Home

Thoraxdrain verwijderen nazorg

Op de verpleegafdeling is de thoraxdrain verwijderd en is insteekopening afgeplakt met langwerpige bruine pleisters (steri-strips). Wanneer de pleisters vanzelf afvallen, is dit geen probleem als het wondje dicht is. Als zeven dagen na het verwijderen van de drain de pleisters nog op het wondje zitten, moet u deze zelf verwijderen Voordat u een thoraxdrainage krijgt, doen we uitgebreid en zorgvuldig onderzoek. Na een thoraxdrainage is het belangrijk dat de wondjes goed genezen en dat de long niet inklapt. Daarom begeleiden wij u na de behandeling met goede nazorg, zodat u snel weer herstelt Hoe wordt de thoraxdrain verwijderd? Als op de longfoto's blijkt dat er voldoende lucht / vocht is afgelopen en de long weer mooi ontplooid is, kan de behandeling met thoraxdrain gestopt worden. De longarts beslist of vóór het verwijderen van de thoraxdrain de beide longvliezen aan elkaar 'geplakt' moeten worden Thoraxdrainage is de medische term voor het verwijderen van vocht uit de borstkas (thorax). Tussen de longvliezen van de long en de borstwand kan vocht ophopen. Door middel van een kunststof slang (drain) wordt dit vocht verwijderd. Daarnaast worden met een medicijn de longvliezen aan elkaar 'geplakt', zodat daar niet opnieuw vocht kan ophopen Nazorg/leefregels Het verwijderen van de thoraxdrain gebeurt door de arts. Het is een kleine ingreep en meestal pijnloos. Het gaatje waar de drain heeft gezeten wordt dichtgesmeerd met steriele vaseline. Hierna verbindt de verpleegkundige de wond met steriele gazen. Deze gazen moeten 48 uur blijven zitten, gedurende deze tijd mag u ook niet.

Nazorg/leefregels Indien de longfoto goed is en de vochtproductie acceptabel is, besluit de longarts de drain te verwijderen. Het verwijderen van de thoraxdrain gebeurt door de arts. Het is een kleine ingreep en meestal pijnloos. Het gaatje waar de drain heeft gezeten wordt dichtgesmeerd met steriele vaseline thoraxdrain zelf wordt daarom aangesloten op een vernuftig systeem dat ervoor zorgt dat het vocht of lucht wordt verwijderd zonder dat er lucht en/of vocht van buitenaf kan geaspireerd worden naar de patiënt toe (dit is vooral een risico tijdens de spontane inspiratie, gezien er dan een negatieve druk en dus een aanzuigend effect optreedt). D

Verwijderen thoraxdrain minder pijnlijk door kou. Het verwijderen van een intrathoracale drain is voor veel patiënten een pijnlijke, angstige en stressvolle ervaring. Intensive care-verpleegkundige Kiki van Kollem en klinisch epidemioloog Saskia Rijkenberg doken in de literatuur om te onderzoeken of koudeapplicatie verlichting geeft. Casus holte. Een thoraxdrain blijft dan geïndiceerd en mag niet afgeklemd of verwijderd worden.4-6 De beslissing om een thoracotomie te verrichten wordt onder andere bepaald door de hoeveelheid lucht en bloed die de thoraxdrain produceert. De indicaties voor thoracotomie op geleide van de productie uit de drain zijn weergegeven in tabe Het verzorgen en het verwijderen van een thoraxdrain is een risicovolle handeling. Er kunnen complicaties optreden. Het is belangrijk dat je als verpleegkundige op de hoogte bent van de juiste werkwijze. En dat je weet welke interventies je kunt toepassen als er zich problemen voordoen Verwijderen van de drain. Het verwijderen van de thoraxdrain gebeurt door de longverpleegkundige van de longbehandelkamer. Het is een kleine ingreep en is over het algemeen pijnloos. Het gaatje waar de drain heeft gezeten, wordt meestal dichtgemaakt met steriele vaseline. Soms wordt ook een hechting gebruikt

