Home

De donkere kamer van Damokles Korte samenvatting

De donkere kamer van Damokles is een psychologische (oorlogs) roman. 4. Thema, idee en motieven Het thema van het boek is: zelf de werkelijkheid weten en vervolgens die werkelijkheid niet kunnen aantonen. De eerste helft van het boek is eigenlijk een voorspel van het 2e gedeelte Het is een boek met oorlog als decor. Hermans had net zo goed het verhaal in een ander decor kunnen laten afspelen. Titelverklaring: De titel De donkere kamer van Damokles verwijst naar de twee belangrijkste aspecten van het boek, nl: droom en werkelijkheid Titel: De donkere kamer van Damokles. Auteur: W. F. Hermans Jaar van uitgave: 1971 §2 Korte samenvatting: Henri Osewoudt gaat op 12-jarige leeftijd naar zijn oom Bart Nauta in Amsterdam. Dit doet hij nadat zijn moeder in een vlaag van waanzin zijn vader, die in Voorschoten een sigarenwinkel had, vermoord heeft

De roman De donkere kamer van Damokles van Willem Frederik Hermans (* 1921 te Amsterdam) verscheen in 1958 in een gebonden uitgave van 2000 exemplaren bij uitgeverij Van Oorschot te Amsterdam. De roman was in 1952, aan de hand van enkele krantenartikelen over de Parlementaire Enquêtecommissie inzake het regeringsbeleid in de periode 1940-1945, aanvankelijk als novelle opgezet Alles over de psychologische roman De donkere kamer van Damokles, geschreven door Willem Frederik Hermans in 1958. Geschikt voor bovenbouw havo/vwo. Lees 98 boekverslagen over dit boek Het centrale thema van 'De donkere kamer van Damokles' is de onkenbaarheid van de werkelijkheid. De mens is niet in staat zichzelf, zijn verleden, zijn wereld te kennen. Begrippen als waarheid, werkelijkheid zijn slecht aanduidingen voor subjectieve meningen. De mens beschikt over te weinig mogelijkheden zichzelf en zijn wereld te begrijpen

  1. De thematiek van de roman De donkere kamer van Damokles past dan ook in het wereldbeeld zoals dat in het andere werk getoond wordt. Hieronder geef ik een zeer korte samenvatting daarvan. De mens is een wezen dat overgeleverd is aan de chaos van het bestaan
  2. De donkere kamer van Damokles is de tweede oorlogsroman van Willem Frederik Hermans, gepubliceerd in 1958. Met deze roman verwierf de auteur nationale erkenning. De titel verwijst naar zowel de doka uit de fotografie als de klassieke anekdote van het Zwaard van Damocles. Kort na de Duitse inval in 1940 maakt de Voorschotense sigarenwinkelier Henri Osewoudt kennis met de geheimzinnige verzetsman Dorbeck, die Osewoudt betrekt bij allerlei verzetsactiviteiten. Na de bevrijding blijkt Dorbeck ineen
  3. Tot slot wordt de Donkere Kamer van Damokles ook wel gelinkt aan het 'ontluisterend proza': 'Het ontluisterend proza kenmerkt zich door een antiheld als hoofdpersoon; deze antiheld is amoreel, anti-intellectualistisch en areligieus, hij kent geen idealen.Er ligt nadruk op lichamelijkheid, die negatief en onesthetisch naar voren komt
  4. Titel: De donkere kamer van Damokles Auteur: Willem Frederik Hermans Jaar van Uitgave: 1958?2 Korte samenvatting Henri Osewoudt woont in Voorschoten. Zijn moeder heeft in een vlaag van waanzin haar man vermoord. Osewoudt werd opgevoed door zijn oom, Bart Nauta, in Amsterdam
  5. 9 De werkelijkheid van De donkere kamer. De gecreëerde romanwerkelijkheid in De donkere kamer verwijst naar de historische werkelijkheid van de jaren '40-'45. Zij doet dit in het algemeen én in het bijzonder: het verhaal van deze roman is, zoals hieronder nog geëxpliceerd zal worden, geïnspireerd op het zogenoemde Englandspiel en de daarmee samenhangende wereld van collaboratie en verzet.
  6. Een korte samenvatting van het vak aan de hand van de leerdoelen die vermeld staan bij de inleiding van elk hoofdstuk. Studies, vakken, cursussen en studieboeken op basis van je De donkere kamer van Damokles - Willem Frederik Hermans; De tweeling - Tessa de Loo
  7. Nationale erkenning bracht de roman De donkere kamer van Damokles (1958), waarin de hoofdpersoon Henri Osewoudt door Dorbeck, in uiterlijk zijn evenbeeld maar psychologisch zijn tegenpool, in het verzet tegen de Duitse bezetter wordt betrokken; hij voert blindelings diens opdrachten uit, menend een identiteit verworven te hebben, maar hij kan na de oorlog, als zijn dubbelganger onvindbaar blijkt, zijn daden niet bewijzen: is hij verzetsheld of verrader, slachtoffer of psychopaat

