Home

Vlaamse Gemeenschap Brussel

Home Vlaamse Gemeenschapscommissi

De VGC is in Brussel als inrichtende macht bevoegd voor culturele, onderwijs- en persoonsgebonden (welzijn en gezondheid) aangelegenheden. Uitsluitend Nederlandstalige instellingen De bevoegdheid van de VGC geldt alleen ten aanzien van de unicommunautaire Nederlandstalige instellingen Wij coördineren het hoofdstedelijke beleid van de Vlaamse overheid en versterken de Vlaamse aanwezigheid in Brussel en de band tussen Brussel en Vlaanderen De Vlaamse Gemeenschap is opgedeeld in 5 provincies, 23 administratieve arrondissementen (waarvan 1 Brussels), 36 provinciedistricten (waarvan 1 Brussels), 111 kantons (waarvan 8 Brusselse) en 319 gemeenten (waarvan 19 Brusselse) De Vlaamse overheid is niet alleen in Brussel vertegenwoordigd, maar heeft kantoren over heel Vlaanderen. In alle Vlaamse provinciehoofdplaatsen zijn er Vlaamse administratieve centra, waar verschillende buitendiensten van de Vlaamse overheid gevestigd zijn Bij de Vlaamse overheid vindt u jobs in allerlei vakgebieden. Bekijk de vacatures, schrijf in op de vacaturenieuwsbrief, of lees meer over werken voor Vlaanderen. Werken voor Vlaanderen Inschrijven op de vacaturenieuwsbrief Vacature

De Vlaamse Gemeenschap in Brussel - bruzine

Een gemeenschap is een persoonsgebonden overheid in België en vormt naast het gewest de eerste decentrale laag in de bestuurlijke indeling van België . De gemeenschappen zijn, door de staatshervorming, verantwoordelijk voor zaken die direct aan de mensen zijn gerelateerd als onderwijs, welzijn, sport, media en cultuur De Gemeenschappen in België (Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap en Duitstalige Gemeenschap) zijn verantwoordelijk voor eerder persoons- en taalgebonden materies (bijv. onderwijs, cultuur, gezondheidszorg, bijstand) Op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn echter twee Gemeenschappen actief: de Franse Gemeenschap en de. De Vlaamse Gemeenschapscommissie is een Vlaamse overheidsinstelling, bevoegd voor taken van de Vlaamse Gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Franstalige tegenhanger is de Franse Gemeenschapscommissie. Daarnaast bestaat er in Brussel nog een Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, die beide gemeenschapscommissies verenigt voor gezamenlijk beheerde bevoegdheden. Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en diens Regering, die in feite identiek zijn aan de raad en het college van de Enkele principes uit de integratienota van N-VA zijn slecht nieuws voor de status en aantrekkingskracht van de Vlaamse Gemeenschap en het Nederlands in Brussel. Dat zegt ULB-socioloog Dirk Jacobs

De VGC is een gedecentraliseerd bestuur ten dienste van de Vlaamse Brusselaars. Ze draagt mee zorg voor de uitvoering van de Vlaamse decreten in Brussel en ondersteunt Vlaamse voorzieningen op het vlak van de cultuur, het onderwijs en de welzijns- en gezondheidszorg 11 juli: 'Vlaanderen Feest, Brussel Danst' van start. Bekijk ook de afspeellijst: zaterdag 10 en zondag 11 juli 2021. Het feest van de Vlaamse Gemeenschap is van start gegaan op de Grote Markt. Het feest staat dit jaar in het teken van wandelen en ontdekken, op het ritme van de stad. Anders dan andere jaren beperkt het programma van 'Vlaanderen. Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (MVG) was van 1 januari 1983 tot 1 januari 2006 de ambtelijke organisatie van de Vlaamse overheid, waar het beleid van de Vlaamse regering wordt uitgevoerd. Het ministerie was onderverdeeld in departementen die werden geleid door een secretaris-generaal