Thoraxdrainage (vocht achter de longen) - Martini Ziekenhui

Als het vocht of de lucht tussen de longvliezen weg is, wordt de drain verwijderd. Zo nodig zal de arts de longvliezen 'plakken'. Hoe lang de thoraxdrain blijft zitten, is van tevoren niet aan te geven. Dit is afhankelijk van de reden waarom u een thoraxdrain krijgt en hoe lang het herstel duurt. 'Plakken' van de longvlieze Nazorg Hou na de behandeling in het dagelijkse leven rekening met volgende richtlijnen: • Inspanningen zoals lopen, fietsen, sporten en eventueel werken dienen geleidelijk aan weer opgevoerd te worden. • 48 uur na het verwijderen van de drain mag u weer douchen. • Uw arts zal u individueel advies geven omtren Het verzorgen en het verwijderen van een thoraxdrain is een risicovolle handeling waarbij complicaties kunnen optreden. Om de risico's bij het verzorgen en verwijderen van een thoraxdrain zo klein mogelijk te houden, is het belangrijk dat je tijdens de zorg voor een patiënt met een thoraxdrain bewust bezig bent met het voorkomen, herkennen en (laten) behandelen van complicaties

Op de verpleegafdeling is de thoraxdrain verwijderd en is de insteekopening afgeplakt met langwerpige bruine pleisters (steri-strips). Wanneer de pleisters vanzelf afvallen, is dit geen probleem als het wondje dicht is. Als zeven dagen na het verwijderen van de drain de pleisters nog op het wondje zitten, moet u deze zelf verwijderen Thoraxdrain bij longvocht. De drain wordt minimaal 24 uur na het plakken van de longvliezen verwijderd. Alleen indien de longfoto goed is en de vochtproductie minimaal. Thoraxdrain bij klaplong. Met behulp van een longfoto en/of doordat Thopaz aangeeft dat er geen luchtlekkage meer is, wordt er besloten om de drain te verwijderen. Naar hui Verwijderen van vocht in deze holte. Verwijderen van lucht in deze holte, klaplong. De behandeling Deze wordt uitgevoerd door longarts of internist. De verpleegkundige assisteert de arts tijdens het onderzoek. Het is gebruikelijk dat u tijdens het inbrengen van het slangetje op bed ligt, op de zij met een arm achter het hoofd rechte zithouding aanneemt. De thoraxdrain kan verwijderd worden als er geen lucht meer uitkomt en slechts een beperkte hoeveelheid vocht. Na het verwijderen van de thoraxdrain kunnen ook de epidurale pijnpomp en de blaassonde worden verwijderd. Als de thoraxdrain verwijderd is, mag u douchen met een water beschermende pleister

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Na het verwijderen van de thoraxdrain kan ook de epidurale pijnpomp en de blaassonde worden verwijderd. Als de thoraxdrain verwijderd is, mag u douchen met een water beschermende pleister. Baden is niet toegelaten zolang de hechtingen niet verwijderd zijn. De hechtingen mogen 14 dagen na de ingreep verwijderd worden door de huisarts Nazorg. Na het onderzoek blijft een buisje (thoraxdrain) achter om de lucht of vocht in je borstholte weg te zuigen. Afhankelijk van de reden voor een pleuroscopie zal dit buisje 1 tot 4 dagen moeten blijven zitten. Een pleuroscopie is een veilig onderzoek. De kans op complicaties in dan ook klein. Mogelijke verwikkelingen: Bloeding. Longoedeem