Henri Osewoudt is een bijzondere man. Hij trouwt met zijn nicht en verkoopt sigarendoosjes. Of hij een verzetsheld of een verklikker was? Dat mag je zelf bep.. De donkere kamer van Damokles is een personale vertelling. Bij een personale vertelling is de verteller niet als personage aanwezig, maar vertelt wel vanuit het gezichtspunt en de gedachten van de hoofdpersoon. Het perspectief van de verteller is gelijk aan dat van Osewoudt, maar het is niet Osewoudt die vertelt De donkere kamer van Damokles recensie. De donkere kamer van Damokles is een boek dat je al gelijk van de eerste bladzijde meeneemt in een spannend en integrerend verhaal. Deze klassieker, geschreven door Willem Frederik Hermans, kwam tot mijn aandacht tijdens enkele minuten googlen en is zeker de moeite waard om te lezen

Boekverslag: De donkere kamer van Damokles Educatie en

Het misverstand, een centraal idee van De donkere kamer van Damokles Het verschijnen van De donkere kamer van Damokles van W.F. Hermans heeft indertijd veel discussie losgemaakt. De roman leek een mysterie te bevatten dat om oplossing riep. Hoofdfiguur is, zoals men weet, een sig arenwink elier , Henri Ose woudt De donkere kamer is een personale roman; het personale medium is Osewoudt. 38 Het perspectief van de verteller is gelijk aan dat van Osewoudt; de lezer wordt alleen over zíjn waarnemingen, gedachten en gevoelens ingelicht. De verteller bezit geen alwetendheid en staat niet boven het standpunt van Osewoudt zoals bij een auctoriale roman het.

De donkere kamer van Damokles vertelt het verhaal van Henri Osewoudt, sigarenhandelaar te Voorschoten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontmoet hij de verzetsman Dorbeck, die sprekend op hem lijkt op één ding na: dat hij zwart haar heeft terwijl Osewoudt blond is, en die hem opdrachten geeft die hij gewillig uitvoert De donkere kamer van Damokles. Samenvatting van de inhoud: De hoofdpersoon in het boek is Henri Osewoudt. Hij woont bij zijn ouders in Voorschoten en zijn vader heeft een sigarenwinkel. Op een dag, als Henri uit school komt, ziet hij een groep mensen in de straat staan, bij zijn huis. Al gauw blijkt dat zijn moeder, die krankzinnig is en aan. http://www.whyilovethisbook.com - BOEKENTIPS IN 1 MINUUT - The reader is really disturbed in the end and he loses the feeling of what is right and what is w.. Geschreven bij De donkere kamer van Damokles. Het verhaal heeft een donkere, kille sfeer. Je maakt alles mee wat Osewoudt meemaakt. Alles voelt zo dichtbij, maar toch ook afstandelijk, sinds alle personages met achternaam worden genoemd. De personages worden dynamiek gegeven, je leert ze kennen, ze veranderen en ze verassen je