Wie zijn wij Vlaamse Gemeenschapscommissi

Brussel - De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) lanceert samen met de Vlaamse Gemeenschap de projectoproep 'Zorgzame buurten in Brussel'. Het doel van de oproep is om voor Brussel 5 zorgzame. De Vlaamse Gemeenschapscommissie is in Brussel bevoegd voor culturele, onderwijs- en persoonsgebonden aangelegenheden (welzijn en gezondheid). De instellingen De Vlaamse Gemeenschapscommissie bestaat uit een wetgevend orgaan (de Raad) en een uitvoerend orgaan (het College) Vlaamse Gemeenschap (VG) De Vlaamse Atletiekliga, Minor Ndako en Sport Vlaanderen zijn partner in het Erasmus+ project SPIRIT, Sport en Psychosociaal Initiatief voor Inclusieve Training. Dit project wil een kader ontwikkelen voor humane, inclusieve en empowerende coaching en voor sportclubs die mentaal welzijn bevorderen Op zondag 11 juli 2021 op verschillende plaatsen in Brussel. Op de Vlaamse feestdag vindt in Brussel het evenement Vlaanderen Feest, Brussel Danst plaats. Dit jaar breekt het feest uit naar verschillende Brusselse wijken. Op het programma: muziek, wandelingen en vele andere activiteiten. Ontdek alle evenementen en buurten via: Brussel danst Programma centrum Brussel 13u-17u30 De vzw Sociale Dienst, opgericht in 1991, streeft ernaar om met bescheiden middelen een gevarieerde dienstverlening aan te bieden voor iedereen die aangesloten is. De vzw Gepensioneerdenvereniging organiseert activiteiten voor alle gepensioneerde leden. Klanten vzw Sociale Dienst. Over de vzw Sociale Dienst

Vlaanderen Vlaams Gewest Vlaamse Gemeenschap. Hoofdstad Brussel: Aantal inwoners 6.437.685 (zonder Brussel) 7.605.631 (met Brussel) Oppervlakte 13.522 km² (zonder Brussel) 13.682 km² (met Brussel) Minister-president Jan Jambon: Officiële Taal Nederlands: Portaal: Belgi Werken bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Wil je op de hoogte blijven van de vacatures bij de VGC? Vacante functies. Vacante functies. Als de VGC aanwervingsexamens organiseert, vind je hier alle informatie om je in te schrijven. De 22 Brusselse gemeenschapscentra,. Daarvoor gaan we ervan uit dat de volledige Vlaamse Gemeenschap bestaat uit de volledige bevolking van het Vlaams Gewest en 1/3 van de Brusselse bevolking waardoor het budgetaandeel van Brussel gegeven wordt door de volgende formule Nieuwe VUB-student met diploma Vlaamse Gemeenschap. Je hebt je diploma secundair al even geleden behaald en je hebt al wat ervaring met het hoger onderwijs. Hieronder kan je een keuze maken tussen alle opleidingen die de VUB te bieden heeft. Ik ben een nieuwe VUB student Brussel, 21 april 2021 Geachte minister-president, Als bijlage vindt u ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering, het ontwerp van decreet over de ondersteuning van de professionele kunsten. Dit ontwerp van decreet werd door het Vlaams Parlement aangenomen op 21 april 2021. Met de meeste hoogachting, Martine GOOSSENS, Liesbeth HOMANS

Coördinator kennismanagement (Vlaams Audiovisueel Fonds - Brussel) Vacature online sinds 26/07/2021. Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) is een instelling van de Vlaamse Gemeenschap en werkt in opdracht van de Vlaamse regering Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021; - het Besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019, artikel 7, eerste lid en artikel 8. Vormvereiste De volgende vormvereiste is vervuld: - de Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, heeft zijn akkoord gegeven op 1 juli 2021. Motiverin De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is de draaischijf voor de Vlaamse Gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze is bevoegd voor cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid Elke leerling die kiest voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, mag excellent onderwijs verwachten. En daar werkt de VGC volop aan mee. Het onderwijsbeleid van n-Brussel. De VGC werkt samen met veel Nederlandstalige organisaties in Brussel. Informatie over leren voor jong en oud, formeel en informeel. Onderwijs en vorming in Brussel