Thoraxdrainage - Bernhove

Startpagina - Thoraxdrainage - Richtlijn - Richtlijnendatabas

Verwijderen thoraxdrain minder pijnlijk door kou - Nursin

Na het verwijderen van het kankerweefsel legt de chirurg drie slangen (drains) door de buikwand in uw buikholte. Nazorg in het ziekenhuis (thoraxdrain) in de borstholte voor de afvoer van lucht en/of vocht. Meestal worden de slangetjes na 1 tot 3 dagen verwijderd Thoraxdrain: (assisteren bij) verwijderen. Voorbereiding . De student: - zoekt het protocol 'Verwijderen thoraxdrain' op; licht de patiënt in. De student kan het doel en (contra)indicaties bij het verwijderen van een thoraxdrain, de eventuele complicaties, en de werkwijze (assisteren bij) verwijderen thoraxdrain benoemen Het verwijderen van de thoraxdrain Mogelijk wordt er eerst een longfoto bij u gemaakt om te zien of de pleurodese zijn werk gedaan heeft. Voor het verwijderen van Nazorg Wanneer u een pleurodese heeft ondergaan vanwege pleuravocht, dan gelden er geen specifieke leefregels De thoraxdrain. Er wordt regelmatig een röntgenfoto van de borstkas (x-thorax) gemaakt. Hiermee kijken we of uw longen goed ontplooid zijn. Als de longen goed ontplooid zijn, wordt de drain verwijderd. Twee dagen na het verwijderen van de drain mag u weer douchen. Duur opname. U blijft na deze operatie ongeveer één tot twee weken in het.

6 Nazorg/leefregels Het verwijderen van de thoraxdrain gebeurt door de arts. Het is een kleine ingreep en meestal pijnloos. Het gaatje waar de drain heeft gezeten wordt dichtgesmeerd met steriele vaseline. Hierna verbindt de verpleegkundige de wond met steriele gazen De thoraxdrain(s) wordt verwijderd wanneer er geen vocht meer in de borstholte zit. Het is van belang dat u aangeeft of de pijnmedicatie die u krijgt voldoende helpt. Dagelijks zal aan u een pijnscore gevraagd worden waarbij u met een cijfer op een schaal van 1 tot 10 aan kan geven hoe erg de pijn is

Nazorg • Verzorgen van de insteekopening Bij het verwijderen van de drain wordt de insteekopening afgeplakt met een pleister en een gaasje met daaronder vaseline. Vermijd op deze plek contact met water. Douchen of een bad nemen kunt u dus beter niet doen. Na 3 dagen mag u het gaasje er zelf afhalen. Daarna kunt u weer een douche of bad nemen → Nazorg na een bloedvatoperatie been → Verwijderen van de lymfeklieren in de oksel (okselklierdissectie) (zogenaamde 'thoraxdrain') tussen de longbladen geplaatst, zodat de lucht of het bloed er tussenuit kan en de long zich weer goed kan ontplooien Thoraxdrain, patiënteninformati

Vanaf de 3e dag na de operatie mag je weer douchen. De wond is gehecht met oplosbare hechtingen. Deze hechtingen hoeven niet verwijderd te worden. Soms wordt de wond gesloten met huidnietjes. Deze dienen na 14 dagen bij de huisarts verwijderd te worden. De Aquacell wondpleister blijft tot 7 dagen na de operatie zitten Na de drainage. De radioloog geeft instructies aan de afdeling over de benodigde nazorg. U kunt gewoon eten en drinken. Bij pijn kunt u om een pijnstiller (paracetamol) vragen. Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, begin dan in overleg met uw behandelend arts weer met het innemen hiervan Thoraxdrain Om het vocht of de lucht uit uw borstholte (thorax) te verwijderen, is een thoraxdrain noodzakelijk. Via een drain (slangetje van kunststof) wordt het vocht of de lucht verwijderd uit de borstholte. De thoraxdrain plaatsen we tussen 2 ribben. Hoelang de thoraxdrain blijft zitten, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden De afdelingsarts verwijdert de thoraxdrain. Zuurstof: soms kunt u na de beademing nog behoefte hebben aan extra zuurstof. Via een dun slangetje in de neus krijgt u zuurstof. Hechtingen: de wond is gehecht met nietjes. Deze worden 10 tot 14 dagen na de operatie verwijderd door de verpleegkundige

