wortel van de Chinese cultuur - Zinwe

 1. College 4: Confucianisme Wat is het mens- en wereldbeeld van Confucius hoe beïnvloeden zijn ideeën ons? We onderzoeken de deugden en de manieren van leven die voorgeschreven worden in het Confucianisme. College 5: Islamitische filosofie Wat zeiden grote filosofen uit het Midden-Oosten, zoals Al-Kindi, Avicenna en Averroës
 2. Het eerste wat men zou moeten weten en goed begrijpen heeft te maken met de betekenis van het woord Islam. De Islam is niet genoemd naar een persoon zoals het geval is met het Christendom dat genoemd is naar Jezus Christus (vrede zij met hem), of Boeddhisme dat genoemd is naar Gotama Buddha of Confucianisme dat genoemd is naar Confucius of Marxisme dat genoemd is naar Karl Marx
 3. Het is wat volgens de Tao het meest aanwezig is als we net geboren zijn, wanneer we nog alles spontaan doen en ons niet afvragen hoe, wat en waarom we dingen doen. Om deze innerlijke kracht spontaan te kunnen laten stromen is er het idee van 'niets doen', ook wel wu-wei genoemd
 4. Het confucianisme kwam onder vuur en werd verantwoordelijk geacht voor de achterstand van China. De fascinatie voor het Westen moet uiteraard tegen de achtergrond van de tijd worden gezien. Na de Opiumoorlog in 1840 kende China onophoudelijk oorlogen waarbij het land het onderspit moest delven
 5. In de Chinese filosofie telt wat je doet in het hier en nu. De invloed van China als nieuwe wereldmacht groeit. Hoog tijd dus om kennis te maken met het Chinese denken. 'Chinezen zoeken niet de.
 6. Wat is de betekenis van Taoïsme? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 15 betekenissen van het woord Taoïsme. Door experts geschreven
 7. Dit is een officiële website van Jehovah's Getuigen. Hier kun je nazoekwerk doen in publicaties van Jehovah's Getuigen in verschillende talen

Confucianisme Oorsprong en oprichter, eigenschappen

1 Wereldgodsdiensten - Hindoeïsme Boeddhisme Confucianisme Jodendom Zoroastrisme. Vak: Destinations 4. Na dit hoofdstuk k an je. • de westerse tijdr ek enin g re lativeren door ze met é én of meer ander e. tijdr ek eningen te ver gelijk e n (buddhisme, joodse, chinese, isla m, ) • fundamentele over eenk omst en en verschillen aangeven. Veel historici geloven dat het eerste confucianisme de eerste staatsideologen van China zijn. Ondertussen ontstond vóór deze leer legisme. Laten we eens nader bekijken wat legisme was in het oude China Neo-Confucianism (Chinese: 宋明理學; pinyin: Sòng-Míng lǐxué, often shortened to lixue 理學, literally School of Principle) is a moral, ethical, and metaphysical Chinese philosophy influenced by Confucianism, and originated with Han Yu and Li Ao (772-841) in the Tang Dynasty, and became prominent during the Song and Ming dynasties under the formulations of Zhu Xi De burger wordt ongehoorzamer en tegelijkertijd neemt het onbegrip voor deze ongehoorzame burger toe. Dit laatste is onterecht, meent Mathijs van de Sande. Een pleidooi voor een herwaardering van de burgerlijke ongehoorzaamheid. De burger wordt steeds ongehoorzamer. Een greep uit het nieuws van het afgelopen jaar kan dit eenvoudig illustreren Wat is het Taoïsme? Het woord Tao betekent de weg, de weg van de Natuur en het Universum, of het pad van de Natuurlijke Werkelijkheid. Het verwijst ook naar een manier waarop we onze geest kunnen openen om meer over de wereld, confucianisme, hindoeïsme, enz

wat is het confucianisme precies? - GoeieVraa

Wat is de Song-dynastie? De Song-dynastie in China duurde van 960 CE tot 1279 CE, en wordt beschouwd als een welvarende en cultureel rijke periode in de Chinese geschiedenis. Dit tijdperk volgde de Vijf Dynastieën en Tien Koninkrijken tijdperk en werd opgevolgd door de Yuan Vertaling van Wat in Frans. qu'est-ce que quel et je tu il pourquoi pour. n'importe quoi. ce que ce qui ce qu. quoi le c' quelques. Andere vertalingen. Suggesties. wat voor +10k. wat doe +10k Het confucianisme is een Chinees ethisch en filosofisch systeem, dat de leer van Confucius (551 - 479 v.Chr.) volgt.Het confucianisme heeft grote invloed op de geschiedenis en de cultuur van Oost-Aziatische landen.Door de geschiedenis van het Chinese keizerrijk heen was het confucianisme de officiële ideologie en heeft daardoor grote invloed op de Chinese bevolking Het confucianisme is een manier van leven die is gebaseerd op de ideeën van Confucius (Chinees voor Meester Kong).. Belangrijkste regel. De gulden leefregel: . Een Chinees vroeg Confucius: Is er één woord waaraan je je tijdens je hele leven altijd moet houden, één regel die de beste is van alle?Confucius zei, Leg anderen nooit op wat je niet voor jezelf zou kiezen Het confucianisme is een ethisch en filosofisch denkraam uit China.De leer van het confucianisme is gebaseerd op het gedachtegoed van Confucius (555-479 v.Chr.), alias Meester Kong (Kong Fuzi), en heeft grote invloed gehad op cultuur en geschiedenis van diverse landen in Oost-Azië, met name China, Korea, Vietnam en Japan.. Bronzen beeld van Confucius Het confucianisme gaat vooral over.