Vlaamse gemeenschap. OETC in Brussel wordt voor de Vlaamse scholen gecoördineerd door het Regionaal Integratiecentrum @ De Foyer [Meertalige webstek van het integratie en dienstencentrum De Foyer], dat al 35 jaar met succes actief is in allerlei projecten rond multicultureel samenleven GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap = Gelijke kansen + Kwaliteitsvol onderwijs + Samen leren samenleven Met de grootste topsportschool van Vlaanderen, een fonkelnieuw internaat volgens het Scandinavische hygge, en nieuwe didactische keukens voor de hotelschool. deze keer van aan de schoolpoort tot in Brussel Bekijk gegevens van MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (BE 0316.380.841) uit Brussel (1000) of van alle andere bedrijven uit de sector Autonome publieke instellingen NARIC-Vlaanderen: erkent buitenlandse studiebewijzen voor wie in Vlaanderen wil werken; levert attesten af voor houders van Vlaamse diploma's die in het buitenland willen werken of studeren; legaliseert Vlaamse diploma's voor wie in het buitenland wil werken of studeren; geeft informatie over Vlaamse en buitenlandse onderwijssystemen; NARIC staat voor National Academic Recognition. In Brussel verandert er niets in 2019. De Brusselse kinderbijslag wordt pas hervormd in 2020. Tot 1 januari 2020 blijft FAMIFED, het publieke kinderbijslagfonds, de kinderbijslag voor kinderen met een domicilie in Brussel beheren en betalen. Vanaf 1 januari 2020 betaalt Famiris, het nieuwe publieke kinderbijslagfonds in Brussel, de kinderbijslag

VLAAMSE GEMEENSCHAP. 0220.923.141 - Havenlaan 88, 1000 BRUSSEL. Met een voegt u een bedrijf, sector of postcode toe aan uw alertservice. Met een krijgt u een overzichtelijke pdf per bedrijf, die u kan printen en opslaan. Info Nationale feestdag : 21 juli België is tegelijk een zeer oud land en een jonge onafhankelijke staat. Het was Julius Caesar die zo'n 2 000 jaar geleden voor het eerst sprak over de Belgen, in zijn werk over de oorlog in Gallië. Gedurende eeuwen maakte België deel uit van verschillende staten. Het werd pas onafhankelijk in 1830

Betekenissen. Het begrip Vlaamse Gemeenschap, vroeger (voor ± 1980) ook Nederlandse Gemeenschap genoemd, heeft twee onderscheiden, maar nauw verwante betekenissen: . maatschappelijk (sociaal, politiek, cultureel,) is het de groep of gemeenschap van de Vlamingen; die bestaat uit de inwoners van het Vlaams Gewest en de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die Nederlandssprekend. Brussel: een geval apart. Brussel behoort zowel tot de Franse als Vlaamse Gemeenschap.Als bepaalde Brusselse instellingen duidelijk tot de ene of de andere taalgroep behoren, dan stelt zich eigenlijk geen probleem en zijn de decreten van de gemeenschap waartoe de instelling behoort, van toepassing België omvat drie gemeenschappen : de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap. Art. 3. vier van de senatoren bedoeld in § 1, 2°, op de dag van hun verkiezing hun woonplaats hebben in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, moeten ten minste twee van de senatoren bedoeld in § 1, 4°. Met deze formule kan voor elk jaar de toe te wijzen fractie van de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap voor Brussel worden berekend. Deze bedroeg 5,11% in 2000 maar steeg tot 5,76% in 2016. Figuur 3. Fractie van de uitgaven van de Vlaamse Gemeenschap voor Brussel op basis van de bevolkingsaantallen 2000-2018 (Bron: Federaal Planbureau)

Vlaamse Gemeenschapscommissie Vlaamse Gemeenschapscommissi

De structuur van ons land verzoent eigenlijk twee tegengestelde ideeën over het concept 'deelstaat'. In Vlaanderen staat het idee van 'gemeenschap' (met bevoegdheden als onderwijs of cultuur) nog altijd voorop, terwijl Wallonië en Brussel in de eerste plaats vertrekken van het gewest (met bevoegdheden als economie en mobiliteit) Leesrijk Brussel wil met de ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschap en de samenwerking tussen Brusselse bibliotheken en scholen inzetten op leesbevordering om leerlingen meer te laten lezen, zowel buiten de school, als tijdens de schooluren. In 2020-2021 zet Leesrijk Brussel in op leeskansen op school, en tijdens het schooljaar 2021-2022 wordt.