Thoraxdrainage (ziekenhuis) • ZorgPad Professional

 1. Cookievoorkeuren instellen. Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen
 2. Nazorg na uw operatie Uw contactpersoon wordt op de hoogte gesteld Na akkoord van de arts wordt de thoraxdrain verwijderd. Snel weer bewegen Het is belangrijk dat u na de operatie zo snel mogelijk weer in beweging komt. Dit kan vaak al op de dag van de operatie
 3. Nazorg en controles Na de operatie heeft u veel drains (slangen) en katheters (buisjes) in uw lichaam. Deze helpen u met vochttoediening, vochtafdrijving en voeding. Hieronder vindt u een plaatje met de meestgebruikte drains en katheters. In de dagen na de operatie zullen de meeste van deze drains en katheters verwijderd worden
 4. Baarmoeder, verwijderen van de baarmoeder. Uw zorgplan (pdf, 106 KB) Baarmoederkanker, Operatie bij baarmoerderkanker (pdf, 118 KB) Baarmoederverwijdering bij goedaardige aandoeningen (BR) (pdf, 73 KB) Barbotage schouder. Echogeleide behandeling van verkalking rondom het schoudergewricht (pdf, 36 KB
 5. 5-13/ nazorg: Inspecteer de mond- / keelholte om te controleren of de sonde zich daar niet opgekruld bevindt Bij (eerder niet aanwezige) respiratoire distress na het inbrengen van de sonde: verwijder de sonde en breng deze opnieuw in. Attentie, bij ernstig zieke en premature pasgeborenen kan de sonde zich in de luchtwege
 6. stens 1 nacht op de af-deling intensieve zorgen en daarna nog ongeveer 5 Als de thoraxdrain is verwijderd, mag u douchen met een waterbeschermende pleister. Baden is niet toege-laten zolang de hechtingen niet verwijderd zijn

Klaplong - St. Antonius Ziekenhui

consultatie te vervangen, blijvende lekkage van lucht langs een thoraxdrain of indien de longen afwijkingen vertonen die de kans op een nieuwe klaplong vergroten. Nazorg Na de operatie gaat u naar de afdeling Intensieve Zorgen voor nauwkeurige observatie hechtingen verwijderen. agraves verwijderen. verzorgen van een drain. wonddrain verwijderen** geen orgaandrains! (na 6 maanden praktijk) vacuümtherapie toepassen (alleen op afd. chirurgie en o.b.) XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX verzorgen van een thoraxdrain (o.b. in laatste leerjaar) XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX Omgaan met katheters

Thoraxdrainage - Isal

behandeling hebben we u al aangesloten op een thoraxdrain. Deze drain is aangesloten op een afzuigsysteem, waarin de lucht of het vocht uit uw borstholte wordt verwijderd en 1. opgevangen. Wanneer het meeste vocht en/of lucht is verwijderd, Nazorg Wanneer u een pleurodese heeft ondergaan vanwege pleuravocht, dan gelden er gee Nazorg/leefregels Indien de longfoto goed is en de vochtproductie acceptabel is, besluit de longarts de drain te verwijderen. Het verwijderen van de thoraxdrain gebeurt door de arts. Het is een kleine ingreep en meestal pijnloos Bronchiaal toilet. Hattem, M. van, Schellaars-Brouwer, S. en Doeleman, W. Rubriek (en): Verpleegkundige techniek. Bronchiaal toilet is een invasieve handeling, waarbij sputum uit de bovenste en onderste luchtwegen wordt verwijderd met behulp van een uitzuigkatheter. Het is een risicovolle handeling en valt onder de voorbehouden handelingen