Vergelijking tussen de boeken 'Kort Amerikaans' en 'De donkere kamer van Damokles' inleiding dit is een verslag en vergelijking van de boeken donkere kamer van De donkere kamer van Damokles Beoordeeld door Ornée & Vermeer. Samenvatting van de inhoud: De schrijver: Willem Frederik Hermans leefde van 1921 tot 1995. Hij was van 1958 tot 1973 lector fysische geografie in Groningen. Hij is een van de belangrijkste naoorlogse Nederlandse schrijvers. Zijn werk gaat vaak over Tweede Wereld Oorlog Boekverslag De donkere kamer van Damokles. 1 Samenvatting Toen Henri Osewoudt, de zoon van een sigarenwinkelier in Voorschoten, nog op de basisschool zat, vermoordt zijn moeder zijn vader in een van haar psychische toestanden. Osewoudt wordt opgevoed door oom Nauta die in Amsterdam woont. Osewoudt is altijd een buitenbeentje geweest, hij sluit zich af en gaat niet om met zijn leeftijdsgenoten Titel: De donkere kamer van Damokles 1e druk: november 1958 Aantal blz.: 335 Leestijd: 2. Eerste reactie Ik vind dit werk: Spannend: erg Meeslepend: erg Ontroerend: een beetje Grappig: niet Realistisch: erg Fantasierijk: een beetje interessant: erg Origineel: een beetje Goed te begrijpen: erg 3. Korte samenvatting

De Donkere kamer van Damokles - ZoekBoekverslag

De donkere kamer van Damokles door Willem Frederik Hermans

De Donkere Kamer van Damokles. Mijn mening: Ik ben zeer tevreden over het boek. Korte samenvatting: Henri Osewoudt is de zoon van een sigarenwinkelier te Voorschoten. Als hij nog op de lagere school zit, vermoordt zijn moeder zijn vader in een vlaag van waanzin Titel: De donkere kamer van Damokles Druk: 11e druk Eerste jaar van uitgave: november 1958 Naschrift:Ik kan hem zoeken als hij er niet is, maar hem niet ophangen als hij er niet is. Men zou kunnen willen zeggen: 'Dan moet hij er toch ook zijn als ik hem zoek. De dreiging is in dit geval niet afkomstig van een zwaard maar van een - mislukte - foto, die de onschuld van de hoofdpersoon had moeten bewijzen. Vandaar ?donkere kamer?: deze ?donkere kamer? verwijst, behalve naar de ruimte waar foto?s worden ontwikkeld, ook naar de cellen, waarin de hoofdpersoon verblijft Samenvatting. De donkere kamer van Damokles vertelt het verhaal van Henri Osewoudt, sigarenhandelaar te Voorschoten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontmoet hij de verzetsman Dorbeck, die sprekend op hem lijkt en die hem opdrachten geeft die hij gewillig uitvoert. Naar aanleiding van zijn daden wordt Osewoudt gevangen genomen, komt weer vrij. Verwijzingen naar de zelfmoord van zijn zus komen in twee romans duidelijk voor: in Ik heb altijd gelijk (1951) en in Herinneringen van een Engelbewaarder (1970). Ook in De donkere kamer van Damokles wordt verwezen naar zijn zus, het hoofdpersonage in het boek heeft namelijk een relatie met zijn nicht

De donkere kamer is te verklaren, doordat in het boek herhaaldelijk gebruik wordt gemaakt van een donkere kamer. Namelijk om foto's in te ontwikkelen. Damokles komt uit de Griekse Oudhuid. Hij was een tiran en leefde in weelde, het luxe leven Boekverslag: De donkere kamer van Damokles. Titel: De donkere kamer van Damocles, van Oorschot, Amsterdam, 1981-23e,336 blz. (Eerste druk 1958) Ik heb dit boek gekozen omdat ik er al veel over gehoord had van andere leerlingen, tevens interesseert mij het onderwerp ook nog eens. Ook dit boek heb ik vorig jaar op mijn lijst gehad De Donkere kamer van Damokles, W.F. Hermans. 1.ZAKELIJKE GEGEVENS ØTitel van het boek en indien aanwezig het motto De donkere kamer van Damokles ØGeef een zo uitgebreid mogelijke verklaring van de titel en breng het motto in verband met de tekst