Homepagina Coördinatie Brussel - Vlaandere

De Vlaamse overheid is verantwoordelijk voor het voorbereiden, formuleren en uitvoeren van het beleid van het Vlaams Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap. Het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering zijn de belangrijkste organen. Sinds de hervorming Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) op 1 januari 2006 in werking trad, wordt de term Vlaamse overheid. Amper 4 op 19 Brusselse lokale besturen zullen intekenen op de ondersteuning vanuit Vlaanderen voor de organisatie van activiteiten voor de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe aan minister-president Jan Jambon. In het kader van de campagne 'Vlaanderen feest!' kunnen steden en gemeente

De Franse Gemeenschap omvat Wallonië inclusief Brussel, maar zonder de Duitstalige Gemeenschap. Hierdoor zitten de regering en het parlement in Brussel. Anders dan Vlaanderen hebben het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap een apart parlement, een aparte regering en een aparte minister-president Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is één van de drie gewesten van België. Het omvat 19 gemeenten met een totale oppervlakte van 161 km². Het aantal inwoners is 1.099.000. De stad Brussel is de hoofdstad (in België provinciehoofdplaats) van dit gewest

Vlamingen feesten en trouwen in Brussel | Nieuw-Vlaamse

Brussels burgemeester Philippe Close heeft zijn aanwezigheid bevestigd en zal ook een toespraak houden. Op 11 juli, de officiële feestdag van de Vlaamse Gemeenschap, organiseert het Vlaams Parlement traditioneel een viering in het Brusselse stadhuis ''Gezicht op Brussel'', 1664-65 van Jan-Baptist Bonnecroy Brusselse stadszegel, gecreëerd in 1921 door Devreese Godefroi (brons, 57cm, Dupont 33/AA 3) De gemeente Brussel (Frans: Bruxelles of Ville de Bruxelles) is de hoofdstad van België, van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Nieuw!!

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brussels, Belgium). 14.160 vind-ik-leuks · 7 personen praten hierover. Het GO! geeft gelijke kansen aan iedereen en staat.. Vlaamse Gemeenschap en Brussels Hoofdstedelijk Parlement · Bekijk meer » Brussels Philharmonic. Het Brussels Philharmonic is een Belgisch symfonieorkest gevestigd in Brussel. Nieuw!!: Vlaamse Gemeenschap en Brussels Philharmonic · Bekijk meer » Brusselse Hoofdstedelijke Regerin De Vlaamse Gemeenschap beschouwt dertig procent van de Brusselse bevolking als doelgroep en hanteert daarvoor een norm van 5 procent van de Vlaamse begroting die in Brussel geïnvesteerd moet worden, de zogenaamde Brusselnorm. Gezien de sterkere bevolkingsstijging in Brussel dan in Vlaanderen, oppert Vlaams minister van Brussel Sven Gatz (Open.

De Vlaamse Gemeenschap laat Brussel niet los. Wij hopen dat het omgekeerde ook niet gebeurt. Dat stellen Brussels parlementslid Cieltje Van Achter en Vlaams Parlementslid Annabel Tavernier in een opiniestuk op doorbraak.be. C'est comme ça Deze stad past zich niet aan jou aan Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren te Brussel sinds 1923, Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 96 likes · 21 talking about this. De Vlaamse Club voor Kunsten, Wetenschappen en Letteren..

Dag waarop de Vlaamse gemeenschap haar feestdag houdt. zie 11 juliviering, 11 julitoespraak, 11 juli 1302. Wat betekent de Vlaamse feestdag voor de Vlaming?Dat van 1302 is niet belangrijk, wel (Vlaanderen.be): 11 juli is een vrije dag voor de ambtenaren van de Vlaamse overheid, het personeel werkzaam bij de provinciebesturen en bij de lokale besturen De Vlaamse Gemeenschap bestaat uit het Vlaams Gewest én de Nederlandstalige instellingen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vlaanderen telt 5 provincies en 308 steden en gemeenten. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, bestaande uit 19 gemeenten Vertalingen van het uitdrukking VLAAMSE GEMEENSCHAP van nederlands naar engels en voorbeelden van het gebruik van VLAAMSE GEMEENSCHAP in een zin met hun vertalingen: België( Vlaamse gemeenschap ), Denemarken, Ierland, Nederland, Portugal. Overslaan en naar de inhoud gaan. Home. Subsidies; Bedrijfsvoering; Beleid; Voorlichting & Inf