Pleuradese. Wat is een thoraxdrainage Thoraxdrainage bij longvocht Er bevindt zich bij u vocht tussen de longvliezen van long en borstwand. Dit vocht hoort er van nature niet te zitten. Met een kunststof slang (drain) verwijderen we dit vocht (afbeelding 1). Afzuigen van het vocht gebeurt door middel van de drain die aangesloten is op een. Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Geprotocolleerde werkinstructies Vilans 18-03-2011 Protocollenoverzicht: 1 (van 16) In deze lijst vindt u alle protocollen die Vilans op dit moment (maart 2011) in het bestand heeft weg, nadat die klaargezet zijn door een distributiesysteem via verpleegkundige of apotheker. Diverse betrokkenen vragen toelichting bij deze handeling, gezien deze in de praktijk op veel verschillende manieren wordt geïnterpreteerd. Daarnaast worden ook vaak vragen gesteld met betrekking tot de procedure en d Hoe verwijdert een verpleegkundige hechtingen Inleiding Meestal wordt deze opdracht direct na een operatie uitgeschreven of staat het beschreven in het protocol nazorg (bv hechtingen na 10 dagen verwijderen). Belangrijke acpecten bij het verwijderen van agrafen/ hechtingen ; der dan 20 à 50 ml per dag wordt afgevoerd, kan de drain worden. Laat het ons dan weten via documentbeheer@zgt.nl. Wij zorgen dan, zo nodig, voor aanpassing van de folder. Voor de patiëntenfolders van Medlon (laboratorium) verwijzen we u naar de website van Medlon. Voor zorg na spoedeisende hulp verwijzen we u naar de website van www.sehzorg.nl. A

Als de thoraxdrain verwijderd is, wordt de insteekopening van de drain stevig afgeplakt met een vaselinegaas Soorten drains De meest gebruikte drains zijn: wonddrain (passief, laag vacuüm - Exudrain, hoogvacuüm - redonsedrain) galdrain thoraxdrain Verzorgen insteekopening drains De insteekopening van drains wordt dagelijks gecontroleerd en gedesinfecteerd en weer afgedekt met een steriel gaas Het verwijderen van een thoraxdrain: indicatie, werkwijze, aandachtspunten, Na de operatie Nazorg en controles Met het verwijderen van een nier treedt verlies van nierfunctie op. Dit functieverlies valt meestal niet op, omdat de nieren een forse overcapaciteit hebben Bekijk hier folders over aandoeningen, onderzoeken en behandelingen in Amphia Verwijderen tumorweefsel. Als opereren zinvol is, verwijdert de chirurg al het zichtbare kanker- en/of slijmweefsel uit uw buikholte. Afhankelijk van de hoeveelheid en de plaats van het kankerweefsel kan het nodig zijn delen van de darm of andere organen weg te halen, zoals uw milt, galblaas, maag, vetschort, baarmoeder of eierstokken

Thoraxdrainage - Maeste

verwijderen. Heeft u nadien nog vragen, Nazorg Na een lobectomie of segmentectomie gaat u eerst naar de dienst intensieve zorgen. Meestal kan u de dag nadien alweer terugkeren naar de gewone thoraxdrain verwijderd wordt, wordt een controle RX genomen na enkele uren Haarnestcyste verwijderen (sinus pilonidalis) Hallux valgus Handoperatie (onder regionale verdoving) Handtherapie - vergoeding zorg Hartbewaking - informatie voor patiënten en bezoekers Hartkatheterisatie Hartkatheterisatie via de lies - nazorg Hartkatheterisatie via de pols - nazorg Hartfalen - monitoring thuis met de Heart for. Amphia Molengracht. Molengracht 21. 4818 CK Breda. Routebeschrijving. Route 47. (076) 595 50 71. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur. Heeft u mogelijk een ziekte aan uw slokdarm, maag, darmen, lever, galblaas of alvleesklier? Dan onderzoeken we dit in het Endoscopiecentrum

Maar ook in je doordeweekse kloffie op weg naar de supermarkt: de kans dat je iemand moet reanimeren, bestaat overal. Over nieuwe richtlijnen en nazorg voor verpleegkundigen. - European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation, 2010 - Richtlijnen reanimatie 2010 in Nederland en België # Werking en verzorging van een thoraxdrain Klaplong (pneumothorax) Een klaplong is de toestand waarbij er in de borstholte buiten de long ook vrije lucht aanwezig is. Deze lucht drukt op de inwendige organen, dus ook op de long. Hierdoor neemt het volume van de long af, in extreme gevallen tot een klomp ter grootte van een vuist die in het midden van de borstholte aan de luchtwegen vast. Een kind ademt met zijn longen (dat wordt met de monitor bewaakt) maar het bloed moet de zuurstof uit de longen opnemen en naar de organen vervoeren. Zolang het kind nog in de baarmoeder zit, is de saturatie slechts rond de 50%, na de geboorte stijgt dat langzaam tot ongeveer 90%. Is de saturatie lager, dan zal de zuurstof hoger worden gezet Overzicht vastgestelde vergelijkingen en brugprotocollen Voor de volgende onderwerpen zijn na vergelijking geen brugprotocollen nodig. De basis Vilans protocollen zijn correct en vormen een prima basis om de kwaliteit van de ziekenhuis verplaatst