Boekverslag De donkere kamer van Damokles - StudeerSne

Loser blijft loser. De actie Nederland Leest zet dit jaar De donkere kamer van Damokles in de schijnwerpers, de klassieker van Willem Frederik Hermans. het was ongeveer dertig jaar geleden dat ik dat boek gelezen had, dus het was wel tijd voor een herlezing. Die hernieuwde kennismaking confronteert je vooral met je gebrekkige geheugen: de roman was verworden tot enkele groffe verhaallijnen. De boekenlijst die ten grondslag ligt aan de site bevat een gevarieerde keuze uit de Nederlandse en Vlaamse literatuur, van De donkere kamer van Damokles tot Een verhaal uit de stad Damsko. Ieder boek heeft zijn eigen pagina met filmpje, een kleine, levendige samenvatting, auteursachtergronden, geluidsfragmenten, een forum en archiefmateriaal De donkere kamer zou kunnen verwijzen naar de kamer waarin Osewoudt foto's ontwikkelt voor het verzet. Damokles verwijst naar een mythologisch figuur. Damokles mag voor een dag op de troon zitten en genieten van alle rijkdom, maar boven hem hangt een zwaard aan 1 paardenhaar Hier heb ik een korte samenvatting gemaakt van de belangrijkste leerstof voor dit vak. Studies, vakken, cursussen en studieboeken op basis van je De donkere kamer van Damokles - Willem Frederik Hermans; De tweeling - Tessa de Loo; Hersenschimmen - J. Bernlef

Frans A. Janssen, Over De donkere kamer van Damokles van ..

  1. Alle bron: de donkere kamer van damokles citaten, wijsheden, quotes en uitspraken vindt u nu al 20 jaar op citaten.net
  2. Het boek heet: 'de donkere kamer van Damokles'. Het boek is uitgegeven in 1958 door de uitgeverij G.A. van Oorschot. 2. Biografie en bibliografie van de auteur. Hermans was schrijver en wetenschapper. Na het gymnasium studeerde hij fysische geografie. Hij promoveerde in 1955 en werkte aan de universiteit van Groningen, van 1958 tot 1973
  3. De donkere kamer van Damokles Niveau boek Maak samen een korte samenvatting op verhaalniveau. Daardoor vallen ze op en word je als lezer op het spoor gezet van waar het in het boek om gaat. In de literatuurwetenschap wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten motieven

De donkere kamer van Damokles - Wikipedi

De donkere kamer van Damokles vind ik samen met Het huis van de moskee het beste boek dat ik tot nu toe voor de lijst heb gelezen. Het verhaal, de personages en met name Osewoudt en Dorbeck hebben ervoor gezorgd dat ik dit boek met veel interesse heb gelezen, zonder me ook maar een moment te vervelen Korte samenvatting van De Bruyn: De Diagnostische Cyclus. Succes! Studies, vakken, cursussen en studieboeken op basis van je zoekopdracht: Druk op Enter om alle zoekresultaten te De donkere kamer van Damokles - Willem Frederik Hermans; De tweeling - Tessa de Loo De donkere kamer van Damokles. De donkere kamer van Damokles is de tweede oorlogsroman van Willem Frederik Hermans, gepubliceerd in 1958. 53 relaties: Als twee druppels water, Anton van der Waals, Atol (geologie), Auctoriële verteller, Bevrijding van de Duitse bezetting in Nederland, Bombardement op Rotterdam, Concentratiekamp, De tranen der. Korte samenvatting Informatieuitwisseling. Korte samenvatting van de belangrijkste dingen voor het eerste tentamen. Voorbeeld 2 van de 5 pagina's. Bekijk voorbeeld. Een moment, download aan het klaarmaken De donkere kamer is geschreven met de ontledende, soms vileine pen die zo kenmerkend is voor Minette Walters. Het is tegelijkertijd een misdaadverhaal en een psychologische roman, een boek dat boeit van begin tot einde en dat je ook na lezing lang blijft bezighouden

Korte samenvatting van het palet van de psyschologie. Zeer kort samenvatting (maar erg handig om te hebben) van hoofdstukken 1, 3, 4, 5 en 6 van het palet van de psychologische stromingen. Voorbeeld 3 van de 7 pagina's Samenvatting 'Deirdre en de zonen van Usnach' Samenvatting 'Het theater, de brief en de waarheid' Samenvatting 'Hersenschimmen' Samenvatting ' De donkere kamer van damokles' samenvatting 'Sonny Boy' samenvatting 'De klucht van de molenaar' samenvatting 'Karel ende Elegast' samenvatting 'Reize door het aapenland' Klas 4 Opdracht 4Leesgroe De Tweede Wereldoorlog in modern en postmodern proza. Een vergelijkende analyse van De donkere kamer van Damokles (1958) van Willem Frederik Hermans, De Geruchten (1996) van Hugo Claus en Omega minor (2004) van Paul Verhaeghen. Masterproef voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeert

Leesverslag bij stromingsboeken 1950-1980: De donkere

Eenvoudige en korte samenvatting van het boek psychologie de essentie hoofdstuk 123456 en 8 Mbo niveau 4 Leidinggevende opleiding versnelde specialistenopleiding Studie is net begonnen het boek is nieuw geschreven door verschillende instanties waaronder ROC van Twente ook heeft meegewerkt. Er zijn 6 hoofdstukken in dit boek. Dit is een korte samenvatting van het boek leidinggeven cohort 2016. Vakman-leidinggeven Een samenvatting van mijn uitgewerkt bestand van alle hoorcolleges. Van het eerste deel van wetenschapsfilosofie van de docent H. Dooremalen staan hier vooral begrippen. De personages en stromingen die belangrijk zijn heb ik in een apart document samengevat. Van het tweede deel van wetenschapsfilosofie van de docent M. Vlerick is er per hoorcollege een samenvatting gemaakt met de belangrijkste.

Boekverslag over De donkere kamer van damokles van Willem

Boekverslag: De donkere kamer van Damokles. De donkere kamer van Damokles is geschreven door Willem Frederik Hermans. Hij is geboren op 1 september 1921. Hij was een Nederlandse schrijver van romans, novellen, verhalen, poëzie, toneelstukken en scenario's, alsmede van essays. Titelverklaring: De titel van het boek is De donkere kamer van Damokles korte samenvatting: Het boek De donkere kamer van Damocles was een roman die werd verfilmt in 1958. het is een boek die over de oorlog is gemaakt en verfilmt. de film heeft de naam 2 druppels. het heeft de naam 2 druppels water gekregen omdat de hoofdpersoon heel erg op elkaar lijken omdat het ook dezelfde persoon is Korte samenvatting Manon, een drieëntwintig jarige vrouw, gaat met haar ouders en haar zus op vakantie in Oostenrijk. De donkere kamer van Damokles is meer een oud Nederlands boek, waar liefde in voorkomt, maar verder geen grof geweld zoals hier in wordt gebruikt De donkere kamer van Damokles wordt voor het eerst uitgegeven in 1958. In dit leesverslag is onder andere een samenvatting van dit boek te vinden. Korte verwerkingsopdracht, nummer 2 . Zoek een liedje dat op de hoofdpersoon zou kunnen slaan

De schrijftaal van 'Het diner' en 'De vliegeraar' is allebei een beetje hetzelfde. Het is allemaal al gebeurd, het wordt verteld vanuit het verleden. Ook zijn de boeken niet raadselachtig. Daarentegen is 'De donkere kamer van Damokles' wel een boek vol raadsels en wordt het in de tegenwoordige tijd verteld De enige overeenkomst tussen beide boeken is, dat je tijdens het lezen merkt dat het boek zich meer als 50 jaar geleden afspeelt. Ze hebben het namelijk over belijdenis en het hele dorp is heel christelijk en dat komt tegenwoordig niet vaak meer voor. En de donkere kamer van Damokles speelde af in de Tweede Wereld Oorlog, ongeveer 70 jaar gelde

Korte samenvatting Campbell hoofdstuk 48 Electrical signals in animals Studies, vakken, cursussen en studieboeken op basis van je zoekopdracht: Druk op Enter om alle zoekresultaten te De donkere kamer van Damokles - Willem Frederik Hermans; De tweeling - Tessa de Loo Van nu af aan zit hij alleen maar in zijn kamer plannen te verzinnen. Zijn kamer heeft hij donker geschilderd, want hij is duisters. Het gaat dus over zijn kamer, want hij zit vaak in zijn kamer en zijn kamer is zwart, en zwart is een donkere kleur. Dus daarom heet dit boek de donkere kamer van Damokles. Over de schrijve De donkere kamer van Damokles - Willem Frederik Hermans ; 14. Vervlochten grenzen - Marion Bloem ; dinsdag 2 oktober 2012. Samenvatting van het boek (Joël, Carry Slee) Het boek begint met de begrafenis van Luna. Eva kijkt toe. Luna is de studiegenoot van Eva De donkere kamer van damokles wijkt eigenlijk een beetje af van de andere twee boeken. De donkere kamer van Damokles vond ik wel mooi en bijzonder geschreven, maar wel erg saai. Het boek terug naar de kust vond ik echt super spannend en dat vind ik eigenlijk wel een goede overeenkomst met dit boek Dit is een korte samenvatting voor het vak Audit & Assurance. Studies, vakken, cursussen en studieboeken op basis van je zoekopdracht: Druk op Enter om alle zoekresultaten te De donkere kamer van Damokles - Willem Frederik Hermans; De tweeling - Tessa de Loo