Confucianisme. Het confucianisme is een Chinese filosofie, soms ook wel religie genoemd, op basis van het gedachtegoed van Kongfuzi (551-479 v.C.). Confucius is de Latijnse schrijfwijze van zijn naam. De deugd van de mens (jen) is de spil van het confucianisme. Sociale verbanden, trouw en respect zijn kernwaarden Wat is de betekenis van Confucianisme? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 13 betekenissen van het woord Confucianisme. Door experts geschreven

Taoïsme en Confucianisme zijn geestelijke stromingen

Confucianisme nu. In de laatste kwart eeuw is het Confucianisme niet meer zo populair. Sinds de culturele revolutie van 1966 werd het Confucianisme als staatsreligie verbannen en is de Chinese samenleving communistisch geworden. En alhoewel deze stroming nu aan kracht heeft verloren, heeft het de Chinese samenleving wel gevormd tot wat zij nu is Taoïsme en Confucianisme zijn geestelijke stromingen. Het Taoïsme is in het zuidoosten van Azië een van de belangrijkste religieuze en filosofische stromingen. Taoïsme, Confucianisme en Boeddhisme hebben zich bijna tegelijk ontwikkeld. Hierdoor zijn er a.h.w. drie wegen die men kan gaan Wees liefdevol en kleed je goed, dat is confucianisme in een notedop. De Amerikaanse filosoof Bryan Van Norden vindt bij klassieke Chinese denkers eindelijk antwoord op de vraag: wat is de zin van.

42. Wat is zo verwarrend aan Confucius? - Factotu

Confucius (Chinees: 孔子; pinyin: Kǒngzǐ, letterlijk Meester Kong) (Qufu, 551 v.Chr. - aldaar, 479 v.Chr.) was een Chinese filosoof en politicus tijdens de Zhou-dynastie (dus nog voor de vorming van het Chinese keizerrijk).Hij wordt gezien als Wanshishibiao, een voorbeeld voor alle leraren. Hij werd geboren als Kong Qiu in de stad Qufu in de Chinese staat Lu in de tegenwoordige. Wat is confucianisme? Het confucianisme legt de nadruk op menselijk gedrag boven het geloof in een God. Het confucianisme harpert ook geen enkele godheid en toen mensen probeerden Confucius te verheffen tot de status van een God, berispte hij hen beleefd. Het confucianisme legt de nadruk op ethiek Wat is het verschil tussen confucianisme en taoïsme? Confucianisme en taoïsme zijn beide oude Chinese levenswijzen. Het confucianisme gelooft in het stellen van goede voorbeelden voor anderen om te volgen, voornamelijk in 5 belangrijke relaties, heerser en onderdaan, echtgenote en echtgenoot, oudere en jongere broer of zus, vriend en vriend, en.

Wat is confucianisme? - Filosofie uitgelegd - Uitgelegd

Het confucianisme, ook bekend als Ruism, is een systeem van denken en gedrag dat zijn oorsprong vindt in het oude China.Het confucianisme, dat op verschillende manieren wordt beschreven als traditie, een filosofie, een religie, een humanistische of rationalistische religie, een manier van regeren of gewoon een manier van leven, ontwikkelde zich uit wat later de honderd scholen van denken werd. Dat wat arbeid verricht/bevrijdt werk heeft te maken met wat we in een organisatie gewend zijn om te doen: De wereld cultiveren. De mens gaat proberen te aarde te manipuleren en naar zijn hand te zetten. Gaat over productie, gebruik, duurzaamheid, objectiviteit, verbouwen, doelen en middelen Wat moet er bewezen worden ? Dat diegenen die zichzelf en anderen niet beschermen de oorzaak zijn dat de pandemie al twee jaar aansleept ? Moest er geen varianten zijn gekomen net door losbandig en onwetend , ongedisciplineerd gedrag waardoor het virus langer circuleert, dan was het bij het Wuhan virus gebleven, en dat specifiek virus zorgt nog maar amper voor nieuwe besmettingen ( nog slechts.

Wees liefdevol en kleed je goed, dat is confucianisme in

Filosofie - WikipediaConfucius filosofie - confucius, oorspronkelijk meesterKinderpleinen (CONFUCIANISME - China)Thaïlande — Wikitravel