Ontslag na thoraxdrainage Informatiefolder

 1. Zoeken in de patiëntenfolders. Wilt u meer weten over een aandoening, behandeling of een bepaald medicijn dat u gaat gebruiken? Kijk dan in de onderstaande patiëntenfolders. De folders zijn geen vervanging van het gesprek dat u met uw arts of behandelaar heeft, maar zijn bedoeld als aanvulling hierop
 2. Voor het verwijderen van de drain wordt het vacuüm opgeheven. De 5 4. Door de beide schuifjes weer open te zetten, stelt u de drain weer in werking - Verwijder de Exudrain ® zonder dat er vacuüm op staat (door de klem van de toevoerslang te sluiten). - Het verwijderen van de drain kan voor de cliënt pijnlijk zijn
 3. • syncopes • pacemaker implantatie • voor- en nazorg bij een coronarografie linnen verwijderen • nachtkastje volledig opruimen • wc-stoel, zuur- • voorbereiding en assistentie bij verwijderen van thoraxdrain • Basic Life Support 2. Taakinhoud en taakverdeling. 3. Specifieke aandachtspunte
 4. Agenda. Deze activiteiten vinden de komende periode bij ons plaats. naar onze agenda auth-moverigh

Thoraxdrain bij vocht achter de long of klaplong ZorgSaa

Aandoeningen & behandelingen | OLVG. MijnOLVG voor u als patiënt van OLVG. Met het patiëntenportaal MijnOLVG kunt u in een beveiligde digitale omgeving uw persoonlijke medische dossier inzien. Om MijnOLVG te gebruiken heeft u een BSN, mobiel telefoonnummer en/of e-mailadres nodig. (externe link) Naar MijnOLVG Amphia Molengracht. Molengracht 21. 4818 CK Breda. Routebeschrijving. Route 47. (076) 595 50 71. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur. Op de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) helpen wij u met problemen aan uw spijsverteringskanaal. Daaronder vallen aandoeningen aan de slokdarm, de maag, de dunne en de dikke darm MC 36 - Dood door iatrogene dubbele pneumothorax. Dat bij het verrichten van een subclaviapunctie ten behoeve van parenterale voeding soms een arterie wordt aangeprikt en lucht wordt aangezogen is helaas onvermijdelijk. Net zoals de pneumothorax die daardoor kan ontstaan. Bij een later overleden patiënt ging het dubbel mis Nazorg CONTACTGEGEVENS 16. Debulking: verwijderd worden. Het verloop van de ingreep en wat u er kunt van verwachten, (thoraxdrain); Debulking: behandeling van een kwaadaardige aandoening van de eierstokken 9 Bij deze operatie wordt het gezwel samen met de baarmoeder e Het beademingsapparaat geeft extra zuurstof aan het lichaam en verwijdert koolzuurgas uit het lichaam. wordt er in de borstholte een thoraxdrain ingebracht. Op deze drain staat een vacuüm, oftewel zuigkracht, FCIC & IC Connect zetten PICS en IC-nazorg op de kaart