Complete samenvatting + kort overzicht per filosoof (Filosofie) € 9,73 € 7,99 2 items. 1. Samenvatting - Complete, uitgebreide samenvatting filosofie. 2. Samenvatting - Korte samenvatting per filosoof (filosofie) Meer zien. gesponsord bericht van onze partner De aanslag, Harry Mulish. Samenvatting: Anton Steenwijk woont tijdens de Tweede Wereldoorlog met zijn ouders en broer Peter in Haarlem. In januari 1945 hoort de familie buiten schoten. Ploeg, politie-officier en van de NSB, ligt dood voor het huis van de familie Korteweg. Die leggen het lijk voor het huis van de familie Steenwijk neer De snelheid waarmee gebeurtenissen elkaar opvolgen in De donkere kamer van Damokles is enorm. In de bovenstaande samenvatting heb ik nog veel details weggelaten. Heel veel informatie over De donkere kamer van Damokles staat in het boek dat Frans Janssen schreef over de roman in de synthese-reeks van De Arbeidersper Moderne Nederlandse Literatuur Sinds 1945 Samenvatting. Vak: Nederlands (6e jaar 3e graad) MODERNE NEDERLANDSE LITERA TUUR SINDS 1945. H0: Theor etische uitg angspunt en. 1. De int erne dynamiek van d e liter atuur. a) Canonisering en mar ginalisering. - Canon is niet st abiel Koning van de donkere kamer. Raja Samenvatting. Raja (ook bekend als The King of the Dark Chamber in Engelse vertaling), is een toneelstuk van Rabindranath Tagore geschreven in 1910. Een korte toneelversie van Raja werd in 1920 gepubliceerd onder de titel Arupratan

Korte samenvatting ontwikkelingspsychologie deel 2 aan de

Jongeren kunnen hun leesniveau bepalen met de niveautest van Lezen voor de lijst. De test bestaat uit stellingen waarbij jongeren moeten aangeven wat het beste bij hen past. In een paar minuten is de test klaar: ze weten dan hun leesniveau en krijgen direct leestips! Regelmatig worden nieuwe titel en opdrachten toegevoegd. Bekijk ze hier Nieuws, duiding, analyse en onderzoeksjournalistiek over onderwerpen die er echt toe doen. Feitelijk, betrouwbaar, diepgravend en genuanceerd

Samenvatting basisboek Interviewen van Noordhoff uitgevers. Handleiding voor het voorbereiden en afnemen van interviews. 4e druk van Ben Baarda & Monique van der Hulst. Afstudeerscriptie deell adviesrapport voor de HBO-V opleiding aan het Fontys in Eindhoven. Dit is volgens de nieuwe afstudeerwijze van 2020 geschreven Uitgebreide samenvatting sociale psychologie - 2e editie - 9789024409464. (41) €4,49. 128x verkocht. Uitgebreide samenvatting (71 pagina's) van het gehele boek Sociale psychologie, van Pieternel Dijkstra, 2e editie. Inclusief 20 oefenvragen, vergelijkbaar met de vragen die ik op het tentamen kreeg (ik had een 9) Suggesties op basis van het document dat je nu bekijkt. Het vak Mechanismen en Ziekten van de Mens bestaan uit het deel immunologie en oncologie. Deze samenvatting is heel erg uitgebreid en daarom denk ik ook goed te gebruiken wanneer je alle stof nog een keer door wilt nemen, of niet alle hoorcolleges hebt bijgewoond Best verkocht afgelopen tijd. Samenvatting Essentie van communicatie - H5,7,8,9,10,11 INCL voorbeelden + afbeeldingen! (1) €5,29. 7x verkocht. Uitgebreide samenvatting van het boek Essentie van communicatie. In de samenvatting gaat het alleen om hoofdstuk 5,7,8,9,10,11! Daarnaast zijn er afbeeldingen en voorbeelden ter verduidelijking toegevoegd