Ze hebben het gemunt op de Dansaert-Vlaming, een politieke nitwit die er volgens politici en opiniemakers de bon vivant uithangt op kosten van de Vlaamse Gemeenschap. (knack.be) De favoriete adresjes van de Dansaert-Vlaming - De Standaard. Dansaert Vlamingen De Vlaamse Gemeenschap investeert jaarlijks zo'n 1 miljard euro in onderwijs-, cultuur- en welzijnsvoorzieningen in Brussel. Deze initiatieven zijn ook populair bij vele Frans- en anderstalige. Rector Caroline Pauwels heeft vandaag het Ereteken van de Vlaamse gemeenschap ontvangen. Op de Vlaamse feestdag van 11 juli reikt de Vlaamse regering eretekens uit aan mensen die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt. Caroline Pauwels kreeg het ereteken overhandigd van minister-president van Vlaanderen Jan Jambon Vlaamse regering moet slachtoffers van taalrechtschendingen in Brussel bijstand verlenen. Het Vlaams Belang hekelt dat overheidsdiensten in Brussel die de taalwet niet naleven hiermee wegkomen. Recent deed er zich weer een incident voor met een deels Franstalige coronaboete in Brussel die aan een Vlaming werd opgelegd

Vlaamse Gemeenschap - Wikipedi

 1. Het gros van de Vlaamse middelen in Brussel gaat naar het onderwijs. Bijna 20 procent van alle Brusselse kinderen loopt school in een Nederlandstalige onderwijsinstelling. Het regeerakkoord gaat verder op dat pad en belooft 'voldoende capaciteit voor het kleuter- en leerplichtonderwijs zodat gezinnen die zich naar de Vlaamse Gemeenschap richten ook effectief een plaats vinden voor hun kind'
 2. gen; die bestaat uit de inwoners van het Vlaams Gewest en de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die Nederlands sprekend zijn en/of die.
 3. Dalle, Vlaams
 4. Vlaamse Gemeenschap. bestaat uit het Vlaams Gewest én de Nederlandstalige instellingen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vlaanderen telt 5 provincies en 308 steden en gemeenten. Het . Brussels Hoofdstedelijk Gewest. is het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, bestaande uit 19 gemeenten
 5. Vlaamse Gemeenschap. Andere vertalingen. Sinds 1999 is de Vlaamse Gemeenschap eigenaar. Since 1999 the Flemish Community is the new owner. Dan krijg je in bepaalde gevallen een studietoelage van de Vlaamse Gemeenschap. In certain cases, you can receive a bursary from the Flemish Community

Vlaanderen.b

vacatures voor Vlaamse Gemeenschap. Sorteer op: relevantie - datum. Pagina 1 van 132 vacatures. Hier worden vacatureadvertenties weergegeven die aan jouw zoekopdracht voldoen. Indeed wordt mogelijk door deze werkgevers betaald om Indeed gratis te houden voor werkzoekenden Zeker in de Brusselse context met zijn tweeledige politieke structuur is het niet evident dat men zich met de politieke minderheidsgroep gaat identificeren. In een volgende fase is het evenmin evident dat diegenen die zich met deze gemeenschap identificeren ook effectief op Vlaamse lijsten of kandidaat-vertegenwoordigers gaan stemmen DarkMatr-v2 wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap en het Brusselse VGC. DarkMatr-v2 est soutenu par la Vlaamse Gemeenschap et la VGC de Bruxelles. In 1984 kreeg ze, als eerste vrouw, de driejaarlijkse Oeuvreprijs van de Vlaamse Gemeenschap (vroeger de Staatsprijs) voor haar gehele loopbaan Vlaamse Gemeenschap, de aangesloten Vlaamse openbare instellingen (VOI's) en van de kabinets-leden. De Sociale Dienst wil een bijdrage leveren aan het algemene welzijn als mens, binnen een veel-heid van sociale verhoudingen, van de actieve en gepensioneerde personeelsleden van de Vlaamse administraties en hun gezinsleden. Zo functionere Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap van de Vlaamse Regering Lees dit document (pdf) 19-A (2020-2021) nr. 1-Bijlage