Verwijderen thoraxdrain - YouTub

Nazorg 58 1.4.1.2 Enkele gestoorde ECG-curves 58 weg) 101 1.6.7 Extra-corporiële CO 2-removal (ECCOR) 102 2.16.3 De voorbereiding en het plaatsen van een thoraxdrain 217 2.16.4 Belangrijkste observatiepunten tijdens drainage 218 2.16.5 Het verwijderen van de drain 21 Een thoraxdrain is een lange flexibele buis met een doorsnede van ongeveer 3-5mm met aan het uiteinde een aantal openingen, die tussen de ribben door in de borstkas gebracht wordt. De drain wordt geplaatst in de tussenruimte tussen de 4e en 5e rib ter hoogte van de voorste okselplooi

Nazorg ZN

 1. Als de tand weg is, wordt het ontstekingsweefsel, dat altijd rondom een ingesloten tand zit, weggenomen en wordt de wonde gespoeld. In de onderkaak moet er meestal wat meer geboord worden, wat voor meer hinder zorgt. Het tandvlees wordt tenslotte met twee draadjes terug op zijn plaats vastgelegd. Nazorg
 2. Aandoening, onderzoek en behandeling. In het Flevoziekenhuis kunt u terecht voor behandeling en onderzoek van vele soorten aandoeningen. Kies hieronder de aandoening, het onderzoek of de behandeling waarover u meer wilt lezen. Aandoeningen
 3. g o Open thoraxwond ¾ afdekken + thoraxdrain o Punctie + drain + zuurstof per masker o Fladderthorax intubatie + beade
 4. Het verwijderen van de baarmoeder is de beste manier Als dit gebeurt, zou een thoraxdrain geplaatst worden en de patiënt zou worden opgenomen in het ziekenhuis. Pneumothorax is gebaseerd op hoeveel weefsel werd verwijderd. Nazorg . Na de biopsie, zal het gebied worden verbonden. Een zak ijs moet worden toegepast om de zwelling te.
 5. Subcutaan emfyseem of onderhuidse lucht wordt soms gezien bij beschadiging van de luchtwegen of longen.Als gevolg van een abnormale opening aan de buitenzijde van het strottenhoofd (larynx), de luchtpijp (trachea) of de longen lekt lucht weg naar de onderhuidse weefsels. Hierdoor zwelt de huid op en kan men een soort 'knisperen' voelen onder de huid als teken van lucht tussen de weefsels
 6. Maar soms moet de slijmprop met een bronchoscoop worden verwijderd. De kans dat 1 van de complicaties de dood tot gevolg kan hebben, ligt tussen de bijna 0 tot 4 procent . Longoperatie - Radboudum . Wat gebeurt en na de operatie? Een longoperatie is een zware ingreep die een intense nazorg vraagt

Bloodpatch pijnbehandeling. Introductie. U komt in aanmerking voor een epidurale bloodpatch wanneer er sprake is van hoofdpijnklachten die zijn ontstaan als gevolg van een bekende complicatie van een eerder uitgevoerde behandeling (epidurale injectie of spinale anesthesie), waarbij het hersenvlies is aangeprikt. Viewer voor webcontent consultatie te vervangen, blijvende lekkage van lucht langs een thoraxdrain of indien de longen afwijkingen vertonen die de kans op een nieuwe klaplong vergroten. Nazorg • Na de operatie ga je naar de afdeling Intensieve Zorgen voor nauwkeurige observatie Thoraxdrainage 252 Inleiding 252 Anatomie en fysiologie 252 Pathologie 254 Verzorgen van een zorgvrager met een thoraxdrain 24.4.1 Zorgvrager 256 24.4.2 Materialen 257 24.4.3 Verwijderen van een. een nazorg met 19 postoperatieve plaatsen waarvan 6 privé-kamers Plaatsen en verwijderen maagkatheter Toedienen sondevoeding met medicatie Verzorging insteekplaats thoraxdrain Ademhalingsstelsel : Aspireren. Verwijderen excudrain Verwisselen thoraxdrainagesysteem Verzorgen exudrain Verzorgen galdrain Verzorgen gesloten wonddrain Verzorgen insteekopening ascitesdrain Verzorgen insteekopening thoraxdrain . Vilans, september 2017 Geprotocolleerde werkinstructies Opdr VRH Heelkunde en overige handelingen - overige handelingen Darmspoelen.