Bruisend Brussel: tweetalig eiland in Vlaanderen

Ondanks het feit dat de Brusselse structuren al bijzonder complex zijn, voerde de zesde staatshervorming een nieuwe instelling in: de 'Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap' (BHG) .Een merkwaardige constructie. Het lijkt een instrument om het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest inspraak te geven in Vlaanderen. En een omweg om Brussel uit te breiden Brussel: een Vlaamse en Franse gemeenschap. Omdat je in Brussel met een Vlaamse en Franse gemeenschap geconfronteerd wordt en je het niet kan maken dat Brusselaars moeten kiezen tussen de twee gemeenschappen, werden er voor Brussel 3 nieuwe organen opgericht. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) De Franse Gemeenschapscommissie (Cocof

Onderwijs en Vorming in BrusselLEERLINGENBEGELEIDING – GO! TECHNISCH ATHENEUM DEN BIEZERD

Vlaanderen.be De officiële website van Vlaandere

 1. N22 staat voor de 22 Brusselse gemeenschapscentra. Hun focus? Brusselaars dichter bij elkaar te brengen. Hun werking? (Socio-)cultureel, educatief en open voor info en vragen. De centra vertalen en versterken wat er leeft in Brussel. Ze bieden ruimtes aan: voor verenigingen, kunstenaars, burgerbewegingen.
 2. ister-voorzitter inbegrepen. Ten
 3. Vlaamse Gemeenschap subsidieert vzw die einde van Brussel wil. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) subsidieert de Vlaamse Volksbeweging Brussel, een vereniging die ijvert voor de afschaffing.
Links | COOVI - Brussels onderwijscentrum voor Secundair

Gemeenschap (België) - Wikipedi

 1. BRUSSEL Vlaanderen blijft resoluut kiezen voor zijn hoofdstad Brussel en een sterke band met de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Brussel bruist van het talent en heeft dus sterke kaarten om uit te groeien tot een ondernemende en welvarende stad. Voor Vlaanderen zijn er ook extra redenen om Brussel te omarmen, naast de geografische ligging
 2. Update Vlaamse Gemeenschap subsidieert vzw die einde van Brussel wil Beeld UNKNOWN 10 juni 2010, 8:51. De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) subsidieert de Vlaamse Volksbeweging Brussel, een.
 3. Huisstijl Brussel. Op 29 mei 2015 besliste de Vlaamse Regering de krachtlijnen goed omtrent een gezamenlijk N-logo dat in Brussel wordt gebruikt als basislogo door de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) voor communicatie rond Nederlandstalige dienstverlening in Brussel
 4. Campussen Brussels Humanities, Heb je een diploma van de Vlaamse Gemeenschap? Ik behaal(de) mijn diploma van de Vlaamse Gemeenschap na 30/05/2020. Voor wie? Je hebt net je diploma secundair onderwijs behaald en schrijft je in voor een Bachelor. Ja, ik.

In Vlaanderen bestaat een verplicht inburgeringstraject voor nieuwkomers al sinds 2004. Eind vorige legislatuur sloten de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) een samenwerkingsakkoord om inburgering ook in Brussel verplicht te maken Vlaamse Gemeenschap Franse Gemeenschap Duitstalige Gemeenschap Grondgebied Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaanderen en Wallonië krijgen in 1970 ook hun eerste vorm van autonomie, en mogen zelf hun cultureel beleid bepalen Brussel, de federale hoofdstad, de hoofdstad van het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse Gemeenschap, zetel van de Europese Raad, Europese Parlement en Europese Commissie, en tal van andere internationale organisatie, is zonder enige twijfel de belangrijkste stad van het land, en tevens de meest controversiële stad: ze vormt de inzet van veel twisten Hoewel Brussel officieel tweetalig is, staan haar inwoners niet geregistreerd als Nederlandstalige of Franstalige Brusselaars. • De Vlaamse en Franse Gemeenschap zijn in Brussel niet bevoegd ten aanzien van personen, enkel voor instellingen. • Instellingen kunnen door hun activiteit of hun orga - nisatie unicommunautair of bicommunautair zijn Vlaamse Gemeenschap rond Brussel Joris Van Hauthem Bart Laeremans Ik geloof dat de faciliteitengemeenten binnen tien jaar voor honderd procent Franstalig zullen zijn. Armand De Decker, MR-senator, 15 september 2011 . 2 1. Ontnederlandsing: het gaat razendsne